atatürk kurtuluş savaşı nı nerede başlatmıştır / Kurtuluş mücadelesini başlatan yolculuk - Son Dakika Haberleri

Atatürk Kurtuluş Savaşı Nı Nerede Başlatmıştır

atatürk kurtuluş savaşı nı nerede başlatmıştır

Kurtuluş mücadelesini başlatan yolculuk

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından düşman gemileri İstanbul önlerine demir atmış ve imparatorluğun başkentini 13 Kasım ’de işgal etmişti. Dahası İzmir’de, Adana’da, Antep’te, Maraş’ta; yurdun dört bir yanında düşman askeri vardı. İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar ve Yunanlar toprakları aralarında çoktan paylaşmıştı. Mustafa Kemal ve arkadaşları böyle bir ortamda tarihi yolculuklarına çıktı. Bandırma Vapuru, fırtınalar ve dalgalar arasında 19 Mayıs günü Samsun’a ulaştı.

Kurtuluş mücadelesini başlatan yolculuk

Önce Mondros sonra işgal

30 Ekim ’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ağır maddeler içeriyordu. 25 maddelik antlaşma, Osmanlı Devleti’ni düşman işgaline açık bir hale getiriyordu. Nitekim kısa sürede antlaşmanın maddeleri uygulanmaya başladı. Antlaşmadan sadece 13 gün sonra düşman gemileri İstanbul’a demirledi.
Düşman askerleri hızla memleketin dört bir yanını işgal ettikleri sırada Karadeniz’den bir haber geldi. Rumlar, ’un mart ayında Samsun ve çevresinde kargaşa yaratmaya başlamıştı. Rum çeteler köyleri basıyor, Türkleri öldürüyordu. Buna karşın bölgedeki Türk halkı kendilerini savunmak için harekete geçmişti. Rumların amacı açıktı: Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesi gereği İtilaf Devletleri'nin bölgeyi işgal etmesi için zemin hazırlıyorlardı.

Kurtuluş mücadelesini başlatan yolculuk

Anadolu’ya götüren görev

Bölgede oluşan gerilim İngiliz Yüksek Komiserliği ve Karadeniz Ordusu Başkumandanlığı'nı rahatsız etti. Rumlara yapılan sözde saldırıları bahane ederek İstanbul Hükümeti'ne nota verdiler. Durumun kontrol altına alınmasını istediler. Aksi takdirde bölgenin işgal edileceğini bildirdiler. 

Bunun üzerine Samsun bölgesine, geniş yetkilerle donatılan bir komutanın gönderilmesi ve yaşananları yerinde tespit etmesi kararlaştırıldı. Görev için uygun bulunan kişi Mustafa Kemal’di. “9. Ordu Müfettişi” unvanıyla yola çıkacaktı.
Mustafa Kemal, o sıralarda işgal altındaki vatanın kurtarılmasının ancak Anadolu’ya geçmekle mümkün olabileceğini düşünüyordu. Kendisine verilen bu görev, beklemediği bir zamanda ayağına gelen tarihi bir fırsattı. 

Kurtuluş mücadelesini başlatan yolculuk

Geniş yetkilerle yola çıktı

Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi olarak Anadolu’ya gönderilmeden önce, görev bölgesinde tam yetkiyle söz sahibi olmak için gerekli belgeleri teslim aldı. Bu yetkiler, Mustafa Kemal’e amacına giden yolda büyük kolaylıklar sağladı. Kendisini Anadolu’ya götürecek atama emrini eline aldığı gün yaşadığı duyguları daha sonra şöyle anlatacaktı:

“Talih bana öyle müsait şartlar hazırlamıştı ki, kendimi onların kucağında hissettiğim zaman ne kadar bahtiyarlık duydum, tarif edemem. Harbiye Nezareti’nden çıkarken, heyecanımdan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafes açılmış, önünde geniş bir alem, kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim.”

Bandırma Vapuru’nun zorlu yolculuğu

Mustafa Kemal ve silah arkadaşları İngiliz zırhlılarının arasından süzülüp 16 Mayıs sabahı Karadeniz’e doğru yol almaya başladı. 41 yaşındaki vapur yorgundu; böylesine zor bir yolculuk için çok uygun olduğu söylenemezdi. Vapur, türlü tehlikelerle boğuştu. 

Bandırma Vapuru olumsuz hava koşulları, dalgalar ve peşlerini bırakmayan İngiliz zırhlısını atlatmayı başardı. 17 Mayıs’ta İnebolu’ya, 18 Mayıs’ta Sinop’a uğradıktan sonra nihayet 19 Mayıs’ta Samsun Limanı’na demirledi. Asıl yolculuk ise şimdi başlıyordu. Bu yolculuğun sonunda bir memleketin kurtuluşu vardı.

Kaynak: AA, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Dönemi 

kaynağı değiştir]

Ayrıca bakınız: İstanbul'un işgali

Yunan zırhlı "Kilkis" (yanında muhripDafni)
İtalyan zırhlı RN Roma(İstanbul, )

yılı sona ererken Osmanlı payitahtı İstanbul ile Çanakkale Boğazı bölgesi kadar İtilaf askeri tarafından işgal edildi.[63] 6 Kasım'da Boğazlar silahsızlandırıldı. 7 Kasım'da işgal güçleri Çanakkale'den geçti. 13 Kasım günü, İtilaf Devletlerinin 61 parça harp gemisinden oluşan bir donanması, mütareke şartlarının kendilerine verdiği yetkiye dayanarak, İstanbul önlerine gelip demir attılar. Bu donanmada 15 muharebe gemisi, 11 kruvazör, 29 muhrip ve 6 denizaltı gemisi bulunuyordu.[73] Aynı gün Boğazdan 11 harp gemisi ile Yunanların bir zırhlısı daha giriş yapmış ve toplam gemi sayısı 73'e çıkmıştır.[73] 13 Kasım'da İtilaf filosundan Birleşik Krallık, Fransız ve İtalyan askeri olmak üzere toplam, asker İstanbul'a çıkarıldı.[73] 23 Kasım 'de Ahmet İzzet Paşa yeni hükûmeti kurdu. 9 Şubat'ta Hadisat gazetesinde Süleyman Nazif 'Kara Gün' başlıklı bir yazı yazdı. Türk milletinin böyle bir işgali yaşamadığını ve bunu kaldıramayacağını söyledi. İtilaf Devletleri Türk halkının tepkisini çekmemek ve işgalin haklılığını kanıtlamak için işgalin geçici olduğunu amacının Padişahlığı, halifeliği, azınlıkları korumak olduğu; Padişahlık makamının kaldırılmadığını ve İstanbul'dan verilecek kararların geçerli olduğunu ilan etti.[kaynak belirtilmeli]

Çoğunluğu Britanyalılardan oluşan bir subay grubu ve asker grubu meclisi bastı ve kapattı. Böylece TBMM açılana kadar halkın sesi kesildi. Milliyetçi ve millî mücadelenin devamını sağlamak amacını güden milletvekillerini Malta'ya sürgüne gönderdiler. Bu vekillerin bir kısmı 'de bir kısmı da arasında Anadolu'ya döndüler.[kaynak belirtilmeli]

Kuvâ-yi Milliye[değiştir

Kurtuluş Savaşı hangi olay ile başlamıştır? Kurtuluş Savaşı'na resmi olarak son veren antlaşma nedir?

Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleşmiş ve ilk kez 19 Mayıs 'da Samsun'a çıkması ile başlamıştır. 3 yıl süren büyük kayıplar ve uğraşlar ile Türk milleti bağımsızlığının sembolü olan bu zafere ulaşmıştır. Kurtuluş Savaşı aynı zamanda Türk Devleti'nin ilk kez İtilaf Devletleri tarafından tanınmasını ve resmi olarak kabul edilmesini sağlamıştır.

KURTULUŞ SAVAŞI KRONOLOJİSİ

O yıllarda Anadolu toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal altına alınmış ve dönemin hükümeti olan İstanbul Hükümeti yönetimde aktif ve söz sahibi değildir. Bu durum içerisinde Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin tam bağımsızlığına kavuşması için halkı ve düzenli orduları göreve çağırmıştır. İlk adımda Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak tam bağımsızlığın meşalesini yakmıştır. Bu adımı takiben Amasya ve Havza genelgeleri yayınlanarak milli bilincin halk ve ordu arasında da yaygınlaşması amaçlanmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın neden olması gerektiği, amacı ve kazanmak için ihtiyaç duyulan yöntemler Amasya Genelgesi'nde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Amasya Genelgesi'nin ardından da hem Erzurum'da hem de Sivas'ta bizzat Atatürk'ün katılımıyla kongreler yapılmıştır.

KURTULUŞ SAVAŞI HANGİ OLAY İLE BAŞLAMIŞTIR?

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı ordusu güç kaybetmiş ve İtilaf Devletleri tarafından işgaller başlamıştır. İstanbul Hükümeti'nin de yönetimde yetersiz kalması bir kurtuluş mücadelesini zorunlu kılmıştır. 15 Mayıs yılında İzmir'in Yunanlıların işgali altına girmesi ise milli bağımsızlık düşüncesinin kaçınılmaz olduğunu göstermiş ve bu olay Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Ancak kimi kaynaklarda Kurtuluş Savaşı'nı başlatan olay Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs yılında Samsun'a çıkması olarak kabul edilir. Kurtuluş Savaşı 11 Ekim 'de sona ermiş, Türk milleti ve ordusu 3 yıl süren savaş sonunca tam bağımsızlığına kavuşmuştur.

KURTULUŞ SAVAŞI OLAYLARI OLUŞ SIRASI

İzmir'in 15 Mayıs yılında Yunanlılar tarafından işgal edilmesiyle birlikte Kurtuluş mücadelesi düşüncesi ortaya atılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu ve İstanbul Hükümeti'nin de görevini yerine getirmediği beyanları ile 3 cephede Kurtuluş Savaşı'nı başlatma kararı almıştır. 19 Mayıs yılında Samsun'a çıkan Atatürk, böylece kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusu Doğu'da Ermenilerle; Güney'de Fransızlar ve Ermenilerle; Batı'da ise Yunanlılarla mücadele etmiştir. İzmir'in işgali ile açılan Batı cephesinde Kuva-i Milliye birlikleri ile savaştaki en önemli başarılar elde edilmiştir. Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında Amasya ve Havza genelgeleri ile savaşın nedenlerini anlatmış,

Sivas ve Erzurum kongreleriyle de Türk milletinde bağımsızlık ve milli bilincin oluşması için çalışmalar yapmıştır. 23 Nisan 'de Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı Mebusan Meclisi'nin çalışmalarına son vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını gerçekleştirmiştir. Ardından Kars, Sarıkamış geri alınarak Gümrü Anlaşması imzalanmıştır. Birinci ve İkinci İnönü Savaşları ile düşman orduları yenilgi almaya devam ederken, Sakarya Meydan Savaşı ile Sakarya'nın doğusu Yunanlılardan temizlenmişti. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Savaşı ile zayıflayan Yunan ordusu 9 Eylül'de İzmir'de mağlup edilmiş ve İzmir tam bağımsızlığına kavuştu. Alınan bu askeri başarılar sonucunda 11 Ekim tarihinde Mudanya Mütarekesi imzalandı. Savaşın bitişinin resmi olarak kabul edildiği anlaşma ise Lozan Antlaşması olarak kayıtlara geçti.

Kurtuluş Savaşı Kahramanları, Kurtuluş Savaşı Tarihi, Cepheleri, Sebepleri ve Sonuçları

Kurtuluş Savaşı Nerede Başladı? Kurtuluş Savaşı'na Kimler Katıldı?

Haberler

Teknoloji

Kurtuluş Savaşı Nerede Başladı? Kurtuluş Savaşı'na Kimler Katıldı?

I. Dünya Savaşı'ndan yeni çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nin işgali sonucunda, ülke sınırlarını korumak için yılları arasında Milli Mücadele olarak da bilinen Kurtuluş Savaşı gerçekleşmiştir. Bu savaş, birçok cephede geçen siyasi ve askeri bir mücadeledir. Kurtuluş Savaşı sadece Türk Milleti için değil, işgalci devletlerin hakimiyetinde olan tüm milletler içinde ışık oldu. Milli Mücadele ile tam bağımsız yeni bir devlet kurma yolunda ilk adımlar atıldı ve elde edilen zafer ile Türk milletinin saygınlığı daha da arttı. Peki, Kurtuluş Savaşı nerede başladı? Hangi devletler katıldı? İşte detaylar

Osmanlı Devleti, yılında imzalanan Mondros Antlaşması ile ilk yenilgisini kabul etti. Bu antlaşma maddelerine göre İtilaf devleri Osmanlı Devleti'ne ait istediği bölgeyi işgal etme hakkın sahipti. Osmanlı padişahı hanedanlığı ve saltanatını düşünürken, İstanbul hükümeti ise ilerde yapılacak bazı görüşmelerin Mondros'un ağır koşullarını hafifletebileceğine inanıyordu. Mondros Ateşkes Antlaşması ile her yer işgal edilmeye başlandı. Boğazlar İngilizlerin kontrolüne geçerken, daha birçok bölgede başka devletlerin işgaline maruz kaldı. Çukurova'da bulunan Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Hükümeti'nden geri çekilme emrini aldı. Fakat Mustafa Kemal Paşa bu emre uymadı ve Ankara'da Ali Fuat Paşa'nın yanına gidip İstiklal Savaşı hazırlıklarına başladı. Kurtuluş Savaşı hakkında merak edilenleri sizler için derledik

Kurtuluş Savaşı Nerede Başladı? Kurtuluş Savaşı'na Kimler Katıldı?

Kurtuluş Savaşı Nerede Başladı? Kurtuluş Savaşı'na Kimler Katıldı?

Aşağıdakiler De İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası