atış hareketi formülleri / Düşey Atış Hareketi | funduszeue.info

Atış Hareketi Formülleri

atış hareketi formülleri

Fizik Atış Formülleri

Fizik Atış Formülleri
Fizik Atış Formülleri: Fizik biliminde  atış problemlerini çözmek istiyorsak önce atış hareketinin türünü belirlememiz gerekmektedir. Bu durumu şöyle hayal edelim bir taşı yatay, serbest düşme ve aşağıdan yukarıya doğru atabiliriz veya aşağıya doğru atabiliriz ve her durumda farklı formüller kullanmamız gerekir.   

Serbest Düşme : Serbest düşme adından da anlaşılacağı üzere belirli bir yükseklikten ilk hızı sıfır olan yani herhangi bir hıza sahip olmayan  bir cismin yeryüzüne doğru hareket etmesine denir. Örneğin, yağmurun yağması, kafamıza bir talih kuşunun pislemesi gibi.

Serbest düşmede üç farklı formülümüz vardır.

 • h= 1/2 x gx t^2 yani yükseklik eşittir yer çekimi ivmesi çarpı zamanın karesinin yarısına eşittir.
 • V= gxt    yani hız eşittir yer çekimi ivmesi çarpı zaman.
 • V^2= g* h  bu formül zamansız hız formülü olarak geçmektedir. Hızın karesi eşittir yer çekimi ivmesi çarpı yükseklik.
Düşey Atış :  Düşey atış serbest düşme hareketine benzer ama tek bir farkı vardır o da cisim aşağıya düşmeyecek, fırlatılacak. Yani belirli bir hız ile yeryüzüne gönderilecek. Örneğin bir uçan balondan yeryüzüne dik bir açı yapacak şekilde bir taş fırlatmak.

Düşey atışın serbest atıştan farkı cismin ilk hızı olmasıdır. Düşey atışın formülü şöyledir.

 • h= Vo xt - 1/2 x g x t^2 yükseklik eşittir  Vo ilk hız çarpı zamandan yer çekimi ivmesi çarpı zamanın karesini çıkartılmasına.
 • V= Vo^2+ 2gh             hız bulmak istiyorsak ilk hızın karesinden yer çekimi ivmesiyle yüksekliğin 2 katını toplmamız gerek.
 • V= Vo^2-  2gh      
   Aşağıdan Yukarıya Düşey Atış: 
 • h= Vot+ 1/2 x g x t^2
 • V=Vo-g x t^2
 • V=Vo-g x t
 • V^2 =Vo^2 -g x hmax
 • t uçuş = 2*Vo / g
 • t çıkış =Vo/g
 • hmax = Vo^2 /2g
Yukarıdan Aşağıya Düşey Atış 
 • h = Vo x t -1/2 x g x t^2
 • V= Vo + gt
 • V^2 = Vo^2 +2 x g x hmax
Yatay Atış: 
 • Xmenzil = Vt
 • h=1/2 x g x t^2
 • Vx =Vo
 • Vy=gt
 • Vy^2 =2g x h 
 • V^2 = Vo^2 + Vy^2

Son Güncelleme :

Fizik Atış Formülleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.


0 Yorum Yapılmış "Fizik Atış Formülleri"


Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir. Basıncın formülü;Basınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (metrekare) (m2) ve P=F/S şeklinde alınıfunduszeue.infoılarda basınç ve basın
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kâğıt ve tekstil i
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması ya da yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktüfunduszeue.info yer değiştirme doğrultusund
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın ya da bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi o
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4)subrastH2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+ d
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan ya da M
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir. İtme formülü; İtme= net kuvvet
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri

Popüler İçerik

Vida Formülü

Vida Formülü

Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış

Açısal Momentum Formülü

Açısal Momentum Formülü

Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi

Fosfit Formülü

Fosfit Formülü

Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl

Nişadır Formülü

Nişadır Formülü

Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır formülü NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek

Sirke Ruhu Formülü

Sirke Ruhu Formülü

Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si

Ağırlık Hesaplama Formülü

Ağırlık Hesaplama Formülü

Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı

fizik ders videoları

 

LİSE 3 KONULARI

Yeryüzünde hareket

düşey doğrultuda atış - yatay atış - eğik atış - dairesel hareket - kepler yasaları- basit harmonik hareket

Momentum

itme ve momentum - momentumun korunumu

Elektrostatik

elektrik yükü - elektriklenme - elektroskop - coulomb kanunu- elektrik alan - potansiyel - kondansatörler

Elektrik akımı

elektrik akımı - elektroliz - iletkenlik - transformatörler - elektrik devreleri - üreteçler ve lambalar - akım, gerilim, direnç - eşdeğerdirenç - üreteçler

 

konuyla ilgili ders videosunu izlemek için tıklayınız

 

Bütün atış hareketleri (hava direnci ihmal edilirse) sabit ivmeli harekettir. Atış hareketlerinde atılan cisim yerçekimi kuvveti etkisinde kalacağından, yerçekimi ivmesiyle yere düşer. Dünya'nın yerçekimi ivmesi ortalama 9,8 m/s2 dir. Cismin ağırlığı ve atış şekli ne olursa olsun (serbest düşme, aşağı düşey atış, yatay atış, eğik atış) , sürtünmeler ihmal edildiğinde, ivmesi her zaman 9,8 m/s2 olur. Hava direnci ve diğre etkileri atış hareketleri konusunda ihmal edeceğiz. Bu durumda atış hareketleri sabit ivmeli hareket denklemleriyle çözülebilir.

Ay'da bir çekiç ve tüy aynı anda serbest bırakılırsa, aynı anda düşer. Nasa tarafından çekilen video içintıklayınız.

Serbest Düşme

Eğer hava olmasaydı bütün cisimler aynı ivme ile yere düşerlerdi. Dünya'da bu ivmenin adı yerçekim ivmesidir ve değeri ortalama m/s2 dir. Yani hava direncini ihmal edersek yeryüzü yakınlarındaki bütün cisimler bütün cisimler Dünya'ya bu ivmeyle düşeceklerdir. İvmeli hareket konusundaki denklemler ve grafikler serbest düşme için de geçerlidir. Serbest düşen cismin ilk hızı sıfır, ivmesi yerçekim ivmesidir (yaklaşık 10 m/s2).

Yandaki animasyon m yükseklikten serbest düşmeye bırakılan cismin her bir saniyedeki anlık konum ve anlık hızını göstermektedir. Yerçekim ivmesi 10 m/s2 olarak alınmış ve hava direnci ihmal edilmiştir.

 &#;X = v0.t + 1/2.a.t2   ve   v = v0+ a.t

denklemlerini her türlü düşey atış için kullanabiliriz. Serbest düşme için v0=0 ve a=g=10 m/s2 alınır. Atış hareketlerinde aşağı yön (+), yukarı yön (-) kabul edilirse, hız ve ivmenin işaretleri ona göre belirlenir.

Cismin hızının her bir saniyede 10 m/s arttığına ve yerdeğiştirmesinin zamanın karesiyle orantılı (x= 5.t2) arttığına dikkat edin.

 

Aşağıdan Yukarıya Düşey Atış

 

 

Yandaki animasyon aşağıdan yukarıya düşey atış hareketi yapan cismi göstermektedir. Cisim yerden belli bir maksimum yüksekliğe kadar çıkar sonra serbest düşme yapar. Maksimum yükseklikteki anlık hızı sıfırdır. Bu hareketi ilk hızı olan düzgün yavaşlayan doğrusal harekete benzetebiliriz. formülleri aynıdır. Cisim maksimum yükseklikte anlık olarak durur ve bundan sonra ters yönde hızlanan hareket yapar.

İlk hız vektörü ile ivme vektörünün birbirine zıt yönlü olduğuna dikkat edin.

 

 

Yukarıdan Aşağıya Düşey Atış

 

 

Yandaki animasyon belli bir yükseklikteki cismin aşağıya doğru bir ilk hızla atılmasını gösteriyor. Bu hareket ilk hızı olan düzgün hızlanan doğrusal harekete benzer. Formülleri aynıdır.

Düşey atış hareketlerinin bazı formülleri yukarıda özetlenmiştir. Bütün formüller ivmeli hareket formüllerinden çıkarılabilir. Düşey atış hareketleri ivmeli hareketin düşey düzlemde gerçekleşmesinden başka bir şey değildir. Eğer ivmeli hareketi iyi biliyorsanız, düşey atış konusunda zorlanmazsınız.

Çözümlü ATIŞ HAREKETLERİ soruları

simulasyon için tıklayınız.(simulasyonda serbest düşme için ilk hız=0 yapınız. Yukarı atış hareketi için eğim açısı 90; aşağı atış için eğim açısı yapılmalıdır.)

simulasyon için tıklayınız. (simulasyonda ilk hız=0 yapınız)

üniversite, fizik, matematik, kalkülüs, calculus, diferansiyel denklemler

e-mail:[email protected]

fizik ders videoları

özel ders matematik, özel ders ankara, özel ders fizik, özel eğitim, özel ders verenler, ders verenler, özel ders ilanları, özel ders fiyatları, özel ders ilanları, calculus , calculus , calculus bilkent, calculus metu, calculus pdf, odtü calculus, thomas calculus, özel ders calculus, özel ders diferansiyel, özel ders differential equations, özel ders dif, özel ders mekanik, özel ders elektrik, özel ders elektrik ve manyetizma, özel ders statik, özel ders dinamik, özel ders akışkanlar mekaniği, özel ders lys, özel ders ygs,
matematik fizik özel ders , video
kaynağı değiştir]

Cismin konumunun zaman parametresine bağlı denklemi şudur:

{\displaystyle x=v_{0}t\cos(\theta )},
{\displaystyle y=v_{0}t\sin(\theta )-{\frac {1}{2}}gt^{2}}.

Zamandan bağımsız bir konum denklemi yazılmak istenirse şu şekilde olur:

{\displaystyle y=\tan(\theta )\cdot x-{\frac {g}{2v_{0}^{2}\cos ^{2}\theta }}\cdot x^{2}},

Burada, g, θ ve v sabittir. Dolayısıyla fonksiyonun grafiği parabol şeklindedir. Bu da atış hareketinde yörüngenin parabolik olduğunu gösterir.

Atılan cisim parabol çizerek ilerleyeceği için

θ = atış açısı

h= maksimum yükseklik

x = maksimum yüksekliğe ulaştığı noktanın yatay uzaklığı (menzilin yarısı)

θ=arctan(2h/x) olur.

Maksimum yükseklik[değiştir

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası