bosch fabrika manisa / Bosch Manisa'da bin kombi üretecek - Dünya Gazetesi

Bosch Fabrika Manisa

bosch fabrika manisa

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi No Manisa adresinde, kombi ve ısı pompası iç ünite ile bunlarla ilgili alt komponentleri ve kontrol elemanlarının geliştirilmesi ve üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, mülkiyeti kendisine ait m2lik arsa üzerinde m2 kapalı alana sahip fabrikasında Bosch, Buderus ve IVT lisansları ile gaz kontrol cihazları, ısıtıcı ve ısı pompası iç ünite üretmekte olup, ürettiği mamulleri yurtdışına ve bayiler aracılığı ile yurtiçine satmaktadır.

Şirketin sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusu, baca gazı sensörü, bağlantı parçası, bakır borudan malzeme ve parça yapılması, brülör, diğer aksesuarlar, eşanjör, gaz dönüşüm seti, ısıtıcı, ısıtıcı baca aksesuarları,püskürtme memesi, ısı pompası iç ünite ve yedek parça üretimidir.

Şirketimiz ilk olarak yılında %%50 ortaklık yapısı ile Elbo A.Ş. olarak Bosch ve Elginkan Grupları tarafından kurulmuştur. yılında, Robert Bosch GmbH %50 Elginkan Grubu hisselerini satın alarak şirketin ismini Bosch Isıtma Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirmiştir. yılı başında ise şirket ismi Bosch Termoteknik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Bosch Termoteknik, kombi, ısı pompası iç ünite, eşanjör, bakır borular ve kontrol elemanları ile ısıtma alanında lider bir üreticidir. Şirketimiz, Araştırma ve Geliştirme bölümünde yoğuşmalı ve konvansiyonel kombiler, ısı pompası iç ünite ile şofbenleri ve bunlarla ilgili alt komponentleri geliştirme kapasitesine sahiptir. Tasarım ve ürün geliştirme işlemleri pazar ihtiyaçları göz önüne alınıp en yüksek kalite standartları hedeflenerek yürütülmektedir. Bu amaçla, dayanıklılık, fonksiyon ve alan testleri gerçekleştirilmektedir.

Araştırma ve Geliştirme bölümümüz, yılından itibaren dünya çapında Bosch Grubu organizasyonu içinde konvansiyonel kombi cihazı geliştirme Yetkinlik Merkezi olarak kabul görmektedir. Bosch Isı Grubunun orta ve kısa vadeli ürün geliştirme stratejileri, yıllık merkezi strateji toplantılarında belirlenmektedir. Konvansiyonel ürün geliştirme stratejisi, bu ürün grubunda yetkinlik merkezi olan Bosch Manisa Ar-Ge Merkezi tarafından yönlendirilmektedir. Araştırma ve Geliştirme açısından, Bosch Grubu içinde en üst düzeyde teknik birikim ve yetkinliğin karşılığı Yetkinlik Merkezi ünvanı, yılında tüm geliştirme testleri ve cihazlarda kullanılan plakalı eşanjör geliştirmesi için ve yılında da yoğuşmalı cihazlar ve komponentlerden; pompa, fan ve hidrolik ünite için de Ar-Ge Merkezimiz tarafından alınmıştır. Ar-Ge Merkezimiz, TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da son 3 yıldır kendi sektöründeki en iyi Ar-Ge Merkezi seçilmektedir.

Global boyutta birçok Ar-Ge Merkezi olan Bosch içerisinde, Manisa fabrikasında yer alan Ar-Ge Merkezi Bosch&#;un Termoteknik grubu içerisinde proje geliştirme, yeni proje önerme ve proje yönetimi konusunda ilk sırada yer almaktadır.

yılı içerisinde en iyi fabrika seçilen Bosch Termoteknik Manisa fabrikası, yılında da en iyi ilerleme gösteren fabrika ödülünü almış ve yılında tekrar en iyi fabrika seçilmiştir. Bu ödüllerinin alınmasında; kırılan üretim rekorları, yüksek sürdürebilir kalite oranı (saha hatasızlık oranı) ve Ar-Ge projelerindeki başarılar etkili olmuştur.

E-Bültene Abone Olun!

Bosch Termoteknik, Manisa Fabrikasına Gezi Düzenleyerek Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Verdi

12 Şubat

BOSCH TERMOTEKNİK MANİSA FABRİKASINA ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR LOKASYON’ ÖDÜLÜ

Merus Power, Aha Teknoloji Teşvik

İklimlendirme sektörünün öncü şirketlerinden Bosch Termoteknik’in üretim, Ar-Ge ve ihracat üssü Manisa Fabrikası, Bosch Termoteknoloji’nin tüm dünyadaki fabrikaları arasında düzenlenen Sürdürülebilir Lokasyon Ödüllerinde ‘Taahhüt’ kategorisinde ödüle değer bulundu. Manisa Fabrikası, ödülü, çevresel sürdürülebilirliği kurum kültürünün bir parçası haline getirmeyi amaçlayan ‘Holistic approach @ManP for Sustainability’ projesiyle kazandı.
‘Termoteknolojinin Geleceğiyiz’ misyonuyla sürdürülebilir ısıtma, soğutma ve refah çözümleri geliştiren ve üreten Manisa Fabrikası, aynı zamanda kendi bünyesindeki faaliyetleriyle her aşamada sürdürülebilir gelişmeye odaklanıyor.
Manisa Fabrikası Teknik Genel Müdürü Haşiman Üsküdar ve Tesis Yönetim Sorumlusu Nazif Kader’in liderliğinde yürütülen Holistic approach @ManP for Sustainability’ projesi kapsamında mükemmelliğe ulaşmayı hedefleyen fabrikada, ISO Enerji Yönetim Sistemi, Regresyon Analizi yoluyla enerji tüketimlerinin ve sapmalarının aylık olarak gözden geçirilmesi, enerji verimliliği projelerinin yanı sıra karbon ayak izi ve su kullanımını azaltmaya yönelik projeler hayata geçiriliyor.

ÇALIŞANLARA ‘YEŞİL MİKROFON’ TUTULUYOR

Manisa Fabrikasındaki çalışanlar, çevresel sürdürülebilirliğe bakış açılarını ve kişisel çabalarını ‘Yeşil Mikrofon’a anlatırken, gelen öneriler değerlendirilerek hayata geçirilmesi sağlanıyor.
Tüm paydaşların katılımıyla ağaç dikimi gerçekleştirilen fabrikada, çevresel sürdürülebilirlik bilincini canlı tutmak için alternatif faaliyetler de yapılıyor. Fabrika bünyesinde su tasarrufu elde edilmesi katkı yapılması için yeşil alanlara basınca ezilmeyen, suyu tutan Libya çimi ekilirken, belli alanlarda konumlandırılan geri dönüşüm kutularıyla giyilmeyen kıyafetler toplanarak geri dönüşüme gönderiliyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak ,

Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi

Bosch Manisa&#;da bin kombi üretecek

MAN&#;SA - Bosch Termoteknik Türkiye Manisa Fabrikas&#;nda, y&#;l&#;nda binin üzerinde kombi üretilmesi hedefleniyor. 

Bosch Termoteknik Ticari Genel Müdürü Ak&#;n Kazak, gazetecilere yapt&#;&#;&#; aç&#;klamada, Bosch Termoteknik'in, Manisa'da bulunan fabrikas&#;ndan Avrupa, Kafkaslar, Ortado&#;u, Körfez Bölgesi, Latin Amerika ve Uzak Do&#;u'daki toplam 34 ülkeye &#;s&#;tma çözümleri sunuldu&#;unu söyledi. 

Ar-Ge yat&#;r&#;mlar&#; ile öne ç&#;kan ve üretiminin yüzde 70'ini ihraç eden Bosch Termoteknik Türkiye'nin, y&#;l&#;n&#;, y&#;l&#;nda k&#;rd&#;&#;&#; bin kombi üretim rekorunu egale ederek bin kombi üretimi ile kapataca&#;&#;n&#; aç&#;klayan Kazak, &#;öyle konu&#;tu: 

"Türkiye genelinde binin üzerinde, Manisa Fabrikas&#;'nda ise çal&#;&#;an&#; bulunan Bosch Termoteknik Türkiye, duvar tipi kombiler, yer tipi kazanlar, s&#;cak su, &#;s&#; pompalar&#;, havaland&#;rma/iklimlendirme ve ticari ürünler olmak üzere alt&#; i&#; kolunda faaliyet gösteriyor. Hem s&#;cak su hem de &#;s&#;nma ihtiyac&#;n&#; kar&#;&#;layan 24 cihaz ailesi için 'ün üzerinde tipte üretim gerçekle&#;tiriliyor. y&#;l&#;nda milyon Avro sat&#;&#; cirosu bulunan Bosch Termoteknik Türkiye'nin üretiminin yüzde 46's&#;n&#; konvansiyonel, yüzde 54'ünü ise yo&#;u&#;mal&#; cihazlar olu&#;turuyor. 

Üretimimizin yüzde 70'ini ihraç ediyor, yüzde 30'unu Türkiye iç pazar&#;na sunuyoruz. Türkiye pazar&#;nda önemli bir yere sahip olan Buderus ve Bosch markal&#; yo&#;u&#;mal&#; ve konvansiyonel kombi ve &#;s&#; pompalar&#; Manisa fabrikam&#;zda üretiliyor. Verim ve tasarruf sa&#;layan Buderus ve Bosch yo&#;u&#;mal&#; kombiler klasik &#;s&#;tma cihazlar&#;na göre iklim, i&#;letme ve bina &#;artlar&#;na ba&#;l&#; olarak yakla&#;&#;k yüzde 30'a varan oranlarda tasarruf sa&#;l&#;yor." 

Ar-Ge çal&#;&#;malar&#;na 14,3 milyon euro yat&#;r&#;m  

Kazak, 30'dan fazla mühendis ve teknisyenden olu&#;an ekibin çal&#;&#;t&#;&#;&#; Ar-Ge Merkezi'nde son üç y&#;l içerisinde 14,3 milyon euro'luk Ar-Ge harcamas&#; yap&#;ld&#;&#;&#;n&#; kaydetti. 

Kazak, "Türk mühendislerinin bulundu&#;u 30'dan fazla ürün geli&#;tiren ve tüm lokasyonlara destek veren Ar-Ge ve Test Merkezi'nde Gökçe Çetin Gürbüz bulmu&#; oldu&#;u kombide &#;s&#; tasarrufu sa&#;layan plakal&#; &#;s&#; e&#;anjörlerini icat ederek en iyi 5 mucit aras&#;nda yer ald&#;" dedi. 

1 Aral&#;k tarihinde bin 'inci kombiyi ürettiklerini dile getiren Kazak, y&#;l&#; sonuna kadar hedeflerinin bin 1 kombi üretmek oldu&#;una i&#;aret ederek, " y&#;l&#; hedefimiz de bin üzerinde kombi üretmek" dedi. 

Türkiye'nin en büyük ihracatç&#;s&#;  

Kazak, Bosch Termoteknik Türkiye Fabrikas&#;'n&#;n tüm dünyaya yapt&#;&#;&#; sat&#;&#;la y&#;l&#;nda Türkiye'nin en büyük ihracatç&#;s&#; oldu&#;unu belirterek sözlerini &#;öyle sürdürdü: 

" y&#;l&#;nda da ise oldu. y&#;l&#;nda Manisa ilinde en fazla kurumlar vergisi ödeyen özel i&#;letme seçilen fabrika, Bosch Termoteknik divizyonunda, y&#;l&#;nda En &#;yi Fabrika, y&#;l&#;nda ise En &#;yi &#;lerleme ödüllerini ald&#;. y&#;l&#;n&#; &#;klimlendirme Sanayi &#;hracat &#;ampiyonu olarak kapatan Manisa Fabrikas&#;, ayn&#; y&#;l, Türkiye'nin en büyük &#;irketi olma unvan&#;n&#; da elde etti." 

"Tasarruflu ürünler üzerinde çal&#;&#;&#;yoruz"  

Ar-Ge Merkezi Müdürü Saim K&#;rg&#;z da tasarruflu ürünler üzerine yo&#;unla&#;t&#;klar&#;na dikkati çekti. K&#;rg&#;z, "Kombilerde en önemli buldu&#;umuz nokta baca ç&#;k&#;&#;lar&#;. Buralarda dikkate al&#;nacak &#;ekilde s&#;cakl&#;k de&#;erleri var. Bu s&#;cakl&#;k ç&#;k&#;&#;lar&#;n&#; kullanarak, daha az enerji tüketimi daha çok tasarruf ile cihazlar&#;m&#;z&#; geli&#;tirmeye çal&#;&#;&#;yoruz" dedi. 

Bosch Termoteknik Sat&#;&#; Genel Müdürü Zafer Polat da rekabetin kendileri için itici bir güç oldu&#;unu dile getirdi, Polat, "Yo&#;u&#;mal&#; kombi kullan&#;m&#;n&#;n yüzde 8 tasarruf sa&#;l&#;yor. Yo&#;u&#;mal&#; kombi yayg&#;n bir &#;ekilde olsayd&#;, Türkiye y&#;lda 12 milyar daha az para öderdi" diye konu&#;tu. 

Bu konularda ilginizi çekebilir

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası

© 2024 Toko Cleax. Seluruh hak cipta.