aricioğlu sigorta aracilik hizmetleri / ARICIOĞLU SÄ°GORTA ARACILIK HÄ°ZMETLERÄ° LTD. Esenler Ä°stanbul Telefon

Aricioğlu Sigorta Aracilik Hizmetleri

aricioğlu sigorta aracilik hizmetleri

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

DİKKAT! T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN TÜM MAL SİGORTALARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÖRNEK FORMA DAYANARAK HAZIRLANAN İŞBU FORM GENEL BİR BİLGİLENDİRMEYİ İÇERMEKTE OLUP, İLGİLENİLEN ÜRÜN İLE ÖRTÜŞMEYEN HÜKÜMLERİ İÇEREBİLİR. BÖYLE BİR DURUMDA, İLGİLİ ÜRÜNE DAİR ÖZEL VE GENEL ŞART DÜZENLEMELERİ ESAS ALINIR. BU NEDENLE LÜTFEN İLGİLİ ÜRÜNE İLİŞKİN ÖZEL VE GENEL ŞARTLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

DİKKAT! KONUT SİGORTASI POLİÇELERİ BAKIMINDAN SAHİP OLDUĞU ÜRÜNÜN VERDİĞİ TEMİNATLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. POLİÇEDE YER ALAN SİGORTA TEMİNATLARI VE BUNLARIN DETAYLARINA İLİŞKİN OLARAK ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR OKUNMALIDIR.

DİKKAT !.. İŞBU FORM, TARAFLARCA İMZA EDİLMİŞ OLSA BİLE, TARAFLAR ARASINDA AYRICA BİR TEKLİFE KONU EDİLMİŞ VE/VEYA SİGORTA SÖZLEŞMESİ İLE SONLANMIŞ OLMADIKÇA, TEK BAŞINA HİÇBİR ŞEKİLDE BİR TEKLİF VEYA SÖZLEŞME ANLAMINA GELMEZ.

SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Sözleşmeye Aracılık Eden Sigorta Acentesinin;

Ticaret Unvanı : ARICIOĞLU SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Adresi : TÜRKİYE, İstanbul , Esenler, Havaalanı MAH. , ATIŞALANI Mehmet Akif İnan Caddesi NO

Tel / Faks : /

B. UYARILAR (İlgı̇lı̇ ürününe dair özel ve genel şartlarda yer alan düzenlemeler öncelı̇klı̇ ve saklıdır.)

1. İşbu bilgilendirme formuna konu sigorta ürünü hakkında daha ayrıntılı bilgiyi, talebiniz üzerine sigortacı tarafından verilecek . Kasko Sigortası Genel Şartları ve özel şartlarından elde edebilirsiniz. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

2. Sigorta priminin tamamını, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.

3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin) ödeme belgesi almayı unutmayınız.

4. Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim, gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.

5. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.

6. Sözleşme süresi içinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca teminat tutarları artırıldığı takdirde,bu poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur.

Kullanıcı, işbu Sözleşme metnini bilgisayarına indirdiğini ve Sözleşmenin bu şekilde kalıcı veri saklayıcısı ile kendisine verildiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı tarafından onaylanarak kabul edilen mesafeli satış sözleşmesi funduszeue.info tarafından saklanmamaktadır. Web sitemizde yer alan standart mesafeli satış sözleşmesine her zaman ulaşmanız mümkündür. Ancak, standart sözleşmede değişiklikler yapılmış olabileceğinden, Kullanıcının onayladığı metne göre farklılıklar içerebilir. Kullanıcının onayladığı metne ulaşma imkanı bulunmamaktadır.

İŞBU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEDEN ÖNCE;

BEYAN/TAAHHÜT

Yukarıda verdiğim tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, sigortasını talep ettiğim sigortalıların herhangi bir sağlık sorunları bulunmadığını, beyan ve taahhüt ederim.

Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizm. LTD. ŞTİ.’nin yukarıda detayları bulunan teklifi poliçeleştirmeye ve sigorta şirketleri ile gerekli tüm işlemleri yürütmeye yetkili olduğunu kabul ederim. Beyanımın eksik ve/veya yanlış olması ya da kredi kartımdan poliçe priminin tahsil edilememesi halinde sigorta şirketinin ilgili poliçeyi düzenlememe veya kendi belirleyeceği şartlar ile düzenleme hakkının saklı olduğunu, bu durumda gerekirse satın alma işleminin geçersiz olacağını ve Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizm. LTD. ŞTİ. tarafından iptal edileceğini kabul ve taahhüt ederim.

ARICIOĞLU SİGORTA

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

 

Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. (“ARICIOĞLU SİGORTA” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, funduszeue.info internet sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

 

İşbu İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası’nın amacı, Şirketimize ait funduszeue.info alan adlı internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun maddesi ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (EU General Data Protection Regulation: “GDPR”) uyarınca, sizlere bilgi vermek ve gizlilik tercihlerinizi yönetmenize imkân sağlamaktır. 

 

e-sigortam olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta KVKK olmak üzere, tabi olduğumuz ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin korunmasının sağlanması ve bunlara hukuka aykırı olarak erişilmesini ve işlenmesini engellemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yapmayı ve yaptırmayı taahhüt eder. Şirketimiz bu şekilde elde edilen kişisel verileri ancak KVKK kapsamında funduszeue.info adresinde yer alan “Kişisel Veri Aydınlatma Metni” ile ilgili yasal mevzuata uygun şekilde işleyecek, belirtilen düzenlemelere aykırı olarak hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

 

ÇEREZ TANIMI, KULLANIM AMACI ve ÇEREZLER ARACILIĞI İLE İŞLENEN VERİLER

 

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerez, bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesini, sitenin geliştirilmesini ve daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunulması gibi işlevleri sağlar. Çerez kullanımının temel amacı, kullanıcının ilgisini çekmeyecek, gereksiz reklam gösterimine engel olarak Site deneyimini daha kaliteli hale getirmektir.

 

Çerez teknolojisi aracılığıyla Site kullanıcılarımızın rızaları ile vermiş olduğu bilgiler ile site üzerinde gerçekleştirilen tercihleri, sitede yer alan reklam banner’larına tepkileri ve IP nosu ve adresi gibi bilgilerden ibaret çerez verileri işlenmektedir.

 

İşbu metinde Sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezler kullanıldığı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğiniz Veri Sahibi olarak sizlere açıklanmaktadır.  funduszeue.info olarak çevrimiçi mecralarımızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Bu nedenle, iş bu Politika hükümlerini gerektiğinde değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Politika üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanır.

  

 HANGİ ÇEREZLERİN HANGİ AMAÇLARLA KULLANILDIĞI

 

Genel olarak çevrimiçi mecralarımızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 

 1. Operasyonel amaçlı kullanımlar: Şirket internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin idaresi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak, internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir.
 2. İşlevselliğe yönelik kullanımlar: Şirket internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmak, etkinliği artırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla çerez kullanabilecektir. İşlevsellik amacıyla kullanılan çerezlere, kullanıcı bilgilerinin ve tercihlerinin hatırlanmasını sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir.

 

 1. Performansa yönelik kullanımlar: Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerine ilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez kullanabilmektedir. Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek olarak, kullanıcıların Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerini nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir.

 

 1. Reklam amaçlı kullanımlar: Şirket’e veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform ve uygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi/parti çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veya reklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir.

 

ÇEREZLERİN YÖNETİLMESİ VE GİZLİLİK TERCİHLERİ

 

Genel uygulama olarak internet tarayıcıları ziyaret ettiğiniz sitelerin çerezlerini otomatik olarak kabul etmektedir. Şirketimiz tarafından Çerezlerin kullanımına ilişkin bilgilendirme, Şirketimize ait internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal medya sitelerine yapılacak ilk ziyarette açılır pencere ile verilmekte olup, bu pencereyi onaylayarak kapattığınızda işbu Çerez Politikasını kabul etmiş sayılacaksınız. Böylece Şirketimize ait internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal medya araçlarını kullanmanız neticesinde, çerezlerin Politika çerçevesinde, Politikaya uyumlu olarak kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarını kabul etmek istememeniz halinde, Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz.

 

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek, reddetmek veya kaydedilmiş çerezleri silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterli olacaktır. İnternet Tabanlı Site ve uygulamalarımızın kullanımı için çerez kullanımı zorunlu olmamakla beraber tarayıcınızı Çerez kullanımına kapatmanız, Çerezleri reddetmeniz veya silmeniz halinde internet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve sosyal medya araçlarımız gerektiği gibi çalışmayabilir, bunlara erişim sağlamanız ya da çeşitli işlevlerinden yararlanmanız engellenebilir. Böylece kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklar meydana gelebilir. Bu nedenle internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal medya araçlarımızın bazı özellikleri ve hizmetlerinin düzgün çalışması için çerezlere izin vermenizi tavsiye ederiz.

 

Tarayıcınızda bulunan Çerezler devre dışı bırakılana kadar; depolanmış olan çerez verilerinin temizlenmesi mümkündür. Bu ayarların yeri, kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir. Bilgisayarınızda hâlihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet tarayıcınıza çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın yardım menüsüne bakılmalıdır. Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Şirketimize ait web siteleri dâhil olmak üzere birçok web sitesi ve dijital platform düzgün çalışmayabilir. Zorunlu bulunan Çerezlerin çevrimiçi mecraların düzgün bir şekilde çalışabilmesi, kullanıcıların sitede gezinme ve site özelliklerinden yararlanması için kullanımı mecburi olan ve anonim nitelikteki çerezler olduğu da dikkate alınmalıdır.

 

ÇEREZLERİN KAPATILMASI ve SİLİNMESİ

 

Chrome:  

 • Bilgisayarınızda Chrome'u açın.
 • Sağ üstte Diğer Ayarlar'ı tıklayın.
 • Altta Gelişmiş'i tıklayın.
 • "Gizlilik ve güvenlik" bölümünün altında Site ayarları'nı tıklayın
 • Çerezler Tüm çerezleri ve site verilerini göster Tümünü kaldır'ı tıklayın.
 • Tümünü temizle'yi tıklayarak onaylayın.

 

Internet Explorer: 

 • Araçlar menüsünü tıklayın. Menüyü göremiyorsanız menülerin gösterilmesi için klavyenizde Alt düğmesine basın.
 • Çerezleri sil düğmesini tıklayın.
 • Onay penceresinde Evet düğmesini tıklayın.
 • Kapat düğmesini tıklayın

 

Firefox : 

 • Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin
 • Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin.
 • Çerezler ve site verileri bölümünde, Verileri temizle düğmesine tıklayın.
 • Çerezler ve site verileri kutucuğundan onay işaretini kaldırın.
 • Önbelleğe alınmış web içeriği kutucuğu işaretlenmiş olarak Temizle düğmesine tıklayın.

Yukarıda örnek olarak, yaygın şekilde kullanılan bazı tarayıcılara ilişkin Çerez ve gizlilik tercihlerinin nasıl yönetileceğine dair bilgi verilmiştir. Farklı tarayıcı kullanmaktaysanız, Çerez yönetimi için tarayıcınızın ayarlar sekmesini veya yardım merkezini ziyaret edebilirsiniz.

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER

 

Şirket internet sitesi ve platformları üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Sitemizden ulaşılan söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik-güvenlik, kullanım ve kişisel veri işleme politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin Şirket’ten bağımsız olduğu ve Şirket’in üçüncü kişilerin belirtilen bu uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye ederiz.

Zira reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan söz konusu üçüncü kişilere ait web sitelerinin kişisel veri ve bilgi işlemeleri ve kullanımları, etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.

 

Veri sahiplerinin sitemizden veya sitemizde link verilen diğer sitelerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından kendileri sorumludurlar.

 

KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR ve BAŞVURU YOLLARI

 

KVKK’nun maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, yasal şekilde işlenmiş bulunan kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, funduszeue.info adresinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” dokümanında belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası