ardışık sayılar 8 sınıf / Ardışık Sayılar Konu Anlatımı konulu ders ve çalışma notu, konu özeti

Ardışık Sayılar 8 Sınıf

ardışık sayılar 8 sınıf

Ardışık doğal sayılar toplama problemleri 4. sınıf

Ardışık doğal sayılar toplama işlemi problemleri :

44'ten 54'e kadar olan ardışık çift doğal sayıların toplamı nedir?

Ardışık üç çift sayının toplamı 'dir. Bu sayılardan en büyüğü kaçtır?

Ardışık dört çift doğal toplamı 'dir. Buna göre, büyük sayı kaçtır?

Ardışık üç tek sayının toplamı 'dur? Bu sayılardan en büyüğü 3 basamaklı en küçük tek doğal sayıdan kaç fazladır?

51'den 61'e kadar olan ardışık tek doğal sayıların toplamı kaçtır?

Ardışık 4 çift doğal sayının toplamı 'tür. Bu sayılardan en büyüğü kaçtır?

En küçüğü olan 4 ardışık çift doğal sayıların toplamı 3 basamaklı en büyük çift doğal sayıdan kaç eksiktir?

Toplamları 40, farkları 4 olan iki doğal sayıdan büyük olan sayı kaçtır?

Her gün bir önceki günden 15m fazla yol yürüyorum. İlk günde 40m yol yürüdüğüme göre 5 günde toplam kaç metre yol yürümüş olurum?

Bir çiftlikte 36 inek, ineklerden 1 deste fazla kuzu, kuzulardan 2 düzine fazla da koyun vardır. Buna göre bu çiftlikte inek, koyun ve kuzuların toplamı kaçtır?

İki yıl önce 7, 9, 11 yaşlarında olan üç kardeşin 5 yıl sonraki yaşları toplamı ne olur?

Dört arkadaşın yaşları ardışık çift sayı olup toplamı 76'dır. Kişilerin en büyüğü kaç yaşındadır?

Bir kümeste 97 ördek, ördeklerden 1 deste fazla civciv vardır? Tavukların sayısı ise civcivlerin sayısından 2 düzine fazladır. Çiftlikte toplam kaç tane hayvan vardır?

Onlar basamağında 7 rakamı olan en büyük iki basamaklı doğal sayıdan 1 düzine fazlayım. Bilin bakalım ben hangi sayıyım?

Ayla 18 liraya bir kitap, kitaptan 17 lira pahalı bir ayakkabı aldı. Kitapla ayakkabının fiyatlarının toplamının 2 katına da bisiklet aldı. Ayla toplam kaç lira harcamıştır?

"EF + EF + EF = " ifadesinde E + F 'nin değeri kaçtır?

  Bu konuya bakanlar bunlara da baktı

 • Ardışık doğal sayılar toplama problemleri 4. sınıf
 • 5. Sınıf Matematik Ardışık Doğal Sayılar Testi 4
 • 3. Sınıf Matematik Ardışık Sayılar Problemleri Etkinliği
 • 4. Sınıf Matematik Ardışık Sayılar Problemleri Etkinliği
 • 4. Sınıf Matematik Ardışık Sayılar İşlemleri ve Problemleri Etkinliği
 • 4. Sınıf Matematik Ardaşık Sayılar, Bölme, Doğal Sayı Problemleri, Dört İşlem Problemleri, Uzunluk Ölçüleri Etkinlikleri
 • 4. Sınıf Matematik Ardaşık Sayılar, Bölme, Doğal Sayı Problemleri, Dört İşlem Problemleri, Uzunluk Ölçüleri Etkinlikleri 1
 • 2. Sınıf Matematik çarpma işlemi ve problemleri, bölme işlemi ve problemleri, sıra bildiren sayılar, onluğa yuvarlama, toplama ve çıkarma problemleri, uzunluk ölçüleri Testi
 • 4. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Problemleri Değerlendirme Testi Çalışma Sayfası ( Yaprağı ) 2
 • 4. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Problemleri Çalışma Yaprağı ( Sayfası )
 • 4. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma İşlemi Problemleri Cevaplama Proje Performans Görevi
 • 4. Sınıf Matematik Ardışık Sayılar Problem Çözme Etkinliği
 • 4. Sınıf Matematik Dersi Ardışık Sayılar Çalışma Sayfası - Yaprağı 8
 • 4. Sınıf Matematik Ardışık Sayılarda Toplama Etkinliği
 • 1. Sınıf Matematik Sayılar ( Doğal Sayılar ) Proje Performans Görevi 2
 • 4. Sınıf Matematik Ardışık Sayı Problemleri
 • 3. Sınıf Matematik Ardışık Sayı Problemleri

Ardışık Sayılar Konu Anlatımı, ders ve çalışma notu

Ardışık Sayılar Konu Anlatımı

4.Sınıf ARDIŞIK SAYILAR (Konu Anlatım)

ARDIŞIK SAYILAR

Belli bir kurala göre bir birini takip eden sayı gruplarına ardışık sayılar denir.

Ardışık doğal sayılar; 0, 1, 2, 3, 4, 5, …

Ardışık tek sayılar; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, …

Ardışık çift sayılar;  0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, …

4 ün katı olan ardışık doğal sayılar; 0, 4, 8, 12, 16, …  şeklinde devam eder.

 

            n bir tam sayı olmak üzere,

1- Ardışık dört tam sayı sırasıyla;

             n, n + 1, n + 2, n + 3 tür.

2-Ardışık dört çift sayı sırasıyla;

           2n, 2n + 2, 2n + 4, 2n + 6 dır.

3-Ardışık dört tek sayı sırasıyla;

           2n + 1, 2n + 3, 2n + 5, 2n + 7 dir.

4-Üçün katı olan ardışık dört tam sayı sırasıyla;

           3n, 3n + 3, 3n + 6, 3n + 9 dur.

  Ardışık sayıların toplamı, sayı adedine bölünürse ortanca terim bulunur. Eğer sayı adedi çift ise, ortanca terim sayı dizisine ait değildir.

 

  UYARI : İki ardışık sayının toplamı daima tektir.  Bütün çift sayıların toplamı daima çifttir.

Biraz örnek çözelim:

SORU: İki ardışık sayının toplamı 97 ise bu sayılar kaçtır?

Cevap :     n

         +      n + 1 

                97

Yukarıda iki ardışık sayı n ve n +1 ile gösterilmiştir. İlk iş olarak fazlalık olan 1 i toplamdan yani 97 den çıkarıyoruz.

      97 – 1 = 96     

Artık fazlalık kalmadığına göre; ve iki ardışık sayımız olduğuna göre, kalan sayıyı ikiye bölerek küçük sayıyı bulabiliriz.

  96 : 2 = 48    Küçük sayı              Büyük sayıyı bulmak için ise;        48 + 1 = 49

 

SORU : İki ardışık çift sayının toplamı  ise bu sayılar kaçtır?

Cevap :     n

           +    n + 2   

                

Ardışık çift sayıların ikişer ikişer artıyor olması sebebiyle, bu defa ikinci sayımızdaki 2 fazlalığını toplamdan çıkarıyoruz.

  – 2 =

Artık fazlalık kalmadı. iki sayımız olduğu için sonucu ikiye bölerek küçük sayımızı bulabiliriz.

: 2 = 88 Küçük sayı

Büyük sayı, küçük sayıdan 2 fazla olduğuna göre; 2 ekleyerek büyük sayıyı bulabiliriz.

88 + 2 = 90 Büyük sayı

NOT : Bir çok öğrencimizin düştüğü tuzak; verilen sayıyı hemen sayı adedine bölmeleridir. Unutmayalım ki; ardışık sayılar belirli oranlarda artarak gider. Sizlerin öncelikle bu artışı toplamdan çıkarmanız gerekir. Daha sonra kaç sayı varsa, ona göre bölme işlemini yaparak küçük sayımızı bulabiliriz. Bu bölme işlemi sonrası çıkan sonuç bütün işlemlerde küçük sayıdır. Büyük sayıyı bulmak için ise tekrar ekleme yapmanız gerekmektedir.

Yukarıda da değinildiği üzere bu artış; ardışık sayılarda 1, ardışık çift ve ardışık tek sayılarda 2'dir.

Ardışık çift ve ardışık tek sayılarla ilgili problemler aynı şekilde çözülür. çift ve tek oluşları kafanızı karıştırmasın. Çünkü her ikisi de 2'şer 2'şer artmaktadır. Bir tane de tek sayılarla ilgili çözerek görelim.

SORU :Ardışık iki tek sayının toplamı 'dir. Buna göre küçük ve büyük sayıları bulalım.

Cevap :           n

               +      n + 2

                    

Yine öncelikli hedefimiz fazlalığı çıkarmak,

  - 2 =

Daha sonra iki sayı olduğu için sonucu ikiye bölerek küçük sayıyı bulmak,

/ 2 = 53    Küçük sayı

Büyük sayı için ise 2'yi tekrar eklememiz yeterli,

53 + 2 = 55   Büyük sayı

 

ISINMA TURLARI SONA ERDİ, SORULARIMIZI BİRAZ DAHA ZORLAŞTIRALIM :)

SORU:  Ardışık üç sayının toplamı 'dır. Buna göre küçük, orta ve büyük sayıları bulunuz.

Cevap:      n

                n + 1

         +     n + 2 

               

bu defaki fazlalıklarımız 1 ve 2    yani 1 + 2 = 3

Bu fazlalığı toplamdan çıkaralım

- 3 =

Bu defa iki değil, üç sayımız var. O halde sonucuda 3'e bölmemiz gerekiyor.

/ 3 = 81    Küçük sayı

Ortanca sayı küçük sayıdan 1 fazla olduğuna göre;

81 + 1 = 82  ortanca sayı

Büyük sayı küçük sayıdan 2 fazla olduğuna göre;

81 + 2 = 83    Büyük sayıdır

SORU:Ardışık üç çift sayının toplamı 'dir. Buna göre; küçük, ortanca ve büyük sayıları bulunuz.

Çözüm: Çift sayılar 2'şer 2'şer artmaktaydı. O halde;

            n

            n + 2

      +    n + 4 

            

Fazlalıklarımız 2 ve 4   Yani 2 + 4 = 6    

Bu fazlalığı çıkaralım  - 6 =

Üç sayımız olduğu için yine 3'e bölelim ve küçük sayımızı bulalım.

/ 3 = 72  Küçük sayı

72 + 2 = 74 Ortanca sayı

72 + 4 = 76  Büyük sayı

 

SORU: Ardışık dört sayının toplamı ' dir. Buna göre bu sayıları bulunuz.

Cevap:    funduszeue.infoı             n

              funduszeue.infoı             n + 1

              funduszeue.infoı             n + 2

              funduszeue.infoı      +     n + 3

                                   

Dört sayımızda yukarıda belirtilmiştir. fazlalıklara baktığımızda;

1, 2 ve 3' ü görüyoruz. yani 1 + 2 + 3 = 6

Fazlalığımızı çıkarıyoruz,    - 6 =

Dört sayımız olduğu için sonucu 4'e bölerek küçük sayımızı yani funduszeue.infoımızı buluyoruz.

/ 4 =      (funduszeue.infoı)

+ 1 =     (funduszeue.infoı)

+ 2 =     (funduszeue.infoı)

+ 3 =     (funduszeue.infoı)

addAli Akdemir

tagArdışık SayılarKonu Anlatımı4.Sınıfders notlarıkonu özetleriAli Akdemir

Benzer Matematik Ders Notları

Ardışık Sayılar Konu Anlatımı Hakkında Yorum Yazın

Ardışık Sayılar Konu Anlatımı Hakkında Yazılan Yorumlar

Büşra Çok güzel teşekkürler

akinci cok guzel akinciya layik

Hülya Güney Harikaydı Tesekkürler

Sinan Çocuk 4.Sınıf ali akdemire teşekür ederim yarın sınavım var ardışık sayıları anlamamıştım kesin alıcam

mehmet ali küçük çok güzel

Suat Tesekkurler, cok faydali oldu, tum problemleri cozuyoruz simdi.

aslı Aslında güzel ama ben 4. sınıfa gidiyorum öğretmen ardışık sayılarla 20 tane problem kurun dedi ama burda çok az bide çok kolay benim için 4. sınıfa geçince anlarsınız. Ama güzel burdan çalışabilirler anlamayan felan işte 3. sınıfa gidenler 4. sınıfa hazır olmuş olurlar. Herkese iyi günler. İyi çalışmalar. Başarılar dilerim hepinize. :)

irem çok ve çok güzel olmuş eline geçen herkese teşekür ediyorum

muhammed elinize sağlık çok kolay öğrendim okuldada rahatlıkla okudum

Tayfun Elinize sağlık çok güzel olmuş

Meryem Yıldırım Elinize sağlık çok güzel olmuş

Rukiye çınar çok güzel olmuş ellerinize sağlık matematiğin kolay hali gibi birşey çok tşkrlr

ayşe ellerinize yureginize saglik insAllah cok guzel aciklamissiniz zor zannetigim herseyi sizin sayesinde cok kolay ogrendim tesekkurler milyonlarca kez

hüsamettin Elinize sağlık.

ece 8,12 ,16 ,20 sayı dizesindeki en büyük sayi en kucuk sayidan kac fazladir

Eno Coooook güzel bayıldım ödevime yardımcı olduu

Eno Harikaaa tavsiye ederim çok guzel

almina bu site harika yarın sınav var kesin alırım

metin alkaya ¢ok güzel ödev olarak yaptım deftere

Yunus Altürk bence de çok iyi br program yapmayı bilmiyordum ama artık biliyorum

elif çok güzel tam bakmadım ama güzellll iyi bakım anlayacam

hilal cok guzal teşekurler

Elasu Cok guzel

mehmet çok güzel anlatıyo valla bravo

feride basit bir anlatımla kısaca anlatılmış.Faydalı oldu,teşekkürler..

mehmet site gerçekden de çok güzel yapanada,yazanada çok teşekkürler inşallah herkes bu bilgilerle sınavından alır amin

Ali fuat imha Bence çok iyi önce hiç anlamadım ama şimdi çok iyi anladım bence faydalı hazırlayana teşekkürler

Nisanur Çok güzel muhteşem

Nisanur Mükemmel

sevcan Bence cok faydali kardeşimin cok isine yaradı

hasan çok güzel değil

Berfin Bence çok iyi anlatılmış, ben gayet iyi bir şekilde anladım.

rukiye ben hala anlamadım

hazal atabek ben çok beğendim

Yazılan 35 yorum görüntüleniyor

Ardışık Sayılar Konu Anlatımı Ders Notu

Bölümler Konular

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası

© 2024 Toko Cleax. Seluruh hak cipta.