boynuzlanan erkek / Dünya onları konuşuyor… Aldatılan eşlerin korkunç intikamları - Güncel yaşam haberleri – Sözcü

Boynuzlanan Erkek

boynuzlanan erkek

Aldatan Eş Ne Kadar Tazminat Öder?

Aldatan eş ne kadar tazminat öder veya aldatılan eş ne kadar tazminat alır gibi sorular genellikle; “zina nedeniyle boşanma” davalarında gündeme gelmektedir. Bilindiği üzere Türk Medeni Kanununda yer almış boşanma nedenlerinden birisi de zinadır. Daha çok aldatma olarak da tabir edilmektedir. Aldatılan eş ne kadar tazminat alır ya da aldatan eş ne kadar tazminat öder sorularına detaylı bir şekilde cevap vermeden önce söz konusu tazminatın doğuş nedeni sayılan zinanın Türk Medeni Kanunu çerçevesinde tamının yapılmasında fayda vardır.

Zina; evlilik birliğinin devam ettiği süre içerisinde eşlerden herhangi birisinin eşi haricinde bir karşı cins ile cinsel ilişki yaşamasıdır.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere; aldatma veya zina konusunda kadın veya erkek ayrımı yapılmamıştır. Bu nedenle aldatılan eş kadın olabileceği gibi erkek olması da mümkündür. Dolayısıyla aldatan eş ne kadar tazminat öder sorusuna verilen cevapta da kadın erkek ayrımı yapılmamıştır. Altadan eşin ne kadar tazminat ödeyeceği veya aldatılan eş ne kadar tazminat alacağı konuları büyük ölçüde zina nedeniyle boşanma davaları sonucunda gerçekleşmesi mümkün olduğundan öncelikle zina nedeniyle boşanma (aldatma nedeniyle boşanma) davaları konusunda kısada olsa bilgi vermek yerinde olacaktır.

Zina Nedeniyle Boşanma

Zina nedeniyle boşanma diğer bir ifade ile aldatma nedeniyle boşanma Türk Medeni Kanunumuzun Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre eşlerden herhangi birisinin zina etmesi halinde diğer eşin boşanma davası açması mümkündür. Aldatan eşin tazminat yükümlülüğü altına girmesi büyük ölçüde boşanmanın aldatmaya yani zinaya dayalı olarak gerçekleşmesine bağlıdır. Boşanmanin zina nedeniyle gerçekleşmesi için bir takım şartların da gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar özetle;

 • Aldatılan eşin zinayı öğrenmesinden itibaren altı aylık süre içerisinde boşanma davasını açması gerekmektedir.
 • Her durumda ise zina olayının gerçekleşmesine müteakip beş yıl süre içerisinde boşanma davası açılmalıdır.
 • Zina Nedeniyle boşanma davasında affın gerçekleşmemiş olması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile aldatılan eşin zina olayını öğrenmesine rağmen altadan eşi affetmiş olmaması gerekmektedir.

Zina nedeniyle boşanma davası konusunda kısa da olsa bilgi verdikten sonra aldatan eş ne kadar tazminat öder veya aldatılan eş ne kadar tazminat alır gibi sorulara Türk Borçlar Hukuku çerçevesinde cevap vermek gerekmektedir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Yukarıda zina nedeniyle boşanma davası başlıklarında da belirttiğimiz gibi, aldatma aldatma nedeniyle boşanma davası; Aldatmanın öğrenildiği tarihten itibaren atı aylık süre içerisinde açılması gerekmektedir. Ayrıca aldatma nedeniyle boşanma davasında diğer boşanma nedenlerinde geçerli olan usul ve esaslar geçerlidir. Bu nedenle aldatma nedeniyle boşanma davası da aile mahkemelerinde açılmaktadır. Aldatmanın kanıtlanması ve tazminat miktarının hesaplanması bir çok hukuki işlemi içerisinde barındırmaktadır. Bu konuda boşanma avukatından destek alınması faydalı olacaktır.

Aldatan Eş Ne Kadar Tazminat Öder?

Diğer tazminat davalarında olduğu gibi aldatan eşin ne kadar tazminat ödeyeceğinde de; Tazminat miktarının belirlenmesinde bir çok kriter göz önüne alınmaktadır. Alile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ve aldatma nedeniyle boşanmada; Aldatan eşin kişilik haklarına yapılan saldırının boyutu, diğer bir ifade ile aldatmanın gerçekleşme şekli dikkate alınmaktadır. Ayrıca evlilik süresi gibi durumlarda aldatan eşin ne kadar tazminat ödeyeceğine etki etmektedir. Ancak aldatan eş ne kadar tazminat öder konusunda da en önemli etken eşlerin maddi ve ekonomik durumlarıdır. Bu nedenle aldatan eş ne kadar tazminat öder konusunda genel geçerli bir miktar belirtmek oldukça zordur. Aldatmanın kanıtlanması tarfaların ekonomik durumlarına göre bu miktar değişiklik göstermektedir. Tazminat hukuku kapsamında bu durumlar göz önüne alındığında boşanma avukatından destek alınarak talep edilen miktarın belirlenmesi oldukça önemlidir.

Eşini Aldatan Kadın Tazminat Öder Mi?

Aldatan eş ne kadar tazminat öder gibi sorulardan başka eşini aldatan kadın tazminat öder mi sorusu da sıklıkla gündeme gelmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi evlilik birlikteliği devam ettiği süre içerisnde eşlerden herhangi birisinin eşini aldatması tazminat yükümlülüğü altına girmesine neden olabilmektedir. Bu konuda kadın veya erkek ayrımı yapılmamıştır. Aldatan kocanın tazminat ödemesi mümkün olduğu kadar eşini aldatan kadının da tazminat ödemesi mümkündür.

Aldatan Kocanın Cezası Nedir?

Her ne kadar aldatan kocanın cezası nedir gibi sorular da günümüzde sıklıkla araştırma konusu olmakta ise de; Zina mülga duruma gelmiş sayılı TCK’da suç olarak tanımlanmıştır. Halen günümüzde geçerli olan sayılı TCK’da Zina ayrıca suç olmaktan çıkarılmıştır. Bu nedenle aldatan koca veya aldatan eş hakkında sayılı TCK’da ayrıca bir düzenleme bulunmamaktadır. Günümüzde aldatan eşin ceza hukuku kapsamında yargılanması mümkün değildir.

Aldatan Eş Ne Kadar Maddi Tazminat Öder?

Bilindiği üzere genel olarak tazminat; Maddi tazminat ve manevi tazminat olarak iki ayrı başlık altında incelenmektedir. Bu doğrultuda altadan eş ne kadar maddi tazminat öder gibi konular gündeme gelmektedir. Maddi tazminat genel olarak kişinin uğradığı zarardan dolayı mal varlığındaki eksilmeyi ifade etmektedir. Ancak zina nedeniyle boşanma davalarında maddi tazminat sık karşılaşılan bir durum değildir. Genel olarak aldatan eş hakkında manevi tazminat yükümlülüğü gerçekleşmektedir.

Aldatan Eş Ne Kadar Manevi Tazminat Öder?

Zina nedeniyle boşanma davalarında sıklıkla karşılaşılan tazminat türü manevi tazminattır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi aldatan eş ne kadar tazminat öder konusunda genel bir miktar belirtmek oldukça zordur. Tazminat miktarının belirlenmesinde en önemli kriter kişilerin ekonomik durumu ve kişilik haklarına yapılan saldırının derecesidir. Kişinin aldatılma nedeniyle duymuş olduğu üzüntü ve keder tazminat miktarının belirlenmesinde ön plana çıkmaktadır. Bu durumda aldatmanın kanıtlanması oldukça önemli bir yere sahiptir.

boynuzlanan erkek

 • akıllanmayacak erkekler grubunun başkanlığına adaylığını koyması muhtemel kişfunduszeue.infon her bir gözeneğinden neon ışıklarla süslü "sıçtın oğlum" tabelalarının sarktığı durumlarda bile ancak vak'ayla yüzleştiğinde çıkaracağı at gözlüğünün keyfini sürmekle uğraşan kişidir aynı zamanda.*

 • caninin yanmasindan muzdarip, panik haldeyken, sarilacak birini arayan erkek. en buyuk hatasi kendisini aldatana sarilmak olacaktir.
  bilinen sudur ki, bir kere aldatan tekrar aldatir. aldatmistir da.

 • ispanyadaki geleneksel şenliklerde boğaların hışmına uğramış zavallı insan.

 • ya da malesef nereye baksak aldatabilme kapasitesinin hat safhasındaki tiplemeler arasında, kendine körü körüne aşık edip sonrada erkeğine cartttt die boynuzu takan kişilerin hışmına uğramış zavallı insan.

 • (bkz: boynuzlatan)
  (bkz: gidi/@ibisile)

 • ilgisiz erkektir. ilgisiz olup da boynuzlanmayan erkek görmedim. bunları boynuzlamayan kadınlar vardır ama ben görmedim. o kadınlar boynuzlamadığı için ilgisiz sevgilileri bunlara madalya takmıştır mutlaka. madalyaları bir ara görürüz.

  "sevgilisinden ayrılsın, ondan sonra sevgili bulsun." doğru. iyrilsin, indin sinri sivgili bilsin. ahahahaha, yahu, boynuzlanmak ilgisiz erkeğin umrunda değildir. umrunda olsa, sevgilisinin kıçından ayrılmazdı. seven adam, varlığını hissettirir. ottan boktan sebeplerle bile arar sorar.

  ilgisiz erkek godoştur. niye "sevgilisinden ayrılsın, ondan sonra sevgili bulsun." diyerek bir godoşun olmayan hakkını savunuyorsunuz? ilgilenmemiş, aramamış sormamış, kadının iyi gününde yok, kötü gününde yok. boynuzlanmak için elinden geleni yapmış. ahahahaa delik çoraplı.

  hiçbir kadın, aldatılınca yıkılacak kadar kendisini önemseyip seven bir erkeği boynuzlamaz. dört elle sarılır.

 • boynuzlandığından habersiz, whatsapp ve instagram'da takılıyordur. boynuzlayayım derken boynuzlanmıştır yani. yazık lan.

ekşi sözlük kullanıcılarıyla mesajlaşmak ve yazdıkları entry'leri
takip etmek için giriş yapmalısın.

Aldatılan erkek ve kadın nasıl hisseder?

Uzman Naciye Tokaç, “Aldatılan kişinin ilk olarak verdiği tepki travma ardından verilen tepkilerle benzerdir. İlk olarak ’şok’ olan kişi geçen zaman zarfında reddetme, depresyon gibi aşamalara geçilir. Aldatma kişinin benlik saygısına, kendisine olan güvenine bir saldırıdır.” dedi.

Aldatılan kişiler ilk olarak olumsuz tepki verir, ancak kadın ve erkeğin verdiği tepkiler değişkenlik gösterdiğine vurgu yapan Uzman Psikolog Naciye Tokaç, “Erkeğin aldatılmayı zihninde algılama şekli ile kadının algılayışı farklılık gösterir. Kadınların ilk tepkisi karşısındakine yönelik öfke olsa da içte hissedilen duygu; bunu neden yaptığı ve bunu yapması için kendisinin ne eksiğinin olduğu sorusudur. Kadın aldatılma sonrasına ilk olarak kendisini suçlar. Benim ne eksiğim vardı? Bu sorunun ardından yoğun bir öfke gelse de çoğunlukla kendisini suçlama başlar” diye konuştu.

Tokaç, “Karşı cins ile ilişki kadın için sadece cinsellik amaçlı olmadığı, kadının daha çok birliktelikten haz aldığı, önemsendiğini hissettiği, değer verip değer gördüğü, daha doyum sağlamak amaçlı olduğundan dolayı aldatma sonucunda da karmaşık duygular hisseder. Aldatılmayı oldukça fazla yönlü değerlendirir. Başka bir kadının kendisine tercih edilmesi oldukça fazla üzerken; kendisinin değersizleştirilmesi bir diğer olumsuz durumdur.

Kadınlar aldatma karşısında ne yapacağını bilemediği durumlarda görmezden gelmeyi tercih edebilir ve yaşamına devam edebilirler. Ancak böyle bir durumda durumla yüzleşmeyen ve reddeden kadın ilerleyen zamanlarda partnerine herhangi bir nedenle sinirlendiği zamanlarda yüzüne vurur ve partnerini incitmeye çalışır. Kadın aldatılma sonucunda ilişkisine, evliliğine daha çok devam etmektedir. Ancak aldatılmanın sürekliliğine bağlı olarak ayrılma, boşanma durumu gerçekleştirilebilir” ifadelerini kullandı.

“Aldatılan erkekler kadınlardan daha farklı hisseder”

Aldatılan erkekler ise kadınlardan biraz daha farkı hissettiğine dikkat çeken Uzman Psikolog Tokaç, “Erkek aldatıldığında bu affedilemeyecek bir suçtur. Hissettiği duygu budur. Aldatılma sonrası kadının kendisini sorgulamasının aksine erkek kendisinde suçluluk hissetmeyecek aksine partnerini suçlayacaktır. Tabi ki; bazı durumları dışarıda tutmak gerekir. Aldatma her ne sebeple olursa olsun erkeğin sorumluluk almadığını, bunu yapan kadını suçladığını görmekteyiz.

Sonunda ise erkeğin ayrılma, boşanma eğiliminin daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Her ne sebeple olursa olsun, kadın veya erkek için aldatılma örseleyici, onur, gurur zedeleyici ve kişinin benlik saygısına yönelik bir saldırıdır. Böyle bir durumda ancak olay kabul edilerek duygular paylaşıldığında iyileşme başlayabilir” şeklinde konuştu.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası