ciprasid / Ciprasid kaç yaş için?

Ciprasid

ciprasid

Ciprasid Mg 14 Film Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN » Fluorokinolonlar » Siprofloksasin

Formülü:

Siprofloksasin HCl Monohidrat mg ( mg Siprofloksasin'e eşdeğer) (Boyar madde: Titanyum dioksit) içerir.
 
 

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Üriner sistem ve genital sistem enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, üst tenefüs yolu enfeksiyonları, gastrointestinal sistem ve safra yolları enfeksiyonlarında kullanılır. Kistik fibrozlu hastaların üst tenefüs yolu hastalıklarında özellikle tercih edilen bir ilaçtır. Gastrointestinal sistemde, diyareye sebep olan bütün patojenlere karşı yüksek antibakteriyel etki gösterir.

Kontrendikasyonları:

Gebelerde, süt veren annelerde, çocuklarda ve gelişmesini tamamlamamış gençlerde kullanılmamalıdır. Ayrıca kinolon türevlerine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Serebral ve S.S.S. bozukluğu olan hastalarda (şiddetli serebral arteroskleroz, epilepsi v.b.) dikkatli kullanılmalıdır. Siprofloksasin alan hastaların fazla ultra viyole ışığa maruz kalmamaları tavsiye edilir. Siprofloksasin hastaların aktivitelerinde değişiklik yapabilir ve alkol bu tesiri artırır. Araba kullananlar ve makine operatörleri uyarılmalıdır. Siprofloksasin % oranında böbrek yolundan atılarak elimine olur. Ciddi böbrek bozukluğunda idrardan atılımı azalabileceğinden doz ayarlaması yapılmalıdır. Yaşlı hastalarda ilacın yarı ömrü uzayabildiğinden kreatinin klirensinin tayin edilmesi uygundur. Kristalüri riski nedeniyle aşırı alkali idrardan kaçınmalı ve hasta iyi hidrate edilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Yan tesirleri diğer kinolonlarda olduğu gibidir. Bulantı, kusma, diyare, dispepsi gibi gastrointestinal rahatsızlıklar, baş dönmesi, baş ağrısı, tremor ve huzursuzluk hissi gibi santral sinir sistemi rahatsızlıkları duyulabilir. Çok nadir görme bozuklukları (diplopi, daltonizm), eritem, kaşıntı olabilir. Karaciğer fonksiyonu bozuk olan hastalarda bazen geçici olarak transaminaz ve alkali fosfataz değerlerinde artış olabilir. Yüksek oral dozlar uzun süre kullanıldığında kristalüriye sebep olabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Siprofloksasin teofilinle birlikte alındığında plazmadaki teofilin seviyesi yükselmekte ve eliminasyon yarı ömrü uzamaktadır. ? - Laktam antibiyotikleri sinerjizm gösterir. Eritromisin, Kloramfenikol ve Tetrasiklin ile antagonizm gösterir. Mg ve Al hidroksit ihtiva eden antiasitlerle beraber kullanıldığında ve yemekle beraber alındığında siprofloksasin'in absorpsiyonu azalmaktadır.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor başka türlü tavsiye etmedikçe dozaj şu şekildedir; Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında günde 2 defa mg. Ciddi üriner sistem enfeksiyonlarında günde 2 defa mg. Solunum yolları enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonlarında 12 saatte bir mg, çok ciddi ve komplike enfeksiyonlarda 12 saatte bir mg verilebilir. Enfeksiyöz diyarede tavsiye edilen doz 12 saatte bir mg'dir. Gonorrhoeae'da sadece 1 defa mg'lik tek doz yeterlidir. Tedavinin süresi enfeksiyonun ciddiyetine bağlıdır. Genellikle enfeksiyon belirtileri ve semptomlarının bitmesinden sonra tedaviye 2 gün daha devam edilmelidir. Ortalama süre gündür. Kemik ve eklem enfeksiyonlarında süre hafta veya daha fazla, enfeksiyöz diyarede gündür. Yemeklerden 2 saat kadar sonra bol su ile alınması tavsiye edilir. BÖBREK FONKSİYON BOZUKLUĞUNDA DOZAJ: Kreatinin klirensi DOZ (mg/dak) (mg) >50 mutat doz mg 12 saatte bir mg 18 saatte bir Hemodiyaliz, Peritoneal mg 24 saatte bir diyaliz hastaları (Diyaliz sonrası) AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ: İnsanlarda aşırı doz ile ilgili yeterli kanıtlar yoktur. Aşırı doz alımı durumunda kusturma ve/veya gastrik lavaj yapılmalıdır. Yeterli miktarda sıvı verilmelidir. Şiddetli toksisite belirtileri ortaya çıkarsa hemodiyaliz veya peritoneal diyaliz faydalı olur.

Üretici Firma:

Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri Sanayi ve Tic. A.Ş.
Telefon:() 28 50
Email:[email&#;protected]

Ciprasid Mg 14 Film Tablet Eşdeğerleri

Ciprasid Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Ciprasid, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için reçetelenen bir antibiyotiktir. Florokinolonlar adı verilen antibiyotik grubundaki bu ilaç bakteristtir. Bu, bakterilerin hayatta kalması için gerekli olan enzimleri bloke ederek, bakterileri doğrudan öldürdüğü anlamına gelir.

Makaleye Genel Bakış

Ciprasid Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Yakın zaman önce doktorunuz Ciprasid reçetelediyse muhtemelen bakterilerin yol açtığı bir enfeksiyondan muzdarip olmalısınız. Zira, bu ilacın etkin maddesi olan siprofloksasin, bakterileri doğrudan öldüren geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. İdrar yolları, solunum yolları, sindirim sistemi, cilt ve kemik/eklem enfeksiyonları dahil olmak üzere bakterilerin birincil suçlu olduğu pek çok enfeksiyon durumunda etkilidir. Bu antibiyotik ayrıca aşağıda sayılan durumlarda da kullanılır. Ancak, burada yazılmayan başka bir durum için de doktorunuz bu ilacı reçetelemiş olabilir&#;

 • Safra kesesi enfeksiyonu
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları
 • Bronşit ve zatürre dahil solunum yolu enfeksiyonları
 • Gıda zehirlenmeleri
 • Bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Mesane, böbrek ve prostat enfeksiyonu gibi idrar yolu enfeksiyonları
 • Peritonit ismi verilen karın zarı ve karın boşluğu iltihaplanması
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
 • Şiddetli enfeksiyonlar veya birden fazla bakterinin neden olduğu enfeksiyonlar
 • Uzun süreli ve tekrarlayan kulak enfeksiyonu
 • Kistik fibrozis
 • Daha az yaygın olarak şarbon, veba ve tifo

Ciprasid tablet ve mg seçenekleriyle satışa sunulan bir ilaçtır. Etkin maddesi olan siprofloksasin, bakterilerin hayatta kalması için gerekli olan enzimleri bloke etmek suretiyle bakterileri doğrudan öldüren (bakterist), florokinolonlar sınıfına mensup bir tür antibiyotiktir. Yukarıda sayılanlar dahil bakteri kaynaklı çoğu enfeksiyonda etkilidir.

Uyarılar ve Önlemler

 1. Bu ilaç, sinüs enfeksiyonları, bronşit ve idrar yolu enfeksiyonlarında etkili olmasına rağmen, ciddi yan etki riski faydalarından daha ağır basabileceğinden bu durumlarda ilk tercih olarak kullanılmamalıdır. Yalnızca diğer tedavi seçenekleri başarısız olduğunda tercih edilmelidir. Bu, diğer tüm florokinolon antibiyotikleri için geçerlidir.
 2. Ciprasid soğuk algınlığı, grip veya diğer viral enfeksiyonlarda işe yaramadığından bu durumlarda kullanılmamalıdır.
 3. Ciprasid gibi florokinolon grubuna dahil antibiyotikler yalnızca başka güvenli veya etkili tedavi seçeneği kalmadığında çocuklarda kullanılmalıdır. Bunun nedeni, çocuklarda eklem hasarına neden olabileceği endişesidir. (Kaynak)
 4. Böbrek sorunlarınız varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz başka bir ilaç reçeteleyebilir veya daha düşük dozajlarda kullanmanızı önerebilir.
 5. Ciprasid tablet, kan pıhtılaşmasını önleyen antikoagülanlar, antiasitler, kas gevşeticiler, diyabet ilaçları ve QT aralığını uzatan ilaçlar dahil olmak üzere bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle, şu anda kullanmakta olduğunuz veya kısa zaman önce kullandığınız ilaç(lar) varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 6. Multivitamin, demir, çinko veya kalsiyum takviyesi kullanıyorsanız, Ciprasid ile aynı anda içmeyin. Aksi halde, etkileşime girerek vitaminlerin emilimi veya antibiyotiğin etkinliği azalabilir. Söz konusu takviyeleri almadan en az 2 saat önce veya en az 6 saat sonra Ciprasid kullanın.
 7. Etkinliğini azaltabileceğinden bu antibiyotiği süt ile birlikte içmeyin. Ayrıca, kahveyle birlikte içilmesi kafeinin etkisini artırabilir ve alkolle alınması ilacın yan etki riskini artırabilir.
 8. Ciprasid, myastenia gravisli isimli kas güçsüzlüğü hastalığı olanlarda, kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebileceğinden kullanılmamalıdır.
 9. Bu ilaç güneşin UV ışınlarına karşı cildinizi daha duyarlı hale getirebilir. Bu nedenle, özellikle yaz aylarında uzun süreli güneşe maruz kalmaktan ve solaryum gibi bronzlaştırıcı uygulamalardan kaçınınız.
 10. Mevcut psikiyatrik sorunlarınız varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz. Ciprasid kullanmak, depresyon ve psikoz gibi ruhsal bozuklukların semptomlarını artırabilir.
 11. Bu ilacı kullandığınız süreçte kan veya idrar tahlili yaptırmanız gerekiyorsa Ciprasid kullandığınızı söyleyiniz.

Ciprasid Nasıl Kullanılır?

Ciprasid geniş spektrumlu bir antibiyotiktir ve enfeksiyon kaynaklı birçok farklı tıbbi durumun herhangi biri için doktorunuz bu ilacı reçetelemiş olabilir. Rahatsızlığın ne olduğu, şiddeti, tedaviye verilen tepki, başka bir rahatsızlığın olup olmaması, yaş ve kilo gibi herkeste farklılık gösterebilen durumlar, bu antibiyotiğin kişiye özel dozaj önerisini gündeme getirebilir. Bu nedenle, Ciprasid&#;in ne sıklıkla ve hangi dozajda alınacağı konusunda doktorunuzun talimatları esastır.

Bununla birlikte, genellikle aşağıda belirtildiği gibi kullanılması önerilir. Ancak bunun geneli kapsayan bilgiler olduğunu, aşağıdaki dozajların veya kullanım sürelerinin sizin için uygun olmayabileceğini ve bu bağlamda, kullanım konusunda buradaki bilgileri değil, doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarını dikkate almanız gerektiğini unutmayın!

 • Kemik ve eklem enfeksiyonları için tipik dozaj, 4 ila 8 hafta boyunca her 12 saatte bir &#; mg&#;dır.
 • Enfeksiyonun neden olduğu diyare (ishal) için tipik dozaj, 5 ila 7 gün boyunca her 12 saatte bir mg&#;dır.
 • Solunum yolu enfeksiyonları için tipik dozaj, 7 ila 14 gün boyunca her 12 saatte bir &#; mg&#;dır.
 • Sinüs enfeksiyonları için tipik dozaj, 10 gün boyunca her 12 saatte bir mg&#;dır.
 • Karın enfeksiyonları için tipik dozaj, 7 ila 14 gün boyunca her 12 saatte bir mg&#;dır.
 • 1 ila 17 yaş arası çocuklar için tipik dozaj, 7 ila 21 gün boyunca her 12 saatte bir 10 &#; 20 mg/kg&#;dır. Dozaj her 12 saatte bir mg&#;dan fazla olmamalıdır.
 • İdrar yolları enfeksiyonları için tipik dozaj, 3 gün boyunca günde bir kez mg&#;dır. Şiddetli durumlarda ise 7 ila 14 gün boyunca günde bir kez mg kullanılabilir.

Ciprasid tablet kullanırken ilacı çiğnemeden bol su ile yutunuz. Aç veya tok karnına alabilirsiniz ancak ilaçla birlikte süt, ayran veya portakal suyu içmeyiniz.

Hamilelik ve Emzirme Döneminde Ciprasid Kullanımı

Bu ilacın hamilelikte fetüsü nasıl etkilediğine dair klinik bir çalışma yapılmamıştır. Kesin bir kanıt olmamasıyla birlikte, düşük riski oluşturabileceği endişesi nedeniyle gebe kadınlarda kullanımı önerilmez. Ancak yine de uzman hekim tarafından risk/fayda mukayesesi yapılarak gerçekten gerekli görüldüğü durumlarda reçetelenebilir.

İlacın etkin maddesi olan Siprofloksasin anne sütüne geçer. Bu nedenle emziren annelerin bu ilacı kullanmaması gerekir. Bebeğini emziren bir anneyseniz doktorunuzla bu durumu görüşün. Doktorunuz, ilaç ile emzirme arasında seçim yapmanız konusunda tavsiyelerde bulunabilir.

Ciprasid Yan Etkileri Nelerdir?

Bu ilacın yaygın yan etkilerinden bazıları ishal, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, çocuklarda eklem ağrısı ve eklemlerde iltihaplanmadır. Ayrıca hafif şiddetli baş ağrısı görülebilir.

Yaygın olmayan yan etkilerinden bazıları ise tendonda (kası kemiğe bağlayan lif) yırtılma veya şişme, karaciğer hasarı, şiddetli alerjik reaksiyon, ruh hali bozuklukları, kol/bacak/ayak/ellerde karıncalanma veya uyuşma hissi, düşük kan şekeri (65 yaş üstünde ve diyabetli kişilerde daha olasıdır), vajinal mantar enfeksiyonu, kalın bağırsak iltihabı, kas/eklem ağrıları, kramplar, karın ağrısı, döküntü, kaşıntı, kulak çınlaması ve uyku bozukluklarıdır.

Ciprasid güçlü bir antibiyotik olduğundan olası yan etki listesi kabarıktır ve burada yazılanlar ilacın istenmeyen etkilerinin tamamını içermeyebilir. Ayrıca, 65 yaş üstü kişiler yan etkilere karşı daha duyarlıdır. Bununla birlikte, bu ilacın faydalarının yan etki riskinden daha fazla olduğu için doktorunuz tarafından reçetelediğini unutmamanız önemlidir. İlacın kullanımıyla birlikte sizi rahatsız eden herhangi bir etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzla görüşün.

Ciprasid Antibiyotik Fiyatı ve Saklama Koşulları

CIPRASID mg 14 film tablet ( Nisan) fiyatı 72 liradır. Yalnızca doktor reçetelemesiyle alınabilir ve eczanelerde satılır. 30 derecenin altında, direkt güneş görmeyen ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.

Ciprasid mgCiprasid Neye İyi Gelir?Ciprasid Yan Etkileri

CIPRASID mg 14 film tablet {} Kullanma Talimatı

CİPRASİD mg Film Tablet

Ağız yoluyla alınır.

 • Etken Madde

  Her bir film kaplı tablet mg siprofloksasine eşdeğer mg siprofloksasin hidroklorür monohidrat içerir.
 • •  

  Yardımcı maddeler

  Mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, krospovidon, kroskarmeloz sodyum, kolloidal silisyumdioksit, magnezyum stearat, hidroksipropil metilselüloz, polietilen glikol , titanyum dioksit, talk.
 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. CIPRASID nedir ve ne için kullanılır?

  2. CIPRASID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. CIPRASID nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. CIPRASID’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  funduszeue.infoID nedir ve ne için kullanılır?

 • • CİPRASİD, film kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film kaplı tabletin içinde mg etkin madde (siprofloksasin) bulunmaktadır. CİPRASİD'in etkin maddesi olan siprofloksasin, kinolonlar adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir.

 • • CİPRASİD, 14 tablet içeren kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur.

 • • CİPRASİD, yetişkinlerde solunum yolları enfeksiyonu tedavisinde, uzun süreli ve tekrarlayan kulak ya da sinüzit enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolları enfeksiyonlarında, adneksit (dölyatağı ekleri (adneks) olan yumurtalıklar ve tüplerin akut ya da kronik iltihabı), bel soğukluğu (gonore), prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında, sindirim sistemi enfeksiyonlarında, karın zarı iltihabı (peritonit) gibi karın boşluğu enfeksiyonlarında, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, Neisseria meningitidis adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyonların 18 yaş üzeri önlenmesinde ve şarbon solunması yoluyla maruziyet durumunda ve kötü huylu dış kulak iltihabında kullanılır.

 • CİPRASİD akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısı düşük (nötropeni) olan ve bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen ateşin söz konusu olduğu hastaların tedavisinde diğer antibiyotiklerle birlikte (kombinasyon tedavisinde) kullanılabilir.

  Şiddetli bir enfeksiyon ya da birden fazla türde bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon olması halinde, CİPRASİD' e ek olarak ilave antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

  • CİPRASİD, kistik fibröz (Akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık) bulunan çocuk ve ergenlerde akciğer ve bronş enfeksiyonlarında, böbreklere ulaşanlar (piyelonefrit) dahil, komplike idrar yolu enfeksiyonlarında siprofloksasin etkin maddesine hassasiyet gösterilmesi durumunda diğer alternatif tedaviler uygun olmadığında, şarbon inhalasyonuna (soluma yoluyla) maruziyet durumunda kullanılır. CİPRASİD, doktorun gerekli görmesi halinde çocuklarda ve ergenlerde görülen diğer spesifik şiddetli enfeksiyonların tedavisi için diğer ajanların kullanılamadığı durumlarda kullanılabilir.

  CİPRASİD dahil florokinolonlar, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi ve komplike olmayan üriner enfeksiyonlarda (idrar yolu enfeksiyonlarında) alternatif tedavi seçeneklerinin varlığında, ciddi yan etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır.

  Bu endikasyonlarda diğer tedavi seçeneklerinin başarısız olduğu durumlarda kullanılabilir.

  CİPRASİD, yalnızca duyarlı bakterilerin yol açtığı kanıtlanmış ya da bu konuda ciddi şüphe bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilir.


 • funduszeue.infoID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CIPRASID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • -  Siprofloksasine, diğer kinolon grubu antibiyotiklere veya CİPRASİD içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,

 • -  Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • CIPRASID'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • -  18 yaşından küçükseniz,

 • -  İshal görülürse,

 • -  Önceden karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa,

 • -  Eklem çevresinde ağrı, şişlik veya tendon iltihabı olursa veya antibiyotik tedavisi altında önceden bu şikayetleriniz olduysa

 • -  İleri yaşta iseniz ve kortizon içeren ilaç kullanıyorsanız

 • -  Sinir sistemi hastalığınız, sara hastalığınız varsa,

 • -  CİPRASİD ile hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) riski olabileceğinden, diyabetli (şeker hastası) iseniz,

 • - Depresyon veya psikoz durumu varsa,

 • • CİPRASİD' i ilk alışınızda psikiyatrik reaksiyonlar gösterebilirsiniz. Depresyon ya da psikozdan (bir tür ruhsal bozukluk) muzdaripseniz, bulgularınız (semptomlarınız) CİPRASİD tedavisiyle daha kötü hale gelebilir. Nadir durumlarda depresyon ya da psikoz, intihar düşünceleri, intihar teşebbüsleri veya intiharı gerçekleştirmeye kadar ilerleyebilir. Bu durum gerçekleşirse hemen CİPRASİD almayı bırakın ve doktorunuzla iletişime geçin.

 • -  İlk uygulamadan sonra sinir sistemi reaksiyonları ortaya çıkarsa,

 • -  Teofilin (soluk alma problemleri için kullanılan bir ilaç), metilksantin, kafein, duloksetin (depresyon, diyabetik sinir ağrılarında zedelenmesi veya idrar tutamama durumlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), ropinirol (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç), klozapin (psikiyatri hastalarının tedavisinde kullanılan antipsikotik bir ilaç), olanzapin (psikiyatri hastalarının tedavisinde kullanılan antipsikotik bir ilaç), etkin maddelerini içeren ilaçlardan birini kullanıyorsanız

 • -  Yaşlıysanız,

 • -  Böbrek yetmezliğiniz varsa.

 • -  Karaciğer yetmezliğiniz varsa

 • - Eğer geniş bir kan damarının genişlemesi veya “şişmesi” (aort anevrizması veya geniş damar periferik anevrizması) teşhisi konulduysa.

 • - Eğer daha önce aort diseksiyonu atağı geçirdiyseniz (aort duvarında yırtık)

 • - Eğer aile öykünüzde aort anevrizması ya da aort diseksiyonu varsa veya diğer risk faktörleri ile zemin hazırlayan durumlara sahipseniz (örn. Marfan sendromu veya vasküler Ehlers-Danlos sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları veya Takayasu arteriti, dev hücreli arterit, Behçet hastalığı gibi vasküler hastalıklar, yüksek tansiyon veya bilinen ateroskleroz)

 • Karnınızda, göğsünüzde veya sırtınızda ani ve şiddetli ağrı hissederseniz derhal bir acil servise başvurunuz.

  Şiddetli, ani alerjik reaksiyon (anafilaktik reaksiyon/şok, anjiyoödem). İlk dozda dahi, şiddetli alerjik reaksiyon gelişmesine ilişkin küçük bir olasılık söz konusudur, bu durumu takip eden belirtiler şunlardır: göğüste sıkışma hissi, baş dönmesi, mide bulantısı veya bayılma ya da ayağa kalkınca baş dönmesi. Bunun olması halinde, CİPRASİD kullanmayı bırakmalı ve derhal doktorunuzla görüşmelisiniz.

  Enflamasyon ve tendon yırtılması tedavinin ilk 48 saati ile tedavi bırakılmasından aylar sonrasına kadar sürede gerçekleşebilir. Bu tendinopati riski, yaşlı hastalarda veya eş zamanlı olarak kortikosteroidlerle tedavi edilen hastalarda artabilir. Ağrı veya enflamasyonun (iltihabın) ilk belirtisinde ilacı almayı bırakınız ve ağrılı bölgeyi dinlendiriniz. Herhangi gereksiz egzersiz tendon yırtılması riskini arttırabilir.

  Görüşünüzde bozulma meydana gelirse veya gözleriniz herhangi bir şekilde etkilenirse, derhal göz doktoruna başvurunuz.

  CİPRASİD kullanırken cildiniz güneş ışığına veya ultraviyole (UV) ışınlara daha duyarlı hale gelir. Kuvvetli güneş ışığına veya solaryum gibi yapay UV ışığa maruz kalmaktan kaçınmalısınız.

  İshal CİPRASİD kullanımını bıraktıktan haftalar sonra da gelişebilir. Ciddi veya ısrarcı olursa ya da kan veya mukus içerirse, hayatı tehdit edici olabileceğinden dolayı derhal CİPRASİD tedavisini kesmelisiniz. Bağırsak hareketlerini durduran ya da azaltan ilaç kullanmamalı ve derhal doktorunuzla görüşmelisiniz.

  Kalp hastalığınız varsa, CİPRASİD kullanırken dikkatli olunması gereken durumlar: QT intervalinde uzama ile doğmuş olma veya ilgili aile öyküsünün bulunması (kalbin elektriksel kaydı olan EKG'de saptanan bir durum), kanda tuz dengesizliği (özellikle kandaki potasyum veya magnezyum düzeyinin düşük olması), kalp ritminin çok yavaş olması ('bradikardi' olarak adlandırılır), zayıf kalp (kalp yetmezliği), kalp krizi öyküsü (miyokard enfarktüsü), kadın veya yaşlı olma ya da anormal EKG değişikliklerine yol açan diğer ilaçları kullanıyor iseniz.

  CİPRASİD’in metotreksat (bazı kanser türleri, romatoid artrit denilen eklem iltihabı, sedef hastalığı denilen psöriyazis) tedavisinde kullanılan bir ilaç ile eş zamanlı kullanımı önerilmez.

  Bazı genital yol (üreme sistemi) enfeksiyonlarının tedavisi için doktorunuz siprofloksasine ek olarak ilave bir antibiyotik daha reçete edebilir. Tedavinin 3. gününde henüz bir iyileşme olmaması halinde, lütfen doktorunuza danışın.

  Kan ya da idrar analizi yaptırırken, CİPRASİD kullandığınızı söyleyiniz.

  CİPRASİD kullanırken, ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve/veya güçsüzlük gibi nöropati belirtileri ile karşılaşırsanız CİPRASİD kullanmayı bırakınız ve doktorunuza başvurunuz.

  CİPRASİD karaciğer hasarına neden olabilir. Eğer, iştah kaybı, sarılık (cildin sararması) koyu renkli idrar, kaşıntı ya da midede hassasiyet gibi herhangi bir belirti fark ederseniz, CİPRASİD almayı durdurarak derhal doktorunuza başvurunuz.

  Eğer sizin ya da ailenizden birinin glukozfosfat dehidrojenaz (G6PD) eksikliği denilen kalıtımsal bir durumu varsa CİPRASİD kullanımı ile anemi riskiyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle glukozfosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğiniz olup olmadığını doktorunuza bildiriniz.

  CİPRASİD kullanılırken yapılan Mycobacterium tuberculosis kültür testinde yanlış negatif sonuçlar görülebilir.

  CİPRASİD'e duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.

  Myasthenia gravis'in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi:

  CİPRASİD gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artış ya da solunum problemleri yaşarsanız acilen doktorunuza danışınız.

  CİPRASİD beyaz kan hücreleri sayısında azalmaya neden olabilir ve enfeksiyonlara direnciniz azalabilir. Eğer ateş ve genel durumunuzda bozulma, ya da ateş ve lokal enfeksiyon belirtileri (boğaz, solunum borusu, ağız veya üriner problemler) gibi enfeksiyon belirtileriniz olursa derhal doktorunuza danışınız. Doktorunuz tarafından muhtemel beyaz küre sayısında azalma olup olmadığı test edilecektir. Doktorunuzu kullandığınız ilaç bakımından uyarmanız önemlidir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CIPRASID'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CİPRASİD ile süt ürünleri (süt, yoğurt veya peynir gibi.) veya mineral katkılı içeceklerin (örn. kalsiyum takviyeli portakal suyu) beraber kullanılması, ilacın emilimini azaltabilir. Bu tür gıdalarla birlikte kullanılmamalıdır.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelikte CİPRASİD kullanımından kaçınılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme sırasında CİPRASİD kullanmayınız, çünkü siprofloksasin anne sütüne geçer ve bebeğinize zararlı olabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  CİPRASİD araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir. Bu durum, özellikle alkolle birlikte alındığında görülür.

  CIPRASID'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektiren yardımcı madde içfunduszeue.infoğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • CİPRASİD’i, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

  -Kalp ritmini düzenleyen ilaçlar (ör. Kinidin, hidrokinidin, disopramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar), bazı antimikrobiyaller (makrolid denilen bir sınıfa ait) ve bazı psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar,

 • - Probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç),

 • - Metoklopramid (bulantı ilacı),

 • - Omeprazol (mide ilacı),

 • - Teofilin (astım tedavisinde kullanılan bir ilaç),

 • - Tizanidin (merkezi sinir sistemini, özellikle beyin ve omurilik fonksiyonunu etkileyen bir hastalık olan multiple skleroz hastalarında şiddetli kas kasılmaları için bir ilaç)

 • - Metotreksat (romatizma, sedef hastalığı ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),

 • - Siklosporin (deri hastalıkları, romatoid artrit ve organ naklinde bağışıklık sistemini düzenleyici bir ilaç),

 • - Vitamin K antagonistleri (ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion) veya diğer ağızdan alınan kan sulandırıcılar,

 • - Ropinirol (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç),

 • - Klozapin (Psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

 • - Fenitoin (Sara (epilepsi) için kullanılan bir ilaç),

 • - Olanzapin (psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan antipsikotik bir ilaç)

 • - Zolpidem (uyku bozukluları için kullanılan bir ilaç).

 • CİPRASİD aşağıdaki ilaçların kanınızdaki seviyesini arttırabilir

 • - Pentoksifilin (dolaşım problemleri için),

 • - Kafein

 • - Duloksetin (depresyon, diyabetik sinir hasarı ve idrar tutamama için),

 • - Lidokain (kalp rahatsızlıkları veya anestezi için),

 • - Sildenafil (erkeklerde sertleşme sorunu olarak adlandırılan erektil disfonksiyon için)

 • - Agomelatin (depresyon tedavisi için kullanılan bir ilaç)

 • Bazı ilaçlar CİPRASİD’in etkisini azaltabilir

 • -   Antasitler (sindirim güçlüğü tedavisi için kullanılır),

 • -   Mineral destek ilaçları,

 • -  Sükralfat (mide yanması, sindirim güçlüğü, mide veya bağırsaktaki ülser tedavisinde kullanılır),

 • -  Polimerik fosfat bağlayıcı (sevelamer, lanthanum karbonat) (böbrek rahatsızlığı bulunan hastalarda fosfat düzeyini azaltmak için kullanılır),

 • -  Magnezyum, kalsiyum, alüminyum veya demir içeren ilaçlar veya destek maddeleri.

 • Bu preparatların kullanımı gerekli ise CİPRASİD bu ilaçlardan 2 saat önce veya en erken 4 saat sonra alınmalıdır.


  funduszeue.infoID nasıl kullanılır ?

  CİPRASİD'i ne kadar süre ile ve ne sıklıkla kullanacağınızı doktorunuz söyleyecektir. Bu süre enfeksiyonunuzun tipine ve ne kadar şiddetli olduğuna bağlıdır.

  Böbrek hastalığınız varsa doktorunuza belirtiniz çünkü ilaç dozunuzun ayarlanması gerekebilir.

  Tedavi genellikle 5 ile 21 gün sürer, ama bazen şiddetli enfeksiyonlarda daha uzun sürebilir. Bu ilacı her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz kaç tablet almanız gerektiğini, nasıl kullanmanız gerektiğini doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağız yoluyla uygulanır.

 • •  CİPRASİD tabletleri bir miktar su ile bütün olarak yutunuz, tabletleri çiğnemeyiniz.

 • •  Tabletleri her gün aynı saatlerde almaya çalışınız.

 • •  Tabletleri aç karnına ya da tok karnına alabilirsiniz. Yemeklerle kalsiyum almanız ilacın emilimini önemli derecede etkilemeyecektir. Ancak, tabletler süt veya yoğurt gibi süt ürünleri ya da mineral takviyeli içeceklerle (ör. kalsiyum takviyeli portakal suyu) birlikte alınmamalıdır.

 • Bu ilacı kullanırken yeterli miktarda sıvı içmeyi aklınızda tutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği durumunuz varsa doktorunuza söyleyiniz, çünkü tedavi dozunuzun buna göre ayarlanması gerekecektir. Böbrek bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Karaciğer yetmezliği: Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır. Karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Eğer ClPRASlD'in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CIPRASID kullanırsanız

  ClPRASlD'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, acilen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Mümkünse, doktora göstermek için tabletleri veya ilacın kutusunu yanınıza alınız.

  CIPRASID'i kullanmayı unuttuysanız

  Mümkün olan en kısa süre içinde normal dozu alın ve daha sonra reçete edildiği şekilde devam edin. Ancak, neredeyse bir sonraki dozu alacağınız zaman geldiyse, atladığınız dozu almayın ve normalde olduğu gibi devam edin. Tedavi kürünüzü mutlaka tamamlayın.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CIPRASID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Kendinizi birkaç gün içinde iyi hissetmeye başlasanız dahi, tedavi kürünü tamamlamanız önemlidir. Bu ilacı olması gerekenden kısa sürede bırakırsanız, enfeksiyon tamamen tedavi edilmeyebilir ve enfeksiyonla ilgili belirtiler tekrar ortaya çıkabilir ya da kötüleşebilir. Ayrıca antibiyotiğe karşı direnç gelişebilir.

  ŞizofrenlikŞizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Ruh ve Akıl Sağlığımızı GeliştirmekRuh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

  CIPRASID nedir? Hangi hastalıklarda kullanılır?

  • CİPRASİD, film kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film kaplı tabletin içinde mg etkin madde (siprofloksasin) bulunmaktadır. CİPRASİD'in etkin maddesi olan siprofloksasin, kinolonlar adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir.
  • CİPRASİD, 14 tablet içeren kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur.
  • CİPRASİD, yetişkinlerde solunum yolları enfeksiyonu tedavisinde, uzun süreli ve tekrarlayan kulak ya da sinüzit enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolları enfeksiyonlarında, adneksit (dölyatağı ekleri (adneks) olan yumurtalıklar ve tüplerin akut ya da kronik iltihabı), bel soğukluğu (gonore), prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında, sindirim sistemi enfeksiyonlarında, karın zarı iltihabı (peritonit) gibi karın boşluğu enfeksiyonlarında, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, Neisseria meningitidis adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyonların 18 yaş üzeri önlenmesinde ve şarbon solunması yoluyla maruziyet durumunda ve kötü huylu dış kulak iltihabında kullanılır. CİPRASİD akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısı düşük (nötropeni) olan ve bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen ateşin söz konusu olduğu hastaların tedavisinde diğer antibiyotiklerle birlikte (kombinasyon tedavisinde) kullanılabilir. Şiddetli bir enfeksiyon ya da birden fazla türde bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon olması halinde, CİPRASİD' e ek olarak ilave antibiyotik tedavisi uygulanabilir.
  • CİPRASİD, kistik fibröz (Akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık) bulunan çocuk ve ergenlerde akciğer ve bronş enfeksiyonlarında, böbreklere ulaşanlar (piyelonefrit) dahil, komplike idrar yolu enfeksiyonlarında siprofloksasinetkin maddesine hassasiyet gösterilmesi durumunda diğer alternatif tedaviler uygun olmadığında, şarbon inhalasyonuna (soluma yoluyla) maruziyet durumunda kullanılır. CİPRASİD, doktorun gerekli görmesi halinde çocuklarda ve ergenlerde görülen diğer spesifik şiddetli enfeksiyonların tedavisi için diğer ajanların kullanılamadığı durumlarda kullanılabilir.

  CIPRASID nedir ve ne işe yarar bölümünden sonra mutlaka CIPRASID kullanmadan önce bölümünü okuyunuz.

  CIPRASID Nasıl Kullanılır?

  CIPRASID bilgileri ilaç üreticinin CIPRASID prospektüsünde yer verdiği bilgilerdir. Daha fazla bilgi için eczacınıza danışın. Bu sayfada CIPRASID ne işe yarar? ve CIPRASID nedir? sorularına cevap olarak CIPRASID prospektüsündeki yer alan CIPRASID mg 14 film tablet {} Nedir ve ne işe yarar bölümünden alınmıştır.

  nest...

  çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası