bayram abdesti nasıl alınır / Abdest nasıl alınır? Kadın ve erkek abdest alma sırası: Namaz abdesti farzları ve sünnetleri

Bayram Abdesti Nasıl Alınır

bayram abdesti nasıl alınır

Abdest nasıl alınır? Namaz abdesti alınışı Diyanet! Abdest alırken okunacak dualar!

Müslüman vatandaşlar, dini görevini yerine getirmeden önce abdest alırlar. Abdest almak için arayışa koyulanlar, doğru abdest alımı için araştırmalarda bulunuyor. Müslüman aleminde temizlik imandandır deyimi ise abdestin anlamını kısaca özetliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı abdest alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. 

ABDEST NASIL ALINIR? NAMAZ İÇİN ABDEST ALINIŞI!

1) Niyet

Abdest almadan önce Müslüman, abdest için niyet alır: Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Abdest bozulmadığı müddetçe bu niyet esas olarak alınır.

2) Ellerin yıkanması

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır. Parmakların arası iyice ovalanır. Bilek de dahil olmak üzere iyice temizlenilir. Eller yıkanırken okunacak dua: Elhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alel-İslâme nûran. Anlamı: Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.

3) Ağızın yıkanması

Eller temizlendikten sonra, Müslüman 3 kez ağzına su getirir, ağız içini temizler. Ağıza su getirilmeden önce okunacak dua: Allâhümme! Esgınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ ezme’u ba’dehû ebedâ. Anlamı: Ey Rabb'im, bana Peygamberinin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.

4) Buruna su verilmesi

Ağız temizlendikten sonra, Müslüman burnuna üç kez su verir, genizlere kadar su çekilmesi gerekir. Buruna su verilmeden önce okunacak dua: Allâhümme Erihnî raihatel Cenneti verzugnî min neîmihâ vela türıhnî raihaten naar. Anlamı: Allah’ım! Bana Cennetin kokusunu nasip et ve Cennet nimetleriyle rızıklandır. Cehennem kokusunu bana nasip etme

5) Yüzün üç kez temizlenmesi

Buruna üç kez su verildikten sonra, yüz 3 kez yıkanır. Okunacak dua: Allâhümme! Beyyıd vechîy binûrike yevme tebyeddu vücûhun ve tesveddu vücûh. Anlamı: Ey Rabb'im! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır.

Abdest nasıl alınır Namaz abdesti alınışı Diyanet Abdest alırken okunacak dualar

6) Sağ kolun yıkanması

Üç kez yüz yıkandıktan sonra sağ kol istenirse üç kez yıkanır, isterinirse dirseklere kadar su tutularak temizlenir. Okunacak dua: Allâhümme! A’tınîy kitâbîy bi-yemînî ve hâsibnîy hısâben yesîra. Anlamı: : "Allâhümme! A’tınîy kitâbîy bi-yemînî ve hâsibnîy hısâben yesîra." Anlamı: "Ey Rabb'im! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.

7) Sol kolun yıkanması

Sağ kol gibi, sol kol da aynı şekilde temizlenir. Okunacak dua: Allâhümme! Lâ tu’tınî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben şedîdâ. Anlamı: Ey Rabb'im! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve hesabımı zorlaştırma.

 8) Başın mesh edilmesi

Sol kol yıkandıktan sonra sağ el suya tutulur, el avucu başın tam ortasına konulur, öne doğru el iner. Okunacak dua: Allâhümme! Ğaşşinî bi rahmetike ve enzil ’aleyye min berakâtike. Anlamı: llah’ım! Beni rahmetinle sar, üzerime bereketinden indir.

9) Kulakların temizlenmesi

Baş mesh edildikten sonra, eller temizlenir ve kulak içi ve kulak arkası temizlenir. Okunacak dua: Allâhümmec’alnî minel-lezîne yestemi’ûnel - kavle fe yettebi’ûne ahsenehû. Anlamı: Ey Rabb'im! Beni sözü dinleyip de ona en güzel şekilde tabi olanlardan kıl.

Abdest nasıl alınır Namaz abdesti alınışı Diyanet Abdest alırken okunacak dualar10) Boyun temizlenmesi

Kulaklar temizlendikten sonra eller temizlenir, baş parmak harici 4 parmak (her iki el için geçerli) ters olarak boyun arkasına sürülür. Okunacak dua: Allâhümme a’tık rakabetî minen-nâr. Vahfazni minesselasili vel ağlâl. Anlamı: Ey Rabb'im! Benim boynumu ateş esaretinden, cehennem zincirleri ve bukalarından muhafaza et.

11) Sağ ayağın temizlenmesi

Boyun temizlendikten sonra sağ ayak temizlenir, ayak parmakları arası ovalanır. Okunacak dua: Allâhümme! Sebbit kademeyye ‘alas-sıratı yevme tezillü fîhil-akdâm. Anlamı: Ey Rabb'im! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.

12) Sol ayağın temizlenmesi

Sağ ayağın temizlenmesi aynı şekilde sol ayak da temizlenir. Okunacak dua: Allâhümme’c-alli sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre. Anlamı: Ey Rabb'im! Bana râzı olduğun bir çalışma ver, günahımı bağışla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir ticâret nasîb et.

Abdest aldıktan sonra Müslümanların okuyacağı dua: Allâhümmecalnî minettevvabine vecalnî minel mütedahhirîn vecalnî min ibadikessalihîn. Vecealnî minellezine la *havfün aleyhim velahüm yahzenûn. SübhânekAllâhümme vebihamdike Eşhedüenla ilahe illa ente vahdeke lâ şerikeleke ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlüke. Estağfiruke veetübü ileyke.

Anlamı: Allah'ım beni çok tövbe edenlerden kıl ve çok temizlenenlerden kıl ve salih kullarından eyle. Kıyamet gününde üzerinde korku olmayan ve mahzun olmayanlardan eyle. Allah'ım, Sen'i bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Şahadet ederim ki Sen'den başka ilah yoktur. Sen'in şerikin de (ortağın) yoktur. Yine şahadet ederim ki Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Sen'in kulun ve rasulündür. Sen'den mağfiret talep ederim ve Sana tövbe ederim.

İKİ BAYRAM İÇİN GUSÜL ABDESTİ ALMAK

Bize Rebi' anlattı: Bize Şafii, ona Malik, ona Nafi' haber vermiş: Abdullah b. Ömer, Ramazan bayramı sabahı erkenden mescide gitmek üzere evinden çıkmadan önce gusül alırdı. Tahric: Muvatta,1/

Bize Rebi' anlattı: Bize Şafii, ona İbrahim b. Muhammed, ona Cafer b. Muhammed, ona babası anlatmış ki: Ali (a.s) bayram günü, Cuma günü, Arafat'a çıkıldığı gün ve ihrama girınek istediği her seferinde gusül alırdı. Tahric: Musannef, Abdurrezzak, hadis no:

İmam Şafii (Allah rahmet etsin) şöyle dedi: Bunların tümü bana göre müstehabdır. Bunlardan sadece Cuma günü gusül almayı müekked kabul ederim. Bir kimse sadece abdest alırsa yüce Allah'ın bu kişiye sevap vereceğini umuyorum. Yeter ki taharet üzere namaz kılmış olsun.

Bir kimse büyük şehirde (mısır) bayram namazı ve cenaze namazı için teyemmüm alamaz, bunları kaçırınaktan korkarsa bile. Bu iki namaz için kişi farz namazlarında olduğu gibi taharet (gusül ve abdest) üzere olması zorunludur. Çünkü her ikisi de namazdır.

Bize Rebi' haber verdi: Bize Şafii, ona İbrahim, ona Seleme'nin azatlısı Yezid b. Ebu Ubeyd anlatmış ki: Seleme b. Ekva', bayram sabahı gusül alırdı. Tahric: Marife, 3/

Bize Rebi' anlattı: Bize Şafii, ona İbrahim, ona Salih b. Muhammed b.

Zaide, ona Urve b. Zübeyr anlatmış ki: Sünnet, her iki bayram gününde de gusül abdesti alınması şeklinde gerçekleşmiştir.

Bize Rebi' anlattı ki, ona Şafii, güvenilir (sika) bazı kişilerden, onlar Zühri'den şöyle rivayet etmişlerdir: İbn Müseyyeb "sünnet olduğu" gerekçesiyle iki bayram sabahında da gusül abdesti alırdı. Tahric: Musannef, Abdurrezzak, 3/

İmam Şafii (Allah rahmet etsin) şöyle dedi: Said ve Urve'nin mezhebi (görüşü), iki bayramda gusül almanın sünnet olduğu yönündeydi. Her iki bayramda gusül almak daha güzel, örfe daha uygun ve temizlik bakımından daha yerinde bir davranıştır. Salih kişilerin uygulaması bu olmuştur. Yoksa Resulullah (s.a.v.)'in sünneti olduğuna ilişkin bir kesinlik yoktur.

Bize Rebi' anlattı: Ona Şafii, ona İbrahim, ona da Muttalib b. es-Saib Ebu Vedae anlattı ki: Said b. Müseyyeb, her iki bayramda da bayram sabahı namaza gitmek üzere hazırlanırken gusül abdesti alırdı. Tahric: Marife, 3/

Sonraki için tıkla:

BAYRAM NAMAZI İÇİN ERKENDEN HAZIRLANMA VAKTİ

-
funduszeue.info altında yayınlanan yazıların tüm hakları mahfuzdur. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi yazıların tamamı izinsiz kullanılamaz.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası