batı cephesindeki yapılan savaşlar / Türk Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi - Vikipedi

Batı Cephesindeki Yapılan Savaşlar

batı cephesindeki yapılan savaşlar

Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi Muharebeleri - Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi Komutanı Kimdir, Yapılan Savaşlar Neler?

Kurtuluş Savaşı Batı cephesi, yeni kurulan düzenli Türk ordusunun ve Kuva-i Milliye birliklerinin ortak bir zaferidir. Batı cephesinin ardından, yeni kurulan Türk Devleti tanınmış ve bağımsızlığını elde etmiştir. Bu nedenle, bu cephe istikbalimiz için oldukça büyük bir öneme sahiptir. İşte Kurtuluş Savaşı Batı cephesi muharebeleri, komutanları ve kahramanları.

KURTULUŞ SAVAŞI BATI CEPHESİ'NDE KİMLERLE SAVAŞTIK?

Kurtuluş Savaşı cephelerinden biri olan Batı Cephesi hakkında merak edilen birçok soru bulunmaktadır. Bunlardan ilki ise 'Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi'nde kimlere karşı zafer kazanılmıştır?' sorusudur.

Batı cephesi ise 15 Mayıs tarihinde İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi ile başlamıştır. Batı cephesinde de Yunanlılara karşı Kuva-i Milliye birlikleri ve düzenli ordu el ele çalışarak büyük bir zafer elde etmiştir. Yani Batı Cephesinde, Yunanlılara karşı savaşılmıştır.

Batı cephesinin açılmasının nedeni Türk ordusunun güçlenmesini engellemek ve Sevr Antlaşması'nı zorla kabul ettirmektir. Başta İzmir olmak üzere çevre illerde de Yunan işgali başlayınca, bu işgale direniş için bölge halkı tarafından Kuva-i Milliye birlikleri oluşturulmuştur. Böylece Batı cephesi; Akhisar, Aydın, Ayvalık, Bergama, Nazilli, Salihli ve Soma bölgelerinde başlamıştır.

Batı cephesi Türk ordusunun büyük kahramanlık gösterdiği ve tarihe adını yazdırdığı belki de en önemli cephe olarak karşımıza çıkmıştır. Zira Batı cephesi, yeni kurulan düzenli ordunun ilk zaferidir. Batı cephesinin başında İsmet Paşa yer almıştır. Kuva-i Milliye birlikleri ve düzenli ordunun ortak zaferi olan Batı cephesinin kazanılması neticesinde halkın düzenli orduya duyduğu güven artmıştır.

KURTULUŞ SAVAŞI BATI CEPHESİ MUHAREBELERİ

Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi muharebeleri birçok şehirde gerçekleşmiştir. Hem Kuva-i Milliye Birlikleri, hem de düzenli Türk ordusu bu cephelerde savaşmıştır. Lakin Batı Cephesi temelde iki muharebe ile anılmaktadır. Bu muharebeler ise; 1. İnönü Savaşı ve 2. İnönü Savaşı'ndan oluşmaktadır. Bu muharebelere 1. Büyük Taarruz ve 2. Büyük Taarruz ismi de verilmektedir.

6 Ocak tarihinde 1. İnönü Muharebesi başlamıştır. Bu savaş aslında bir savunma savaşıdır. Bu muharebenin başlama sebebi İngilizlerin, Yunanlıları kışkırtmasıdır. Yunanlılar da, Çerkez Ethem Ayaklanmasını fırsat bilerek taarruza geçmişlerdir. Bu muharebede düzenli Türk ordusu ilk defa çarpışmış ve ilk zaferini de kazanmıştır. Burada elde edilen zafer neticesinde TBMM, Londra Konferansı'na davet edilmiştir.

İngiltere, Londra Konferansı'ndan istediği sonucu elde edemeyince, Yunanlıları tekrar kışkırtmıştır. Bunun üzerine 23 Mart tarihinde Yunanlılar tekrardan taarruza geçmiştir. Lakin düzenli ordu birlikleri Yunanlıları geri püskürtmüştür. Hatta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, burada elde edilen zafer hakkında İsmet İnönü'ye bir telgraf çekerek, şu sözü söylemiştir; "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz."

BATI CEPHESİ HANGİ ANTLAŞMA İLE KAPANDI?

Batı Cephesinde elde edilen zaferin ardından birçok antlaşma imzalanmıştır. Lakin bu cepheyi kapatan antlaşma Mudanya Ateşkes Antlaşması olmuştur. 11 Ekim tarihinde bu antlaşma imzalanmış ve Batı Cephesi kapanmıştır.

KURTULUŞ SAVAŞI BATI CEPHESİ KOMUTANI

Düzenli ordu kurulduktan sonra, her cepheye birer komutan atanmıştır. İşte bu komutanlar Kurtuluş Savaşı cepheleri komutanları olarak tarihe isimlerini yazdırmıştır. Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi komutanı ise İsmet İnönü'dür.

KURTULUŞ SAVAŞI BATI CEPHESİ KAHRAMANLARI

Batı Cephesinde hem Kuva-i Milliye birlikleri, hem de düzenli ordu çarpışmıştır. Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi kahramanları aslında bu iki birliktir. Lakin savaş sırasında bazı insanların ismi tarihe kazınmıştır. İşte şu kişiler Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi kahramanlarıdır:

 • Gördesli Makbule,
 • Satı Çırpan,
 • Fevzi Çakmak,
 • Yörük Ali,
 • Kara Fatma.

Batı cephesinde yapılan savaşlar nelerdir?

İçindekiler:

 1. Batı cephesinde yapılan savaşlar nelerdir?
 2. Batı Cephesi olayları nelerdir?
 3. Batı Cephesi savaşlarının sonucu ne olmuştur?
 4. Batı cephesini kapatan antlaşma nedir?
 5. Ismet inönü hangi olay sonunda Batı Cephesi komutanı oldu?
 6. Fransızlarla imzalanan ve Güney Cephesi ni kapatan antlaşmanın adı nedir?
 7. Güney cephesini kapatan antlaşmanın adı nedir?
 8. Ali Fuat Cebesoy kurtuluş savaşında hangi cephede savaştı?

Batı cephesinde yapılan savaşlar nelerdir?

BATI CEPHESİ SAVAŞLARI1- 1. İnönü Savaşı 2- 2. İnönü Savaşı 3- Eskişehir - Kütahya Savaşı 4- Sakarya Savaşı 5- Büyük Taarruz I. İnönü Savaşı () Yunanlılar, 22 Haziran 'de Eskişehir'i alarak, Ankara'ya kadar ilerleyip, milli hareketi ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Batı Cephesi olayları nelerdir?

İçindekiler
 • İşgâlin başlaması, .
 • Batı Cephesi'nin kuruluşu.
 • Yunan taarruzlarının özeti.
 • İnönü Muharebeleri, Ocak–Nisan
 • Kütahya–Eskişehir Muharebeleri, 10 Temmuz
 • Sakarya Meydan Muharebesi, Ağustos
 • Büyük Taarruz, 26 Ağustos
 • İzmir'in Kurtuluşu, .
Daha fazla öğe

Batı Cephesi savaşlarının sonucu ne olmuştur?

Batı CephesiKurtuluş Savaşı'nın sona erdiği cephedir. En son Batı Cephesi'nde ordumuz Yunanlıları yenerek onları topraklarımızdan uzaklaştırmış ve ülkemizi geri almıştır.

Batı cephesini kapatan antlaşma nedir?

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın

Ismet inönü hangi olay sonunda Batı Cephesi komutanı oldu?

Çerkez Ethem ayaklanmasının ve iç isyanların bastırılmasında etkin rol oynadı. Batı Cephesi Kuzey Kısım Komutanı olarak, Ocak tarihinde Yunan ilerlemesini durdurunca 5 senedir bulunduğu Miralay rütbesinden Mirliva rütbesine terfi etti ve Paşa oldu. tarihinde Batı Cephesi Komutanlığına atandı.

Fransızlarla imzalanan ve Güney Cephesi ni kapatan antlaşmanın adı nedir?

GüneyCephesi Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Fransa ile imzalananAnkara antlaşmasıile kapanmıştır. yılında Fransızlarbölgeden çekilmişlerdir.

Güney cephesini kapatan antlaşmanın adı nedir?

Fransa, Sykes-Picot Anlaşması ve ardından Ermeniler ile imzalanan antlaşmaile kendisine düşen topraklara yönelmiştir. tarihli Ankara Anlaşması ile cephe kapanmıştır.

Ali Fuat Cebesoy kurtuluş savaşında hangi cephede savaştı?

Kurtuluş Savaşı'nın ilk döneminde Kolordu ve Garp Cephesi komutanlığı yaptı. İzmit ve çevresinde Yunan ve İngilizlere karşı savaştı.

Türk Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi

Türk Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi (Osmanlıca:&#;گرب جابهاسی, romanize:&#;Garb Cebhesi),[a]Yunanordusunun 15 Mayıs 'da İzmir'e çıkmasıyla başlayıp aynı kentin 9 Eylül 'de Türkiye'nin TBMM Hükûmetiordusu tarafından geri alınmasıyla biten savaş veya Türk Kurtuluş Savaşı'nın cephelerinden birine verilen ad. Aynı zamanda askerî tarih açısından savaş sırasında Batı Anadolu'da Yunan ordusunun genel taarruzuna karşı 25 Haziran 'de kurulup 'te kaldırılan askerî birimlerden birine verilen ad.

Yunanistan'ın İzmir'i işgali İngilizlerin, özellikle de Birleşik Krallık Başbakanı David Lloyd George'un, İngiliz kabinesindeki işgale karşı çıkan Lord Curzon, Arthur Balfour, Winston Churchill ve Edwin Montagu gibi bakanların muhâlefetine rağmen, kısa süre önce I. Dünya Savaşı'nda yenilmiş olan Osmanlı İmparatorluğu üzerinde, İtalyanların bölgeyi işgal etmesini önlemek için, Yunanlara toprak vadetmesi üzerine gerçekleşti. İşgal, Yunan kuvvetlerinin 15 Mayıs 'da İzmir'e girmesi ile başladı. İşgal kuvvetleri Anadolu içerisinde ilerledi ve Manisa, Balıkesir, Aydın, Kütahya, Bursa ve Eskişehir gibi şehirleri işgali altına aldı; bu ilerleme sırasında Urla, Malgaç, Bergama, Erbeyli, Erikli, Tellidede ve Aydın'da Kuvâ-yi Milliye birliklerinin gösterdiği direniş Yunan kuvvetlerine ağır kayıplar verdirdi. Bu direnişler çoğunlukla Yunan askerlerinin sert tepkisiyle sonuçlandı ve bunun bir sonucu olarak Menemen Katliamı gibi katliamlar gerçekleşti. 'nin sonlarında Yunan kralı Aleksandros bir maymun ısırığı ile öldü ve Yunanistan'da Venizelos hükûmeti düştü. Eski kral I. Konstantin'in tahtına geri dönüşü üzerine İtilaf Devletleri, Yunanlara desteklerini kesip ambargo uyguladılar. Böylece Anadolu harekâtında yalnız kalan ve İtilaf desteğini kaybeden Yunanistan'daki hükûmet değişikliği esnasında yapılan Gediz Muharebeleri'nin ardından düzenli ordu kuruldu. Yunan kralı Konstantin'in emri ile yapılan keşif taarruzu Birinci İnönü Muharebesi'nde durduruldu. Bu esnada İtalya ve Fransa, eski düşmanları olan kralın dönüşü nedeniyle 24 Ocak 'deki Paris Konferansı'nda Sevr'in Türkiye lehine gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesini talep ettiler. Bu talepler üzerine toplanan 21 Şubat 'deki Londra Konferansı'nda, İtalya ile Fransa, Yunanistan'a karşı Türkleri yani Ankara'yı desteklediklerini ilân edince, İzmir konusunda asla taviz veremeyeceklerini söyleyen Yunanlar taarruz kararı alarak saldırıya geçtiler. İkinci İnönü Muharebeleri ile Yunan ilerleyişinin önüne geçildi, ancak Türk kuvvetlerinin temmuz ayında Kütahya-Eskişehir Muharebeleri'nde aldığı yenilgi sonucu Yunan ordusu yeniden ilerlemeye başladı. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunan ilerlemesi ikinci ve son kez durduruldu. Ağustos 'de Türk kuvvetleri tarafından Büyük Taarruz başlatıldı ve taarruz sırasında Dumlupınar'da gerçekleşen muharebe ile İzmir'in Kurtuluşu ve ardından gerçekleşen yangın ile savaş son buldu.

Savaşın sonucunda işgal altındaki Batı Anadolu ve Doğu Trakya yeniden Türklerin eline geçti, Mudanya ve Lozan Antlaşması ile yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği tanındı, Yunanistan'da 11 Eylül Devrimi gerçekleşti, Birleşik Krallık'ta Lloyd George hükûmeti düştü ve 'te Türkiye ile Yunanistan arasında bir nüfus mübadelesi gerçekleştirildi. Savaş sırasında iki tarafın da gerçekleştirdiği etnik temizlik ve katliamlar Türk ve Rum olmak üzere yüzbinlerce sivilin ölümüne yol açtı; buna ek olarak Yunanların gerçekleştirdiği tahribat ile 'den fazla köy yandı ve Türk mülteci durumuna düştü.

Arka plan[değiştir

Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi savaşları: Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi komutanı ve kahramanları kimdir?

1. İnönü Savaşları (6 – 11 Ocak )

TBMM’ye bağlı düzenli ordular ile Yunanlar arasında gerçekleşen ilk savaş 1. İnönü Savaşı’dır. Türk ordusunun galibiyetiyle sonuçlanan bu savaşın ardından TBMM hükümetinin moral ve otoritesi artmıştır.

2. İnönü Savaşı (23 Mart – 1 Nisan )

Yunan birliklerinin Bursa ve Uşak üzerine harekete geçmesi sonucu gerçekleşen 2. İnönü Savaşı da Türk ordularının zaferiyle sonuçlanmıştır.

Kütahya – Eskişehir Muharebeleri (10 Temmuz – 24 Temmuz )

Türk ordusu ile Yunan birlikleri arasında gerçekleşen bu muharebe Yunanların galibiyetiyle sonuçlanmış ve Türk birlikleri Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmiştir.

Sakarya Meydan Muharebesi (22 Ağustos – 13 Eylül )

Türk Kurtuluş Savaşı’nın en önemli muharebelerinden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi; Türk ordularının galibiyetiyle sonuçlanmıştır.

Büyük Taarruz (26 Ağustos – 18 Eylül )

Kurtuluş Savaşı’nı sonra erdiren ve Türk milletinin bağımsızlığını kazandığı anlamına gelen Büyük Taarruz; Yunan ordusunun Anadolu’dan sökülüp atılmasıyla neticelenmiştir. 30 Ağustos ’de gerçekleşen Dumlupınar Meydan Muharebesi’nde Yunan orduları dağılmış ve İzmir’e doğru geri çekilmeye başlamıştır.

Geri çekilen Yunan kuvvetlerini takip eden Türk ordusu 9 Eylül günü İzmir’i düşman işgalinden kurtarmış ve 18 Eylül ’de Yunanlar işgal ettikleri yerlerden geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

Peki, Batı Cephesi hangi antlaşma ile kapandı? Hem Batı Cephesi hem de Kurtuluş Savaşı’nı sona erdiren antlaşma TBMM ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması’dır.

Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi Kahramanları

 • Hasan Tahsin
 • Yörük Ali Efe
 • Kastamonulu Şerife Bacı
 • Erzurumlu Kara Fatma

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası

© 2024 Toko Cleax. Seluruh hak cipta.