bursa görükle bağlar mevkiinde satılık tarla / Satılık araziler Görükle - Trovit

Bursa Görükle Bağlar Mevkiinde Satılık Tarla

bursa görükle bağlar mevkiinde satılık tarla

Loading

Köyün Doğal Konumu

Amerikalıların yıllar önce uydularıyla yaptıkları araştırma raporunda; yıl kadar önce Nilüfer Çayı, şimdiki yatağından değil, batıya, Çalı’ya doğru akarken büyük bir heyelan olmuş. Bu heyalanın sonucunda çayın Çalı’ya doğru akan yatağı kapanmış. Burada büyük bir göl oluşmuş. Bir müddet sonra, günümüzdeki “Kent Orman’ının bulunduğu tepeyle, Hisarlık Tepe arasından göl yarılarak, Nilüfer Çayı’nın şimdiki yeni yatağını şekillendirmiştir&#; İşte Misi bu gölün altında binlerce yıl kalan bu verimli toprakların üstünde kurulmuş ve günümüze kadar ulaşmıştır.

Köyün konumunu ve durumunu anlatan en güzel yazılardan birisi, 3 Nisan Tarihli Bursa Halkevi Uludağ Dergisi’nin 13 sayfasında, “Köy Etüdleri: Misi Köyü” adıyla yayınlanan yazıdır.

Yazı şöyledir:

“Misi, Bursa’nın 15 kilometre? batısında[1], Nilüfer Deresi kenarında ve derenin boğazdan ovaya çıktığı yere çok yakın bir köydür.

Çam ağaçlarıyla örtülü dört tepenin çevrelediği iki boğaz arasında bulunan bu köy, Bursa’nın en eski köylerinden birisidir. Tarihi durumu ve adı hakkındaki rivayetler tamamen aydınlatılamamıştır.

evi ve nüfusu vardır. mevcutlu okulu 5 sınıflıdır ve bir öğretmen tarafından idare edilmektedir. Biraz sonra mevcudun ’ye çıkacağı sanılmakta ve 3 öğretmen daha ilave edileceği anlaşılmaktadır. Kız öğrenci daha fazladır. Halkın okuma yazma hevesi çoktur. Köyde hemen hemen okuma yazma bilmeyen yok gibidir.

4 radyosu vardır. Halk çok zeki ve uyanıktır. Bir kahvesi vardır. Cumhuriyet Bayramı’na kadar öğretmen evinin (inşaatının) bitirileceğini Valimize vaad ettiler. Şarapçı köy olduğu halde, şarap içenlerin sayısının 10’u bulmadığını söylediler. Muhtar, ihtiyar heyeti ve Parti teşkilatının kumar ve içki üzerinde titizlikle durdukları öğrenilmiştir.

Köyde hastalık olmadığını, yalnız 2 yıldan beri “sıtma” görüldüğünü söylediler. Halkın bir kısmı dere bir kısmı kaynak suyu içer. Köy tamamen bağcıdır. 4 şarap yapma yeri vardır. Bütün bağcı köyler gibi kooperatif kurmak üzeredirler. Pazar günü yapılan bayramla, güzel bir hamle yapılmış oluyor.”

 

Köyün Mevkileri

Güneyden başlayarak, Misi’nin yer adları: Dede Bayırı, Evli Bağlar, Danapınar, Gölcük, Akçaalan, Doruk Mevkii, Hamza Deresi, Korutarlalar, Kavacık Sultan Dede.

Batıda: Hindi Bayırı, Harmanlar, Harmanlaraltı, Kavakdere.

Kuzeye doğru: Selevatlar, Çukurbağlar, Kurtdere, Kocaçukur, Kaletdere (Taşköprü Üstü).

Doğudan güneye doğru: Beyduranlar (Kent Ormanı), Hesarlık (Hisarlık), Keçiyağı.

Bölgeden Geçen Tarihi Yollar

Bölgeden geçen tarihi yollar: Kortarla Yolu. Deveci Yolu: Bu yol, eskiden kervanların ve Türkmenlerin yaylaya çıkarken kullandıkları kuzey-güney doğrultusunda olan bir yoldur. Milattan yıl öncesinden kalan yerleşim izleri bulunan; Misi, Dağyenice Göleti’nin suları altında kalan ve bölge halkının “Kandıra Mezarlığı” dedikleri eski yerleşim, Kızılcıkdere Boğazı’ndan geçerek Adranos/Orhaneli’ne ulaşan eski yol ve Atlas’taki “Sekecek” mevkiinde bulunan eski yerleşim birbirlerine bu yolla bağlanırdı. Bunun yanında bölgede bulunan birçok manastıra olaşım bu yoldan ayrılan tali yollarla yapılıyordu. Yine, bölgede bulunan Trapeza, Atroa gibi tarihi şehir ve yerleşimlere bu yoldan gidiliyordu.

Misi’nin içinden geçerek, Orhaneli’ye ulaşan yolun yapımı Yılı gibi yakın sayılabilecek bir tarihtedir.

 

TARİHSEL SÜREÇ

Öncesi ve Köyün Kuruluşu

Nilüfer Belediyesi’nin katkılarıyla, Uludağ Üniversitesi adına yılında Kültür Envanteri Projesi kapsamında, Prof. Dr. Mustafa Şahin başkanlığında Misi’de yapılan yüzey araştırmaları sonuçları; Mustafa Şahin Hoca tarafından “Bursa ve İlçeleri Arkeolojik Kültür Envanteri- III, Nilüfer İlçesi II. Kitap” adıyla yılında yayınlanınca, Misi’yle ilgili merak edilen birçok sorunun cevabını da bulmuş olduk.

Bugüne kadar hep lafta kalan ve elle tutulur pek kuvvetli bir belgeye dayanmayan, tarihlenmiş bir maddi delille ortaya konulmayan fikirlerin doğru veya yanlış olduklarını bu kitap ortaya çıkardı.

Prf. Dr. Mustafa Şahin Hoca ve ekibinin tespitlerine göre, Misi ve arazisinin değişik yerlerinde kale kalıntısı, ayazma, yerleşim yerleri, çeşme kalıntıları, nekrapol alanları ve hatta, bir han kalıntısı vardır. Bu arada tarihi yollar da tespit edilmiştir. Bu kalıntıların bazılarının yaşları, bulunan seramik eserlerin yaşlarının tespitiyle MÖ yıl kadar geriye inmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla burada yaşam hiç sekteye uğramadan günümüze kadar aralıksız devam edegelmiştir. Sadece egemenler değişmiş, yönetimler el değiştirmiştir. Bir de halklar değişmiştir.

Bursa’nın muhasarası pekiştirilince Misi, askeri üs olarak kullanılmıştır. Bursa’nın batı yakasındaki Kete/Kite Hisarı zaten Bursa’dan 23 yıl önce alınıp, daha sonraları kaza merkezi haline getirilmişti. En büyük engel, Adranos/Orhaneli tarafından gelebilecek tehlikeydi. Öyle ya! Uludağ’dan kesilen ulu kerestelik ağaçlar Nilüfer yoluyla Odunluk’a kadar geliyordu da Atranos Tekfuru neden Bursa’ya bu yolla yardıma gelemesin di! Bütün bu askeri tedbirler sonucunda birçok yerde olduğu gibi Misi’nin yerli halkı göç etmiş ve çevredeki manastırlar da boşalmıştır. Bernardin Menthon’a göre Misi ve çevresinde birçok manastır vardı. Bizzat gezerek, adlarını ve yerlerini tesbit etmiş ve haritasına da işlemiştir. Zaten bölgeye ilk yerleşenler askerlerdir. İleride ilk Türk köylerinin çekirdeğini meydana getirecek çiftlikleri ve mezraları kuranlar da bu askerlerdir&#; Misi’de olduğu gibi&#;

Köyün Adı Nereden Geliyor?

Bizans Dönemi’nde Mision, Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Döneminde Misi, sonra Gümüştepe ve daha sonra tekrar Misi adını almıştır. Bazı eski kayıtlarda “misi”, eski dillere göre “kayın/gürgen ağacı” anlamına gelirmiş. Köy arazisinde, eski devirlerde bu ağaç cinsi çok bol olmalıdır. yılında köyde yaşayan birisinin gürgen korusu bulunmaktadır.

Misililer, köylerini üç kardeşin kurduğuna inanmaktadırlar. Bunlardan, kız kardeşleri varsayılan “Kavacık Sultan” geçmişte çok saygı duyulan bir adak yeriydi. Diğer bir kadeş; Fırla Dede’ymiş. 3’cü kardeş ise köyün 2 kilometre güneyinde yatırı bulunan, şimdiki Bayram Dede’ymiş.

Köylülerin söylediğine göre; eskiden dedeler, geceleri ışıklar içinde, tef çalarak, köyün üstünden geçerek, Kavacık Sultan’ı ziyarete giderlermiş.

Osmanlı Döneminde Misi

Misi, 1. Murat Hüdavendigar’ın vakıf köylerindendir[2]. Sultan 1. Murat yılında tamamladığı Çekirge’deki külliyesini yaşatmak için birçok köyün gelirini vakfetmişti. Yılında düzenlenen vakfiyesine bakılırsa, Misi bu tarihten çok önce kurulmuş olmalıdır. Misi halkı yılında Hüdavendigar Vakfı’na 95 kile buğday öşürü veriyordu. Daha sonra öşür’ün yerine para alınmaya başlamıştır. Öşür, sipahi ve başka yerlere verilmeye başlanmıştır. Köy yılında 30 akçe veririken[3], yılında bu miktar akçeye yükselmiştir. Yılında akçe/ kuruş olarak verdiği vergi yılından beri değişmemiştir.

Tarihli Kirmasti Defterine Göre Misi[4]

Yılında, Mevlana Kirmasti tarafından yapılan sayımda Misi’de 8 hane (ev) ve 10 yetişkin erkek vardır. 8 çiftliklik kadar toprak işlenmektedir. Bu işlenen topraklar, yaklaşık olarak dönüm kadardır.

Karye-i Misi, vakıftır, merhum Gazi Hündgar İmareti’ne, Kapluca’ya.

Ayas veledi Muhammedi (çift), Halil veledi İbrahim (çift), Turası veledi Azor (çift), Musa veledi Muhammedi (çift), Oruçbeg veledi Aydın (çift), Murat veledi Saruca (çift), Mustafa veledi Yakub (çift), Ramazan veledi Aruz, Eynedeğen veledi Kayağlu (çift), Yunus veledi Salih.

<Nefer 10, hane: ba-çift 8>

Hasıl:

Buğday 4 müd 15 kile[5], arpa 1 müd 10,5 kile, yulaf 1 müd 18 kile, bağçe öşürü 30 akçe.

Yılı Tahrir Defteri’nde:

Karye-i Misi, vakıftır, Merhum Gazi Hundgar İmareti’ne, Kapluca’ya.

Hasıl: Buğday 4 müd, 15 kile. Arpa 1 müd, kile. Bahçe öşürü 30 akçe.

Cürüm-cinayet ve bad-i heva ve arusane ve yave ve kaçgun ve 10 akçe.

Karye-i Misi: Hane 3?, mücerred 4. Hasıl; akçe.

Yılı  ahrir Defteri’nde Misi:

/ Tarihli ve numaralı defterde kayıtlı olan Misi’de o tarihte köyde yaşayan 10 yetişkin erkek vardır. Bunlardan 6’sı evli, 4’ü bekardır. Köyde yaşayan erkeklerin baba adları ve çocukları, kardeşleri kayıt edilmiştir. Kayıt şöyledir:

Karye-i Misi, tabi-i Bursa

Abdi&#;&#;&#;veled-i

Demir

Nim

Veledi; Bekir

O

Mücerred

Halil, veled-i

Mehmed

Çift

Hüseyin, veled-i

Nasuh

Mücerred

Mustafa, veled-i

Abdullah

Bennak

Ahmed, veled-i

Mehmed

Çift

Veledi; Mehmed

O

Mücerred

 

İlyas, veled-i

Mehmed

Mücerred

Turmuş, veled-i

Ahmed

Bennak

Biraderi; Turusina

O

Bennak

El-Hasıla:

Resm-i çift ve bennak; Hınta; müdd 5. Şair; müdd 4. Alef; müdd 1. Erzen; gabran? 7. Bırçak; kile 5.

Resm-i; zemin, tapu. Resm-i; deştebani ve bad-i heva ve yave ve kaçgun ve gayrıhu; 10

Resm-i tapu-yi zemin 90 akçe.

Yekün: Siyakat bakılacak

Yılı İcmal Defteri’nde:

Yılı Tahrir Defteri’nde:

Tapu-yı zemin 90 akçe. Cürüm-cinayet ve bad-i heva ve arusane ve yave ve kaçgun 68 akçe.

Haric-ez raiyyet 2 hane, çiftlik 3.

Tahrir ve icmal defterlerinden anlaşıldığına göre, her ne kadar Misi köy olarak yazılsa da, küçük bir yerdir. Bir ara tamamen boşalmış görünüyor. yılında köyde oturan yoktur. Dışarıdan gelen iki hane 3 çiftlik (yaklaşık dönüm) kadar yeri işlemektedirler. Yılında köyden elde edilen hasılat çevre köylere göre çok düşük kalmaktadır. Bunun sebebi de nüfusun azlığı olmalıdır. Nüfusun az ve evliliklerin olmadığı Cürüm, cinayet ve arusane (evlilik-nikah) vergisinin azlığından anlaşılmaktadır. Yılında bu vergi sadece 10 akçedir ki o yıl Misi’de hiç evlilik olmadığını göstermektedir. Bu vergi o yıllarda 15’er den 30 akçedir (evlenecek erkek ve kadından ayrı ayrı 15’er akçe alınırdı).

Belgelere Göre Misi

Naci Kum, Misi’deki araştırmalarında; Hacı Ömerler’den İzzettin Gümüş’ün evinde hicri, Yaklaşık miladi tarihli Mevlit tarzında bir kitap bulmuştur. Kendisi tarafından bu kitap Bursa Müze Kütüphanesi’ne konulmak üzere alınmıştır. Yine, İzzettin Gümüş’ün evinde hicri, yaklaşık miladi tarihli bir başka kitap daha bulunmuştur. Bu da müzeye alınmıştır. Naci Kum, Halkevi Uludağ Dergisi’nin Mart tarihli, sayısında şöyle yazmaktadır:

“İzzettin Gümüş’ün evinde ‘Muslihiddin’ adlı bir zat tarafından, meşhur Süleyman Çelebi’nin Mevlidinden ilham alınarak bir mevlit kitabı görülmüştür. Dil ve üslup itibariyle değerli görülen bu kitap, Müze Kütüphanesi için hediye alınmıştır.

Yine Aynı evde, hicri, tarihinde ‘Ömer – el Hatib, der sakin – i Çorça, tabi – i Karahisar, afa anhü’ (Afyonkarahisar’ın Çorça köyünden Hatip Ömer) hatimesini taşıyan sayfalık elyazısı ‘Haza Kitab-ı İmad- El İslam’ (adlı) esere tesadüf edilmiştir. Kitabın yazılış maksadını uzun boylu izah eden müellif, ‘Halkın işine yarayacak birçok bilgilerin Arap diliyle yazılmış olduğundan şikayetle, kendisi Türk diliyle Türk halkına faydalı bilgileri yazmak istediğini&#;’ ‘Amma layık değildir ki kitap Türki-dür deyip edna/aşağı nazar oluna. Zira ki, içindeki ilim nafidir ve ameli salihtir.’ Sözlerini söylemektedir.”

Hicri , Miladi Yılı Kadı Sicillerinde Misi:

tarihli 47b/3 numaralı kadı sicilinde: Misi köyünde, Mahmut oğlu Seyyid Mustafa öldüğünde, mirasçıları miras bölüşümünde anlaşamayınca kadıya başvurup, mirasın satılıp gelirinin bölüşülmesini istemişlerdir. Mahkeme de bunu yerine getirmiştir.

Padişah II. Mahmut’un Baş Pehlivanı Demirci Köylü Softaoğlu Mehmet Pehlivan ve Misi:

Demirciköylü olması, orada ölmesi ve mezarının köyünde olması dolayısıyla, kendisinden Demirciköy bölümünde de bahsedilecektir[6], ancak onunla ilgili önemli bir padişah fermanıyla birlikte, seceresinin ve güreşlerde giydiği manda derisinden yapılmış kıspetinin burada, kızının torununun evinde bulunması konusu Misi’yi de ilgilendirmektedir.

Anlaşıldığı kadarıyla Pehlivan, kızını Misi’ye gelin etmiştir. Buradan kendisinin oğlu olmadığı anlaşılmaktadır. Oğlu olsaydı, bu belge ve emenetler, oğlunun torunlarından birinin elinde olurdu. Olurdu. Kızının torunlarından ve Hacı Haliloğulları’ndan Mehmet Ali’nin elinde büyük dedesine ait bir nesep silsilesi/soy ağacı yazılı bir büyük tomar kâğıdı bulunmuştur[7]. Boyu metre, eni 27 cm olan bu soy ağacı, Hicri yılında (yaklaşık yıllarına denk gelmektedir), Recep ayından önce bunun Nakib Yahya- El Hüseyni imzasıyla yazıdığı anlaşılmaktadır.

Bu Tomarda: ‘Seyyid Mehmet bin Celaleddin[8], Şemseddin, Zeynelabidin, Kemalettin, Nizamüttin, Hasan, Celalüttin, Kemalettin, Alaettin, Nizamettin, Cafer, Fahrettin, Hasan, Hüseyin, Mehmet, Zeyyit, İmam Musa Kazım, İmam Cafer-ü Sadık, Muhammet Bakır, Zeynelabidin, İmam Hüseyin- İmam Hasan bin Ali ibni Ebutalip’ isimleri sıralanmaktadır.

Silsile, Hazreti Ali’nin eşinin Hazreti Muhammet’in kızı olması dolayısıyla, soy ağacı HazretiMuhammet’e kadar uzanmaktadır. Bu secereden Misili bazı ailelerin köklerinin ne olduğu da anlaşılmaktadır. Secerler yazılırken aileye katılan/doğan erkekler de yazıldığından, Baştaki yazılan ‘Seyyid Mehmet’in Softaoğlu Mehmet Pehlivan olduğu ve babasının adının Celalettin olduğunu anlayabiliyoruz. Kendisinin oğlu olmadığından secereye başka isim yazılmamış ve secere burada son bulmuştur.

funduszeue.info’un Fermanı:

Devrin padişahın başpehlivanı olduktan sonra, başarılarından dolayı Dergah-ı Ali Çavuşlarının arasına alınan Softaoğlu Mehmet Pehlivan’a, Padişah II. Mahmut, Bir fermanla Şimdi Arnavutluk topraklarında kalan, Pirzerin/Pirizren, Üsküp ve Yanya sancaklarında bulunan köylerden akçelik gelir getiren zeamet vermiştir. Bunu belgeleyen ve Miladi , hicri muharrem ayının 15’inde yazılan bu tuğralı ferman, kızının torunu Mehmet Ali tarafından yılında kayıt numarasıyla Bursa Müzesi’ne hediye edilmiştir.

Softaoğlu Mehmet Pehlivan’ın yine kızının torunu olan Hacı Haliloğulları’ndan Mehmet Ali, büyük dedesinin güreşlerde giydiği ve yüzyıldan fazla bir zaman özenle sakladıkları kısbetini de Bursa Müzesi’ne hediye etmiştir. Müze Kayıt Numarası dir. Mehmet Ali’nin soyadı yazılmadığına göre, teslim tarihi ’ten önce olmalıdır. Bilindiği gibi Soyadı Kanunu yılında yürürlüğe girmişti.

yılında Demirciköy de doğan Softaoğlu Mehmet Pehlivan, Hicri , Miladi yılında 44 yaşında Doğduğu köyde ölmüştür. Mezarı buradadır ancak, mezar taşı orijinal değildir. Sonradan yapılmıştır. Gerçek mezar taşı yılından önce yerinden kaldırılıp, kayıt numarasıyla Bursa Müzesi’ne alınmıştır. Daha sonra yerine gerçeğinin benzeri bir mezar taşı yapılıp dikilmiştir.

40 yıl kadar önce Softaoğlu’nun kısbetinin müzede olduğunu öğrendiğimde içimde onu görme isteği uyandı. Yeşil’deki müzeye gidip sorduğumda, Muradiye’deki depolarda olduğunu söylemişlerdi. Ailesi tarafından yüz yıldan fazla bir zaman korunan Osmanlı’nın Baş Pehlivanı Softaoğlu Mehmet Pehlivan’ın kısbeti günümüzde ne halde acaba! Vakit bulabilirsem, akibetini tekrar araştıracağım.

 

Yılları Bursa Nüfus Kütüğü’ne Göre Bursa’da Yaşayan Misililer

1- Şeker Hoca Mahallesi, 48 kapı numaralı evde oturan rençber, Misili Mustafa’nın oğlu Halil, kır sakallı ve orta boyludur. 8 yaşındaki oğlu Mehmed, yılında ölmüştür. yılında ilk sayım yapılırken 8 yaşında olan kardeşi Mustafa, / yıllarında yaşlarındayken Asakir-i Mansure’ye katılmıştır.

2- yılında Şeyh Paşa Mahallesi’nde oturan Misili bir aile vardır.

3- Altıparmak Mahallesi’nde 23 numaralı evde yaşayan Ali oğlu Rençber Halil, orta boylu, sarı sakallı ve 40 yaşındadır. Üç oğluyla birlikte yaşamaktadır. Oğullarından Ahmed bir yaşında, Mehmed 10 yaşındadır. Diğer oğlu Yakub ise yılında üç yaşında ölmüştür.

4- Hamzabey Mahallesi’nde 12 kapı numaralı evde yaşayan Misili Koca Mehmed, Abdullah’ın oğludur. 40 yaşında, orta boylu ve kara sakallıdır. / yılında ölmüştür. Koca Mehmed’in gözleri görmeyen Ahmed adlı bir oğlundan başka, 5 yaşlarında Süleyman adlı bir başka oğlu daha vardır.

5- Elvan Bey Mahallesi’nde 47 numaralı evde oturan Misili Rençber Abdullah, Yusuf’un oğludur. Orta boylu, seyrek bıyıklıdır. 35 yaşındadır. / yılında Doğancı köyüne yerleşmiştir. 2 yıl sonra Doğancı’dan tekrar evine dönmüştür. yılında, Veliyüddin adlı bir oğlu vardı.

6- Aynı mahallede 55 numaralı evde yaşayan bir Misili daha vardır. Bu evde yaşayan RençberAli, Abdullah’ın oğludur. Orta boylu, kara sakallı ve 40 yaşlarındadır. yılında Altıparmak Mahallesi’ne taşınmıştır. Damadı, Ahmed oğlu Çoban Ahmed 25 yaşındadır. Çoban Ahmed bir başka diyara göç etmiştir.

7- yılına kadar Mantıcı Mahallesinde yaşayan Misili Yakub oğlu Halil, yılında Elvan Bey mahllesi’ndeki 79 numaralı eve taşınmıştır. İdris adında bir oğlu vardır.

8- Kaygan/Kayan Mahallesi’nde 28 numaralı evde yaşayan Göçükçü İbrahim, orta boylu kara sakallı ve 45 yaşındadır. / yılında Pazar-ı Esb/Atpazarı Mahallesi’ne taşınmıştır. Bu mahalleye taşındıktan 5 yıl sonra, / yılında burada ölmüştür.

9- Anarlı/Enarlı/Narlı Mahallesi’nde 30 numaralı hanede/evde yaşayan Misili Mehmet gibi, küçük oğlu İsmail de yılında ölmüşlerdir.

Bunlardan başka, yakın tarihlerde, çeşitli yerlerde yaşayan Misililer de vardır. Bunlardan birisi; Çekirge’de güzel bir evde yaşayan Misili Edhem Efendi’dir. yılında, Genel Kurmay Başkanlığı’nın yayınladığı “Bursa Coğrafyası” adlı Osmanlıca basılan kitapta; O yıllarda, Bursa’nın sıcak sularının dağıtıldığı 32 adet kaplıca, hamam ve evlerden birisi de Çekirge’de Misili Edhem Efendi’ye aittir.

 

Yılı Temettuat Defterine göre Misi:

yılında düzenlenen Temettuat Defterleri, köylerin hanelerini, bu hanelerde yaşayanların lakaplarının, aile adlarının, kendi adlarının, mal varlıklarının, hayvan varlıklarının, mesleklerinin yıllık kazançlarının, ödedikleri ve ödeyecekleri vergilerin miktarlarının yazıldığı defterlerdir. Defterler düzenlenirken 1. haneye köyün muhtarı, 2. haneye de köyün 2. muhtar yazılıyordu.

Hüdavendigar Livası, Hüdevandigar Sancağı/Bursa’nın Kite kazasına bağlı Misi köyünün emlak ve arazisini beyan eden defterdir (Yıl hicri , miladi ).

 

Hane 1: Muhtar.

Seyyid Ahmet Efendi, Mehmet’in oğlu.

Seyyid Ahmet Efendi, aynı zamanda köyün muhtarıdır. 4 dönüm bağı, 1 dönüm dut bahçesi, 1 atı, 1 karasığır ineği, 3 sağmal keçisi, 2 yoz keçisi ve 1 oğlakı vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane 1: Seyyid Ahmet Efendi’nin yanında kalan oğlu Mehmet Emin.

Mehmet Emin’in 1 dönüm bağı, 1 dönüm dutluğu vardır. Yıllık geliri 90 kuruştur.

Hane 2: 2. Muhtar.

Mehmet Ali, Yusuf’un oğlu.

Mehmet Ali’nin 10 dönüm bağı, 4 dönüm dutluğu, 1 karasığır ineği, 1 dölsüz/kısır karasığır ineği, 3 sağmal keçisi, 2 oğlakı, 1 atı vardır. Yıllık geliri iki bin kuruştur.

Hane 2: Mehmet Ali’nin evinde oturan damadı Mehmet, Ali’nin oğlu.

4 dönüm bağından elde ettiği yıllık kazancı kuruştur.

Hane 3/1:

Arpacıoğlu Atmaca Mehmet, Hacı Halil’in oğlu.

Atmaca Mehmet’in 5 dönüm bağı, dönüm dut bahçesi, 2 yoz keçisi, 1 oğlakı, 1 sağmal keçisi ve 1 atı vardır. Bütün bunlardan yıllık geliri bin kuruştur.

Hane 3/2:

Atmaca Mehmet’in evinin avlusundaki başka bir evde oturan oğlu Mustafa.

Mustafa’nın 1 dönüm bağından yıllık kazancı kuruştur.

Hane 3/2:

Mustafa’nın eşi Asiye Hatun.

Asiye Hatun’un 5 dönüm bağı, dönüm dut bahçesi vardır Yıllık geliri bin kuruştur.

Hane 4:

Öksüzoğlu Mehmet, Sait’in oğlu.

Mehmet, 4 dönüm bağ, dönüm dutluk, 1 at ve 1 yoz karasığır ineğinin sahibidir. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane 4:

Öksüzoğlu Mehmet’ineşi Fatma Hatun.

Fatma’nın 3 dönüm bağı, 1 dönüm dutluğu vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane 5:

Çayıroğlu? Halil, Abdullah’ın oğlu.

Halil’in 1 dönüm bağı, 2 sağmal keçisi,2 oğlağı ve 1 erkek merkebi vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane 5:

Halil’in evinde kalan kayınvalidesi Zekiye Hatun.

Zekiye Hatun’un 2 dönüm bağı vardır. Bağından yıllık geliri kuruştur.

Hane 6:

Hamzazade Kemal, Abdullah’ın oğlu.

Kamil’in 5 dönüm bağı, 2 dönüm dut bahçesi, 10 dönüm nadasa bıraktığı tarlası ve 1 atı vardır. Bunların yanında yılda kuruşa kiraya verdiği bir değirmeni vardır. Ayrıca Başka bir işten? Yılda kuruş kazanmaktadır. Bütün bunlardan yıllık geliri kuruştur.

Hane 7: Değirmen, çam korusu.

Hamzazade Hamza Bey, Abdullah’ın oğlu.

Hamza Bey’in 2 dönüm ekili tarlası, 5 dönüm nadas tarlası, 3 dönüm bağı, 4 sağmal keçisi, 1 yoz keçisi, 1 oğlakı, 1 atı, 2 dönüm çam korusu, yılda kuruşa kiraya verdiği bir değirmeni vardır. kuruşta başka bir işten kazanmaktadır.  Yıllık geliri bin kuruştur.

Hane 8:

Berberoğlu Mehmet, Ali’nin oğlu.

Mehmet’in 4 dönüm bağı, 2 dönüm dutluğu, 1 sağmal ineği ve 1 atı vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane 8:

Berberoğlu Mehmet’in eşi Hanife Hatun.

Hanife Hatun’un 3 dönüm bağı ve 1 dönüm dut bahçesi vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane 9:

Çoban? Salih, Mehmet’in oğlu.

Çoban Salih’in hiçbir şeyi yoktur. Askerde olan üvey oğlu Ahmet’e ırgatlık yapmaktadır. Buradan bir yılda kazandığı 80 kuruştur.

Hane 9/1:

Çoban Salih’in üvey oğlu Ahmet, Süleyman’ın oğlu.

Ahmet askerdedir. Üvey babasının oturduğu evin avlusundaki başka bir evde oturmaktadır. 4 dönüm bağı, Yarım dönüme yakın dut bahçesi ve 1 erkek eşeği vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Seyyid Halil, Ahmet Efendi’nin oğlu.

Seyyid Halil’in 2 dönüm bağı vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Softaoğlu Mehmet Pehlivan’ın Seceresi, kısbeti ve II. Mahmut’un Fermanı Hacı Haliloğuları’ndan Mehmet Ali’nin elinde bulunmuştu. Hane de kayıtlı Seyyid Halil, Softaoğlu Mehmet Pehlivan’ın damadı olabileceği gibi, büyük bir ihtimalle, Hacı Haliloğulları ailesine adını veren kişi de bu şahıs olmalıdır.

Hane

Kahvecioğlu Ahmet, Mustafa!nın oğlu.

Ahmet’in 9 dönüm bağı, 1 dönüm dut bahçesi ve bir atı vardır. Yıllık kazancı bin kuruştur.

Hane Çam korusu.

Eskicioğlu Hacı İbrahim, Mustafa’nın oğlu.

Hacı İbrahim’in 12 dönüm bağı, 4 dönüm dut bahçesi, 15 dönüm çam korusu, 4 sağmal keçisi, 12 yoz keçisi vardır. Yıllık geliri üçbin kuruştur.

Hane Çam korusu.

Elmacı Halil, Ahmet’in oğlu.

Ataç Halil’in 50 dönüm ekili tarlası, 50 dönüm nadas tarlası, 11 dönüm bağı, 5 dönüm dut bahçesi, 4 karasığır öküzü, 3 sağmal ineği, 5 dönüm çam korusu ve bir katırı vardır. Bütün bunlardan yıllık kazancı beşbin 40 kuruştur.

Hane

Adranoslu Mustafa, Mehmet’in oğlu.

Mustafa’nın 4 dönüm bağı, 7 dönüm dut bahçesi ve 1 atı vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Mustafa’nın eşi Emine Hatun.

Emine Hatun’un 4 dönüm bağı, 2 dönüm dut bahçesi vardır. Bunlardan yılda kuruş kazanç elde etmektedir.

Hane

Ahmet, Yunus’un oğlu.

Ahmet, dönüm bağa ve 1 erkek eşeğe sahiptir. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Kapanoğlu Ali, Mehmet’in oğlu.

Ali’nin 3 dönüm bağı, dönüm dutluğu ve 1 sağman ineği vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Gelemiçli Hacı Mehmet, Emir Ali’nin oğlu.

Hacı Mehmet, 8 dönüm bağın, 3 dönüm dutluğun, 1 sağmal keçinin, 1 yoz keçinin ve 1 katırın sahibidir. Ayrıca 1 sağmal ineği vardır. Bunlardan yıllık kazancı bin kuruştur.

Hane

Gençmehmetoğlu Mustafa, Mehmet’in oğlu.

Mustafa, 2 dönüm bağ, 3 yoz keçi ve 1 erkek eşeğin sahibidir. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Kırbaş’ın damadı Seyyid Feyzullah, Salih’in oğlu.

Feyzullah’ın 7 dönüm bağı, Yeni diktiği ve henüz vergi alınmayan yarım dönüm dutluğu, 1 sağmal keçisi, 3 yoz keçisi, 1 oğlakı ve 1 erkek eşeği vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

İmamoğlu Mehmet, Hacı Salih’in oğlu.

İmamoğlu Mehmet, 3 dönüm bağ, 5 dönüm dutluk, 55 dönüm nadas tarla, 1 dönüm dutluk, 1 sağmal manda ineği, ve bir erkek eşeğin sahibidir. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

İmamoğlu Süleyman, Salih’in oğlu.

Süleyman 20 numaralı hanedeki Mehmet’in kardeşidir. dönüm bağı, 1 dönüm dutluğu, 15 dönüm nadasa bıraktığı tarlası, 10 dönüm ekili tarlası, 1 öküzü ve 1 erkek eşeği vardır. Bunlardan yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Bekâr Mustafa, Abdullah’ın oğlu.

Mustafa’nın dönüm bağı, 1 erkek eşeğinden başka mal varlığı yoktur[9]. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Yetim BaltacıoğluEthem, Abdullah’ın oğlu.

4 dönüm bağı, dönüm dut bahçesi ve 1 sağmal ineği vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Hasköylüoğlu Musa, Ahmet’in oğlu.

Musa’nın dönüm bağı, 1 dönüm dut bahçesi vardır. Bunlardan yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Yetim Hasköylüoğlu İdris, Musa’nın oğlu.

İdris’in 5 dönüm bağı, 2 dönüm dutluğu, kiraya verdiği yılda kuruş gelir getiren bir değirmeni ve 1 atı vardır. Yıllık kazancı bin kuruştur.

Hane

Gelemiçlioğlu İbrahim, Halil’in oğlu.

İbrahim, 3 dönüm bağ, yarım dönüm dutluk, 1 sağmal keçinin sahibidir. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Uzunibrahimoğlu Mustafa, İbrahim’in oğlu.

Mustafa’nın 4 dönüm dut bahçesi, 4 dönüm bağı, 1 sağmal ineği ve 1 erkek eşeği vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Mollahaliloğlu Osman, Halil’in oğlu.

Osman, dönüm bağa, dönüm dutluğa, Kiralık tuttuğu ve gelir yazılmadığı için tadilat yaptığı anlaşılan bir değirmene ve metinlerden anlaşıldığı kadarıyla kendisi değirmen tamircisidir. “İmar ettiği asiyabdan temetuu kuruştur” diye bir not eklenmiştir. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

İnesili/Eynesilioğlu[10] Yunus, Salih’in oğlu.

Yunus’un dönüm bağı ve 1 erkek eşeği vardır. Aynı zamanda köyün sığırmaçıdır[11]. Bağından yılda kuruş kazanırken, sığırtmaçlıktan bunun iki katını yani kuruş kazanmaktadır. Yıllık toplam kazancı kuruştur.

Hane Çam korusu.

Çalıkoğlu Osman, İbahim’in oğlu.

Osman’ın dönüm bağı,1 dönüm dutluğu, 1 erkek eşeği, 3 sağmal keçisi, 1 yoz keçisi, 1 oğlağı ve 3 dönüm çam korusu vardır. Yıllık kazancı bin 17 kuruştur.

Hane Çam korusu.

Akçaoğlu Hacı Ahmet, Mehmet Emin oğlu.

Hacı Ahmet’in 6 dönüm bağı, 2 dönüm dutluğu, 1 sağman ineği, 1 yoz keçisi (İki yıl sonra gerçekten yoz olup olmadığına ve kontrol edileceğine dair not düşülmüş.), 10 dönüm nadas tarlası, 2 atı vardır. Mecmuundan/bütün bunlardan yıllık kazancı bin 30 kuruştur.

Hane

Kütahyalı Bekar İsmail, Abdullah’ın oğlu.

İsmail’in yarım dönüm bağı ve buradan elde ettiği yıllık 80 kuruş geliri vardır.

Hane

Haliloğlu İsmail, Ali’nin oğlu.

İsmail’in yılda kuruş gelir getiren büyük bir bağı vardır. Kaç dönüm olduğu yazılmamıştır. ‘ dönüm dut bahçesi, 8 dönüm nadas tarlası ve 1 yoz ineği vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Harmancıklı Osman, Mustafa’nın oğlu ve Üvey oğlu Abdi. İkisi birlikte aynı evde yaşamaktadır. 12 dönüm bağları, dönüm dutluk ve 1 atları vardır. Yıllık kazançları kuruştur.

Hane Değirmen.

Hacı Veyisoğlu Hacı Emin Ağa.

Hacı Emin Ağa’nın 7 dönüm bağı, 4 dönüm dutluğu, 1 değirmeni, 15 dönüm nadas tarlası, 1 sağmal ineği, 2 sağmal keçisi, 1 oğlakı ve 4 yoz keçisi vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane Değirmen hisesi.

Hacı Emin Ağa’yla  aynı evde oturan validesi Emetullah Hatun.

dönüm bağa, 2 dönüm dutluğa ve 1 değirmenin yarı hissesine sahiptir. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Kasım’ın damadı Hacı Salih, Mustafa’nın oğlu dönüm bağı, dönüm dutluğu ve 1 atı vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Kaymak Mustafa, Mustafa’nın oğlu.

Mustafa’nın 2 dönüm bağı ve 1 erkek eşeği vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Kaymak Mustafa’yla aynı evde kalan kayın validesi Ayşe Hatun.

Ayşe’nin 1 dönüm bağı ve 1 dönüm dut bahçesi vardır. Yıllık kazancı kuruş.

Hane

Gelemiçlioğlu Mustafa, İbrahim’in oğlu.

Mustafa, 4 dönüm bağ ve dönüm dutluğun sahibidir. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Eynesili/İnesilioğlu İbrahim, Salih’in oğlu.

İbrahim’in Evi ve 3 dönüm bağından başka hiç bir şeyi yoktur. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Hacıahmetoğlu Mehmet, Ahmet’in oğlu.

Mehmet’in 8 dönüm bağı, 4 dönüm dutluğu ve 1 erkek eşeği vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane 40/1:

Ali, babası Mehmet’in evinin avlusundaki başka bir evde oturmaktadır. 8 dönüm bağı ve ve yıllık kuruş geliri vardır.

Hane

Berberoğlu Halil, Ali’nin oğlu.

Halil’in 8 dönüm bağı, 2 dönüm dut bahçesi, 1 atı ve 4 adet damızlık boz keçisi vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Doğancılı Musa, İbrahim’in oğlu.

Musa, 3 dönüm bağ, 1 dönüm dutluk ve 1 erkek eşek sahibidir. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Bursavi/Bursalı Mehmet Emin, Salih’in oğlu.

 1. Emin’in 2 dönüm bağı, 2 dönüm dutluğu vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Mehmet Emin’in evinde kalan üvey annesi Ayşe Hatun.

Ayşe’nin 1 dönüm bağı, 1 dönüm dut bahçesi ve 1 erkek merkebi vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Hacışerifoğlu İbrahim, Mehmet Emin’in oğlu.

İbrahim’in sahibi olduğu oturduğu evden başka 4 dönüm bağı, 1 dönüm dutluğu ve 1 erkek merkebi vardır.

Hane

Hacıahmetoğlu Ahmet, Mehmet’in oğlu.

Ahmet, 6 dönüm bağ, dönüm dutluk, 2 sağmal keçi ve 1 oğlak sahibidir. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Halilbeyoğlu Hüseyin, Halil’in oğlu.

Hüseyin’in 3 dönüm bağı, 1 yoz karasığır ineği ve 1 erkek eşeği vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane Çam Korusu.

Akçaoğlu Hacı Hüseyin, Osman’ın oğlu.

Hacı Hüseyin’in 10 dönüm bağı, 4 dönüm dut bahçesi, 2 sağmal keçisi, 1 yoz keçisi, 1 erkek merkebi, 15 dönüm nadas tarlası ve 2 dönüm çam korusu vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Berber Devecioğlu Mustafa, mehmet’in oğlu.

Berber Devecioğlu Mustafa, Bursa’da Maksem Mahallesi’ne yerleştiğinden köydeki evinden başka hiç bir vergiye konu olacak emlak ve arazisi kalmamıştır. Yıllık geliri yoktur.

Hane

Çongaralı Ahmet, Halil’in oğlu.

Çongaralı Ahmet’in, 1 dönüm bağı ve 1 dönüm dutluğu vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Kudüslü Mustafa, Mehmet’in oğlu.

Mustafa, 3 dönüm bağ, 1 dönüm dutluk, 1 karasığır ineği ve 1 erkek eşek sahibidir. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Tavşanlılıoğlu Mustafa, Yetimdir Çakır Hasan’ın oğludur ve 10 yaşındadır. Evinden başka hiç bir şeyi yoktur. Yardımlarla geçinmektedir.

Hane

Tavşanlılı Mustafa’nın evinde yaşayan Hacışerifoğlu Mehmet Emin, Mehmet’in oğlu.

Mehmet Emin’in 1 dönüm bağı, 1 dönüm dutluğu vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Ayaslıoğlu? Ahmet, İbrahim’in oğlu.

Ahmet’in 3 dönüm bağı, 1 dönüm dutluğu ve 1 erkek eşeği vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane Değirmen.

Ahmet’in eşi Ayşe Hatun.

Ayşe Hatun’un 3 dönüm bağı, 1 dönüm dutluğu ve yılda kuruş gelir getiren değirmeni vardır.  Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Musaoğlu Mehmet.

Mehmet’in 7 dönüm bağı, 2 dönüm dut bahçesi ve 1 katırı vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Abdülşüküroğlu Hacı Ahmet, Ali’nin Oğlu.

Hacı Ahmet’in 10 dönüm bağı, 2 dönüm dutbahçesi, 2 sağmal keçisi, 2 oğlakı ve 1 atı vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Sabancıoğlu Süleyman, Ahmet’in oğlu.

Süleyman’ın 6 dönüm bağı, ve 2 dönüm dutluğu vardır. Bunlardan yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Ayasoğlu Abbas, İbrahim’in oğlu.

Ayasoğlu’nun 4 dönüm bağı, dönüm dutluğu, 3 sağmal keçisi, 2 oğlağı ve 1 erkek merkebi vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Abbas’ın evinda yaşayan eniştesi Kahveci ismail, Ahmet’in oğlu.

Kahveci ismail’in 1 dönüm bağı, yarım dönümden az dutluğu vardır. Bunlardan yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Kanadoğlu Hüseyin, Ali’nin oğlu.

Hüseyin’in dönüm bağı vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Kabakçı Yunus, Hacı Ali’nin oğlu.

Yunus’un 3 dönüm bağı ve 1 dönüm dut bahçesi vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Döbüşoğlu Mehmet, Mustafa’nın oğlu.

Mehmet, 4 dönüm bağ ve 1 dönüm dutluğun sahibidir. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Çavuşoğlu İbrahim, Abdülkadir’in oğlu.

Çavuşoğlu’nun 10 dönüm bağı, 3 dönüm dutluğu, 1 sağmal ineği ve 1 yoz ineği vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Deliibrahimoğlu Halil, Ali’nin oğlu.

Halil’in 1 dönüm bağı vardır ve buradan yılda kuruş gelir elde etmektedir.

Hane

Halil’in eşi Selime Hatun.

Hane

Halil’in evinde yaşayan kayın validesi Resime Hatun.

1 dönüm bağı vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Topal İsmail’in damadı Ahmet, Osman’ın oğlu.

Ahmet’in 1 dönüm bağından elde ettiği bir yıllık kazancı 60 kuruştur.

Hane

Yetim, Dağlıahmetoğlu Hüseyin.

Hüseyin’in 3 dönüm bağı ve yarım dönüm kadar harap olmuş, gelir getirmeyen dut bahçesi vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Döbüşoğlu Mustafa, Mehmet’in oğlu.

Mustafa’nın evinden başka hiç bir şeyi yoktur. Kendisine yapılan yardımlarla yaşamaktadır.

Hane

Topalakoğlu Hacı İbrahim.

Hacı İbrahim, 7 dönüm bağa, 3 dönüm dutluğa, 1 tosuna ve 1 ata sahiptir. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Akalioğlu Musa, Osman’ın oğlu.

Musa’nın 5 dönüm bağı, dönüm dutluğu ve 1 erkek eşeği vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Abdülşüküroğlu Mustafa, Hacı Ahmet’in oğlu.

Mustafa, 3 dönüm bağın, yarım dönüm kadar dut bahçesinin ve 1 sağmal ineğin sahibidir. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Akoğlu Mustafa, Hacı Ömer’in oğlu.

Akoğlu Mustafa’nın 2 dönüm bağı, 1 dönüm dutluğu, 2 sağmal keçisi ve 3 boz keçisi vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane Çam korusu.

Yetim, Hacıosmanoğlu Osman, Mustafa’nın oğlu.

Osman’ın kiraya verdiği 3 dönüm bağı (geliri yazılmamıştır), yıllık 40 kuruşa kiraya verdiği 1 dönüm hadika[12], 1 atı ve 3 dönüm çam korusu vardır. Bütün bunlardan yıllık kazancı kuruştur. Yetim Osman, henüz beş yaşındadır. Vasisi Annesi Hatice Hatun’dur.

Hane

Düğüncülerli Molla Halil, Hüseyin’in oğlu.

Halil’in kiraladığı ve yılda kuruş geliri olan bir bağdan ve Yine yılda 40 kuruş getiren 1 dönüm dutluktan bir yılda elde ettiği kazanç kuruştur.

Hane

Pınarlarlı? Hüseyin, Mehmet’in oğlu.

Hüseyin 7 dönüm bağ, 1 dönüm dutluk ve 1 erkek eşeğin sahibidir. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Hasanoğlu Hasan, İbrahim’in oğlu.

Hasan, 5 dönüm bağ, 1 dönüm dutluk ve 1 erkek eşek sahibidir. Yıllık kazncı kuruştur.

Hane

Hasanoğlu Bektaş, İbrahim’in oğlu.

Bektaş askerde olduğundan, emlakını kardeşi Mustafa idare etmektedir. 3 dönüm bağı ve yeni dikilmiş gelir getirmeyen 1 dönüm dutluğu vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Gurbedoğlu Osman, Eyüp’ün oğlu.

Osman’ın 7 dönüm bağı, 3 dönüm dutluğu, 1 yoz ineği ve 1 atı vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Haliloğlu Hacı İsmed, Mehmet’in oğlu.

Hacı İsmed’in 7 dönüm bağı, 3 dönüm dutluğu, 2 sağmal keçisi,6 y0z keçisi, 2 oğlağı ve 1 sağmal ineği vardır. Bütün bunlardan yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Mehmetoğlu Halil.

Halil, 10 dönüm bağ, 2 dönüm dutluk ve 1 atın sahibidir. Yıllık geliri 1. kuruştur.

Hane

Mehmet Emin, Bekir’in oğlu.

 1. Emin’in 7 dönüm bağı, dönüm dutluğu, 5 adet sağmal keçisi ve 1 atı vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Doğancılıoğlu Hüseyin, İbrahim’in oğlu.

Hüseyin, 1 dönüm bağ, 1 dönüm dutlık ve 1 erkek eşek sahibidir. Bunlardan yıllık kazancı kuruştur. Dut bahçesini yeni dikip yetiştirmekte olduğu anlaşılmaktadır. Ertesi yıl vergi olarak 32 kuruş alınacaktır.

Hane

Berberoğlu İbrahim, Ali’nin oğlu.

İbrahim’in 4 dönüm bağı ve 1 atı vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Kanadoğlu Ali, Mehmet’in oğlu.

Ali’nin 6 dönüm bağı, 2 dönüm dutluğu, 2 sağmal keçisi, 2 tekesi ve 1 katırı vardır. Mecmuundan/bütün bunlardan yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Kanadoğlu Ali’yle aynı evde yaşayan oğlu Ahmet.

Ahmet’in 3 dönüm bağı vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Kanadoğlu Arif, Ali’nin oğlu.

Arif’in 4 dönüm bağı ve 1 erkek merkebi vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Kirazlılıoğlu (Uludağ’daki Kirazlı köyü) Ahmet, Lâtif’in oğlu.

Ahmet’in 11 dönüm bağı, 3 dönüm dutluğu, 2 sağmal keçisi, 2 yoz keçisi, 1 atı, 1 yoz karasığır ineği, 4 dönüm nadas tarlası vardır. Bütün bunlardan yıllık kazancı 1. kuruştur.

Hane

Kirazlılıoğlu İzzeddin, Gani’nin oğlu.

İzzeddin’in 6 dönüm bağı, 3 dönüm dutluğu, 5 dönüm nadas tarlası, 3 sağmal keçisi, 4 yoz keçisi ve 1 atı vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Çeşmecioğlu Halil, Mehmet Ali’nin oğlu.

Hlil’in 4 dönüm bağı ve 1 atı vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Değirmencioğlu Mehmet. Ali’nin oğlu.

Mehmet, 8 dönüm bağ, 2 dönüm dut bahçesi, 1 yoz inek ve 1 at sahibidir. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane 85/1:

Değirmencioğlu Mehmet’in evinin avlusundaki başka bir evde yaşayan torunu Mehmet, İsmail’in oğlu.

Mehmet’in dönüm bağıvardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Türkmen Ebubekiroğlu Mehmet Emin, İsmail’in oğlu.

Türkmen Mehmet Emin’in, 4 dönüm bağı, 2 dönüm dutluğu, 1 sağmal keçisi, 2 yoz keçisi ve 1 erkek eşeği vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Hacı Salih’in damadı Abdullah, Ahmet’in oğlu.

Abdullah’ın 4 dönüm bağı (Defterde yanlış olarak dutluk yazılmıştır), 1 dönüm dut bahçesi, 2 sağmal keçisi ve 1 atı vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Çakıcıoğlu Ahmet, Mustafa’nın oğlu.

Ahmet, 4 dönüm bağ, 2 karasığır öküzü, 1 yoz inek, 1 erkek eşek ve kiraladığı 3 dönüm tarlası vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Türkmenbekiroğlu Mehmet, Mehmet Emin’in oğlu.

Mehmet’in Yeni yetiştirmeye başladığı 2 dönüm bağı vardır. Hiç gelir getirmediği ve üç yıl sonra yoklanacağı yazılmıştır.

Hane

Topal Kaya Mehmet (Defterde kaya yazılmıştır. Doğrusu “Kara” olmalıdır), İbrahim’in oğlu.

Mehmet’in 4 dönüm bağı ve dönüm dut bahçesi vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Topal KaramahmetoğluSüleyman, Ali’nin oğlu.

4 dönüm bağı ve 1 dişi eşeği vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Düğüncülerli Kara Mehmet, Hüseyin’in oğlu.

Kara Mehmet, 4 dönüm bağ, 1 dönüm dutluk, 2 sağmal keçi, 2 oğlak ve 1 at sahibidir. Bunlardan yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Esseyyid Mustafa, Ahmet’in oğlu.

Mustafanın 2 dönüm bağı vardır. Buradan yıllık geliri kuruştur.

Hane

Selamcıoğlu İbrahim, Mehmet’in oğlu.

2 dönüm bağı vardır. Kendisi öldüğünden ve kimsesi olmadığından, gelir yazılmamıştır.

Hane

Korucuoğlu Haşim, İsmail’in oğlu.

Haşim’in 1 dönüm bağı, 1 dönüm dut bahçesi, 2 sağmal keçisi, 2 oğlağı ve 1 dişi eşeği vardır. Yılık kazancı kuruştur.

Hane Çam korusu.

Abdülşüküroğlu Müslimiddin, Ali’nin oğlu.

Müslimeddin, 3 dönüm bağ, 5 dönüm dutluk, 2 sağmal keçi, 2 yoz keçi, 1 kısır inek ve 1 at sahibidir. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

AbdüşşüküroğluAli, Müslimiddin’in oğlu.

Ali’nin 4 dönüm bağı ve bundan yıllık kuruş geliri vardır.

Hane

Abdülşüküroğlu Çalı Osman, Süleyman’ın oğlu.

Çalı Osman’ın 8 dönüm bağı, dönüm dutluğu, 30 dönüm nadasa bıraktığı tarlası, 1 karasığır ineği ve 1 atı vardır. Bunlardan yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Çalı Osman’ın evinde yaşayan annesi Zeynişerif.

Zeynişerif’in 3 dönüm bağı, yarım dönümden az dutluğu vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Delilerli Halil, Abdullah’ın oğlu.

Halil’in 1 dönüm bağı ve buradan yıllık kuruş geliri vardır.

Hane Çam korusu.

Suhte Çalıkoğlu İsmail, Hacı Mehmet’in oğlu.

Çalıkoğlu İsmail’in 6 dönüm bağı, 2 dönüm dutluğu, 3 sağmal keçisi, 2 yoz keçisi, 1 atı ve 4 dönüm çam korusu vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Suhte Çalıkoğlu Musa, Hacı Mehmet’in oğlu.

Çalıkoğlu Musa’nın 13 dönüm bağı, 15 dönüm nadasa bıraktığı tarlası, 1 sağmal ineği ve 1 erkek eşeği vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Delihaliloğlu İdris, Ali’nin oğlu.

İdris, 7 dönüm bağ, dönüm dutluk, 1 sağmal inek ve 1 erkek eşek sahibidir. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Delihaliloğlu Sadettin, Ali’nin oğlu.

Bursa’da, Narlı Tekkesi civarında ev satın aldığı için köyden hiç geliri yoktur.

Hane Çam korusu.

Suhte Çalıkoğlu İbrahim, Süleyman’ın oğlu.

8 dönüm bağı, dönüm dutluğu, 3 sağmal keçisi, 2 yoz keçisi, 10 dönüm nadasa bıraktığı tarlası, 4 dönüm çam kurusu, 1 sağmal ineği, 1 erkek eşeği ve 1 yoz ineği vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane Çam korusu.

Sadettinoğlu Hasan, Sadettin’in oğlu.

Hasan, 6 dönüm bağ, 2 dönüm dutluk, 2 sağmal keçi,1 sağmal inek ve 1 at sahibidir. Bunlardan başka 4 dönüm de çam korusu vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Danacıoğlu Hacı Emrullah, Yunus’un oğlu.

Hacı Emrullah’ın 11 dönüm bağı, 3 dönüm dutluğu, 1 sağmal ineği, 1 karasığır öküzü, 1 atı ve 7 dönüm nadasa bıraktığı tarlası vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Sağıroğlu Sağır Ali, İbrahim’in oğlu.

Sağır Ali’nin 4 dönüm bağı, 2 yoz keçisi ve 2 oğlağı vardır. Bunlardan yıllık geliri kuruştur.

Hane Çam korusu.

Danacıoğlu Hacı Saim, Yunus’un oğlu.

Hacı Saim’in 7 dönüm bağı, 2 dönüm dutluğu, 3 sağmal keçisi, 1 yoz keçisi, 1 atı, 10 dönüm nadas tarlası, 2 sağmal ineği ve 2 dönüm çam korusu vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane Çam korusu.

Akçaoğlu Mehmet, Mehmet Emin’in oğlu.

Akçaoğlu Mehmet, 5 dönüm bağ, 2 dönüm dutluk, 2 dönüm ekilmiş tarla, 1 sağmal karasığır ineği, 1 yoz inek, 10 dönüm nadas tarla, 2 öküz ve 1 erkek eşeğin sahibidir. Bunlardan başka 2 dönüm de çam korusu vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Akçaoğlu İsmail, Emin’in oğlu.

İsmail’in 20 dönüm ekili tarlası, 4 dönüm bağı, yarım dönüm dutluğu, 2 karasığır öküzü ve 2 dönüm çam korusu vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

İnceoğlu Hüseyin, İsmail’in oğlu.

Hüseyin’in 5 dönüm bağı vardır. Buradan elde ettiği yıllık gelir kuruştur ( Defterde yanlış olarak 45 kuruş yazılmıştır. ).

Hane

Uzunoğlu Beşe Mehmet Emin, Mustafa’nın oğlu.

Beşe M. Emin’in dönüm bağı, 1 dönüm dutluğu, 25 dönüm nadasa bıraktığı tarlası ve 1 erkek eşeği vardır. Yıllık geliri kuruştur. Defterde burada da yanlış olarak kuruş yazılmıştır.

Hane

Yetim, Ahmet Çavuşoğlu Hüseyin? Ahmet’in oğlu.

Yetim yedi yaşındadır. Hiçbir şeyi yoktur. Yardımlarla geçinmektedir.

Hane

Dağlıoğlu Kara Hüseyin, Ahmet’in oğlu.

Kara Hüseyin’in 7 dönüm bağı, dönüm dutluğu ve 1 atı vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Dağlıoğlu İbrahim, Ahmet’in oğlu.

İbrahim’in dönüm bağı, 2 dönüm dut bahçesi, 1 sağmal ineği ve 1 erkek eşeği vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Kapıoğlanı İsmail, Mehmet’in oğlu.

İsmail, 10 dönüm bağ, 20 dönüm kiraladığı tarla, 10 dönüm bağ, dönüm dutluk, 2 karasığır öküzü, 1 at, 1 sağmal inek ve 1 düvenin sahibidir. Yıllık geliri kuruştur.

Hane Çam korusu.

Bakırcıoğlu Hacı Ali, Süleyman’ın oğlu.

Hacı Ali’nin 17 dönüm ekilmiş tarlası, 5 dönüm nadasa bıraktığı tarla, 7 dönüm bağ, 1 dönüm dutluk, 2 karasığır öküzü, 1 yoz karasığır ineği ve 1 sağman ineği vardır. Ayrıca 2 dönüm de çam korusu vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Yetim Yusufoğlu İdris, Hacı Halil’in oğlu.

İdris henüz beş yaşındadır. Vasisi Hacı Ali’dir. Kendisine emlak olarak hiç miras kalmamıştır. Lazım oldukça harcayacağı kuruş nakit para kalmıştır. Bu parayla geçinmektedir.

Hane

Doğancılıoğlu Kadı Mustafa, Ali’nin oğlu.

Kadı Mustafa’nın 1 dönüm bağı, yarım dönüm dutluğu ve 1 sağman keçisi vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane Defterde hane numarası yoktur. Anlaşıldığı kadarıyla Kadı Mustafa’nın evinde oturmaktadır.

Kadı Mustafa’nın eniştesi Yakuboğlu Mehmet Emin.

 1. Emin’in dönüm bağı vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Yusufoğlu’nun damadı Durali, Alinin oğlu.

Durali’nin 4 dönüm bağı, yarım dönüm dut bahçesi ve bir atı vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane Gürgen korusu.

Sağırahmetoğlu Mısdık, Ahmet’in oğlu.

Mısdık, 7 dönüm bağ, dönüm dutluk, 1 sağman keçi, 1 katır, 5 dönüm ekmediği tarla ve 2 dönüm korusu vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Kavas Abdullah, Yusuf’un oğlu.

Kavas Abdullah’ın 3 dönüm bağı, 1 atı ve 1 sağmal keçisi vardır, Bunlardan 1 yılda kazandığı kuruştur.

Hane

Doğancılıoğlu İmam İbrahim, Mustafa’nın oğlu.

İbrahim’in 7 dönüm bağı, dönüm dut bahçesi, 5 sağmal keçisi, 7 yoz keçisi ve 1 erkek eşeği vardır. Bunlardan yıllık geliri kuruştur.

Hane Çam Korusu.

Ahmet Ağa ‘nın oğlu Seyyid Ali.

Seyyid Ali’nin 5 dönüm bağı, 3 dönüm dutluğu, 2 dönüm çam korusu, 1 yoz ineği, 1 katırı, 10 dönüm ekili ve 10 dönüm de nadas tarlası vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane Çam Korusu.

Kabakçı Ömer, Hacı Ali’nin oğlu.

Kabakçı Ömer’in 6 dönüm bağı, 3 dönüm dutluğu, 1 yoz ineği, 1 katırı, ekip te yılda kuruşa kiraya verdiği tarla, 10 dönüm nadas tarla ve 4 dönüm çam korusu vardır. Yıllık kazanacı kuruştur.

Hane

Can Ebubekir, Velibey’in oğlu.

5 dönüm bağı, yarım dönümden az dutluğu, 1 yoz ineği ve 1 erkek eşeği vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane Çam korusu.

Yetim Yusufoğlu Ahmet, Hacı Mustafa’nın oğlu.

Ahmet’in 10 dönüm bağı, 4 dönüm dutluğu, 3 dönüm çam korusu, 3 dönüm nadas tarlası, 1 atı ve  1 karasığır ineği vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Arabacıoğlu İbrahim, Hacı Halil’in oğlu.

İbrahim’in 1 dönüm bağı ve 1 dönüm dut bahçesi vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Köçek Hüseyin, Kara İbrahim’in oğlu.

Köçek Hüseyin’in 3 dönüm bağı, dönüm dutluğu ve 1 sağmal ineği vardır. Yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Beğcelioğlu Osman, Hüseyin’in oğlu.

Osman, 7 dönüm bağ, dönüm dutluk ve 1 at sahibidir. Bunlardan yıllık kazancı kuruştur.

Hane

Doğancılıoğlu Mehmet, İbrahim’in oğlu.

Mehmet’in dönüm bağı vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Baltacıoğlu Halil, İbrahim’in oğlu.

Baltacıoğlu Halil’in 5 dönüm bağı, dönüm dut bahçesi, 2 sağmal keçi, 2 yoz keçi, 2 oğlak ve 1 erkek eşeğin sahibidir. Yıllık kazncı kuruştur.

Hane

Alimollaoğlu İbrahim, Mehmet’in oğlu.

İbrahim’in mal varlığı ve çalışacak gücü yoktur. Yardımlarla geçinmektedir.

Hane

Şişecioğlu Hacı mustafa, Ali’nin oğlu.

Hacı Mustafa’nın 7 dönüm bağı, dönüm dutluğu, 2 sağmal keçisi ve 1 katırı vardır. Yıllık kazncı kuruştur.

Hane Çam korusu.

Kara Yakuboğlu Yakub, Mustafa’nın oğlu.

Yakub’un dönüm bağı, 4 dönüm çam korusu vardır. Yıllık kazncı kuruştur.

Hane

Yörük Mustafa, Molla Osman’ın oğlu.

Yörük Mustafa’nın 4 dönüm bağı, 1 dönüm dutluğu vardır. Yıllık geliri kuruştur.

Hane

Topal Osman, Hüseyin’in oğlu.

Topal Osman’ın yalnızca dönüm bağı vardır. Yıllık kazancı 70 kuruştur.

 

Defter burada, sayfada sona ermektedir. Köyün yıllık toplam geliri kuruş olarak hesaplanmıştır. Köylünün vereceği yıllık vergi toplamı da 1. kuruş olarak tespit edilmiştir.

Bu rakamların ve son sayfanın altında köyün 1. ve 2. muhtarlarıyla birlikte, köy imamının da mühürü vardır.

Temettuat Defteri’ne Göre Misi’de Tarımsal Varlıklar

Misi’de, tarla ziraati çok azdır. Sadece dönüm arazi ekilmiş olup, dönüm tarla da nadasa bırakılmıştır. Hububat gibi yıllık ürünlerin ekildiği tarlalar nadas tarlalarla birlikte sadece dönümdür. Bunun yanında, “Sıraköyler” dediğimiz, doğudan-batıya doğru uzanan bir hattın ucundaki ve Ulubat Gölü’nde son bulan hattın son köyü olan Akçalar’a kadar, kitabımıza konu olan köylerin içinde en fazla üzüm bağı olan köy dönümle Misi Köyüdür. Bunun yanında, köyde dönümlük dut bahçesi ve 68 dönümlük sahipli korular vardır. Misili bir şahsın sahip olduğu ve bahsettiğimiz köylerin içinde olmayan bir “gürgen” korusu vardır. Diğer koruların hepsi çam korusudur.

Misi’de Mal varlığı olan kadınlar:

Yılında Bursa’da kadınların toplumda erkekler karşısındaki yeri yok gibiydi[13]. Kadınların sosyal statülerinin en alt sınıftaki erkeklerden daha düşük seviyede, kölelere yakın bir durumda oldukları analaşılmaktadır. Misi’de durum Farklıdır. Şöyle ki:

Diğer köylerde çok az olan ve köydeki 12 kadının ev arazi sahibi oldukları görülmektedir. Şehirden uzaklaşıp batıya doğru gidildikçe, mal sahibi olan kadınların azaldıkları görülüyor. Batıya doğru Misi’ye en yakın köy olan Demirci’de de mal sahibi olan kadınların çokluğunun sebebi insanı düşünmeye itmektedir. yılındaki sayımlarda Bursa’nın içinde bile mal sahibi olan kadınlar, neredeyse yok denecek kadar azdı. Klasik Osmanlı Dönemi’nde olduğu gibi kadınlar, babalarından miras olarak sadece ev[14] ve ev eşyası gibi şeyleri miras olarak alabiliyorlardı.

Misi’deki bu mal ve ev sahibi kadınların mal varlıklarını incelediğimizde:

funduszeue.infoki evde yaşayan ve evin sahibi olduğu anlaşılan Mustafa’nın eşi Asiye Hatun. Anlaşıldığı kadarıyla, Kocası mustafa içgüveyisidir.

funduszeue.infoki evde yaşayan Öksüzoğlu Mehmet’in eşi Hanife. Hanife Hatun’da Ev sahibi olduğuna göre, Eşi Öksüzoğlu Mehmet’de içgüveysidir.

funduszeue.info yaşayan Halil’in kayın validesi Zekiye.

funduszeue.info yaşayan Berberoğlu Mehmet’in eşi Hanife.
Mustafa’nın eşi Emine.

Hanede yaşayan Hacı Emin’in ananesi Emetullah.

Hanede yaşayan Kaymak Mustafa’nın kayın validesi Ayşe.

Hanede yaşayan Mehmet Emin’in üvey annesi Ayşe.

Hanede yaşayan Ahmet’in eşi Ayşe. Ayşe oturduğu evden başka, Köydeki değirmenlerden birisinin de sahibidir.

Hanede yaşayan Halil’in eşi Selime Hatun.

Hanede yaşayan Halil’in kayınvalidesi Resime Hatun.

Hanede yaşayan Çalı Osman’ın annesi Zeyni Şerif Hatun.

Misi’de, ev, bağ, dutluk ve değirmen sahibi olan kadınların çokluğu, yukarıda bahsedilen Raif Kaplanoğlu Hoca’nın tespitleri ve köylerdeki “içgüveysi” denilen gelenekle uyuşmaktadır. Bu konu ve gelenek, Üniversitelerimizce bir araştırma konusu olabilir. “Dırahoma” denilen bölgede kökleşmiş eski bir gelenekle benzerlik taşıyor gibi geliyor bana&#;

Misi Vakıfları:

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan numaralı Vakıf Defteri’nde Misi ile ilgili olan 4 kayıt bulunmaktadır. Bu vakıflar, “NÜKÛD” vakıflarıdır. Yani “PARA” vakıflarıdır. 6 varak olan bu defter, Hicri: 9 Cemaziyyelevvel Miladi: 15 Temmuz Pazartesi günü düzenlenmeye başlamıştır. Yani, zaten daha önceden var olan bu vakıflar, deftere yazılıp resmileştirilmişlerdir. Bu vakıf defterinden Köyde bulunan çeşmelerin tarihi adlarını da öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu vakıfların gelirleri çoğunlukla yaptıran kişinin, bu çeşmeleri yaşatmak için vakfettiği bir para ve bu paranın faizle işletilmesiyle elde edilen gelirle olurdu. Bunun yanında, vakfettiği tarla, bağ, bahçe, ev ve dükkanların kira gelirleri de vakfa önemli bir kaynak teşkil ederdi.

O yıllarda demir ve plastik su boruları olmadığından, çeşmenin su yolları; kısa kısa pişmiş topraktan yapılan boruların eklenmesiyle olurdu. Çabuk kırılan bu boruların her yıl tamir edilmesi ve kırılanların yenileriyle değiştirilmesi gerekirdi. Bütün bu masraflar vakfın nakit parasından karşılanırdı.

Yukarıda bahsettiğimiz defterin 55, 56, sıralarda kayıtlı çeşmeler ve sıradaki Misi Köyü Camii’nin vakfının nakit paraları şöyledir:

1) Kite Kazası’na bağlı Misi Köyü, Karapınar Çesmesi’nin tamiri için; kuruş.

2) Kite Kazası’na bağlı Misi Köyü, Makrasoğlu Çeşmesi’nin kaynağının tamiri için; kuruş.

3) Kite Kazası’na bağlı Misi köyü, Karasülükoğlu Çeşmesi’nin kaynağının tamiri için; kuruş.

4) Kite Kazası’na bağlı Misi Köyü Camii’nin gerekli yerlerinin tamiri için; kuruş.

Yılında Misi:

Fatma Fahrunnisa Hanım, İstanbul’da çıkan “Hanımlara Mahsus Gazete”nin yazarlarındandı. yy’ın sonlarında kadın yazar arkadaşıyla birlikte bu gazeteyi çıkarmaya başlarlar. Önce haftada iki kez yayınlanan gazete, daha sonra haftada bire düşer. 11 yıl kadar yayın hayatına devam eder. İki kadın arkadaşıyla Bursa’ya yaptığı bir gezinin hatıraları, bu dergide 14 bölüm halinde ve ve sayıları arasında 19 sayı boyunca yayınlanır. yılında Bursa’ya yaptığı bu seyehatin anıları Şubat tarihinde “Hüdavendigar Vilayetinde Kısmen Bir Cevelan” adıyla yayınlanmaya başlanır.

Nurşen Günaydın ve Raif kaplanoğlu’nun derlediği Bursa’ya gelen birçok seyyahın anıları, yılında, “Seyehatnamelerde Bursa” adıyla, Bursa Ticaret Borsası’nın kuruluş yıldönümü anısına, bir kitap halinde yayınlanır. Bu kitapta Fatma Fahrünnisa Hanım’ın da Bursa ve Misi’yle ilgili ilginç gözlemleri vardır.

Fahrünnisa Hanım, 04 Mart tarihinde yayınlanan bölümde şöyle yazmıştır:

“Aman Ya Rabbi! Bu ne güzellik; sanki Allah baharın güzelliklerini taksim ederken Bursa’ya pek büyük bir özellik vermiş. Bu ne bereketli toprak ne kadar renk renk bitkiler; ne türlü rengarenk çiçekler; ötede beride sık sık görülen dağ gülleri ve çalılar arasında biten yabani menekşeler ve diğer bin türlü bizce bilinen ve bilinmeyen çiçeklerin gelişigüzel bir halde görünüşü bu mahallerin dağ ve bu çiçeklerin kendiliğinden bitmiş olduklarına hükmettirmeyip, doğaya takliden düzensiz bir şekilde hazırlanmış bahçe zannettiriyordu. Çalılar arasında, ağaç dallarında öten kuşların ruhu besleyici sesleri sık sık rastladığımız menbaların/pınarların kulakları okşayan şırıltıları bu güzel yerleri baştan başa coşkun zevk ve şevk halinde bulunduruyordu.”

İşte kitabımıza konu olan Sıraköyler’in doğu ucundaki Misi dahil hepsi o yıllarda bu güzellikleri barındırıyordu.

01 Nisan tarihli gazetedeki bölümünde; Yanlarına Bursa’dan bir arkadaşlarını da alan üç kadın bir arabaya binerler. Misi’ye doğru yola çıkarlar. Dura kalka, sağa sola baka baka, tabiatın güzelliklerini seyrede seyrede ancak iki saatte Misi’ye varabilirler.

“Tamamıyla hatırımda kalmamış fakat iki saatte köye vardık. Adı geçen köy bayır üzerinde kurulu olup, beyaz ve siyah renkte, taştan, topraktan ve tahtadan yapılmış evleriyle manzarası pek fakircedir.” diye yazdıktan sonra; “Bununla birlikte güzel şeyler ve tabiata sahip olma hususunda pek renklidir. Dağ, taş, bayır, kaya, ağaçlık, bağ, bahçe vel’-hasıl insan tabiatının hoşlanıp, bakanların hayran olacağı her çeşit hoş manzaraları ziyadesiyle kapsar ki şu tabiatın güzelliklerinin en üstünü, sahili kah kumluk, kah sazlık, kah da çalılık hem de çiçekli çalılık olan ve dağlardan kesip içine attıkları büyük ağaçları köye nakletmek görevini gören Nilüfer Nehri’dir.”

“Biz kah Nilüfer’in kenarında, toprağın biraz yüksekliğinden oluşmuş tabii bir set üzerinde, gayet ulu bir ağacın tatlı gölgesinde oturup sürekli akıştan su yüzeyinde oluşan ufak dalgaları seyrediyor, kah ta sahildeki kumluk üzerinda eğleniyorduk.”

 

“Daima İstanbul’a gelip gittiği için evvelden tanışıklığımız olan biri (Misi köylü kadın), oraya vardığımızdan haberdar olarak bizi karşılamaya koşturduğu gibi bilmediğimiz daha birçok köylü kadınlar dahi onu izleyerek birbiri ile yarışırcasına hakkımızda misafir ağırlama belirtileri gösterdiler.”

“Adı geçen şairane yerde biraz eğlendikten sonra köylerinin içine götürerek ufak bir cami-i şerifi, Nilüfer’in kuvvetiyle hareket eden değirmenlerini, çamaşır yıkadıkları yeri ve hamamı gösterdiler.”

“Tanışımız olan köylü kadın dedi ki:

&#; ‘Bakınız hanımlar; bizim hamamımız sizinkilere benzemediği gibi fiyatı da benzemez; adam başına beş paradır[15]. Parası olmayan bir yumurtayla da girebilir. Ama biraz karanlıkça imiş, avlusu toprak imiş ne zararı var, sizin İstanbul’unuzda bir hamama gidecek oldum bana birçok hak gösterip beş guruş istediler. Tevbe olsun! Ne o parayı veririm, ne de hamama girerim. Ben beş guruşu ne zahmetle kazanıyorum biliyorlar mı? Pekmez kaynatıyorum, cevizli sucuk yapıyorum, buradan İstanbul’a kadar götürüp satıyorum da okkasına beş guruş vermeye nazlanıyorlar. Sonra da benden beş guruş almaya kalkıyorlar.’”

yılı baharında Fahrünnisa Hanım Misi’den ayrılırken son intibalarını şöyle yazmıştır:

“Özetle köy alemini düşündüğümden kat kat üstünde hoş buldum. Oaradaki çalışarak geçinme, ahlakında görülen saflık ve temizlik ve birtakım medeniyetin bağlarından serbest olma pek zevkime gitti. Bir kadından başka hepsiyle yeni tanış olduğumuz halde, hepsinin kakımızda gösterdikleri hürmet, muhabbet ve meyve mevsimi olmadığı cihetle, bahçelerinin meyvelerini bize ikram edemediklerine üzüntülerini ifade edişleri yapmacık olmadığından, cidden taktire değerdi.

Akşam olup da, biz dönmeye kalkışınca; gelmek elinizde ama gitmek elinizde mi ki? Bu akşam kalınız da sizi eğlendirelim- diyerek dönmemize engel oluyorlardı ve ısrara karar veriyorlardı.

Hatırlarını kırmamak için özür dileyerek dönmeye mecbur olduğumuzu söyledik. Kırk yıllık ahbabmışız gibi bizi arabaya kadar uğurladılar, birçok ağızdan çıkan dualar, senalar, medihler, övgüler, memnuniyet ifadesi ve kiraz vakti için davetler arasında veda ederek ayrıldık. Doğrusu gerek köyün konumunun güzelliği, gerek bu saf[16] kadınların hoş tavırları kalbimde pek hoş bir tesir bıraktı.”

Meşhur, Olimpos/Misi Şarapları ve Misi Bağları

Her ne kadar, antik çağlar ve Bizans devirlerinde tesbit edilen Dionisos Kültürü’nden dolayı, Bithinya ve Misi/Misya bölgesinde bağcılığın yaygın olduğunu düşünebiliriz. Ancak, Bölgenin Osmanlılar tarafından fethi ve sonrasında, bölgeyi boşaltan Rumların yeri nüfus olarak yüzyıl ortalarına kadar doldurulamamıştır. Eldeki kayıtlara göre, yüzyılın sonlarında bile Misi’de çok az insan yaşamaktadır ve köyde hiç bağ yoktur. Kitabımıza konu olan diğer köylerin hepsinde bağcılık yapılmaktadır. Misi’de bağcılığın başlaması yüzyıldan sonradır. Şu bir gerçektir ki, sonraki yıllarda, Misi’nin üzümleri, pekmezi ve şarapları pek tanınmış ve aranan ürünler olmuştur.

Bursa-Mudanya Demiryolu’nun yapılmasıyla birlikte, tren istasyonlarından birisinin köye yakın olan Beşevler köyünde olması, İstanbul’a ulaşımı kolaylaştırmıştır. İstanbul gibi kalabalık ve tüketici toplumu fazla olan şehirlerde her türlü gıda maddesinin satışı çok olurdu. Misili bir kadın, yıl kadar önce, tek başına pekmezlerini satmak için İstanbul’a gidebiliyordu (bakınız: Fahrünüsa Hanım’ın Bursa Seyehati).

Bursa gibi, Osmanlı’nın ve Türkiye’nin en kalabalık nüfusuna sahip şehirlerinden birisine yakın olması da, üzüm ve üzümden yapılan ürünlerin satışını kolaylaştırmıştır. 93 Harbi denilen, Osmanlı-Rus savaşından sonra Bursa’ya gelen göçmenlerden önce, Bursa’nın nüfusunun 1/3’ü gayrimüslimdi. Dolayısıyla, Şarap tüketimi de çok yaygın ve hayli fazlaydı.

yılıda hizmete açılan ve köyün içinden geçen, Bursa’yı güneydeki Orhaneli ve İçege’ye bağlayan yol da Üzüm ve üzümden yapılan ürünlerin ticaretinde önemli bir rol almıştır. Hatta, Dağ yöresi gibi işçi potansiyeli yüksek bölgelerden, Misi’ye bağlarda çalışacak işçilerin sağlanmasını da kolaylaştırmıştır.

Olimpos Şarapları

Osmanlı Dönemi’nin son yüzyılında, Misi’de yapılan şaraplar, “Olimpos Şarapları” diye anılmaya başlamıştır. Bursa’da yaşayan Levantenler, ticaret ve bunun gibi sebeplerle Bursa’da bulunan Ecnebiler, Misi Şarapları’nı Olimpos Şarapları diye tanıtmışlardır.

Bilindiği gibi “Olimpos”, Uludağ’ın Antik Çağ’daki adıdır. Adına da birçok Olimpos adlı dağdan ayırmak için Misi Olimposu/Misi Olimpi demişlerdir. Misi, zaten bundan dolayı bütün eski dünya coğrafyasında çok eskiden beri tanınıyor ve biliniyordu.

Üzüm yetiştirilen yerlerde; Şarap, kaçınılmaz sonuçtur. Evlerde, şıra ve sirke yapılırken, bazen istemeden bunlar şaraba dönüşürler. Bazıları da o yıllarda her evin ihtiyaç duyduğu sirkeye dönüştürmek için, saraba dönüşen bu sıvıya, biraz tuz atarlar. Tuz atınca, bir müdet sonra, bu sıvının içindeki bakteriler ölünce, ortaya gayet kaliteli bir sirke ortaya çıkar. Sirke de çok önemli bir maddedir. Çünkü, o olmadan turşu yapamazsınız. Bağların bir faydası daha vardır, o da baldır. Eskiden, bağların çok olduğu zamanlarda, diğer meyvelere pek önem verilmez, ağacın dibine dökülenlere pek kıymet verilmezdi. Bağlara ve bu dökülen meyvalara, bal arıları üşüşürlerdi. Bütün bunlardan aldıkları meyva şekerlerini ve nektarları kovanlarına taşırlardı. Bunun için bağları bol olan köylerde ballarda bol olurdu.

İşgal ve Kurtuluş Savaşı Döneminde Misi

İşgal günlerinde Şehit Edilenler:

1) 45 yaşındaki Devecioğulları’ndan Halil’in oğlu Hüseyin Pehlivan, Yunanlılar, yerli Rumlar, Çerkez ve Ermeni çeteleri tarafından Bursa’nın kurtuluşundan bir gün önce, 10 Eylül günü tutsak alınmıştır. Hüseyin Pehlivan’ı Ermeni ve Çerkez çeteleri yanlarında Görükle yakınına kadar götürmüşlerdir. Aynı gün bir Türk Süvari Birliği Mudanya’ya girince hepsi can derdine düşmüştür. Yanlarında götürdükleri bütün Türk esirlerini burada öldürmüşlerdir. Sadece Üçpınar köyünden iki kişi yaralı olarak (öldü sanılarak) kurtulabilmiştir. Hüseyin Pehlivan da bu şehitlerin arasındadır. Yanlarında götürdükleri kadınları da ayak bağı oluyor diye, Eğerce’de bir evde yakmışlardır. Bunların fotoğrafları “Bursa’da Yunan Fecai-i” adlı eserde görülebilir.

2) 55 yaşındaki Abdullah oğlu Hüseyin Ali, Yılında Yunan askerleri tarfından köyde işkenceyle şehit edilmiştir.

Yaralananlar:

Bütün köylerde yapılanlar gibi, silah arama, para arama, Milli kuvvetler ve çetelere yardım ve yataklık etmek gibi sebeplerle çeşitli tarihlerde yapılan baskınlarda, Yunan askerleri ve işbirlikçi çeteler Misi’de de arkalarına bir şehit ve sekiz yaralı bırakmışlardır. Yaralananlar, nasıl ve kimler tarafından yaralandıkları resmi raporlarda şöyledir:

1) Halil oğlu 41 yaşındaki İsmail Çavuş, kurşunla yaralanmıştır.

2) 30 yaşındaki Halil oğlu Hüseyin, kurşunla yaralanmıştır.

3) Emin oğlu 70 yaşındaki Hacı Ferhat, ateş etmek suretiyle yaralanmıştır.

4) Abdullah oğlu 45 yaşındaki Hasan Çavuş, kurşunla yaralanmıştır.

5) Hasan oğlu Emrullah, 32 yaşındayken kurşunla vurulup yaralanmıştır.

6) Ahmet oğlu 25 yaşındaki Muhsin, kurşunla yaralanmıştır.

7) İsmail oğlu 35 yaşındaki Hüseyin Çavuş, kurşunla yaralanmıştır.

8) Ahmet oğlu 45 yaşındaki Hamza, kurşunla yaralanmıştır.[17]

Dövülerek İşkence edilenler:

Misi’de dövülerek işkence edilenlerin sayısı sadece yedi kişidir. Bu çevre köylere göre çok az bir sayıdır. Bunun sebebi Misi’de bağların çok olması, Üzümün olduğu yerde “şarap” olması ve “Ayvaz” isimli kişilerin varlığıdır. Ayvaz; Misafir ağırlayan, sofra kuran demektir. Bu lakap, zamanla isim haline gelmiştir. Misi’de Yunan işgalinin en az zararla atlatılmasının sebebi bu “Misafirperverlik” olmalıdır. Köyde bağların çok olması ve burada çalışacak işçilerin arasında Rum köylerinden gelenlerin de olması bir nevi koruyucu sebep olmalıdır. Şehit edilenler ve yaralananların çoğunluğu asker kökenlilerdir.

İşgal Döneminde Hapsedilenler:

Misi’den İşgal Döneminde çeşitli sebeplerle sekiz kişi hapsedilmiştir. Hapsedilenler şunlardır:

1) Halil oğlu 40 yaşındaki Devecioğlu Sait Ağa[18], 26 gün.

2) Devecioğullarından diğer Sait Ağa’nın oğlu, 30 yaşındaki Devecioğlu Mehmet, iki ay.

Nüfus

nüfus defterlerine göre Misi’de evde yaşayan bütün erkeklerin sayısı kişidir. Bu sayımda sadece erkekler nüfus defterine kayıt edilmiştir. Kadınlar deftere yazılmadığından, bunların sayısı da yaklaşık erkekler kadar olmalıdır. Bu durumda ikisini toplarsak toplam nüfus kişi etmektedir. Ayrıca aynı tarihte köyde 7 de Rum yaşamaktadır[19].

Dedeler ve Söylenceler

Kavacık Dede:

Meşhur Bursa valilerinden Ahmet Vefik Paşa’nın torunu olan Fatma Fahrünnisa Hanım eğer, yılında yaşlarındayken bir yıl kadar yaşadığı Bursa’yı tekrar görmeye gelmeseydi, o yıllarda Misi’deki söylencelerden pek haberimiz olmayacaktı. Naci Kum’un bir ayazma olarak bahsettiği Kavacık Pınarı’ndan F. Fahrünnisa Hanım şöyle bahsetmektedir:

“Nihayet hem gezinmek için gittikleri hem de ziyaretgah olarak kabul ettikleri bir yere götürdüler ki batıl inançlarına göre orada mübarek ‘Kavacık’ ismini verdikleri bir zat defnedilmiş.”

“Lakin biz oralarda büyük bir ağaçtan başka ne bir mezar ne de ona dair bir emare göremediğimiz için hafif bir tebessüm ederek:

&#; Canım bu ‘Kavacık’ değil. Adeta kocaman bir kavak ağacı diyerek ‘cık’ küçültme edatını lüzumsuz görüşümüzü söylerken ve bazı geceler buradan darbuka ve şarkı sesleri gelir demelerine karşılık:

&#; Ne tuhaf! Evliya çalgı da çalıyor, diye karşılık vermemize, aslında apaçık olan manayı anlamayarak ‘Ah ne büyük zattır. Ne maksat için buraya Mevlid-i Şerif adasak mutlak arzumuz gerçekleşiyor,’ diye cevap verdiler. Artık saflıklarının dercesini anlayınız.” demektedir.

Bayram Baba:

Mezarı Misi’nin yaklaşık 2 km kadar güneyinde, rakımlı tepenin üzerindedir. Kare şeklinde bir mezar yapısı vardır. Burası Bayram Baba’nın yatırıdır. Mezarının kitabesinde Hicri yılında doğduğu ve 65 yaşında öldüğü yazılıdır. Ölüm yılı yıla denk gelmektedir. Misililerce bu mezar kutsal kabul edilmekte ve belirli günlerde ziyaret edilmektedir. Mevlit okutulmaktadır. Eskiden köyde Bektaşilik çok yaygınmış (ileride bahsedilecektir). Bu zatın ölüm tarihi yakın zamana denk gelmektedir. Naci Kum’un yılında tesbit ettiği köydeki Bektaşilikle Bayram Baba’nın bir ilgisi olmalıdır. Belki de kendisine ‘Baba’ denildiğine göre, köyde tekke olmadığı için ‘Şeyh’ diyemiyoruz; ancak kendisi köydeki Bektaşilerin önderi olmalıdır.

Folklor ve Sosyal Yaşam

Uludağ, Bursa Halkevi Dergisi’nin Yılının 6. sayısında, kendisi Bursa Müze Müdürü olan Naci Kum (aynı zamanda Bursa Halkevi’nin Müze komitesi başkanıdır), Bursa İli Folklor Tetkikleri: “Misi köyünde nişanlanma töreni” adlı bir araştırma yazısı yayınlamıştır.

Yazı şöyledir:

“Geçen bayram tatilinin bir gününü, güzel bir köyümüzde geçirmek için Misi’ye gitmiştik. Çekirge üzerinden giden kestirme yoldan refikam ve kızımla atlara binerek, yemyeşil fundalıklar arasından hemen bir saat içinde Misi’nin göz doyurucu güzel manzarasıyla karşılaştık. Bursa’daoturup ta Misi’yi, Çalıköy’ü görmemek yazık&#; Güzeller güzeli Nilüfer Hatun’un adını alan çay, her köşesi esatir menkıbeleriyle dolu Olimp’in eteklerinde böyle güzel yataklar intihabında/seçiminde çok isabet etmiştir.

Arkasını tatlı meyilli ve gür çam korularıyla bezeli Misi Boğazı’na yaslamış olan bu zarif köye girer girmez, köy meydanlığını dolduran sıcak ruhlu, güler yüzlü köylülerimizin candan “hoş geldiniz&#;”leriyle karşılanarak, Hacı Halil Oğullarından Mehmet Ali gilin evine konuklandık. Misafir sever konuk evinin derhal hazırladıkları nefis bir kahvaltıdan sonra, bir an evvel köyün letafetine doymak ve onun türlü güzellikleriyle karşılaşmak için kendimizi sokağa attık. İtalya’daki meşhur eğri Pisa Kulesi’ni andıran köy minaresi önünde bila ihtiyar dikildik[20]. Bir tarafında çatlaklık ve yıpranma olmadığı halde bu minare yıllardan beri böyle öne doğru eğilmiş, ilk görenlere karşı referans yapar gibi bir halde&#;”

“Bu köyde bulduğum kıymetli tarihi vesika ve kitaplar hakkında Halkevimiz adına yaptığım seyahat hatıralarımı ihtiva eden yazılarımda ayrıca tafsilat vermiştim. Burada ise, yalnız Misi’de değil, bütün bu Bursa yakası köylerinde cari olan nişanlanma adeti hakkında malumat vermek istiyorum. Eğer yanımda zevcem ve kızım olmasaydı bu Orijinal törenin sırrına ermekten şüphesiz mahrum kalacak ve sayın okuyucularımızı da bu folklor hadisesinden haberdar edemeyecektim.

Ben, köyün batı doruğundaki evlerin üzerinde, Nilüfer Vadisi’ni teşkil eden çam koruluğu içinde büyük bir kavak kökünden fışkırdığı için, ‘Kavak Dede Pınarı’ denilen eski bir ayazmayı tetkik ederken, bizim çocuklar, misafir olduğumuz evin hanımlarıyla bayrama yerine gitmişlerdi. İşte Misi gençlerinin nişanlanma ve anlaşma törenlerinin cerayan ettiği bayram yeri manzarasını kızımın ağzından tasvir ediyorum; çünkü buraya köylü gençlerden başka, yabancı ve köylü olupta evli erkeklerin girmesi katiyyen yasaktır.

Bayram yeri, allı, yeşilli, morlu entari[21] ve yaşmaklı köy kadın ve kızlarını teşkil ettiği zevkli, neşeli bir düğün evi gibi kalabalıktır. Bu renk ve güzellik halesi ortasında, cicili bicili bayramlıklarını giymiş, başları ipek krepli, elleri pembe kınalı, her biri birbirinden güzel, gürbüz ve sevimli köy kızları, karşıki evde toplanmış yeni yetişme köy delikanlılarına kendilerini gösterip kendilerini beğendirmek için birer birer oyuna kalkıyorlar.

Şimdi oynayan Fadime’dir&#; Bütün etrafındaki kızlar hep birden el çırparak ve bir ağızdan, mani şivesiyle şöyle çağırıyorlar:

     ‘ Fadime’nin adını Mari koyalım
Fadime’yi Ali’ye veriverelim
Hele anasına duyurmayalım
Hele babasına duyurmayalım
Hali güzel Ali’den ayırmayalım&#;
Fıstıkı diki diki&#;
Fıstıkı diki diki&#;

Fadime, kızcağız bu oyunu seke seke oynarken, karşıkı evde gelecek hayat yoldaşını seçmeye can atan Ali, kızların bu tevcihini kabul etmiş olmalıdır ki havaya üç el tabanca atarak şükran ve sevincini izhar ediyor. Böyle böyle Ayşeler, Zeynepler, Güllüler, Kezbanlar&#; Hüseyinlere, Dursunlara ve Tosunlara kendiliklerinden yavuklu oluyorlar.

Demek ki daha önceden bir arada saf masum yaşayan kız ve oğlanlar arasında manevi sırri bir anlaşma oluyor. Bu bayram yeri töreni bu mukaveleyi açığa vuruyor&#;

Sekme Oyunu ve Mari

Sekme oyunu Bursa’da, ova ve yamaçlardaki ilk kurulan köylerde oynanan bir halk oyundur. Kadınlar ve genç kızlar tarafından guruplar halinde oynanırdı. Mani ve türkü eşliğinde sekerek oynandığından bu ad verilmiş olmalıdır. Şehirde unutulmuş, köylerde ise bu oyunu bilen çok az yaşlı kadın kalmıştır. yılında Misi’yi ziyaret eden Naci Kum’un yukarıdaki yazısının devamından, Sekme Oyunu ve Mari kelimesini menşeini öğrenelim:

“Misi kızlarının SEKMEK dedikleri bu oyunlarda; Fadime’nin adını Mari koyalım! Ne demektir?&#; Ben bu kelimenin menşeini araştırarak inceledim. Rumca ve Fransızca (Mariee) gelin manasında olduğuna göre, bu yabancı tabir bizim köylüler arasına nasıl ve niçin girmiştir? Tetkikatıma göre Bursa’da civar köylerin birçoğunda kızlar tarafından aynı tabir kullanılıyormuş. Misi’de Çalıköy’de eskiden beri Rum, Ermeni gibi ‘reaya’ bulunmadığı halde, o civarda eskiden Rumların da mevcut olduğu köylerde de böyle tören ve bu tabir varmış. Köylüler bunun sebebini tesmiye ve menşeini bilmemekle beraber, bu adetin çok eski olduğunu söylüyorlar, şu halde?&#;”

“Şu halde: Eski (Misya) eyaletinin adını taşımakta olan bu köye, mukaddes ziyaretlerini yapmak üzere yaz mevsimlerinde her zaman gelen Bursalı Rumların ‘Maria’larını takdis ettirdikleri Olimp (os) Ayazmaları başında, onların süslü püslü gelinlerine imrenen Türk kızlarının Mari tabirini cedden tevarüs etmiş olmaları/atalarında öğrenmiş olmaları çok muhtemeldir.

Bakınız, tarihte de böyle bir hadise var. Kostantiniye Kayseri/Bizans İmparatoru, Moğol padişahından yardım istemiş, o da&#; İmparatorun kız kardeşi Mari’nin kendisine gelin diye yollanmasına karşılık, Çavadar Tatarları’nı Osmanlı Yurdu’na saldırtmıştır&#;”

“Acaba bizim civar köylerdeki bu ‘Mari’ tabirinin böyle bir Bizans İmparatoru’nun kızı Mari hadisesiyle ilgili olmasın?.. Çünkü bütün ananelerimizde tarihin silinmez izleri vardır da&#;”

Bursa Halkevi’nin Köylerdeki Çalışmalarında Misi:

Bursa Halkevi’nin çeşitli komiteleri Temmuz ayından itibaren köylülerin bu aylarda işlerinin yoğunluğu sebebiyle, köylülere yönelik etkinliklere bir süre ara verilmiştir. Önceki etkinlik 94 köyün muhtarları ve ihtiyar heyetlerine yönelik Köy Kanunu dersleridir. Komite gelecek çalışma dönemi için hazırlıklara başlamış ve 11 Eylül Günü Bursa’nın Kurtuluş Günü’ne rast gelen bir hafta içinde “Köylü Bayramı” düzenlenmesine karar verilmiştir. Her köyün isminin kökeni, tarihçesi, hane ve nüfusu, arazi miktarı, üretim şekilleri ve miktarı gibi şeyler sorulmuş ve çeşitli öğütler verilmiştir. Köylere giden komite, bir haftalık dünya haberlerinin anlatılmasını içeren program da hazırlamıştır. Neticede, köylerdeki yöneticileri de denetleyen komite, 3 hafta içinde 26 köy dolaşmış ve Misi ve Beşevler Köy Muhtarlarının görevlerini kötüye kullandıklarını ve devrimlerin karşısında hareket ettiklerini belirleyip, ihtiyar heyetinin görevden alınmaları yolunda uyarmıştır.

Misi’de Halk Hekimliği:

Misi’de bugüne kadar yapılan halk hekimliğiyle ilgili araştırmaların en doyurucusu; Zerdal Konakçı ve Süveyla Özmen Akpınar’ın Kasım tarihinde Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği, Odryses’ten Nilüfer’e, Uluslararası Nlüfer Sempozyum’unda birlikte sundukları; “Misi’de Geçmişten Günümüze Geleneksel Halk Hekimliği” adlı makaleleridir.

Bu araştırmada, Misi’de geleneksel halk hekimliğinin çok gelişmiş olduğu görülmektedir.

Halk ağzıyla; göbeği çıkanlara çoğu yerde masajla yerine getirilerek daha sonra göbeğe sıkı bir kuşak sarılırken, Misi’de göbek taşına yatırılıldıktan sonra ayaklarından çekilerek tedavi edilirmiş.

Zerdal Konakçı ve Süveyla Özmen Akpınar bu taşlardan iki ve dört kilo ağırlığındaki iki taş tespit etmişlerdir. Her halde bu taşlar, ağırlıklarına göre küçük ve büyük cüsseli insanlar için ayrı ayrı kullanılıyorlardı. Misi’deki halk hekimlerinin tedavi yöntemlerinin birçoğu Şamanların tedavi yöntemlerini çağrıştırmaktadır. Bazı hastalıkların tedavisinde aspirin ve gazyağı karıştırılması; örneğin bacak ve sırt ağrılarına karşı sirke, zeytinyağı, gazyağı ve aspirin karıştırılarak elde edilen sıvının ağrıyan yere sürülerek tedavi edilmesi yakın zamanda keşfedilen bir tedavi yöntemi olmalıdır. Çünkü, aspirin ve gazyağının keşfedilmesi çok eski bir tarihte değildir.

Hasta olan kişinin kırkı çıkmayan mezarda yatan kişinin, yani en az 40 gün önce ölen kişinin mezarının yanına götürülerek bir kefene sarılarak yatırılması ve daha sonra bunun götüren kişilerce mezarlıktan getirilmesi&#; Hastanın iyileşeceğine olan bu inaç, yakın zamanlara kadar, İçanadolu’daki Bazı türbelerde uygulanan ve hastaların; iyileşmeleri için türbenin içindeki yatan zatın yanına ayaklarından ve ellerinden zincirlenmesi (bir nevi kefene sarılması) gibidir. Bu inanış, Alevi- Bektaşi inancındaki insanların ziyaret etikleri ve evliya kabul etikleri türbelerde yatan zatların kerametleriyle ilgilidir. Bu inanışı içine biraz da Şamanizm karışmıştır!

Gelelim araştırmacılarımızın bahsettikleri şifa niyetine Misililerin yedikleri ‘mantarlar’bahsine&#;

“Yeryaran Mantarı”nı Misi, Demirci, Dağyenice, Atlas, Doğancı ve bu köylere yakın Orhaneli’nin köyleri bilirken, Çalı’da ve batıya doğru olan köylerde bilmezler. Bu kadar yakın coğrafyada bu mantarın bilinmemesi ilginçtir.  Kitabımıza konu olan diğer köylerde de durum pek farklı değildi. Akçalar, Hasanağa ve Kayapa’da “sıraca” dedikleri, Misi ve Çalı’da “meşe melkisi” denilen mantarlardan başka mantar yemezlerdi.

Yaylacık ve Tahtalı köylerinde bilinen “çayır mantarı”, şimdi pazarlarda satılan beyaz kültür mantarının atasından başka bir mantar değildir. Bu mantarı Çalı’da ve Misi’de bilmezler ve yemezlerdi. Misi, Gökçeören ve Doğancı’da biberle/büberli diye bilinip yenilen beyaz çam mantarı, Demirci’den itibaren, batıya doğru hiçbir köyde bilinip yenilmezdi.

Çam melkisi toplamak için Çalıköylüler, bu köylüler bu mantarı yemedikleri için Yaylacık, Tahtalı ve Atlas’ın ormanlarına giderlerdi. Günümüzde, bütün bu köylerin halklarının, daha doğrusu meraklıların çoğu artık birçok mantar çeşidini tanıyorlar. Mantarların zehirli ve zehirsizleri, renk ve boyut olarak birbirine benzediklerinden, tedbir olarak, köylülerin bazı mantarları yememeleri çok doğaldır. Çünkü, zehirli mantardan yılda bilmem kaç kişi ölüyor&#;

Mantarların en büyüklerinden olan ve şekli eski Türk başlıklarından “börk”e benzeyen mantarın adı Misi’de; “dede böğür”dür[22]. Çalı’da ise adı “dede börkü”dür. Buna dede börük mantarı diyen yöreler de vardır. Bu isim Ortaasya’dan beri hiç değişmemiştir. Rengi kirli-beyaz olduğundan ve o zamanın Çinlilerinin giydikleri, daha doğrusu Çinlilerden savaşlarda ganimet olarak alıp yaşlılara hediye ettikleri şemsiyeye benzer şapkaya da çok benzediğinden, bu adı almış olmalıdır. Bazı yerlerde buna şemsiye mantarı da derler.

Dünya Mirası Misi

Sanat ve Kültür Köyü Misi

Misi Müzeleri

Misi Yerel Lezzetler Şenliği ve Yemek Yarışmaları

Misi Bağları ve Misi Şarapları

 

DİPNOTLAR

[1]Misi’nin Bursa’ya uzaklığını 15 km. Olarak yazsa da bu bazı kaynaklarda 9 km.,bazılarında 10 km. Olarak geçmektedir. Asıl uzaklığı 12 km dir. Günümüzde neredeyse Bursa’yla birleşmiştir.

[2] Yılı vakıf kayıtlarında Misi, Fodra ve Demirciköy’le birlikte Alaaddin Bey Vakfı’nda gösterilmiştir.

[3] Numaralı İcmal Defteri’ne bakılırsa, köy sadece 3 ev ve üç bekar erkeğin yaşadığı küçük bir yerdir. Tahrir Defteri’nde bile kile buğday üreten ve bunların yanında birçok ürün yetiştiren bir köyün 30 akçe vergi vermesi, köyün her hangi bir sebeple boşaldığını göstermektedir.

[4] Tarihi’nden sonraki defterler yazılırken sık sık atıf yapılan “Kirmasti Defteri”nin kayıp olduğu sanılıyordu. Raif Kaplanoğlu, Niyazi Topçu ve Hüseyin Delil; Bu defterin parçalarını arşivden bulmuşlardır. Mayıs tarihinde, Avrasya Etnografya Vakfı’nca; “ Tarihli Kirmasti Tahrir Defteri’ne Göre Osmanlı Kuruluş Devri Vakıfları” adıyla (Giriş-Tıpkıbasım-Çeviriyazı olarak) yayınlanmıştır. Bu bilgiler bu kitaptan alınmıştır.

[5]Bir müd 20 kiledir.

[6]Bununla ilgili belgelerde, adı Suhteoğlu diye geçmektedir. Çevre köylerde kendisi Softaoğlu diye bilinip tanındığından, kendisinden bundan sonra Softaoğlu diye bahsedilecektir.

[7]Naci Kum bu secereyi yılında görmüş ve okumuştur.

[8]Softaoğlu Mehmet Pehlivan’ın babasının adının Celaleddin olduğunu öğreniyoruz.

[9]Sayım yapılırken, hane deyimi ev anlamındadır. Bunların oturdukları evler kendilerinindir. Evi olmayanlar ayrıca yazılmıştır.

[10]Günümüzde bile çevre köylüler şimdiki özlüce mahallesine “Eynesi” demektedirler.

[11]Manda ve inek gibi büyük baş hayvanların çobanı.

[12]Hadika; ağaçlıklı yer anlamındadır. Meyve bahçeleri de hadika diye yazılmaktadır. Osman’ın 3 dönüm çam korusu ayrı yazılmıştır. Bu durumda burası bir meyve bahçesidir.

[13]Bakınız; Kaplanoğlu Raif, Temettuat Defterlerine Göre değişim Sürecinde Bursa’nın Ekonomik ve Sosyal Yapısı. Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü.

[14]Köylerde günümüzde de söylenen bir söz vardır. “Başı dışarda kalmasın” diye bu söz bununla ilgili olmalıdır.

[15]O günün ölçülerinde 40 para 1 kuruş etmektedir. Misi’deki hamam ücreti 5 para olduğuna göre, İstanbul’daki bir kişilik hamam ücreti olan 5 kuruşla,  Misi’de 40 kişi hamamda yıkanabilmektedir.

[16]Saf, günümüzün dilindeki enayi vs gibi anlamda değildir. Burada temiz, masum ve özündeki değeri kaybetmemiş anlamındadır. Misi kadınlarının gösterdiği Türk misafir perverliğinin, masumluğunun ve özündeki geçmişten gelen değerlerinin koruduğunu göstermektedir.

[17]Hasan Çavuş, İsmail Çavuş ve Hüseyin Çavuş gibi Yaşlı ve tecrübeli askerlerin (Çavuşluğa kadar yükselmelerinden bunların savaş görmüş tecrübeli askerler olduklarını bizlere anlatmaktadır. Yaşlarına bakarsak, bunların askerlik çağı olan 20 yaş düşülünce, kaç yıl önce Osmanlı Devleti’nin önemli savaşlarına katıldıkları ve başarılı oldukları, bunların neden? Öldürülmeye çalışıldığı anlaşılır.).

[18]Sait Ağa, köyün en zenginlerinden ve ileriyi gören aydın birisidir. Yılının gazetelerinde, Çalıköylü ve diğer köylerdeki aydın ve zengin kişilerlerle ortaklık kurmak üzere oldukları, meyva suyu, et, balık vesaire ile ilgili şirketin ortaklarından birisi de Misili Sait Ağa’dır. Dönemin en önemli gazetelerinden olan, 10 Eylül Cumartesi Günü çıkan Cumhuriyet Gazetesi’nde bu konuda makale vardır. Bakınız: Çalay Turhan, Çalıköy, Avrasya Etnografya Yayınları Basında Çalıköy bölümü.

[19]Yılmaz Akkılıç Araştırmaları Ödülü , Raif Kaplanoğlu; “ Yılları Nüfus Defterlerine Göre Bursanın Ekonomik ve Sosyal Yapısı”. Nilüfer Belediyesi Bursa.

[20]Babaannem Akile Çalay, bana bu minarenin neden? Eğri olduğunun hikayesini çocukluğumda anlatmıştı. Bu köyde değirmen işleten akrabaları vardı. Bunlardan birisi dayısının oğlu Halil İbrahim’di. Düğünlerde bayramlarda karşılıklı ziyarete giderlermiş. Bana anlattığı hikaye şöyledir: Bursa’da Hürriyet’te askeri havaalanı vardır. Burada görevli genç bir pilotun nişanlısı Misi’de düğündeymiş (nişanlısı bu köydenmiş). Ona jest yapmak için uçağıyla köyün üzerinde alçaktan tur atmaya başlamış. Düğündeki nişanlısını görmek için alçaktan uçmaya başlamış. Alçaldıkça zaten vadinin içinde olan Misi’nin içinde manevra yapacak alan olmadığından uçağıyla minareye çarpmış. Çarpmanın şiddetiyle minare Pisa Kulesi gibi yana eğilmiş. Pilotun ölüp ölmediğini bilemiyoruz.

Naci kum bu minare ve cami hakkında şöyle yazmıştır: “Misi camisinin minaresi Pisa’daki meşhur kuleyi hatırlatan iriliğiyle dikkate çarpıyor. Caminin merdiven sahanlığındaki büyük gök taşın/mavi renkli taşın üzerinde dört satırlık Greko-Romen bir kitabe göze çarpar. Ayak altında çiğnene çiğnene aşınmış olan bu taşta daha bir çok yazılar tamamen kaybolmuştur. Bu kitabeli taş köyün kuzey doğusunda, Kurtere mevkiinde bulunmuştur. O civarda bir mabet harabesi varmış.”diye yazdıktan sonra:

“Cami dahilinde büyük bir yazma kur’an’ın sonunda şu cümleler yeşil mürekkeple yazılıdır: ‘Vakafe liruhu Sait ve Şehit Sultan Muhammet tebellahu serahü veceale cennete mevsahü fi .” Bu hicri tarih, yaklaşık miladi yıla denk gelmektedir. Bu tarihte bir yanlışlık olmalıdır. Bu tarih Selçuklu ve beylikler dönemine denk gelmektedir. Kur’an’ı vakfeden Şehit Sultan Muhammet/Mehmet’in kim olduğunu bilemiyoruz. Belki de Büyük bir Tarikat şeyhi olduğu için kendisine sultan denilmiştir. Bu tarih doğruysa, bunun kıymetine paha biçilemez.

[21]Herhalde, şalvarlı demek istemiştir. Bölge köylülerinin kadınları entari giymezler, don-mintan dedikleri şalvar ve mintan dedikleri bir üstlük giyerlerdi.

[22] yılı sonbaharında Çalı-Atlas arasında bulduğum bu mantardan birini tarttıklarında 1, kg gelmişti. Çapı ise, orta yollu bir arabanın jantından daha büyüktü.

Turan ÇALAY

Yılında Bursa Çalıköy’de doğdu. Evli ve üç çocuk babasıdır. İlk yazısı yılında BURSAV “Bursa Araştırmaları ve Kent Kültürü Tarih Vakfı Dergisi’nde yayınlandı. Araştırmaya Çalı’dan başladı. Çalı ile ilgili Osmanlı arşiv belgelerinden yola çıkarak BURSAV’da Osmanlı Belgeleri ışığında Fodra, Tahtalı ve Yaylacık köyleri gibi köylerin tarihlerini yazdı. "Şehrengiz" ve "Bursa’da Yaşam" dergilerinde araştırma yazıları yayınlandı. Osmangazi Belediyesi’nin, Bursa’nın alınışı dolayısıyla çıkardığı Köy Kitapları’na katkı yapmaktadır. Mayıs ’de doğduğu yer olan “Çalıköy”ün aynı adla kitabı yayınlandı. Halen çevrede yaşayanların “Sıra Köyler” dedikleri ve doğudan batıya doğru birer inci tanesi gibi sıralanmış olan; Misi, Demirci, Çalı, Yaylacık, Tahtalı, Kayapa, Hasanağa ve Akçalar köylerinin kitabı üzerinde çalışmaktadır. Osmanlıca bilmektedir. E-Posta:[email&#;protected]

FACEBOOK - YORUM YAZ

Projeler

1İstanbul K&#;&#;&#;k&#;ekmece Halkalı (Olympiakent) 1. etapGelir Paylaşımlı ProjeTamamlandıSoyak İnşaat ve Ticaret A.Ş.%2Sakarya Adapazarı Korucuk 1. Etap A B&#;lgesi Konut İnşaatıİdare Konut UygulamasıTamamlandıEmay İnş.Taah. funduszeue.infoA.Ş.%3Sakarya Adapazarı Korucuk 1. Eatp B B&#;lgesi Konut İnşaatıİdare Konut UygulamasıTamamlandıKontaş İnş. Mad. San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.%4Sakarya Adapazarı Korucuk 1. Etap C B&#;lgesi Konut İnşaatıİdare Konut UygulamasıTamamlandıAsil İnşfunduszeue.infoŞti.%5Sakarya Adapazarı Korucuk 1. Etap D B&#;lgesi Konut İnşaatı.İdare Konut UygulamasıTamamlandı&#;akarlar İnşfunduszeue.infoŞti.%6Adıyaman G&#;lbaşı adet konut inşaatıİdare Konut UygulamasıTamamlandı&#;zuyar İnşfunduszeue.infoŞti%7Adıyaman Kahta adet konut inşaatıİdare Konut UygulamasıTamamlandıS&#;-Gen İnşaat San. Ve funduszeue.infoŞti%8Ağrı Merkez Su&#;atağıİdare Konut UygulamasıTamamlandıMertkan İnşfunduszeue.info funduszeue.infoŞti.%9Aksaray Merkez Zafer Mah. 2. Etap konut inşaat işiİdare Konut UygulamasıTamamlandıEras İnşfunduszeue.info Tic.A.Ş.%10Ankara Mamak (İlk&#;ğretim24)İdare Konut UygulamasıTamamlandıUransan Dış Tic. Taah. Yat.A.Ş.%11Ankara Eryaman 7. Etap adet KonutGelir Paylaşımlı ProjeTamamlandıİntim İnş.Tic.M&#;ş.Ltd.Şti.%12Ardahan G&#;le Fevzi &#;akmakİdare Konut UygulamasıTamamlandıG&#;l Hasan Atlı İnşfunduszeue.infoŞti96%13Artvin Merkez Seyitler K&#;y&#;İdare Konut UygulamasıTamamlandıOrtek İnş.san. Ve funduszeue.infoşti ve Tekeşinler İnş.san. Ve funduszeue.infoşti İş Ortaklığı%14Balıkesir Merkez Ayşebacı Mevki (1. B&#;lge)İdare Konut UygulamasıTamamlandıŞimşekler İnş.Ve funduszeue.infoŞti%15Batman Tilmer&#; Adet Konut İnşaatıİdare Konut UygulamasıTamamlandıDurmaz funduszeue.info&#;funduszeue.infoşfunduszeue.infoŞti.%16Bayburt Merkez Şingah Mah.İdare Konut UygulamasıTamamlandıAli Acar İnş.San. ve funduszeue.infoŞti.%17Bilecik Merkez Adet Konutİdare Konut UygulamasıTamamlandıİnta M&#;h. Mim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.%18Bing&#;l Merkez Uydukent D&#;zağa&#; 3. B&#;lgeAfet KonutuTamamlandıAltındağ İnşfunduszeue.infoŞti.%19Bing&#;l Merkez Uydukent D&#;zağa&#; 4. B&#;lgeAfet KonutuTamamlandıTepe İnş.San.A.Ş.%20Bing&#;l Gen&#; Yenişehir 1. B&#;lgeAfet KonutuTamamlandıŞ&#;ra M&#;hendislik San. Ve Tic. A.Ş.80%21Bing&#;l Gen&#; Yenişehir 2. B&#;lgeAfet KonutuTamamlandıErmit M&#;hendislik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.%22Bitlis Merkez Rahva 1. Etapİdare Konut UygulamasıTamamlandıBarsa İnş. Tıc. Ltd. Şti.%23Bitlis Tatvan Karşıyaka Mah.İdare Konut UygulamasıTamamlandıPekhan İnşfunduszeue.infoŞti.%24Bursa Orhangazi Tekke Mah.İdare Konut UygulamasıTamamlandıAram İnş.Elk.&#;funduszeue.info Ve funduszeue.infoŞti.%25&#;ankırı Korgun Uludağİdare Konut UygulamasıTamamlandıFeza İnşfunduszeue.info funduszeue.infoŞti.%26&#;ankırı Merkez İnan&#;k&#;y (Tarımk&#;y)Tarımk&#;yTamamlandıBedirhan &#;zt&#;rk%27Diyarbakır Şilbe konut inşaatıİdare Konut UygulamasıTamamlandıKo&#;oğlu İnş. Ve San. Tic A.Ş.%28D&#;zce Merkez Nalbantoğluİdare Konut UygulamasıTamamlandıEmay İnş.Taah. funduszeue.infoA.Ş.%29Erzincan Merkez Ge&#;itk&#;y Meng&#;celi Mah.Kentsel D&#;n&#;ş&#;m ve Gelişim ProjesiTamamlandıSaka İnşfunduszeue.infoŞti.%30Hakkari Bağlar Afet KonutuAfet KonutuTamamlandıErmit M&#;hendislik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.%31Hakkari Merkez 2. Etapİdare Konut UygulamasıTamamlandıG&#;l-İş İnş. San. Tic. Ltd. Şti.%32Hakkari Şemdinli Afet Konutu İnşatıAfet KonutuTamamlandıŞark İnş. Tur. funduszeue.infoİşfunduszeue.info Ve Tic Ltd. Şti.44%33Hatay Antakya G&#;nyazıİdare Konut UygulamasıTamamlandıMahit Topal-&#;apa Ortak girişimi%34İstanbul K&#;&#;&#;k&#;ekmece Halkalı (/1) 1. KısımKentsel D&#;n&#;ş&#;m ve Gelişim ProjesiTamamlandıTek-Art İnş. A.Ş.%35İstanbul K&#;&#;&#;k&#;ekmece Halkalı (/1) 2. Kısım + sosyal donatı (ilk&#;ğretim 32, Ticaret Merkezi, spor salonu)Kentsel D&#;n&#;ş&#;m ve Gelişim ProjesiTamamlandıTek-Art İnş. A.Ş.%36İstanbul K&#;&#;&#;k&#;ekmece Halkalı (/1) 3. KısımKentsel D&#;n&#;ş&#;m ve Gelişim ProjesiTamamlandıTek-Art İnş. A.Ş.%37İzmir Seferihisar TurabiyeAfet KonutuTamamlandıPakt İnşfunduszeue.infoŞti.%38İzmir Urla R&#;stem Mah.Afet KonutuTamamlandıEkintaş İnşfunduszeue.info Tic.A.Ş.72%39Kars Merkez Karaca&#;ren Mahallesi konut inşaatıİdare Konut UygulamasıTamamlandıKuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti.%40Kocaeli Gebze G&#;&#;men Konutlarıİdare Konut UygulamasıTamamlandıBedirhan &#;zt&#;rk20%41Muş BulanıkAfet KonutuTamamlandıEryapı San. ve Tic. Koll. Şti.%42Rize (Kavaklı, Bağdatlı, İslampaşa, Atmeydanı, M&#;ft&#;) afet konutu.Afet KonutuTamamlandıY&#;ksel İnş. A.Ş. ve Tekeşinler İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi%43Şanlıurfa Merkez Akabe 2. B&#;lgeİdare Konut UygulamasıTamamlandıİlci İnş.San. Ve Tic.A.Ş. & İntes İnş. San. Ve Tic. A.Ş.%44Şanlıurfa Merkez Akabe 1. B&#;lgeİdare Konut UygulamasıTamamlandıSoyak İnşaat ve Ticaret A.Ş.%45Tunceli P&#;l&#;m&#;r Afet KonutlarıAfet KonutuTamamlandıEryapı San. ve Tic. Koll. Şti.48%46Sakarya Adapazarı Korucuk Genel Altyapı İnşaatıAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıMintaş M&#;h. İnş. Taah. Ve Tic. A.Ş.%47Sakarya Adapazarı Korucuk Dogalgaz &#;elik Boru D&#;şemesi işiAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıBeta M&#;h. M&#;ş. Taah. Tic. Ltd. Şti.%48Sakarya Adapazarı Korucuk Sosyal Donatı (İlk&#;ğretim 24, ticaret merkezi, cami ve İzmit Atılım Lisesi ek bina)Altyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıDemars İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti.%49Bing&#;l 7. B&#;lge İlk&#;ğretim okulu ve Spor Salonu İnşaatıAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıİntim İnş.Tic.M&#;ş.Ltd.Şti.%50Bing&#;l 8. B&#;lge Lise ve &#;arşı İnşaatıAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıGirişimciler İnşfunduszeue.info Tic.A.Ş.%51Bing&#;l Genel Altyapı İnşaatıAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıEkit İnş.San. ve Tic.A.Ş.%52Bing&#;l Uydukent Telekom Santral Binası ve Altyapı İnşaatıAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandı&#;nal İnş.Taah&#;t funduszeue.infoŞti.%53Bing&#;l Kalıcı Deprem Konutları B&#;lgesi Arıtma binası &#;elik &#;atı ve Uydukent B&#;lgesine ait Yağmursuyu ve arıtılmış atık suyu deşarj işiAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıEkit İnşfunduszeue.infoŞti.%54Tunceli P&#;l&#;m&#;r İstinat perdesi yapılması işiAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıŞimşekler İnş.Ve funduszeue.infoŞti%55Van Edremit sosyal donatı (ilk&#;ğretim(32), sağlık ocağı, ticaret merkezi, cami sub., şadırvan)Altyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıİspa İnş. San. Paz. A.Ş. & Ulusal İnşfunduszeue.info funduszeue.infoŞti%56Bing&#;l-Merkez-Uydukent+sd.,-Gen&#; ()Danışmanlık HizmetleriTamamlandıY&#;ksel Proje Uluslararası A.Ş.%57Sakarya Adapazarı Korucuk A1-A3 yolları inşaatıAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıElit Proje M&#;şfunduszeue.infoŞti.%58Sakarya Adapazarı Korucuk Kanalizasyon kollekt&#;r inşaatıAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıElit Proje M&#;şfunduszeue.infoŞti.%59Aksaray Ortak&#;yİdare Konut UygulamasıTamamlandıGencer İnşfunduszeue.info funduszeue.infoŞti.%60Diyarbakır Şilbe 2. Etap sosyal donatı (lise, ticaret merkezi, sağlık ocağı, cami subasmanı)Altyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıCanka İnşfunduszeue.info San. Ve Tic. Ltd.Şti. & Arzu İnş.San. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı%61Kilis Merkez 1. B&#;lgeİdare Konut UygulamasıTamamlandıŞira Elektrik İnşaat funduszeue.infoŞti%62Trabzon Ak&#;aabat Yıldızlı 1. Etap 96 Konut Alt Gelir, Camiiİdare Konut UygulamasıTamamlandıKobalt İnş. Tur. Tic. A.Ş.%63Erzurum Aşkale KandilliAfet KonutuTamamlandı&#;mer Osman Kılın&#; İnşfunduszeue.infoŞti.96%64Aydın İncirliova AcarlarTarımk&#;yTamamlandıBurakgazi İnşfunduszeue.info funduszeue.infoŞti.%65İstanbul K&#;&#;&#;k&#;ekmece Halkalı IV. B&#;lge + camiGelir Paylaşımlı ProjeTamamlandı&#;zsaya İnş.A.Ş. & G&#;ner İnş.Ltd.Şti Ortak Girişimi%66Trabzon Ak&#;aabat Yıldızlı kanalizasyon kolekt&#;r&#;, servis yolu inşaatıAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıMerve İnş. Taah .M&#;h. funduszeue.info .Ltd. Şti.%67Balıkesir Dursunbey &#;ift&#;i Mah.İdare Konut UygulamasıTamamlandıDağ Yapı İnşfunduszeue.info funduszeue.infoŞti48%68Denizli Merkez Dokuzkavaklar 2. EtapKentsel D&#;n&#;ş&#;m ve Gelişim ProjesiTamamlandı&#;zemekyapı İnşfunduszeue.info funduszeue.infoŞti.%69Bing&#;l Uydukent Paket Atıksu Arıtma inşaatıAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıEkit inş.San. ve Tic. AŞ%70Tokat Merkez Dedeli 3. B&#;lge ( Alt Gelir)İdare Konut UygulamasıTamamlandıYıldızlar İnş Ve Tic.A.Ş%71Ardahan Merkez Karag&#;lİdare Konut UygulamasıTamamlandıKuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti.%72G&#;m&#;şhane Şiran Konut + sosyal donatı (ticaret merkezi, cami, şadırvan, k&#;t&#;phane)Konut + Sosyal DonatıTamamlandıBaşyazıcıoğlu İnş.Gıda Ve funduszeue.infoŞti.& Taş İnşfunduszeue.infoŞti & Ayhan Demirci İnş.Tur. Ve funduszeue.infoŞti.96%73İstanbul Halkalı 3. Etap İstinat duvarı inşaatıAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıEkit İnş.San. ve Tic. A.Ş.%74Karaman Ayrancıİdare Konut UygulamasıTamamlandıEryapı San. ve Tic. Koll. Şti.64%75Konya Halkapınar K&#;pr&#;başıİdare Konut UygulamasıTamamlandı&#;zekip İnşfunduszeue.info Tic. Ltd. Şti. & Hedef İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı80%76İstanbul K&#;&#;&#;k&#;ekmece Halkalı IV. B&#;lge+cami (GYO)Gelir Paylaşımlı ProjeTamamlandı&#;zsaya İnş.A.Ş. & G&#;ner İnş.Ltd.Şti Ortak Girişimi%77Manisa Turgutlu +Sosyal Donatı (İlk&#;ğretim, Ticaret Merkezi)Konut + Sosyal DonatıTamamlandıErkut İnşaat Yapı End. San. ve Tic. A.Ş.%78Sivas Merkez İşhanı 1. B&#;lgeİdare Konut UygulamasıTamamlandıA-Yapı İnşfunduszeue.info funduszeue.infoŞti.%79Şırnak 2. Etap (Konut 96) + İlk&#;ğretim24, Ticaret Merkezi, Cami - Şırnak idil (Konut 80), Ticaret Merkezi - Şırnak G&#;&#;l&#;konak (Konut 48) Ticaret Merkezi - Şırnak Cizre ilk&#;ğretim 24 - Şırnak Uludere (Konut 48) Ticaret Merkezi - Hakkari mrkz Cami, Ticaret Merkezi,- Hakkari Cami OnarımıKonut + Sosyal DonatıTamamlandıArıkan İnşaat Taah. & Se&#;kin İnşaat%80Hakkari Gupsi cami, ticaret merkeziAfet KonutuTamamlandıZirve İnşaat funduszeue.infoŞti.%81İstanbul Bah&#;eşehir 9. B&#;lge (SPRADON)Gelir Paylaşımlı ProjeTamamlandıKuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti.%82İstanbul İkitelli g&#;&#;men konutlarıİdare Konut UygulamasıTamamlandı2G İnş. - Aydur İnş. ortak girişimi20%83Hakkari Şemdinli 64 Konut + &#;ukurca 48 Konutİdare Konut UygulamasıTamamlandıErek İnş. Taah. Turz. Tic. Ve San. Ltd. Şti.%84Hakkari Y&#;ksekova Konut + Ticaret Merkezi, Camii, ŞadırvanKonut + Sosyal DonatıTamamlandıZirve İnşaat funduszeue.infoŞti.%85Amasya G&#;m&#;şhacık&#;y konutİdare Konut UygulamasıTamamlandıSe&#; Yapı İnş. Enj. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti.%86Denizli &#;al Konut + Ticaret MerkeziKonut + Sosyal DonatıTamamlandıZek-San İnş. Tic. Ve San. Ltd.Şti%87Eskişehir Ertuğrulgazi Mah. ( konut)İdare Konut UygulamasıTamamlandıSiyah Kalem M&#;funduszeue.infoş.San. Ve funduszeue.infoŞti.&İttifak İnş.Teks.Gıfunduszeue.infoİ&#;. Ve Dış funduszeue.infoŞti%88Artvin - Ardanu&#; Konutİdare Konut UygulamasıTamamlandıPakt Aydınlar Turz Teks. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.&Ranas Teks. Tur. Eğt. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şt%89Ankara Akyurt cami-şadırvan + Temelli ticaret merkeziAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıMKS Proje İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.%90Muş Bulanık Yataklı Devlet HastanesiAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıZek-San İnş. San. Tic. Ltd. Şti.%91&#;ankırı Kurşunlu Konut + Sosyal Donatı, İlk&#;ğretim16, Cami, Şadırvan, Ticaret MerkeziKonut + Sosyal DonatıTamamlandıİrden İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.%92Ankara Valilik Binası Resterasyon (İkmal İnşaatı)RestorasyonTamamlandıPusat Mim. M&#;h. M&#;ş. Taah. Tic. Ltd. Şti. & Nazif Karacan İnş. Taah. Tic. Prj. İş Ortaklığı%93Ankara Turkuaz Vadisi Konutlarına ait İ&#;mesuyu Hattı ve Tesisleri Yapım işiAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıSNH İnş. funduszeue.info Ve San. Ltd. Şti.%94Ankara Lodumlu Gaziler Engelli Konutuİdare Konut UygulamasıTamamlandıSoylu Dek. İnş. funduszeue.infoŞti.24%95Konya Bozkır 50 Yataklı Hastane İnşaatı İşiAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıAlko Proje Ener. İnş. Mak. Elek. M&#;h. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.%96İzmir Mavişehirİdare Konut UygulamasıTamamlandıUlusal İnşaat%97Hatay Merkez G&#;nyazı il&#;ğretim32, Lise32 ve KreşAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıCan İnşaat san. ve Tic. A.Ş.%98İstanbul K&#;&#;&#;k&#;ekmece Halkalı III. B&#;lge (/1 parsel)Gelir Paylaşımlı ProjeTamamlandıTuran Hazinedaroğlu & &#;zyazıcı Ortak Girişimi%99İstanbul-Tuzla Emlak Konutları 1. Etap 1.Kısım 8 ticaret merkezi, sosyal tesis , okul, spor salonu, camiTamamlandıEmay İnşaat%&#;anakkale Merkez Kepez konut kanalizasyon sistemi paket arıtma tesisiAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıSas Arıtma sistemleri Mak. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.%Bing&#;l Merkez Uydukent D&#;zağa&#; 1. B&#;lgeAfet KonutuTamamlandıTuran Hazinedaroğlu İnş.Tic.A.Ş.%Bing&#;l Merkez Uydukent D&#;zağa&#; 2. B&#;lgeAfet KonutuTamamlandıBaytur İnş.Taah.A.Ş.%Bing&#;l 1. B&#;lge EkinyoluAfet KonutuTamamlandıİ&#;taş İnşfunduszeue.info Tic.A.Ş.%Isparta Merkez &#;&#;n&#;r Mah.İdare Konut UygulamasıTamamlandıİskar İnş. San. Ve Tic A.Ş.%Erzurum Ilıcaİdare Konut UygulamasıTamamlandıKontaş İnş. Mad. San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.%Samsun Merkez &#;obanlı Atakent 2. Etap + ticaret merkeziİdare Konut UygulamasıTamamlandıSe&#; Yapı İnş. Enj. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti.%Nevşehir Merkez Yeni&#;&#;&#;nc&#;İdare Konut UygulamasıTamamlandıErdin&#; İnşaat funduszeue.info funduszeue.infoŞti.%G&#;m&#;şhane Merkez Bağlarbaşı Mah.İdare Konut UygulamasıTamamlandıKontaş İnş. Mad. San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.%Ankara Eryaman konut (OYAK)İdare Konut UygulamasıTamamlandıGestaş İnşfunduszeue.info San.A.Ş%Kocaeli Bekirpaşa Deretepeİdare Konut UygulamasıTamamlandı&#;ağdan M&#;h.M&#;funduszeue.info Tic.A.Ş%Kırıkkale Yahşihanİdare Konut UygulamasıTamamlandıYavuzlar İnşaat funduszeue.infoŞti.%Kırıkkale Keskin Yeniceİdare Konut UygulamasıTamamlandıYavuzlar İnşaat funduszeue.infoŞti.%Kırıkkale Balışeyhİdare Konut UygulamasıTamamlandıYavuzlar İnşaat funduszeue.infoŞti.%İstanbul Halkalı 3. Etap Sosyal Donatı (ilk&#;ğretim24, 2 Ticaret Merkezi, Cami sub.)Altyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıDemars İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti.%Van Ercişİdare Konut UygulamasıTamamlandı&#;zg&#;nsan Yapı funduszeue.infoŞti.%Kars Sarıkamış Yenimahalleİdare Konut UygulamasıTamamlandıSar-Bay İnşfunduszeue.infoŞti.%Diyarbakır Şilbe 3. Etapİdare Konut UygulamasıTamamlandıKo&#;oğlu İnş. Ve San. Tic A.Ş.%Van Edremit Sarmansuyuİdare Konut UygulamasıTamamlandıUlusal İnşfunduszeue.info funduszeue.infoŞti.& Kalyon İnşfunduszeue.info Tic.A.Ş.Ortak Girişimi%Siirt Merkez Yağmurtepe Konut, Kurtalan Konut (Toplam Konut)İdare Konut UygulamasıTamamlandıGaripoğlu funduszeue.infoşfunduszeue.info funduszeue.infoŞti.%Ankara Eryaman 7. Etap I. Kısım (POLSAN)İdare Konut UygulamasıTamamlandıAltındağ İnşfunduszeue.infoŞti.%Ankara Eryaman 7. Etap II. Kısımİdare Konut UygulamasıTamamlandıVe-Na İnşfunduszeue.info funduszeue.infoŞti%Ankara Eryaman 7. Etap III. Kısımİdare Konut UygulamasıTamamlandıTuran Hazinedaroğlu İnş.Tic.A.Ş.%Malatya Beydağı Yapraklı 1. B&#;lgeİdare Konut UygulamasıTamamlandı Yapı Elemanları funduszeue.info Tic.A.Ş.%ŞanlıUrfa Halfeti (Tarımk&#;y)Tarımk&#;yTamamlandıAsil İnşfunduszeue.infoŞti.%Bitlis Ahlat Erkizan (), Tunus Mah ()İdare Konut UygulamasıTamamlandıSer İnşaat Tic. Ltd.Şti.%Niğde Bor 1. B&#;lgeİdare Konut UygulamasıTamamlandıYavuzlar funduszeue.infoşfunduszeue.info Tic.A.Ş.%Bing&#;l Toplu Konut Alanı ve Adai&#;i Altyapı İnşaatı işiAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandı&#;nal İnş.Taah&#;t funduszeue.infoŞti.%Şırnak Merkez 2. Etap 1. B&#;lgeİdare Konut UygulamasıTamamlandıDoğcan İnş.Taah.İşfunduszeue.infoŞti.%Bilecik Pazaryeri Adet Konut İnşaatı işi (Tarımk&#;y)Tarımk&#;yTamamlandıMartaş funduszeue.infoş.İnş.ve funduszeue.infoŞti.%İstanbul KozyatağıGelir Paylaşımlı ProjeTamamlandıBaytur İnş.Taah.A.Ş.%Konya Karapınar Sandıklı+ticaret merkeziİdare Konut UygulamasıTamamlandıG&#;ryapı Taah. İnş.Tur. Tic. Ltd.Şti.%İstanbul Bah&#;eşehir Antik Merkez ve &#;evre D&#;zenleme İnşaatı İşiAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandı3K İnş.Tur. San. ve Tic. A.Ş.%Şanlıurfa-Akabe Sosyal Donatı (ticaret merkezi, sağlık ocağı, cami sub., şadırvan) ve Ring YoluAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıEsha İnşfunduszeue.info funduszeue.infoŞti.%Ankara Mamak İlk&#;ğretim okulu, ticaret merkezi, spor salonu, sağlık ocağı ve &#;evre d&#;zenleme inşaatıAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıUğur M&#;funduszeue.infoşfunduszeue.info Ve Tic. Ltd. Şti.%İstanbul &#;mraniye TaşdelenGelir Paylaşımlı ProjeTamamlandıMehmet &#;elik-Buket İnş.-Tokal İnş.-Hat San. İnş. Ortak Girişimi%Ankara Eryaman 6. Etap Genel Altyapı İnşaatı işiAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıEkit İnş.San. ve Tic.A.Ş.%Kayseri Pınarbaşı H&#;rriyetİdare Konut UygulamasıTamamlandıErkut İnş.Yapı funduszeue.infoA.Ş.%Malatya Ak&#;adağİdare Konut UygulamasıTamamlandıMas İthl. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.%D&#;zce Ticaret MerkeziAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıAtlı İnş. San. ve Tic. A.Ş.%Konya Akşehir Kuru&#;ayİdare Konut UygulamasıTamamlandıDio Dan. İnş. Org. Taah.M&#;h. San. Ve Tic. Ltd. Şti%Ankara Eryaman 6. Etap I. Kısım sosyal donatı (lise 32, ilk&#;ğretim okulu 24, anaokulu, &#;arşı, Sosyal Tesis ve 2 Spor Salonu) inşaatıAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıMartaş Ulusl. Taş. İnş. Ve Tic. Ltd. Şti.%Bilecik Boz&#;y&#;k konut inşaatı işiİdare Konut UygulamasıTamamlandıLena İnş. San. Tur. Tic. Ltd. Şti.%Ankara Temelli 1. B&#;lgeİdare Konut UygulamasıTamamlandıNahya İnşfunduszeue.infoŞti%Bursa Nil&#;fer Hasanağa II. Kısım + sosyal donatı (ilk&#;ğretim okulu, alışveriş merkezi, kafeterya, spor salonu, camii su basmanı)Konut + Sosyal DonatıTamamlandıİntes İnş. San. Ve Tic. A.Ş.& İlsan İnş. San. Ve Tic. Ltd Şti. İş Ortaklığı%Sivas Merkez &#;ayboyu Mah. 1. B&#;lgeAlt Gelir GrubuTamamlandıH&#;samettin Peker İnşaat%Erzincan Merkez Meng&#;celi Toplu konut alanı sosyal donatı (&#;arşı, a&#;ık spor alanları, kafeterya, camii)Altyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıVaran İnş. Tic. Koll. Şti.& Akdemir İnş. İth. İhr. Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti. Adi Ortaklığı%Elazığ Paluİdare Konut UygulamasıTamamlandıZekai Dursun İnş.Tur. Tic. A.Ş.& Aba İnş. San. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı%Afyonkarahisar Sandıklı &#;akır Mah.İdare Konut UygulamasıTamamlandıSer İnş.Ve funduszeue.infoŞti.%Tokat Niksar İsmetpaşaİdare Konut UygulamasıTamamlandıYıldızlar İnş Ve Tic.A.Ş%Osmaniye D&#;zi&#;i Haruniye konut + sosyal donatı (camii, şadırvan, &#;arşı, kafeterya)Konut + Sosyal DonatıTamamlandıG&#;&#;-Ar İnş. San. Tic. A.Ş.%Konya Merkez Sel&#;uklu 1. B&#;lgeİdare Konut UygulamasıTamamlandıSeha İnş.M&#;funduszeue.info funduszeue.info Tic.A.Ş.%Samsun Merkez &#;obanlı Atakent 1. Etapİdare Konut UygulamasıTamamlandıSiyah Kalem M&#;funduszeue.infoşfunduszeue.info funduszeue.infoŞti.%Elazığ Merkez Yapraklı Mah. 1. B&#;lgeİdare Konut UygulamasıTamamlandıAknet İnşfunduszeue.info Tic.A.Ş.%K&#;tahya Tavşanlıİdare Konut UygulamasıTamamlandıM.A.B. İnş. Ve San. Ltd. Şti%Konya Ereğli Yellice Konut + sosyal donatı (ticaret merkezi, sağlık ocağı, mescit)Konut + Sosyal DonatıTamamlandı&#;zekip İnşfunduszeue.info Tic. Ltd. Şti. & Hedef İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı%G&#;m&#;şhane Kelkit B&#;y&#;kcami + sosyal donatı (ticaret merkezi, cami, şadırvan)İdare Konut UygulamasıTamamlandıBaşyazıcıoğlu İnş.Gıda Ve funduszeue.infoŞti.& Taş İnşfunduszeue.infoŞti & Ayhan Demirci İnş.Tur. Ve funduszeue.infoŞti.%Ankara Sincan Yenikent 1. B&#;lge konutİdare Konut UygulamasıTamamlandı&#;z-kar İnş. Tic. ve San. A.Ş.%Yozgat Merkez 2. B&#;lge + Sosyal donatı (ilk&#;ğretim(32), ticaret merkezi, cami sub., sağlık ocağı)Konut + Sosyal DonatıTamamlandı&#;z-kar İnş. Tic. ve San. A.Ş.%Erzurum Merkez Dere Mah. Yıldızkent 1. B&#;lgeKentsel D&#;n&#;ş&#;m ve Gelişim ProjesiTamamlandıPekerler İnş Ve funduszeue.infoŞti.%Kırıkkale Bahşılı 1. B&#;lgeİdare Konut UygulamasıTamamlandıİb-Ak İnş. Ltd. Taah. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şti. & Taş İnş. funduszeue.info Şti. İş Ortaklığı.%Ankara Yenikent 3. B&#;lge (MEB) konutİdare Konut UygulamasıTamamlandıCeylan İnşaat Ltd. Şti%Ankara Protokol Yolu 1. B&#;lge konutKentsel D&#;n&#;ş&#;m ve Gelişim ProjesiTamamlandıMehmet &#;elik İnş. Taah. Tic. Ve San. Ltd. Şti.%Kırşehir Kaman Konut + Sosyal Donatı (Ticaret Merkezi)İdare Konut UygulamasıTamamlandı&#;z-Den funduszeue.infoş. funduszeue.infoŞti.%Erzincan Kemaliye Taşdibiİdare Konut UygulamasıTamamlandıSelahattin Yıldırım40%Kastamonu Merkez Sara&#;lar Mah. Kuzeykent 1. B&#;lgeİdare Konut UygulamasıTamamlandıDilek İnş. Ve Tic. A.Ş.%Rize Pazar Kocak&#;pr&#;İdare Konut UygulamasıTamamlandıKalyon İmar End. Turz. Ve Tic. Ltd. Şti%Kars Merkez Yenimahalle 1. B&#;lgeKentsel D&#;n&#;ş&#;m ve Gelişim ProjesiTamamlandıOrma Uluslararası İnşfunduszeue.info Tic.A.Ş.%Konya Merkez Sel&#;uklu 3. B&#;lge + sosyal donatı (ilk&#;ğretim(24), lise, ticaret, kreş, cami, sağlık ocağı, a&#;ık kapalı spor salonları)Alt Gelir GrubuTamamlandıKuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti.%Ankara Eryaman 6. Etap OYAK II. Kısım (3. B&#;lge)İdare Konut UygulamasıTamamlandıKur İnş.Tic. Ve San. A.Ş.%Ankara Eryaman 6. etap OYAK II. Kısım (1. b&#;lge)İdare Konut UygulamasıTamamlandıTuna İnş.San.A.Ş%Nevşehir Merkez Yeni&#;&#;&#;nc&#; 2. Etapİdare Konut UygulamasıTamamlandıMBD İnşfunduszeue.infoM&#;funduszeue.info funduszeue.infoŞti.%Konya Kadınhanı Kayabaşı 1. B&#;lgeİdare Konut UygulamasıTamamlandıİmse&#; İnş.Taah. M&#;h. funduszeue.info Şti.80%Rize &#;amlıhemşinİdare Konut UygulamasıTamamlandıBalkent İnşfunduszeue.info funduszeue.infoŞti.48%Erzurum İspirİdare Konut UygulamasıTamamlandıTumalar İnş.Ve funduszeue.infoŞti.48%Siirt Merkez Bostancık + sosyal donatı (Ticaret Merkezi, Camii, Şadırvan)Tarımk&#;yTamamlandıİzzettin Kuzu İnş.62%Diyarbakır Bismil ( Alt Gelir) Sosyal Donatı ( ilk&#;ğretim okulu, ticaret merkezi, camii, şadırvan, k&#;t&#;phane)Alt Gelir GrubuTamamlandıAk&#;adağ İnşfunduszeue.info funduszeue.infoŞti.%Nevşehir Merkez Yeni&#;&#;&#;nc&#; 3. Etap (İlk&#;ğretim 24, Camii, Şadırvan, Ticaret Merkezi)İdare Konut UygulamasıTamamlandıHatem İnş.Ve Tic.A.Ş.%Şanlıurfa Merkez Akabe Lise(32) + genel altyapıAltyapı ve/veya Sosyal DonatıTamamlandıEsha İnşfunduszeue.info funduszeue.infoŞti.%Ankara Eryaman 6. Etap OYAK II. Kısım (2. B&#;lge)İdare Konut UygulamasıTamamlandıH&#;km&#; Peker İnşfunduszeue.info San.A.Ş.%Gaziantep Merkez Beylerbeyi 1. B&#;lge (Gecekondu D&#;n&#;ş&#;m)Kentsel D&#;n&#;ş&#;m ve Gelişim ProjesiTamamlandıBiat İnşfunduszeue.info Tic.A.Ş. & İspa İnşfunduszeue.info Paz.A.Ş. İş Ortaklığı%Erzurum Merkez Dere Mah. Yıldızkent 2. B&#;lge + Sosyal Donatı (İlk&#;ğretim24), Ticaret merkezi, Cami, K&#;t&#;phaneKentsel D&#;n&#;ş&#;m ve Gelişim ProjesiTamamlandıHaşemoğlu İnş. funduszeue.infoŞti. & Pekerler İnş. Ve Tic. Koll. Şti. İş Ortaklığı%Konya Merkez Sel&#;uklu 2. B&#;lgeİdare Konut UygulamasıTamamlandıSeha İnş.M&#;funduszeue.info funduszeue.info Tic.A.Ş.%İzmir Karşıyaka &#;rnekk&#;yKentsel D&#;n&#;ş&#;m ve Gelişim ProjesiTamamlandıG&#;l-İş İnş. San. Tic. Ltd. Şti.%Balıkesir Merkez Ayşebacı Mevki (2. B&#;lge) + Merkez sosyal donatı (ticaret merkezi, camii, anaokulu)İdare Konut UygulamasıTamamlandıDağ Yapı İnşfunduszeue.info funduszeue.infoŞti%

Bursa, Nilüfer Görükle Satılık Tarla

 • GÖRÜKLE BAĞLAR MEVKİİ M2 HOBİ BAHÇESİ OLMAYA MÜSAİT TARLA - Site İçi Görünüm
  GÖRÜKLE BAĞLAR MEVKİİ M2 HOBİ BAHÇESİ OLMAYA MÜSAİT TARLA
  pinGörükle, Nilüfer
 • GÖRÜKLE SAKARYA İMARA 50 METRE MESAFEDE M2 YATIRIMLIK TARLA - Açık Otopark
  GÖRÜKLE SAKARYA İMARA 50 METRE MESAFEDE M2 YATIRIMLIK TARLA
  pinGörükle, Nilüfer
 • DİALOG WEST GAYRİMENKUL'DEN MUDANYA EVCİLER'DE M2 ARAZİ - Manzara
  DİALOG WEST GAYRİMENKUL'DEN MUDANYA EVCİLER'DE M2 ARAZİ
  pinGörükle, Nilüfer
 • GÖRÜKLE SAKARYA İMARA 50 METRE MESAFEDE M2 YATIRIMLIK TARLA - Açık Otopark
  GÖRÜKLE SAKARYA İMARA 50 METRE MESAFEDE M2 YATIRIMLIK TARLA
  pinGörükle, Nilüfer
 • İMARA SIFIR YOLA CEPHE m2 MÜSTAKİL PARSEL - undefined
  İMARA SIFIR YOLA CEPHE m2 MÜSTAKİL PARSEL
  pinDumlupınar, Nilüfer
 • GÖRÜKLE İMARA ÇOK YAKIN M2 TARLA - undefined
  GÖRÜKLE İMARA ÇOK YAKIN M2 TARLA
  pinGörükle, Nilüfer
 • ORHANELİ TEPECİK MAH, HOBİ BAHÇESİ YAPILABİLECEK SATILIK TARLA - Harita
  ORHANELİ TEPECİK MAH, HOBİ BAHÇESİ YAPILABİLECEK SATILIK TARLA
  pinGörükle, Nilüfer
 • BÜYÜKORHAN'DA GÜNEŞ PANELLERİ KURMAYA MÜSAİT SATILIK TARLA - Harita
  BÜYÜKORHAN'DA GÜNEŞ PANELLERİ KURMAYA MÜSAİT SATILIK TARLA
  pinGörükle, Nilüfer
 • GÖRÜKLE SAKARYA MAH. mt2 SATILIK TARLA HİSSESİ - Manzara
  GÖRÜKLE SAKARYA MAH. mt2 SATILIK TARLA HİSSESİ
  pinGörükle, Nilüfer

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası