bursa kitap fuarı etkinlik takvimi / BBB 3. Kitap Günleri

Bursa Kitap Fuarı Etkinlik Takvimi

bursa kitap fuarı etkinlik takvimi

Bursa Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı

Kenan SERTALP

Ülkemizde ya&#;anan deprem felaketi sonras&#; ertelenen Bursa Kitap Fuar&#;, gerçekle&#;tirilen aç&#;l&#;&#; töreni sonras&#; ba&#;lad&#;. TÜYAP Bursa Uluslararas&#; Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar&#;n aç&#;l&#;&#;&#;na Bursa Büyük&#;ehir Belediye Ba&#;kan Vekili Arif Bayrak, Tüyap Fuarlar Yap&#;m A.&#;. Genel Müdürü &#;lhan Ersözlü, Türkiye Yay&#;nc&#;lar Birli&#;i Ba&#;kan&#; Kenan Kocatürk, Bursa Ticaret ve Sanayi Odas&#; Yönetim Kurulu Üyesi Erol K&#;l&#;ç, davetliler ve kitapseverler kat&#;ld&#;.

Bursa Kitap Fuar&#; ziyaretçilerini bekliyor

Aç&#;l&#;&#;ta konu&#;an Tüyap Fuarlar Yap&#;m A.&#;. Genel Müdürü &#;lhan Ersözlü, Bursa Kitap Fuar&#; organizasyonunun Türkiye'de düzenlenen kitap fuarlar&#; ve TÜYAP Kitap Fuarlar&#; Grubu'nun da düzenledi&#;i fuarlar aras&#;ndaki üç büyük fuardan biri oldu&#;unun alt&#;n&#; çizdi. Yirmi y&#;ld&#;r düzenlenen ve 4 milyonun üzerinde ziyaretçiyi a&#;&#;rlayan fuar&#;n kap&#;lar&#;n&#; ilk saatten itibaren yo&#;un &#;ekilde ziyarete açt&#;&#;&#;n&#; belirten Ersözlü ‘’TÜYAP olarak Bursa'da böyle bir fuara ev sahipli&#;i yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 4 milyonun üzerinde ziyaretçiyi a&#;&#;rlayan fuar bugün ile kap&#;lar&#;n&#; ilk saatlerden itibaren yo&#;un bir &#;ekilde ziyarete açt&#;. Ve dokuz gün boyunca ziyarete aç&#;k kalacak. Bu y&#;l fuara yay&#;nevi, sivil toplum kurulu&#;u, kamu kurum kurulu&#;lar&#; i&#;tirak ediyor. Fuarda 80’in üzerinde etkinlik program&#; var. Fuar&#;m&#;z&#;n haz&#;rlanmas&#;nda bizlere destek olan her fuarda oldu&#;u gibi Türkiye Yay&#;nc&#;lar Birli&#;i'yle Türkiye'de fuarlar&#;m&#;z&#; haz&#;rl&#;yoruz. Bizleri yaln&#;z b&#;rakmad&#;klar&#; için ba&#;ta payda&#;lar&#;m&#;z olmak üzere fuara kat&#;lan tüm yay&#;nevlerine de te&#;ekkür ederim. &#;n&#;allah dopdolu, canl&#;, yine geçmi&#; dönemlerde oldu&#;u gibi Bursa'ya, Bursa'n&#;n, bölgenin kültür ve edebiyat dünyas&#;na önemli katk&#;lar&#; olacak bir fuara imza ataca&#;&#;m&#;za inan&#;yoruz. ‘’ dedi.

‘’Bursa önemli bir yere sahip’’

Türkiye Yay&#;nc&#;lar Birli&#;i Ba&#;kan&#; Kenan Kocatürk konu&#;mas&#;nda kitap fuarlar&#; alan&#;nda Bursa’n&#;n önemini vurgulad&#;. Kitap fuarlar&#;n&#;n önemine dikkat çeken Kocatürk &#;unlar&#; söyledi: ‘Türkiye yay&#;nc&#;l&#;k sektörü ba&#;&#;ms&#;z yay&#;nc&#;l&#;&#;&#;yla y&#;lda 90 bine yak&#;n yeni kitap yay&#;nl&#;yor. Bu a&#;&#;r zamanlar içerisinde bile e&#;er ba&#;&#;ms&#;z yay&#;nc&#;l&#;&#;&#;m&#;z bu verileri koruyabiliyorsak desteklendi&#;inde belki de ba&#;ka bir yere gidecek potansiyelimiz var. Bu ülkede rekabetçi nesiller yeti&#;tirece&#;iz ve önemli yerlere geleceksek okuma kültürünü geli&#;tirmekten ba&#;ka çaremiz de yok gibi görünüyor. Bu anlamda Bursa'n&#;n çok önemli bir yeri var. Bütün yay&#;nc&#; arkada&#;lara ve okuyuculara iyi bir fuar diliyorum.’’

Bursa Kitap Fuar&#; 29 Nisan saat ile fuar&#;n son günü olan 7 May&#;s Pazar günü ise saatleri aras&#;nda aç&#;k olacak.

 

 

Dünya Bizim Kültür Portalı

29 Nisan Cumartesi günü açılacak ve dokuz gün boyunca devam edecek fuar, 'e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapacak, dokuz gün boyunca düzenlenecek 70'den fazla panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan kültür etkinlikleri ve imza günlerinde, yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı bulabilecektir.

Fuarın konukları arasında Ahmet Ümit, Behiç Ak, Ayşe Kulin, Selim Erdoğan, Levent Gültekin, Enver Aysever, Erol Mütercimler, Adnan Özyalçıner, Murat Menteş, Sinan Akyüz, Miyase Sertbarut, Mavisel Yener, Ali Türkşen, Atilla Dorsay, Talha Uğurluel, Ataol Behramoğlu, Emre Kongar, Üstün Dökmen ve daha pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı yanında gençlerin de ilgiyle takip ettiği genç yazarlar yer almakta.

Bursa Kitap Fuarı Bir Kültür Şöleni

Bursa Kitap Fuarı'nın, bölge için önemli bir kültür şöleni olduğunu ve okuma alışkanlıklarına olumlu katkı sağladığını belirten Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, düzenlendiği ilk yıldan bu yana Bursa ve çevre kentlerden 4 milyona yakın okuyucuyu ağırladıklarını dile getirdi. Fuarın yılı için heyecanlı olduklarını da sözlerine ekleyen Ersözlü "Bursa Kitap Fuarı, öğrenci, genç, yetişkin, emekli her yaştan okurun ilgi gösterdiği, her zaman çok kalabalık söyleşi ve imzaların coşkulu geçtiği bir fuar. Bu yıl yıla özel bu coşkunun katlanmasını bekliyoruz. 9 gün boyunca birbirinden değerli yazar, çizer, kültür insanı ziyaretçilerimizle buluşacak, etkinlikler, söyleşiler, imza günleri yapılacak. Tüm kitapseverleri coşkumuzu paylaşmaya bekliyoruz" diye konuştu.

Ziyaret saatleri

29 Nisan - 6 Mayıs tarihleri aralığında her gün saatleri arasında, 7 Mayıs Pazar günü ise saatleri arasında fuarı ziyaret edebilirsiniz.

Etkinlik takvimi içintıklayınız.

İmza günleri içintıklayınız.

Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi

“Şarkılı Bir Masal: Önce Hayal”

Bursa Kitap Fuarı
Bursa Kitap Fuarı
 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

 • Söyleşi-Dinleti

  YÖNETEN

  Tolgahan Vurgun *Bağlama: Selçuk Oruç

  KONUŞMACILAR

 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

 • Panel

  YÖNETEN

  KONUŞMACILAR

  Şafak Baba Pala “Nezihe Meriç”, Pelin Yılmaz “Sevgi Soysal” , Tülin Dursun “Sennur Sezer”
 • Panel

  DÜZENLEYEN

  TÜYAP - Nilüfer Belediyesi
 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  Demet Çaltepe, Hakan Akdoğan

  DÜZENLEYEN

 • Söyleşi
 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

 • Söyleşi
 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

 • Panel

  KONUŞMACILAR

  Turgay Erdem, Cem Okan Tuncel

  DÜZENLEYEN

  Sosyal Demokrasi Vakfı - SODEV
 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

  Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

 • Söyleşi

  DÜZENLEYEN

 • Söyleşi

  DÜZENLEYEN

 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  Kate Clow (Kültür Rotaları Derneği - Avrasya Yolu), Eirin Kalogeropoulou Yalçın

  DÜZENLEYEN

  Nilüfer Belediyesi - Mysia Yolları
 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  Didem Ardalı Büyükarman, Mustafa Çevikdoğan
 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  Mete Yarar, Ceyhun Bozkurt

  DÜZENLEYEN

 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

 • Panel

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

 • Panel

  KONUŞMACILAR

  Fatma Başural, Gül Karyaldız, Melahat Babalık, Nesrin Karyaldız, Nisa Leyla, Seyyit Nezir, Tanseli Polikar

  DÜZENLEYEN

  Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği
 • Panel

  KONUŞMACILAR

  Musa Dinç, Elif Burcu Özkan, Güneş Aynur Mete
 • Çocuk ve Gençlik

  DÜZENLEYEN

  Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi
 • Çocuk ve Gençlik

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

 • Çocuk ve Gençlik

  DÜZENLEYEN

  Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi
 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  Serap Yenilmez Çetin, Faruk İşcan, Mehmet Kocanalı

  DÜZENLEYEN

  Nilüfer Kent Konseyi Melih Elal Okuma Grubu
 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  Hülya Soyşekerci, Sevim Korkmaz

  DÜZENLEYEN

 • Çocuk ve Gençlik

  DÜZENLEYEN

 • Çocuk ve Gençlik

  KONUŞMACILAR

  Bursa Yönder Anadolu ve Fen Lisesi Öğrencileri

  DÜZENLEYEN

  Bursa Yönder Okulları - TÜYAP
 • Çocuk ve Gençlik

  DÜZENLEYEN

  Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Müdürlüğü
 • Çocuk ve Gençlik

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

  Dil Derneği - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
 • Çocuk ve Gençlik

  DÜZENLEYEN

  Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Müdürlüğü
 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  Sevim Korkmaz, Emine Şimşek Emiral, Atiye Tümüklü

  DÜZENLEYEN

 • Çocuk ve Gençlik

  DÜZENLEYEN

 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

  Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • Çocuk ve Gençlik

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

  Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Müdürlüğü
 • Çocuk ve Gençlik

  KONUŞMACILAR

 • Çocuk ve Gençlik

  KONUŞMACILAR

  BUYAZ Kestel Çocuk Yazını Atölyesi Yazarları

  DÜZENLEYEN

  Bursa Yazın ve Sanat Derneği - Bursa Dergiler Platformu
 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

 • Çocuk ve Gençlik

  DÜZENLEYEN

  Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Müdürlüğü
 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  Ayla Duru Karadağ, Serdar Soydan
 • Panel

  KONUŞMACILAR

  Halide Yıldırım, Hilmi Haşal, Pelin Yılmaz

  DÜZENLEYEN

  Türkiye Yazarlar Sendikası
 • Çocuk ve Gençlik
 • Çocuk ve Gençlik

  KONUŞMACILAR

 • Çocuk ve Gençlik

  KONUŞMACILAR

 • Panel

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

 • Panel

  KONUŞMACILAR

  Metin Turan, Gökhan Cengizhan

  DÜZENLEYEN

 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

  Koza Dağcılık Kültür ve Sanat Spor Kulübü - TÜYAP
 • Çocuk ve Gençlik

  DÜZENLEYEN

  Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Müdürlüğü
 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

 • Çocuk ve Gençlik

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

 • Şiir-Dinleti

  KONUŞMACILAR

  Gökhan Cengizhan, Kevser Atay, Muhsine Arda, Arslan Bayır, Şenel Gökçe, Gülname Eslek, Elif Burcu Özkan, Esra Özlem Dökmen, Gülsüm Işıldar, Zeynep Kurada, Ömer Öneren, Binay Kazan *Müzik: Zeynel Öztürk

  DÜZENLEYEN

 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  DÜZENLEYEN

 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

  Alper Özkutlu, Hakan Akdoğan

  DÜZENLEYEN

 • Söyleşi

  KONUŞMACILAR

 • Şiir-Dinleti

  KONUŞMACILAR

  Feminİstanbul ve BUYAZ Şairleri

  DÜZENLEYEN

  Bursa Yazın ve Sanat Derneği - Bursa Dergiler Platformu

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası