beyin difüzyon mr yorumlama / ANİ İNME OLAYLARINA TEK TANI YÖNTEMİ "DİFFÜZYON MR" - Ankara Haberleri

Beyin Difüzyon Mr Yorumlama

beyin difüzyon mr yorumlama

Nöroloji uzmanına sık sorulan beyin emarında (MR) görülen lekelerden bahsetmek istiyorum.

Beyin MR’ında leke (lezyon, iskemik gliotik odak) nedir?

Beyin MR’ında leke (lezyon, iskemik gliotik odak) beyin mrında normalde görülmeyen parlak oluşumlardır. Bunlar çoğunluklar iyi huyludur, beyindeki kılcal damar tıkanıklığı sonucu olabilir veya ailevi olarak sebepsiz olabilir.

Beyin MR’ı neden çekilir?

Beyin sinir hastalıkları uzmanına başağrısı baş dönmesi bayılma uyuşma hafıza bulanıklığı gibi herhangi bir nedenle başvurulduğunda beyin tümörü iltihabı hastalıklar damar tıkanıklığı beyinde küçülme beyin damar anormallikleri ve multipl skleroz gibi hastalıklardan şüphe duyularak beyin mrı (kranial MR) istenmektedir.

MR raporlarında sıklıkla karşılaşılan non-spesifik iskemik gliotik odak nedir?

MR raporlarında karşılaştığımız, non-spesifik iskemik gliotik odak, özel bir nedene bağlı olmayan muhtemel bir küçük damar tıkanıklığı geçirmiş olduğunuzu gösterebilir. İskemik gliotik odaklar denilen bulgular küçük çaplı damarların çeşitli nedenlerden tıkanması veya etkilenmesi sonucu oluşabilir. Genellikle ilerleyici değildir, olmuş ve bitmiş birtakım olayların işareti olabilir. Gliotik odak sinir sisteminin hasara uğraması veya oksijensiz kalması sonucu, genelde beyindeki kılcal damarların tıkanması olarak değerlendirilebilir.

Beyin MR’ında lekelerin nedenleri nelerdir?

Beyin MR’ında lekelerin nedenleri doğuştan olabileceği gibi sonradan oluşabilir. Sıklıkla migren, yağlı beslenme, şişmanlık, tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, kalp hastalığı, boyun damar tıkanıklığı, migren, bazı ailevi pıhtılaşma bozuklukları, anne karnında geçirilen hastalıklar ve geçirilmiş enfeksiyonlar ve kafa travması bu durumun nedeni olabilir. Bu lekerin birçoğunun nedeni idiopatiktir, yani sebebi saptanamaz ve önemli bir hastalığı göstermez. Hastaların aile öyküsünde genç yaşta damar tıkanıklığı öyküsü varsa genetik olma ihtimali yüksektir.

Beyin MR’ında görülen lekeler tehlikeli midir?

Beyin mrında görülen lekeler takip edilmelidir, takip sonucuna göre tehlikeli olup olmadığına karar verilir. Beyin MR’ında 1 tane leke saptandığı zaman genelde ay sonra kontrol MR çekilmesi gerekir. ay sonra beyin MR çekildiğinde mrda bulunan leke değişmemişse veya büyümemişse, sayısı artmamışsa ve ilaçlı MR’da görülmüyorsa tehlikeli değildir. İlaçlı MR’da leke görünüyorsa veya ilaç tutuyorsa betin damar iltihabı, beyin tümörü veya multipl skleroz tanısını düşündürür. Bu lekelerin büyüklüğü, sayısı, yerleşim yeri ve şekli ayırıcı tanıda önem kazanır.

Beyin MR’ında görülen lekeler ne zaman önemsiz kabul edilir?

Genelde başağrısı olan hastalarda beyin mrı çekilir. Sadece baş ağrısı olan birinde beyin MR’ında leke (iskemik gliotik odaklar) olması önemli değildir. Yalnız o kişinin damar sertliğine meyli olduğunu bize gösterir. Özellikle migren tipi başağrısı olanlarda beyinde bu lekeler daha sık görülür. Eğer beyindeki lekeler fazla ise tedbir amaçlı düşük doz aspirin kullanılır. Bir kişinin beyin MRında lekeler olsa bile konuşma bozukluğu yoksa, vucudun bir tarafında kolda veya bacakta güçsüzlük veya felç yoksa, görme kaybı yoksa, dengesizlik yoksa, bilinç bulanıklığı yoksa, hafıza kaybı yoksa bir önemi yoktur. Kişinin nörolojik bir bulgusu yoksa muayenede anormallik yoksa MR da leke olması önemli değildir.

Beyin MR’ında görülen lekeler niçin takip edilir?

Beyin Mr’ında lekeler saptandığı zaman bu lekeler ayda bir nörolojik muayene ve MR ile takip edilir. Çünkü bu lekeler birden fazla ise Multipl skleroz (MS) hastalığının veya beyin damar iltihabının başlangıcı olabilir. Ayrıca leke büyük ise beyin tümörünün ilk belirtisi olabileceği için takip edilir. Bu durumlar genelde %10’un altı ihtimalle ortaya çıkar ancak erken saptanması erken tedavi yönünden önem kazanır.

Beyin MR’ında görülen lekeler MS tanısında ne zaman fayda sağlar?

Beyin MR’ında MS te görülen lekelerin özellikleri vardır. MS te görülen lekelerin en az biri ilaç tutması gerekir veya en az 9 tane MS lekesi olması gerekir, bunların şekli oval olup özel yerleşim yerleri (periventriküler, infratenorial, korpus kallozum, beyincik ve omurilik gibi) bulunur. Bu lekelerle birlikte hastanın yakınması ve nörolojik muayenesi ile MS tanısı konur.

Beyin MR’ında görülen lekeler beyin tümörü tanısında ne zaman fayda sağlar?

Beyin MR’ında tek bir leke takip MR’ında büyüyorsa etrafında ödem oluşmuşsa, bu leke ilaç tutmuşsa ve hastanın nörolojik şikayetleri artıyorsa beyin tümörü düşünülür. Vucudun başka bölgesinde kanseri olan birisinde baş ağrısı baş dönmesi uyuşma konuşma bozukluğu hafıza bulanıklığı güçsüzlük gibi nörolojik şikayeti varsa beyin MR çekilir. Beyin MR’ında leke veya lekeler saptanmış ve bu lekeler ilaç tutmuşsa metaztaz denilen kanserin beyne yayıldığı tanısı konur.

Beyin MR’ında görülen lekelerin tedavisi var mıdır?

Beyin MR’ında görülen iskemik gliotik odak denilen küçük damar tıkanıklıkları ortadan kaldıracak veya düzeltecek tedavi yoktur. Ancak bu lekeler birden fazla ise kişinin damar tıkanıklığına meyil oluşturan herhangi bir hastalığı varsa düşük doz aspirin yeni bir damar tıkanıklığını önlemek için kullanılır.

Sağlıklı günlere ..

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Difüzyon mr (difüzyon emar) nedir? Nasıl çekilir?

DEXA 2 boyutlu bir sistemdir,  bu nedenle kortikal kemik ve spongioz kemiğin yoğunluğunun toplamını ölçebilir. Halbuki osteoporoz öncelikle spongioz kemiğin azalmasıdır. Yaşlı hastalarda omurga dejenerasyonuna (artroz-kireçlenme) sık rastlanacağı ve  bu da kortikal kemik yoğunluğunu arttıracağı için hastada osteoporoz ( kemik erimesi ) olsa bile DEXA yönteminde kemik yoğunluğu normal ölçülebilir.

Halbuki QCT   3 boyutlu ölçüm yapabildiği için sadece spongioz kemik yoğunluğunu ölçebilir ve osteoporozda  da esas zayıflama spongioz kemikte olduğu için , QCT ile çok daha doğru ve erken teşhis imkanı vardır.

Ayrıca 3 boyutlu ölçüm sayesinde QCT obez hastalardada daha doğru sonuçlar verir. (DEXA’da X-Işını hasta içinden geçemediği için, sonuçlar yapay ve yüksek çıkar),

QCT özellikle spine ölçümlerinde kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunmaktadır. QCT ile trabeküler kemiği , kortikal kısımdan ayırarak ölçüm yapılabilmektedir. Bu özellik DEXA ile yapılan ölçümlerde büyük sorun teşkil eden , kemikteki dejeneratif değişimler, skolyoz durumunda lomberlerin süperpoze olması , kemik dışındaki kalsifikasyonlar ve obezite gibi durumlarda % doğrulukta ölçümler yapar

QCT de, tıpkı DEXA gibi, femur ölçümleri için T-Score vermektedir. Fakat, QCT tarama esnasında DEXA’lar gibi pozisyon zorluğu çıkartmamaktadir. Örneğin; kalça kireçlenmesi bulunan bir hastayı pozisyonlamak oldukça zordur.

Ayrıca QCT disk aralıkları az ya da dejeneratif bir hastalık geçirmiş hastalarda, aortik kalsifikasyonlu ve osteofitli hastalarda, vb. tanıların tamamında güvenle kullanılabilir.

ANİ İNME OLAYLARINA TEK TANI Y&#;NTEMİ "DİFF&#;ZYON MR"

Medicana International Ankara Hastanesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Diren, ani inme olaylarında en erken ve en hızlı tek tanı yönteminin "Diffüzyon MR" adı verilen özel bir tetkikle mümkün olduğunu belirtti.
Medicana International Ankara Hastanesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Diren, inme yani ani felç ve tedavisine ilişkin bilgi verdi. İnme, dünya genelinde birinci ve Türkiye’de ise önde gelen sakatlık nedeni arasında yer alıyor. Yaş ilerledikçe artan inme riskinde, yaşam tarzı önemli rol oynuyor. Diyabet, sigara kullanımı, yüksek kolesterol ve aşırı kilo inmeye sebep oluyor.
İnme ve tedavisi hakkında bilgi veren Diren, "Kalp ve damar sisteminden kaynaklanan pıhtıların beyin damarlarını tıkayarak neden oldukları ’inme’ sonucunda gelişen kalıcı felçler yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur" dedi.
Beyin hücrelerinin beslenmesinin bir pıhtıyla aniden bozulması, bu hücrelerin geri dönüşü olmayan ölümlerine ve sonuçta da hastada kalıcı felçlere neden olduğunu vurgulayan Diren, beyin hücrelerinin diğer organlarımızdan farklı olarak, beslenmede gelişen ani bozukluklara son derece duyarlı olduğunu belirtti.
Bir pıhtının bir beyin damarını tıkaması durumunda o damar tarafından beslenen hücrelerin kansız kalmaya dayanma süresinin bir kaç saat ile sınırlı olduğuna dikkat çeken Diren, "Tıkanmayı takip eden ilk dakikalardan başlayarak beyin hücreleri yaşamsal işlevlerini yavaş yavaş kaybetmeye başlamaktadır. Bu tür olgulara inme atağını takip eden ilk dakikalarda doğru tanı konabilmesi halinde uygulanabilecek özel tedaviler; kalıcı felçlerin oluşmasını engelleyebilmektedir. Ani inme olaylarında erken ve hızlı tanı özel donanımlı MR cihazları ile yapılan ’Diffüzyon MR’ adı verilen özel bir tetkik ile mümkündür ve beyin beslenmesindeki ani bozulmayı ilk dakikaları takiben ortaya koyabilen tek tanı yöntemidir. İlginç olan, ani inme olaylarında beyin hücrelerinde gelişmeye başlayan beslenme bozukluğu etkileri, normal MR tetkiklerinde görüntülenememekte ve yanıltıcı olarak ’normal’ olarak yorumlanabilmektedir" ifadelerini kullandı.

MR Görüntüleme

Radyoloji

İleri radyolojik görüntüleme yöntemleriyle özellikle beyin dokusunun ve hastalıklarının değerlendirilmesinde ön plana çıkan görüntüleme yöntemi MR yani “Manyetik Rezonans”tır. Standart MR görüntüleme ile beynin sadece anatomik ve yapısal durumu hakkında bilgi elde etmek mümkün iken, Hastanemizde bulunan yeni teknolojiler ile beynin metabolik, biyokimyasal ve hemodinamik yapısı hakkında da bilgi sahibi olunabilmektedir.

Emar (MR) en etkileyici ve en zararsız görüntüleme yöntemlerinden biridir. MR sonrasında herhangi bir ağrı ile karşılaşmamak ve görüntüleme sırasında alerjiye neden olacak bir ilaç kullanımı zorunluğunun olmaması Emar’ın en önemli avantajlarından biridir.

 Emar -MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) Nedir?

Manyetik Rezonans Görüntüleme büyük mıknatıslarla oluşturulan güçlü manyetik alan içinde radyo dalgaları kullanılarak belirli anatomik yapıları, diğer yapılardan net olarak ayırt etmek, sağlıklı ve hastalıklı dokular arasındaki farklılıkları saptamak ve tanımlamak için kullanılan bir tıbbi tekniktir. Bu özelliğiyle de çok küçük bebeklerde ve hamilelerde bile ( hamileliğin ilk üç ayında mutlak bir gereklilik olmadıkça tercih edilmez) tanısal amaçla güvenle kullanılabilen bir yöntemdir. Ayrıca kapalı yerde bulunma korkusu olan hastalarda Emar (MR) uyumlu ventilatör cihazları yardımıyla, yaş olarak çok küçük çocuk ve bebeklerde ise, içeride hareketsiz kalmalarını sağlayacak MR uyumlu led tv ile istenilen video vb filmler çekim sırasında (isteğe bağlı olarak) güvenli bir şekilde çekim yapılabilmektedir.

Emar (MR) Neden Çekilir?

Emar vücudun değişik bölgeleri için değişik amaçlarla uygulanabilir. Migren,  baş ağrılarında, nörolojik rahatsızlıklarda, beyin tümöründen şüphelenilen hastalarda, epileptik nöbet geçiren hastalarda, göz, kulak, çene eklemi problemi olan hastalarda, omurga problemi, disk kaymaları ve disk fıtıklarında, omuz, diz gibi eklemler ve bağların değerlendirilmesinde, spor yaralanmalarında, kalp hastalıklarında, göğüs ve karın iç organ rahatsızlıklarında, kemik yapı rahatsızlıklarında MRG değerlendirme yapılabilir.

Hastanemizdeki  MR sistemi, full nöropaketi tesla gücünde olup en son teknolojik gelişmeleri içeren bir cihazdır. Elektrofizyolojik kullanımı ile NPİSTANBUL Hastanesi, Türkiye’de bünyesinde MRI’ı olan ilk psikiyatri hastanesidir. Her bölge için yeterli ve özel programlarla donanmış bu cihazla;

 • Beyin, göz, iç kulak ve kulak yapıları, hipofiz, çene eklemi, beyin atardamar ve toplardamar sistemleri gibi kafa bölgesine yönelik incelemeler,
 • Boyun yapısı, gırtlar, yutak, tükürük bezleri, dil ve çevre yapıları,
 • Akciğerler, kalp ve kalple ilişkili büyük damarlar,
 • Karın içi organlar, alt karın bölgesi,
 • Boyun, sırt ve bel bölgesi omurga patolojileri,
 • Omuz, kol, dirsek, el bileği, el, kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bileği ve ayak gibi uzuvların ve eklemlerin incelemeleri
 • MR spektroskopi,
 • Kranial ve abdominal diffüzyon görüntüleme,
 • Perfüzyon MRG,
 • MRCP, MR pyelografi ve MR myelografi.
 • BOS akım çalışması,
 • Kinematik incelemeler,
 • Dinamik doku ( karaciğer, tümör ) MR,
 • Bölgesel MR anjiografik incelemeleri,

Emar (MR) Nasıl Çekilir?

Emar için ekstra bir hazırlığa gerek yoktur. Aksine bir uyarı yapılmadıkça hasta yemeklerini yiyip ilaçlarını alarak gelebilir. Hastanın MR çekimi için tıbbi geçmişi ile ilgili bir form doldurması gerekmektedir. Ayrıca hasta üzerinde bulunan manyetik alandan etkilenecek, saat, kredi kartı, metal eşya vs. malzemeleri Emar (MR) odasına girmeden önce çıkarmak zorundadır. Eğer mesane doluysa aksi söylenmedikçe çekim öncesi idrarını yapmasında bir sakınca yoktur. İnceleme süresi genellikle dakika arasında sürmektedir. Bu süre içinde hastadan hareketsiz kalması istenecektir. En küçük bir hareketin görüntülerde bozulmaya neden olacağı da hasta tarafından bilinmelidir. Bazı durumlarda görüntü kalitesini iyileştirmek ve tanının güvenliğini artırmak için özel tasarlanmış MR kontrast ajanlar enjekte edilebilir. Bu ilaçlar MR görüntülerinin detaylarını netleştirmeye yardımcı olacaktır. 

Beyin Emarı (MR)

Beyin tümörleri, felçler, bunama ve multiple skleroz gibi kronik sinir sistemi hastalıklarını saptamak için en duyarlı yöntemdir. Ayrıca hipofiz bezi, beyin damarları, göz, iç kulak organlarının hastalıklarını değerlendirmede en duyarlı yöntem olarak kullanılmaktadır.

Beyinde bulunan lezyonlar hakkında bilgi sahibi olmak için bilinen yöntemlerle biyopsi yapmak zor, riskli ve zaman alıcı olabilmektedir. İleri MR görüntüleme yöntemleri ile beyinde şüphelenilen lezyonun tümör olup olmadığı belirlenebilir. Difüzyon MR, DTI MR, Fonksiyonel MR, Perfüzyon MR ve MR spektroskopi gibi ileri MR görüntüleme yöntemleriyle tümörün yaygınlığı, türü, metabolik- biyokimyasal yapısı, konuşma, görme ve hareket etmeyi sağlayan alanlar ve yolaklar ile olan ilişkisi değerlendirilebilir. İleri MR görüntüleme yöntemleriyle elde edilen veriler, tedavi yaklaşımlarının belirlemesini sağlamaktadır.

Cerrah için en güvenli yol haritası

İleri radyolojik görüntüleme yöntemleri, tanı konulması noktasında önemli bir yer tutarken ameliyatı gerçekleştirecek cerrahi ekip için güvenli yol haritasını da belirlemektedir. Tümör, ameliyat öncesi ileri MR yöntemleri kullanılarak her yönüyle incelenmektedir. Tümörün özellikle beyindeki kol bacak hareketleri, görme ve konuşma merkezleri ile ilişkisi detaylı olarak belirlenir. Elde edilen 3 boyutlu görüntüler üst üste konularak ameliyatta kullanılan “Nöronavigasyon” cihazına yüklenir. Bu sayede cerrahi ekibe tümöre ulaşılacak en kısa ve güvenli yol haritası çıkartılır.

 

Manyetik Rezonans Spektroskopi (MRS)

MR spektroskopi, beyin lezyonlarının ayrımında kullanılabilir. Beyin dokusunun ve lezyonların biyokimyasal özelliklerini değerlendirerek; apse, tümör ve tedaviye bağlı değişikliklerin tanısında kullanılan bir incelemedir.  Bu yöntem beyin tümörünün evrelemesi, tipi ve tedavi planlaması ile takibinde önem taşır.

 

Volümetrik MR nedir?

Volümetrik MR ile görüntüler daha ayrıntılı şekilde, ince kesitler alınarak incelenmek istenen beyin bölgesinin hacmi ölçülür. Böylece beyin hacmindeki değişikliklerin normalden farklılık gösterip göstermediği anlaşılabilir. Eğer hastalık varsa, bunun ilerlemesi tekrarlayan çekimlerle takip edilebilir.

DTI MR (Difüzyon Tensör Görüntüleme)

DTI MR su moleküllerinin hareketini ve yönünü temel alarak görüntüler elde eder.  Beyindeki beyaz cevher yolaklarının 3 boyutlu görüntülenmesiyle, beyin tümörlerinin ana yolaklar ile ilişkisi görülebilir.

Difüzyon Ağırlıklı MR

Difüzyon MR tekniğiyle dokudaki suyun moleküler hareketlerinden kaynaklanan görüntüler elde edilir. Difüzyon MR’ın başlıca kullanım alanı, en önemli mortalite (ölüm) ve morbidite nedenlerinden biri olan inmenin görüntülenmesidir. Akut inme tanısında doğruluğu çok yüksek olup BT ya da konvansiyonel MR’a göre üstündür.

BT ve standart MR teknikleri saatlik bir enfarktı gösteremezken, difüzyon MR ile enfarkt çok erken dönemde kolayca görüntülenebilmektedir. Ayrıca difüzyon MR ile kafa içi kistik yapılar birbirinden ayrılabilmekte, tümöre bağlı omurga basısı sonucu oluşan kırıklarda iyi huylu kötü huylu tümör ayrımının yapılmasında, MS plaklarında ADC artışının görüntülenmesinde kullanılmaktadır.

Perfüzyon Ağırlıklı MR (PA–MR)

Bu teknikle beyin dokusunun fonksiyonel durumu hakkında bilgi edinilir. PA MR sayesinde serebral dokuda oluşan hasar ve yer kaplayan lezyonların neden olduğu hemodinamik değişikler izlenmektedir. Klinikte, inme, intrakranial (kafa içi) tümörler, epilepsi, demans (bunama), kognitif bozukluklarda ve normal fizyolojik değişimlerin non-invazif değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

 

Fonksiyonel MR (fMR)

Beynin oksijenlenme ve kanlanmasındaki değişiklikleri ölçerek, cerrahi riskin değerlendirilmesi ve operasyonun planlanmasında çok değerli bir tarama yöntemi olarak kullanılmaktadır. En önemli ve güncel kullanım alanı duyusal-motor ve konuşma merkezlerine yakın kitle lezyonlarında cerrahi öncesi yeterli kalitede fonksiyonel haritalandırmanın yapılabilmesine imkan tanır. Hastalıklarda tedavi öncesi ve sonrası zihinsel-duygusal testler ile beraber yapılır. Test sonuçları karşılaştırılarak tanı ve tedaviyi güçlendirici olarak kullanılır

MR Anjiografi

Damarlara kateterle girişim yapılmadan ve radyasyonsuz olarak, damarların detaylı görüntülenmesini sağlar. İntrakranial (kafa içi) damarların görüntülenmesinde, ayrıca aorta, böbrek, akciğer, kol ve bacak damarlarının görüntülenmesinde kullanılır.

Kas İskelet Sistemi MR

Kaslar, tendonlar, bağlar, menisküsler, diğer eklem diskleri, eklem kapsülü ve çevre yumuşak dokular hakkında detaylı bilgiler vermektedir. Spor yaralanmalarına bağlı dokuların değerlendirilmesinde diğer uzuv yaralanmalarında, eklemlerin yeni ve eski rahatsızları, iltihaplı durumlarında ( artritler), ayrıca kas-iskelet dokusu iltihapları, kitleleri veya başka organlardaki kitlelerden kemiklere olan yayılımın değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca disk fıtığı (bel fıtığı veya boyun fıtığı gibi) skolyoz (kamburluk) gibi omurga problemleri ile spinal cerrahi sonrası cerrahinin etkileri ile ilgili değerlendirmelerde kullanılır.

 

google yıldız

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası