babam babam sultanım ilahisi dinle / Garip Bekir babam babam sultanım sözleri | Huzur Sayfası / İslami bilgi kaynağınız

Babam Babam Sultanım Ilahisi Dinle

babam babam sultanım ilahisi dinle

Garip Bekir - Babam Babam Sultanım


Garip Bekir‘in “Niye” adlı ilahi albümünde yer edinen “Babam Babam Sultanım” ilahisini sizlere ulaştırıyoruz.
Garip Bekir bu ilahide Gavsı Sani Şeyh Seyyid Abdulbaki (ks) hazretlerine duyulan büyük muhabbeti konu edinmiştir.

 

“BABAM BABAM SULTANIM” (Sözler);

Menzil köyüne vardım elinden tövbe aldım
Günahları bırakıp yeni sevdaya daldım
Babam babam sultanım
Kâmil mükemmil şeyhim himmet eyle sen

Muhammed’in torunu yakar gönül korunu
Ona gidip gelenin hiçten olmaz sorunu
Babam babam sultanım
Kâmil mükemmil şeyhim himmet eyle sen

Asası var elinde tevhidi var dilinde
Benim sevdiğim Seydam yaşar Menzil ilinde
Babam babam sultanım
Kâmil mükemmil şeyhim himmet eyle sen

Rabbimizden diliyor ledün ilmi biliyor
Senenin iki ayı Afyon’a da geliyor
Babam babam sultanım
Kâmil mükemmil şeyhim himmet eyle sen

Bu Seyda bize yeter kalır mı gamla keder
Afyon’a geldiğinde sofiler bayram eder
Babam babam sultanım
Kâmil mükemmil şeyhim himmet eyle sen

Çok severim Seydamı duyun benim sevdamı
Afyon’un ovaları olur mahşer meydanı
Babam babam sultanım
Kâmil mükemmil şeyhim himmet eyle sen

Nazarı kalpler deler melun şeytanı çeler
O ağacın altında neler görmüşüm neler
Babam babam sultanım
Kâmil mükemmil şeyhim himmet eyle sen

Kurban olam soyuna yumuşacık huyuna
Rabbimin emri ile döner gider köyüne
Babam babam sultanım
Kâmil mükemmil şeyhim himmet eyle sen

Müride nefes olsun kalbine hüzün dolsun
Güle güle git Seydam yolların açık olsun
Babam babam sultanım
Kâmil mükemmil şeyhim himmet eyle sen

Günü güne eklerim sen olmasan teklerim
Allah nasip eylesin seneye de beklerim
Babam babam sultanım
Kâmil mükemmil şeyhim himmet eyle sen
MUSTAFA HAYRİ BABA

Etrafa nurlar saçan

Hak&#;kı batıldan seçen

Aşk yollarını açan

Mustafa Hayri Baba

İhvanı aydınlatan

Aşkı Hak&#;la yandıran

Derya gibi çağlatan

Mustafa Hayri Baba

Ahmed&#;le sohbet eden

Hak ile ülfet eden

Talipleri kenz eden

Mustafa Hayri Baba

Kadiriyi derya eden

Kalpleri gülşen eden

Hak cemalini gören

Mustafa Hayri Baba

Seyreden ve ettiren

Hem eren hem erdiren

Sırla gören, gördüren

Mustafa Hayri Baba

Mehmed Albayrak uyan

Dostum rengine boyan

Budur sahibüzzaman

Mustafa Hayri Baba

* * *

SELAM SANA HAYRİ BABA

Usül erkânın döner

Yönelip Allah&#;a gider

Hak katında sözün geçer

Selam sana Hayri Baba

Dervişlerin halka halka

Gönül bağlamışlar Hak&#;ka

Ağyarın şerrinden sakla

Selam sana Hayri Baba

Uzak yakın demez gelir

İhvanlara feyiz verir

Hem gafletimiz giderir

Selam sana Hayri Baba

Nazarların nurlar saçar

Neşe denizini açar

Salihlerin hemen coşar

Selam sana Hayri Baba

Bağlamış Hak&#;ka kalbini

Hem ederdi çok zikrini

Analım güzel ismini

Selam sana Hayri Baba

Gel girelim bahçesine

Yapışalım pekçesine

Kulak ver güzel sözüne

Selam sana Hayri Baba

Ölü değil hay duruyor

Gelen ihvanı görüyor

Tasarrufun sürdürüyor

Selam sana Hayri Baba

Bu fakir Mehmed&#;in neyler

Durmayıp aczini söyler

Daima yardımın gözler

Selam sana Hayri Baba

* * *

UÇUP GİTTİN ARAMIZDAN

Sultan şeyhim Hayri Baba

Çok rahmetler olsun sana

Kavuşmak için Allah&#;a

Uçup gittin aramızdan

İnan çok severim seni

Sevdiğine sevdir beni

Bu hasretin ne merhemi

Uçup gittin aramızdan

Sohbetinden mahrum kaldık

Ne büyük gaflete daldık

Hizmetinden geri kaldık

Uçup gittin aramızdan

Bu aleme gelmiş idin

Hep doğruyu bilmiş idin

Hak&#;ka gönül vermiş idin

Uçup gittin aramızdan

Dönermiydin acep geri

Allah emri dönmez geri

Gel gir gönlümüze bari

Uçup gittin aramızdan

Hizmetini göremedik

Esrarına eremedik

Kıymetini bilemedik

Uçup gittin aramızdan

Mehmet Albayrak neylesin

Halini kime söylesin

Rabıtaya gönül versin

Uçup gittin aramızdan

* * *

Sana uyan Hak&#;ka gider

Hem masivayı terkeder

Budur şeyhi muteber

Esseyyid Hayri Baba

Gündüzlere şems olan

Gecelere mah olan

İşi gücü Hak olan

Esseyyid Hayri Baba

Sırrı Hak&#;ka aşina

Söz konuşmaz başuna

Akıl ermez işine

Esseyyid Hayri Baba

Bilmek gerek kıymetin

Cana minnet hizmetin

Esti yine himmetin

Esseyyid Hayri Baba

Durmaz Hak&#;kı anarsın

Ateşiyle yanarsın

Yaklaşanı yakarsın

Esseyyid Hayri Baba

Hacı Muhammed Baba

Çok rahmet olsun ona

Halini vermiş sana

Esseyyid Hayri Baba

Teşrifinde var hikmet

Bu ümmete bir rahmet

Nazarın bize yönelt

Esseyyid Hayri Baba

Mehmed&#;in ister medet

Aman canım himmet et

Ulu bir kişi gayet

Esseyyid Hayri Baba

* * *

Tarıkına girmek gerek

Yoluna ser vermek gerek

Hizmetinde olmak gerek

Sultan Hayri Baba&#;nın

Eğer matlubun hak ise

Gelin kulak verin söze

Düşün gidin siz bu ize

Sultan Hayri Baba&#;nın

Hak deyip halka kurarlar

Tevhid demini sürerler

Allah&#;ını zikrederler

İhvanı Hayri Baba&#;nın

Harıl harıl feyizleri

Gelip mesteder bizleri

Ne alidir himmetleri

Sultan Hayri Baba&#;nın

Uzun söyleme Albayrak

İhlas ile bağlanarak

Sözünde yüzünde Hak

Seyret Hayri Baba&#;nın

* * *

Sen Rab&#;bine kul olmuşsun

Habibine yar olmuşsun

İçerine kor doldurup

Yana yana kül olmuşsun

Yandır bizi yanalım

Ateşine kanalım

Hak cemalin bulalım

Sultan şeyhim geldik sana

Hayri Baba geldik sana

Sen canların cananısın

Dertlilerin dermanısın

İhvanların seyre dalsın

Sultan şeyhim geldik sana

Hayri Baba geldik sana

Canlar arar canı sende

Nazarınla himmet eyle

Gönül durmaz gayrı bizde

Sultan şeyhim geldik sana

Hayri Baba geldik sana

Gel virane gönlümüze

Taht kurmuşsun kalbimize

Sevgin dolmuş içimize

Sultan şeyhim geldik sana

Hayri Baba geldik sana

Bizler birer garip kuluz

Ne ararız ne buluruz

Himmetinle var oluruz

Sultan şeyhim geldik sana

Hayri Baba geldik sana

* * *

Arayıp da zor bulduğum

Aşkından feyiz aldığım

Himmetiyle var olduğum

Benim şeyhim gülüm var ya

Gezer gönül deryasında

Elinden tesbih aldığım

Gönlümü ona saldığım

Aşk deryasına daldığım

Benim şeyhim gülüm var ya

Gezer gönül deryasında

Canıma canan bildiğim

Aşkı ile eridiğim

Nefsimden fazla sevdiğim

Benim şeyhim gülüm var ya

Gezer gönül deryasında

Aşkıyla serden geçtiğim

Gönlüme sultan seçtiğim

Has çorbasından içtiğim

Benim şeyhim gülüm var ya

Gezer gönül deryasında

* * *

Ben bu aşkın mecnunuyam

ey benim kamil mürşidim

Hak cemalin meftunuyam

ey benim kamil mürşidim

Aşkım seni arar bulur

cemaline hayran olur

Nurlara kalbim boyanır

ey benim kamil mürşidim

Gönül kasrında şahımsın

sema-i dilde mahımsın

Hüdayi cilvegahımsın

ey benim kamil mürşidim

Aklımı sahraya saldım

aşkın deryasına daldım

Didarına hayran kaldım

ey benim kamil mürşidim

Uludur gayet kemalin

ruh verir feyz-i zulalin

Nur nesreder gül cemalin

ey benim kamil mürşidim

Siretin hep şeriattır

kelamın dürr-i hikmettir

Yolun ayn-ı hakikattir

ey benim kamil mürşidim

Hak&#;kın ismi celalinden

gül açılmış cemalinden

Hiç doyulmaz kemalinden

ey benim kamil mürşidim

Her kim sırrına eremez

hakikat gülün deremez

Didar-ı Hakkı göremez

ey benim kamil mürşidim

Feda olsun dil ü canım

senin yolunda sultanım

Eriştir derde dermanım

ey benim kamil mürşidim

Hüdayi Sırrı sübhane

ağlayu geldi divane

Eriştir hak divanına

ey benim kamil mürşidim

* * *

Seherlerde çıktım yola

Hem rabıta ala ala

Cemali boyanmış nura

Şeyhim Mehmet Babamın da

Boyu Resulullaha benzer

Daim Allah diye gezer

İsmi Beytullah&#;ta yazar

Şeyhim Mehmet Babamın da

Cümle velilerin başı

Hak&#;kı zikretmektir işi

Düşünmeden ol dervişi

Şeyhim Mehmet Babamın da

Kolu Mürteza Ali&#;dir

Piri Gavsul Geylani&#;dir

Mürşidi Hayri Baba&#;dır

Şeyhim Mehmet Babamın da

Ne güzel bir makamı var

Dillerinden feyiz akar

Muhammed&#;e olmuştur yar

Şeyhim Mehmet Babamın da

Bağlum&#;da gülleri açmış

Etrafına nurlar saçmış

Mevlam bizi evlat etmiş

Şeyhim Mehmet Babama da

Sultan Mehmet Babama da

* * *

Ben bu aşkın mecnunuyum

Hay benim baba sultanım

Mah cemaline hayranım

Hay benim baba sultanım

Sözlerin hep hakikattir

Tarıkın hak şeriattır

Bilenlere ne devlettir

Hay benim baba sultanım

Resulün aşkına yandım

Aşkın şarabına kandım

Şemi pervaneye döndüm

Hay benim baba sultanım

Hak&#;tan oldu bize nimet

Her insana olmaz kısmet

Kadiri&#;ye candan hizmet

Hay benim baba sultanım

Geylani&#;ye candan hizmet

Hay benim baba sultanım

Hak&#;kın ismi cemalinden

Feyz dökülür kemalinden

Hak görünür nur yüzünden

Hay benim baba sultanım

Âşıklar hiç ziyan etmez

Gözlerinden yaşlar bitmez

Bu yolda yanmayan bilmez

Hay benim baba sultanım

Hay benim pirim sultanım

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası