bütüncül terapi eğitimi / Uygulamalı Bütüncül Psikoterapi Eğitimi - ARŞ Akademi

Bütüncül Terapi Eğitimi

bütüncül terapi eğitimi

Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi

Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi

“Kuşlar uçar, balıklar yüzer ve çocuklar oynar.” 
Garry Landret

Papillon Akademi olarak organize ettiğimiz BÜTÜNCÜL OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ'nde Freud, Piaget, Kohlberg, Bowbly, Ericson gibi birçok kuramcının farklı yaklaşımlarına yer verilecek. Çocuklara yönelik Çocuk Merkezli, Bilişsel Davranışçı, Psikanalitik ve Aile Merkezli Oyun Terapisi gibi oyun terapisi modelleri öğretilecektir. Oyun Terapisi çocuklarda birçok farklı davranış veya gelişimsel bozukluklarını çözmek için kullanılabilmektedir. Bu terapi yöntemiyle tanışmak ve eğitim hakkında bilgilenmek için yazımızı okuyabilirsiniz.

Oyun Terapisi Nedir?

Oyun, çocukların dünyasında duygularını, düşüncelerini ve kendilerini ifade etmek için kullandıkları sembolik bir dildir. Çocuklar karşılaştıkları problemleri ifade etmek için ‘Konuşalım mı?’ yerine ‘Oyun oynayalım mı?’ derler. Oyun terapisi, eğitimli oyun terapistleri tarafından çocukların davranışlarını düzenleme, özgüven gelişimlerine destek olma, duyguların sağaltımını sağlama, sağlıklı ilişkiler kurma gibi hedeflerde oyun ve oyuncakların terapötik gücünün kullanıldığı tedavi biçimidir.

Eğitim Hakkında Hemen Bilgi Almak İster misiniz? Sorularınıza yanıt verebilmemiz için FORMU DOLDURUNUZ.

Oyun Terapisi Çeşitleri Nelerdir? 

Çocukların kendilerini güvenli bir ortamda yargılanmaksızın ve koşulsuzca kabullenildiği terapi odasında kullanılan farklı oyun terapisi çeşitleri bulunmaktadır. 

 • •    Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (Child-Centered Play Therapy): Yönlendirmesiz bir model olan ‘Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’nde terapist yerine çocuk seansları yönetir ve bu süreçte terapist herhangi bir yönlendirme yapmaz. 
 • •    Deneyimsel Oyun Terapisi: Bu model çocuk çevresini bilişsel olarak değil de deneyimsel olarak anlamlandırdıklarına dayanır. Deneyimsel oyun terapisinde esas olan terapist ile çocuğun kurduğu ilişkidir. 
 • •    Filial Oyun Terapisi: Çocuk merkezli oyun terapisinin bir parçasıdır ve bu modelde ebeveyn de sürece dahil olur. ‘Filial Oyun Terapisi’nin hedefi ebeveynin oyun yoluyla çocukla olan ilişkisini güçlendirmektir. 
 • •    Gelişimsel Oyun Terapisi: Bu modelin temel hedefi çocuğu dokunma yoluyla iyileştirmektir. ‘Gelişimsel Oyun Terapisi’nde oyuncak yerine dokunmaya dayalı oyunlar kullanılır. 
 • •    Psikanalitik Oyun Terapisi: Psikanalitik oyun terapisinde yöntem çocuk oyun oynarken onu uzun süre gözlemlemek ve oyunun altında yatan saklı anlamları keşfetmek üzerine kuruludur. Terapide oyun, çocukla iletişim kurmada bir araç gibi görülmektedir.
 • •    Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi: Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi oyun yoluyla kanıta dayalı bilişsel ve davranışsal müdahalelerin, çocukların gelişimsel düzeyine göre uyarlanarak kullanılmasıdır. Bu modelde terapi süreci hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış olarak planlanabilir. 
 • •    Theraplay: Theraplay’de terapinin odağı filial terapide olduğu gibi ebeveyn-çocuk ilişkisidir. Ebeveynler de çocukla uyumlu bir ilişki geliştirmek için terapiye dahil olurlar.
 • •   Kum Terapisi: Kum terapisinde materyal olarak kum, su, minyatür oyuncaklar ve kum tepsi kullanılır. Çocuğun kum üzerinde minyatür oyuncaklar yardımıyla çatışmalarını ve bilinçdışı süreçlerini yansıttığı varsayılır.

Oyun Terapisi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Genellikle yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilen oyun terapisi modeli çocuğun yaşadığı birçok problemde etkilidir. Bu problemlerden bazıları şunlardır:

 • •    Kaygı bozuklukları
 • •    Depresyon
 • •    Uyum bozuklukları
 • •    Kardeş kıskançlığı
 • •    Boşanma süreci ve sonrası
 • •    Ölüm ve yas süreci
 • •    Travmalar
 • •    Selektif mutizm
 • •    Sosyal fobi, özgüven sorunları
 • •    Öfke problemleri
 • •    Bağlanma bozuklukları
 • •    Duygusal, fiziksel ya da cinsel taciz
 • •    Evlat edinme
 • •    Dikkat eksikliği 
 • •    Öfke kontrol bozukluğu
 • •    Öğrenme güçlüğü 
 • •    Somatik semptom bozukluğu (baş, boyun, mide ağrısı gibi..)
 • •    Çocukluk çağı mastürbasyonu
 • •    Kaka tutma
 • •    Alt ıslatma

Eğitim Hakkında Hemen Bilgi Almak İster misiniz? Sorularınıza yanıt verebilmemiz için FORMU DOLDURUNUZ.

Oyun Terapisi Odasında Hangi Oyuncaklar Kullanılır?

Oyun terapisinde oyuncaklar çocukların duygularını en etkili biçimde ifade edebileceği şekilde seçilir. Örneğin oyuncak bebekler, kuklalar, boya kalemleri, hayvan figürleri, kum, minyatürler gibi materyaller kullanılır. Bu oyuncaklarla nasıl oynanacağına ise çocuk karar verir.

Oyun Terapisi Nasıl İşler?

Ginott “Oyuncaklar çocuğun kelimeleridir. Oyunu ise, ne anlatmak istediğidir” der. Oyun terapisinde çocuk oyuncaklar aracılığıyla oyun terapistine ne anlatmak istediğini aktarır. Terapi başlangıcında oyun terapisti ebeveynlerle görüşerek öykü alır. Bu bilgiler çerçevesinde uygun oyun terapisi modeli seçilir. Oyun terapisinde çocuk yönlendirmeli (directive) veya yönlendirmesiz (non-directive) olarak oyuncaklarla oynar, oyunlar kurar veya resim çizerek anlatmak istediklerini aktarır. Hangi oyun terapisi modeli seçilirse seçilsin terapistin amacı çocuğa güvenli, yargılanmaksızın kabul edildiği bir ortam sağlamaktır. 

Oyun Terapisi Kaç Seans Sürer?

Oyun terapisi sürecinin kaç seans süreceği çocuğun yaşadığı problemin şiddetine, çocuğun olaylara yönelik algısına, ebeveynin sürece katkısına bağlı olarak çocuktan çocuğa değişir.  Oyun terapisi sürecinde genellikle haftada bir ya da iki kez çocukla görüşülür ve kullanılan modele bağlı olarak da seans sayısı değişir. Genellikle seans arası sürmektedir.

Oyun Terapisi Evde Oyun Oynamaktan Neden Farklıdır?

Oyun terapisi süreci alanında uzman eğitimli bir oyun terapisti tarafından verilir. Terapi sırasında çocuk oyun oynamaktan daha fazla kazanım sağlar. Bu kazanımlara duygu ve düşüncelerini doğru ifade etme, davranışlarını düzenleme, problem çözme, zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirme, etkili sosyal beceriler geliştirme, ilişkilerde güvenli bağlar kurabilme örnek olarak verilebilir. 

Online Oyun Terapisi Uygulanabilir Mi?

Oyun terapisi online olarak da kolaylıkla uygulanabilir bir terapidir. Çocuk için kamera ile terapistle görüşebileceği oyuncakların hazır bulundurulduğu bir ortam hazırlanır. Seans öncesinde terapist aile ile görüşerek seanslara nasıl dahil olacağı hakkında bilgi verir. Uygulanacak olan online oyun terapisi modeline göre aile seanslara aktif olarak dahil olur veya seans sırasında yalnızca çocuk ve terapist iletişimde olur.

Neden Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi Almalıyım?

Oyun terapisi; psikoterapi yapmaya yeni başlamış, çocuk ve ergen psikolojisi üzerinde çalışan ruh sağlığı profesyonellerinin alet çantasında bulunması gereken bir eğitimdir. Farklı çeşitleri olan oyun terapisi eğitimini bütüncül (holistik) çerçevede almak önemlidir. Her çocuğun problemine ve ihtiyacına yönelik kullanılması gereken model farklı olabileceğinden terapistlerin oyun terapisinin farklı modellerini öğrenmeleri gerekir. Bu yüzden Bütüncül Oyun Terapisi eğitimi almak terapistlere birçok vakaya kolayca müdahale edebilme imkanı sağlar.

Oyun Terapisi Eğitimini Kimden/Nereden Almalıyım?

Bu alanda çalışmak isteyen bütün ruh sağlığı profesyonelleri oyun terapisi eğitimini daha önce uygulayıcılığını yeteri kadar yapmış, deneyimli, süpervizyon desteği veren ve teorik bilginin yanında uygulamalı eğitim de sağlayan bir eğitmenden/kurumdan almalıdır. 

Oyun Terapisi Eğitimini Neden Papillon Akademiden Almalıyım?

Papillon Akademi eğitmenleri kendi alanlarında uzman, kendini sürekli güncel tutan ve aktif vaka görmeye devam eden psikolog ve psikiyatri uzmanlarıdır. Oyun terapisi eğitimi Papillon Akademi’de teorik ve kuramsal bilginin yanında uygulamaya yönelik çalışmalar da yapılmaktadıfunduszeue.info terapisi eğitiminde 32 saatlik teorik eğitimin yanı sıra 16 saat süpervizyon imkânı da sağlanmaktadır. Eğitim tamamlandığında ders kayıtlarına eğitim alan kursiyerlerimiz 1 ay süreyle erişmeye devam etmektedir.

Not: Çocuk psikoterapisine yönelik farklı kuramların ve yaklaşımların birlikte sunulduğu “Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi” uygulama ağırlıklı olarak planlanmıştır.

Eğitim Hakkında Hemen Bilgi Almak İster misiniz? Sorularınıza yanıt verebilmemiz için FORMU DOLDURUNUZ.

Oyun Terapisi Eğitimini Kimler Alabilir?

Oyun terapisi eğitimini, psikiyatri uzmanları ve asistanları, psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, hekimler, psikiyatri ve nöroloji hemşireleri, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimi uzmanları olan bütün ruh sağlığı profesyonelleri alabilirler. 

Oyun Terapisi Eğitimi Sertifikası

Papillon Akademi’den alınan ‘Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi’ sonrasında sertifika devlet üniversitesi onaylı olarak e-Devlet'ten resmi olarak sorgulanabilir. ‘Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi’ sertifikası ile kurumlarda veya bireysel olarak oyun terapisi uygulayıcılığı yapılabilir.

Oyun Terapisi Eğitimi Süresi

7 Ağustos– 26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi, 16 saat süpervizyon dahil olmak üzere toplam 48 saat olarak planlanmıştır. Eğitim online düzenlenecek ve dersler Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. Kursiyerlerimize ders kayıtlarına 1 ay boyunca erişim yetkisi verilmektedir.

Oyun Terapisi Eğitimi İçeriği

Oyun terapisi eğitiminin içeriği şu şekildedir;

 • •    Oyun terapisine giriş ve tarihçesi
 • •    Oyun terapisiyle ilgili kuramlar ve kavramlar
 • •    Oyunun işlevi ve çocuk gelişimine katkısı
 • •    Oyun terapisi çeşitleri
 • •    Oyun odası düzenlemesi
 • •    Anamnez alma
 • •    Ne zaman oyun terapisi?
 • •    Çocuklarda duygusal regülasyon ve sınır koyma becerileri
 • •    Çocuk merkezli oyun terapisi
 • •    Filial oyun terapisi
 • •    Bilişsel davranışçı oyun terapisi
 • •    Hastalığa özgü müdahale yöntemleri
 • •    Oyun terapisinde ailenin katılımı ve aileyle çalışma
 • •    Gerçek vakalarla video gösterimleri
 • •    Uygulamalar 

Bütüncül Psikoterapi Uygulayıcı Eğitimi

Bütüncül Psikoterapi Nedir?

Bütüncül Psikoterapi Uygulayıcı Eğitimi nedirden önce bütüncül psikoterapi nedir inceleyelim. İki ya da daha fazla psikoterapi türüne ait tekniklerin bir arada kullanılması ile ortaya çıkan bir psikoterapi türüdür. Psikoterapi alanı geliştikçe eklektik-bütünleyici terapi terapistler için başlıca dayanak haline gelmiştir. Psikoterapinin bütünleşmesi; tek bir kurama ait yaklaşımın yeterli olmamasından kaynaklanan, bireylerin psikoterapinin başka yöntemlerinin kullanılması sonucunda nasıl bir yarar göreceğini anlamak için terapistin kuramların sınırları arasında gezme arzusudur.Bütüncül psikoterapi danışanın durumuna, ihtiyacına göre tüm psikoterapi tekniklerden hangisini uygulanacağımızı belirlemesi sağlayan bu amaçla ile farklı teknikleri entegre etmeyi sağlar. Esneklik sağlayan bu model evrensel uygulamalar için de uygundur ve pratiktir. Son yüzyıl içinde pek çok psikoterapi ekolü gelişmiştir. Hep bir üst model gibi düşünülerek insanın daha önce açıklanamayan bir yönüne, iç dinamiklerine veya düşünce ve davranışlarına yönelik bir açıklama ve yaklaşımla geliştirilen her ekol insanı kendi sistemi içinde açıklamaya ve tedavi etmeye yönelmiştir. Bu yaklaşım  insanı bir yönüyle  izah ederken, bütün olarak izahta yetersiz kalmaktadır. Son yıllarda psikoterapi teknikleri de bu nedenden daha bütüncül yaklaşıma yönelmektedir. Tek bir teori üzerinden  çalışmak bazen anlaşılamaz pek çok alan bıraktığı gibi, danışana yararlılığı da sınırlar

Bütüncül Psikoterapi Neden Alınmalıdır ?

Bütüncül psikoterapi, her bireyin içsel değerini doğrulayan psikoterapi uygulamasına yönelik bir tutumu benimser. Kişiye duyusal, davranışsal, bilişsel ve fizyolojik işleyiş düzeylerinde uygun ve etkili yanıt veren, yaşamın ruhsal boyutunu da ele alan birleştirici bir psikoterapidir.Örneğin eklektik yaklaşımlı bir terapist, basit fobileri davranışçı, kimlik bunalımıyla, arayışıyla ego destekleyici psikoterapi,  ilişkili rahatsızlıkları varoluşçu, bazı histerik semptomları psikanalitik, bazı depresyon türlerini farmakolojik yöntemlerle tedavi etme yoluna gidebilir.

Bütüncül Psikoterapi Eğitimine Kimler Katılmalıdır ?

Psikiyatrist, Tıp Doktoru, Psikolog, Psikolojik danışmanlar, Sosyal Hizmetler Uzmanı, Aile Danışmanları ve Psikiyatri Hemşireliği ünvanına sahip profesyoneller başvurabilir.

Lisans eğitimi farklı olup ta bu eğitime başvurmak isteyen; Klinik Psikoloji,  Uygulamalı Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında yüksek lisansını tamamlamaları gerekmektedir.

Bütüncül Psikoterapi Eğitimi İçeriğinde Neler Bulunuyor ?

Türkiye’nin en kapsamlı terapi eğitiminin içeriği sürekli gelişmekte ve değişmektedir.  Bundan dolayı eğitimi alan öğrencilerimize uzaktan eğitim platformumuz ömür boyu açık kalacaktır.  Bütüncül psikoterapi eğitiminde içeriğinde şuan için uygulama ve süper vizyon hariç 20 farklı eğitim ve video eğitim bulunmaktadır.

Uygulamalı Bütüncül psikoterapi eğitiminin içeriği genel başlıklar altında yazmaya çalıştık.  Uygulamalı bütüncül terapi eğitimi içerisinde bir çok terapi eğitimi ekolunu içerir. Sizlerinde alanında uzman bir terapis olmanız için eğitim içeriğinde,

 

 • Bireysel Psikoloji Alfred Adler DERS
 • Danışan Merkezli Terapi-9 DERS
 • Varoluşçu Terapi-8 DERS
 • Psikianalitik Kuram DERS
 • Transasiyonel Analiz-7 DERS
 • Geştalt Terapi-9 DERS
 • Duygu Odaklı Terapi-1 BÖLÜM – 24 DERS
 • Duygu Odaklı Terapi-2 BÖLÜM – 9 DERS
 • Duygu Odaklı Terapi-3 BÖLÜM&#; 17 DERS
 • Duygu Odaklı Terapi-4 Bölüm—11 DERS
 • Şema Terapi MODÜL 1&#;37 DERS
 • Şema Terapi MODÜL 2—15 DERS
 • Şema Terapi MODÜL 3—9 DERS
 • Şema Terapi MODÜL 4—14 DERS
 • Şema Terapi MODÜL 5—12 DERS
 • Şema Terapi MODÜL 6—13 DERS
 • Şema Terapi MODÜL 7—30 DERS
 • Şema Terapi MODÜL 8—17 DERS
 • Şema Terapi MODÜL 9—27 DERS
 • Şema Terapi MODÜL 10—6 DERS
 • İmago Terapi Teknikleri DERS
 • Çözüm Odaklı Terapi Giriş ve Tarihçe
 • Çözüm Odaklı Terapide Varsayımlar, İlkeler, Kavramsal Çerçeve ve Araştırmalar
 • Çözüm Odaklı Terapide Terapistin İşlevi ve Rolü-Terapi Süreci-İlk Görüşmenin Planlanması
 • Çözüm Odaklı Terapide Amaçlar ve İstisnai Durumlar
 • Çözüm Odaklı Terapide Mucize Soru
 • Çözüm Odaklı Terapide Derecelendirme Soruları – Zihinsel Haritalar
 • Çözüm Odaklı Terapide Kâbus Soru
 • Çözüm Odaklı Terapide Yeniden Çerçeveleme-Mayın Tarlası Temizlemesi
 • Çözüm Odaklı Terapide Mesaj Yazma – Ev Ödevleri –Terapiyi Sonlandırma
 • Çözüm Odaklı Terapide Diğer Oturumların Planlanması
 • Çözüm Odaklı Terapide Vaka Örnekleri
 • Çözüm Odaklı Terapi Uygulama
 • Nefes Terapisi DERS
 • Hipoterapi DERS
 • Kum Terapisi-8 DERS
 • Kum Terapisi Uygulama-5 DERS
 • Kukla Terapisi Nedir ve Tarihçesi
 • Kukla Terapisinin Süreci
 • Kuklanın Terapide Kullanımı        
 • Oyun ve Kukla Nedir ve Ne Zaman Başlamıştır
 • Bağlanma ve Anne Baba İlişkisi
 • Kukla ve Duygular
 • Kukla Terapisinde Oyunun Önemi
 • Kukla Terapisinde Oyun Nedir ve Oyunun Gelişim Aşamaları Nelerdir
 • Kukla Terapisinde Çocuklar Ne Tür Oyunlar Oynar
 • Kukla Terapisinde Çocukların Oynadığı Oyuncaklar
 • Kukla Terapisinde Oyunun Yapısal Temelleri
 • Masal Terapisi
 • Türk Edebiyatında Masal
 • Masal Terapisinin Amacı
 • Masal Terapisinde Teknikler
 • Masal Terapisi İşlevleri
 • Masal Terapisi Yöntemleri
 • Bilişsel Davranışçı Masal Terapisi
 • Terapiyi Sonlandırma
 • Masal Okuma
 • Örnek Okumalar
 • Oyun Tanımı ve Önemi
 • Oyun ve Önemi
 • Oyunu Etkileyen Faktörler
 • Oyun Materyallerinin Özellikleri
 • Yaşlara Göre Oyuncak Çeşitleri
 • Oyuncakların Sınıflandırılması
 • Oyuncak Çeşitleri
 • Oyunun Yapısal Temelleri
 • Oyun Terapisinde Vakalar
 • Yaşa Göre Oyunlar
 • Oyun Odasının Özellikleri
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
 • Oyun Terapistinin Becerileri
 • İlk Terapi Görüşmesi
 • Çocuk İçin Terapistin Anlamı
 • Oyun Terapisinde Güven Oluşturma
 • Terapistin Farkındalığı
 • Terapi Odasında Çocukların Sorduğu Sorular
 • Yönlendirilmiş Oyun Terapisi
 • Oyunun Önemi
 • Oyun Terapisinde Bağlanma ve Anne Baba İlişkisi
 • Oyun Terapisinde Kukla ve Duygular
 • Oyun Terapisinde Oyunun Önemi
 • Oyun Terapisinde Oyun Nedir ve Oyunun Gelişim Aşamaları
 • Çocuklar Ne Tür Oyunlar Oynar
 • Çocukların Oynadığı Oyuncaklar
 • Oyunun Yapısal Temelleri
 • Uygulama- 4 BÖLÜM
 • Öyküsel Terapi 14 DERS
 • Cinsel Terapi Nedir?
 • Cinsel Terapi Yaklaşımları
 • Cinsel Terapinin Hedefleri
 • Cinsel Terapinin Temel Maddeleri
 • Cinsel Terapi Teknikleri
 • Cinsel Terapide Çiftlerin Uyması Gereken Kurallar
 • Cinsel Terapide Öykü Alma 1
 • Cinsel Terapide Öykü Alma 2
 • Cinsel Terapide Öykü Almada Çıkabilecek Engeller
 • Cinsel Terapide İlk Seans 1
 • Cinsel Terapide İlk Seans 2
 • Cinsel Terapide Değerlendirme Görüşmeleri
 • Cinsel Terapide Cinsel Yanıt Döngüsü 1
 • Cinsel Terapide Cinsel Yanıt Döngüsü 2
 • Cinsel Terapide Erkek ve Kadında Cinsel Yanıt Döngüsü
 • Cinsel Terapide Boşalma ve Orgazm
 • Cinsel Terapide Kadınlarda Orgazm Tipleri
 • Cinsel Terapide Erkeklerde Boşalma ve Orgazm
 • BDT Giriş 14 DERS
 • BDT Tarihçe ve Temel İlkeler 6 DERS
 • BDT Bilişsel Terapi 47 DERS
 • BDT İletişim Becerilerini Geliştirme 28 DERS
 • BDT Bilişsel Davranışçı Teknikler 10 DERS
 • BDT Kullanılan Temel Davranışçı Yöntemler 13 DERS
 • BDT Psikopatoloji 10 DERS
 • BDT Psikotik Bozukluklar 10 DERS
 • BDT Sokratik Sorgulama, Yönlendirilmiş Keşif 5 DER
 • BDT Temel Görüşme Becerileri 5 DERS
 • BDT Klinik Değerlendirme ve Olgu Formülasyonu 20 DERS
 • BDT Ruhsal Durum Değerlendirmesi 6 DERS
 • BDT Seansların Yapılandırılması 6 DERS
 • BDT Duygusal Bozukluklar 17 DERS
 • BDT Depresyon Tanı ve Tedavi 42 DERS
 • BDT Obsesif Kompulsif Bozukluk 18 DERS
 • BDT Yaygın Anksiyete Bozukluğu 18 DERS
 • BDT SOMATOFORM 15 DERS
 • BDT Somatoform Hipokondriyazis 6 DERS
 • BDT KİŞİLİK BOZUKLUKLARININ BİLİŞSEL MODELİ VE TEDAVİSİ ŞEMALAR, ARA İNANÇLARA DÖNÜK TEKNİKLER 15 DERS
 • BDT Sosyal Fobi 12 DERS
 • BDT Uyku Bozuklukları 9 DERS
 • Bağımlılık Nedir
 • Bağımlılığın Nedenleri
 • Bağımlılık Kuramları
 • Bağımlılık Çeşitleri Sigara ve Tütün Bağımlılığı
 • Sigara ve Tütün Bağımlılığı Tedavisi
 • Alkol Bağımlılığı
 • Alkol Bağımlılığın Tedavisi
 • Madde Bağımlılığı
 • Madde Çeşitleri
 • Madde Bağımlılığı Alt Kültürü
 • Madde Bağımlılığı Tedavisi
 • Damgalama ve Bağımlılık
 • Davranışsal Bağımlılık Nedir, Teknoloji Bağımlılığı
 • Teknoloji Bağımlılığı Tedavisi
 • Kumar Bağımlılığı Tedavisi
 • Kumar Bağımlılığı
 • Alışveriş Bağımlılığı
 • Yeme Bağımlılığı
 • Yeme Bağımlılığı Tedavisi
 • Bağımlılık Terapisi Uygulama
 • Bağımlılık Terapisi Uygulama Açıklaması
 • Madde Kullanımı ve Bağımlılığın Nedenleri 11 DERS
 • Tanı ve Değerlendirme-Öykü Alma
 • Tanı ve Değerlendirme-İlaç ve Tanı
 • Tanı ve Değerlendirme-Alkol Kullanım Düzeyi
 • Tanı ve Değerlendirme-Bağımlılık Kavramı ve Türleri

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası