anti rezonans çamaşır makinesi altlığı / Met Metal Plastik Beyaz Eşya Altlığı | Tekzen

Anti Rezonans Çamaşır Makinesi Altlığı

anti rezonans çamaşır makinesi altlığı

Projelerin Listesi

Slidebars

Projeler PDF GörüntüleProjeler Excel İndir

Carbon Capture, Storage and Utilisation for Production of Natural Gas from Gas Hydrate Deposits in the Eastern Black Sea

 • Carbon Capture, Storage and Utilisation for Production of Natural Gas from Gas Hydrate Deposits in the Eastern Black Sea ( - )

Achillea millefolium L‘. de Bitki Doku Kültürleri Kullanılarak Değerli Kimyasalların Üretimi ve Bunların Biyotik Aktiviteleri

 • Achillea millefolium L‘. de Bitki Doku Kültürleri Kullanılarak Değerli Kimyasalların Üretimi ve Bunların Biyotik Aktiviteleri ( - )

Kütahya Merkez Mahallelerinde Yaşayan Nüfusun Yer Aidiyet Düzeylerinin Katılımcı Coğrafi Bilgi Sistemleri Yöntemiyle Ölçülmesi

 • Kütahya Merkez Mahallelerinde Yaşayan Nüfusun Yer Aidiyet Düzeylerinin Katılımcı Coğrafi Bilgi Sistemleri Yöntemiyle Ölçülmesi ( - )

‘Matematik Öğretmenleriyle Tasarımdan Eğitime Matematikten Mühendisliğe‘‘ isimli TÜBİTAK projesi

 • ‘Matematik Öğretmenleriyle Tasarımdan Eğitime Matematikten Mühendisliğe‘‘ isimli TÜBİTAK projesi ( - )

Erasmus+ KA

 • Erasmus+ KA ( - )

“Kil“den Karbon dioksit Giderimine: Modifiye Bentonit‘e Karbonik Anhidraz İmmobilizasyonu ve Etkinliğinin Araştırılması

 • “Kil“den Karbon dioksit Giderimine: Modifiye Bentonit‘e Karbonik Anhidraz İmmobilizasyonu ve Etkinliğinin Araştırılması ( - )

Implicit Modelleme Tekniği ile Kafes Yapılı Yarış Bisikleti Koltuğu Tasarımı ve Yapısal Analizi

 • Implicit Modelleme Tekniği ile Kafes Yapılı Yarış Bisikleti Koltuğu Tasarımı ve Yapısal Analizi ( - )

Deep Learning-based Harmful Animals Detection and Recognition with Unmanned Aerial Vehicles

 • Deep Learning-based Harmful Animals Detection and Recognition with Unmanned Aerial Vehicles ( - )

Tracking of the Moving Targets based on Deep Learning and Development of Target Diving Algorithms in Kamikaze UAVs

 • Tracking of the Moving Targets based on Deep Learning and Development of Target Diving Algorithms in Kamikaze UAVs ( - )

Ritüel ve Rutinlerden Rota ve Ritimlere – Sürdürülebilir Miras Markalaşması Yolunda Çok Katmanlı ve Çok Yönlü Bir Tarihi Kırsal Peyzajı, Toplumda ve Mekânda Keşfetmek ve Tasarlamak: Ayazini (Afyon)

 • Ritüel ve Rutinlerden Rota ve Ritimlere – Sürdürülebilir Miras Markalaşması Yolunda Çok Katmanlı ve Çok Yönlü Bir Tarihi Kırsal Peyzajı, Toplumda ve Mekânda Keşfetmek ve Tasarlamak: Ayazini (Afyon) ( - )

Hazırlık Ve Taşıma Süreli Öğrenme Etkisi Tabanlı Melez Akış Tipi Çizelgeleme Probleminin Çözümü İçin Çok Amaçlı Genetik Algoritma Tabanlı Karar Destek Sistemi: Bir Üretim Tesisinde Vaka Çalışması

 • Hazırlık Ve Taşıma Süreli Öğrenme Etkisi Tabanlı Melez Akış Tipi Çizelgeleme Probleminin Çözümü İçin Çok Amaçlı Genetik Algoritma Tabanlı Karar Destek Sistemi: Bir Üretim Tesisinde Vaka Çalışması ( - )

Tarihsel Gelişimiyle Birlikte Kütahya Seramiklerinin Arkeometrik Açıdan İncelenmesi ( Yüzyıldan Yüzyıla)

 • Tarihsel Gelişimiyle Birlikte Kütahya Seramiklerinin Arkeometrik Açıdan İncelenmesi ( Yüzyıldan Yüzyıla) ( - )

Düşük Maliyetli Seramik Pigment Üretiminde Demir İçerikli Endüstriyel Atıklarının Kullanımının Araştırılması

 • Düşük Maliyetli Seramik Pigment Üretiminde Demir İçerikli Endüstriyel Atıklarının Kullanımının Araştırılması ( - )

PVDF/PZT Tabanlı Esnek Piezoelektrik Nano-Jeneratörlerin Üretilmesi Ve Çok Katmanlı Paketleme Yöntemiyle Piezoelektrik Performanslarının Geliştirilmesi.

 • PVDF/PZT Tabanlı Esnek Piezoelektrik Nano-Jeneratörlerin Üretilmesi Ve Çok Katmanlı Paketleme Yöntemiyle Piezoelektrik Performanslarının Geliştirilmesi. ( - )

Yapay Zekâ ile Temel Mühendislik Problemlerinin Çözümü: Verimli Algoritmaların Belirlenmesi ve Geliştirilmesi

 • Yapay Zekâ ile Temel Mühendislik Problemlerinin Çözümü: Verimli Algoritmaların Belirlenmesi ve Geliştirilmesi ( - )

Makine Öğrenimine Dayalı Dinamik Hedef Tespit ve Takip Edebilen Sabit Kanat İHA Tasarımı ve Üretimi

 • Makine Öğrenimine Dayalı Dinamik Hedef Tespit ve Takip Edebilen Sabit Kanat İHA Tasarımı ve Üretimi ( - )

Tibbi aromatik bitkilerden kozmetik ürünlerde kullanılacak doğal yağların özütlenmesi

 • Tibbi aromatik bitkilerden kozmetik ürünlerde kullanılacak doğal yağların özütlenmesi ( - )

Aramid / Cam Fiber Hibrit Nano Polimer Kompozitlerin İşlenebilirlik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Aramid / Cam Fiber Hibrit Nano Polimer Kompozitlerin İşlenebilirlik Özelliklerinin İncelenmesi ( - )

Ağız Sağlığında Di(ş)ital Üretimi, İstihdamı ve Sosyal İçermeyi Artırıyoruz, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı(SOGEP)

 • Ağız Sağlığında Di(ş)ital Üretimi, İstihdamı ve Sosyal İçermeyi Artırıyoruz, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı(SOGEP) ( - )

Düşey Drenler Kullanılarak Uygulanan Ön Yükleme Yöntemi ile Çok Yumuşak Killi Zeminlerin İyileştirmesinin Büyük Boyutlu Konsolidasyon Deney Sisteminde İncelenmesi

 • Düşey Drenler Kullanılarak Uygulanan Ön Yükleme Yöntemi ile Çok Yumuşak Killi Zeminlerin İyileştirmesinin Büyük Boyutlu Konsolidasyon Deney Sisteminde İncelenmesi ( - )

Türkiye’de İller Düzeyinde Kamu Harcamaları ve Vergi Gelirlerinde Yakınsama: Panel Threshold Birim Kök Testi Uygulaması

 • Türkiye’de İller Düzeyinde Kamu Harcamaları ve Vergi Gelirlerinde Yakınsama: Panel Threshold Birim Kök Testi Uygulaması ( - )

Dumlupınar Üniversitesi Ekilebilir Tarım Arazilerinde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirlebilirliğinin Araştırılması ve Kütahya İlinde Ekim ve Dikiminin Yaygınlaştırılması

 • Dumlupınar Üniversitesi Ekilebilir Tarım Arazilerinde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirlebilirliğinin Araştırılması ve Kütahya İlinde Ekim ve Dikiminin Yaygınlaştırılması ( - )

Atık İroko Odun Unlarının Odun Plastik Kompozit Üretiminde Değerlendirilmesi

 • Atık İroko Odun Unlarının Odun Plastik Kompozit Üretiminde Değerlendirilmesi ( - )

Ruh Sağlığı ve Din

 • Ruh Sağlığı ve Din ( - )

Ekstremofilik Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Yeni Nanofiberlere İmmobilizasyonu ve Sucul Ortamlardaki Karbon Dioksit Giderim Kapasitelerinin Araştırılması

 • Ekstremofilik Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Yeni Nanofiberlere İmmobilizasyonu ve Sucul Ortamlardaki Karbon Dioksit Giderim Kapasitelerinin Araştırılması ( - )

Sabit Kanat İnsansız Hava Aracı Tasarımı ve Üretimi

 • Sabit Kanat İnsansız Hava Aracı Tasarımı ve Üretimi ( - )

“22’den 22’ye” temalı Uluslararası Afiş Yarışması

 • “22’den 22’ye” temalı Uluslararası Afiş Yarışması ( - )

Sulfanilamid İçeren Mannich Bazları İle Dipikolinik Asitin Proton Transfer Tuzları İle Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Sulfanilamid İçeren Mannich Bazları İle Dipikolinik Asitin Proton Transfer Tuzları İle Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi ( - )

Kütahya‘da Yetişen Yerel Gelincik Elması (Malus spp.), Cücem Eriği (Prunus spp.) ve Hüsnü-Yusuf Armudu (Pyrus spp.) Meyve Çeşitlerinin Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri

 • Kütahya‘da Yetişen Yerel Gelincik Elması (Malus spp.), Cücem Eriği (Prunus spp.) ve Hüsnü-Yusuf Armudu (Pyrus spp.) Meyve Çeşitlerinin Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri ( - )

Otomotiv İmalat Sektörü İçin Yerli Seramik Esaslı Lazer Nozul Tutucu Geliştirilmesi

 • Otomotiv İmalat Sektörü İçin Yerli Seramik Esaslı Lazer Nozul Tutucu Geliştirilmesi ( - )

Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı Geri

 • Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı Geri ( - )

Porselen Ayak Taşlama Makinalarında Kullanılan Esnek Elmas Bant Zımparalara Alternatif Kompozit Elmas Zımpara Geliştirilmesi

 • Porselen Ayak Taşlama Makinalarında Kullanılan Esnek Elmas Bant Zımparalara Alternatif Kompozit Elmas Zımpara Geliştirilmesi ( - )

Bakır Matris kompozit malzemelerin çeşitli takviyerlerle üretilmesi, karakterizasyonu ve aşınma özelliklerinin incelenmesi

 • Bakır Matris kompozit malzemelerin çeşitli takviyerlerle üretilmesi, karakterizasyonu ve aşınma özelliklerinin incelenmesi ( - )

Kriyojenik işlem ile seramik karo kesme bıçaklarının kullanım ömrünün artırılması

 • Kriyojenik işlem ile seramik karo kesme bıçaklarının kullanım ömrünün artırılması ( - )

Ekstremofilik Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Yeni Nanofiberlere İmmobilizasyonu ve Sucul Ortamlardaki Karbon Dioksit Giderim Kapasitelerinin Araştırılması

 • Ekstremofilik Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Yeni Nanofiberlere İmmobilizasyonu ve Sucul Ortamlardaki Karbon Dioksit Giderim Kapasitelerinin Araştırılması ( - )

Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı

 • Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı ( - )

Sulu Ortamdaki Boyarmadde Kirliliğinin Yeni Metal-Organik Kafes Yapılar (MOF) Kullanılarak Giderimi

 • Sulu Ortamdaki Boyarmadde Kirliliğinin Yeni Metal-Organik Kafes Yapılar (MOF) Kullanılarak Giderimi ( - )

Çok Boyutlu Mühendislik Problemleri İçin Optimizasyon Uygulamaları

 • Çok Boyutlu Mühendislik Problemleri İçin Optimizasyon Uygulamaları ( - )

Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı

 • Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı ( - )

Kütahya İli Simav İlçesi (Synaus ve Ankyra Sidera) Arkeolojik Yüzey Araştırması

 • Kütahya İli Simav İlçesi (Synaus ve Ankyra Sidera) Arkeolojik Yüzey Araştırması ( - )

Yüksek Kaliteli Görüntü İşleme Teknikleri ve Web Tasarımı Teknolojileri Kullanarak Dumlupınar Üniversitesi Kurumsal Kimliğinin Geliştirilmesi

 • Yüksek Kaliteli Görüntü İşleme Teknikleri ve Web Tasarımı Teknolojileri Kullanarak Dumlupınar Üniversitesi Kurumsal Kimliğinin Geliştirilmesi ( - )

Milli Atletlerin Tükürük Kortizol Seviyelerinin Ağız ve Diş Sağlığı İlişkisinin Araştırılması

 • Milli Atletlerin Tükürük Kortizol Seviyelerinin Ağız ve Diş Sağlığı İlişkisinin Araştırılması ( - )

Çok Boyutlu Mühendislik Problemleri İçin Optimizasyon Uygulamaları (ÖNAP)

 • Çok Boyutlu Mühendislik Problemleri İçin Optimizasyon Uygulamaları (ÖNAP) ( - )

Pelophylax bedriagae (Camerano, ) Kurbağa Deri Salgısından Biyoaktif Peptidlerin Elde Edilmesi, Aminoasit ve Gen Sekanslarının Belirlenmesi

 • Pelophylax bedriagae (Camerano, ) Kurbağa Deri Salgısından Biyoaktif Peptidlerin Elde Edilmesi, Aminoasit ve Gen Sekanslarının Belirlenmesi ( - )

Gökkuşşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss), Çipura (Sparus aurata), Levrek (Dicentrarchus labrax) ve Sazan balıklarının (Cyprinus carpio) atıklarından hiyalüronik asit, heparin, enoksaparin ve kondroitin sülfat eldesi

 • Gökkuşşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss), Çipura (Sparus aurata), Levrek (Dicentrarchus labrax) ve Sazan balıklarının (Cyprinus carpio) atıklarından hiyalüronik asit, heparin, enoksaparin ve kondroitin sülfat eldesi ( - )

Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi, Edebiyat ve Dilbilim Konferansı

 • Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi, Edebiyat ve Dilbilim Konferansı ( - )

Yıldız Erken Çocuklukta Dijital Okuryazarlık Eğitim Programının Geliştirilmesi

 • Yıldız Erken Çocuklukta Dijital Okuryazarlık Eğitim Programının Geliştirilmesi ( - )

MODOKO VE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNIVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MOBİLYA TASARIM ÖĞRENCİ YARIŞMASI PROJESİ

 • MODOKO VE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNIVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MOBİLYA TASARIM ÖĞRENCİ YARIŞMASI PROJESİ ( - )

Kesme Paketleme Problemleri İçin Sezgisel Bir Çözüm Önerisi: Bir İşletmeye Ait Fırın Aracı Yükleme Problemi

 • Kesme Paketleme Problemleri İçin Sezgisel Bir Çözüm Önerisi: Bir İşletmeye Ait Fırın Aracı Yükleme Problemi ( - )

30 Ağustos Meydan Muharebesi Güzergahı Dijital Bilgilendirme Tasarımı Uygulamaları

 • 30 Ağustos Meydan Muharebesi Güzergahı Dijital Bilgilendirme Tasarımı Uygulamaları ( - )

Otonom İnsansız Hava Aracı Tasarımı

 • Otonom İnsansız Hava Aracı Tasarımı ( - )

VTOL İnsansız Hava Aracı Tasarımı ve Üretimi

 • VTOL İnsansız Hava Aracı Tasarımı ve Üretimi ( - )

Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı

 • Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı ( - )

Örgülü regüler 2-çaprazlanmış modüller

 • Örgülü regüler 2-çaprazlanmış modüller ( - )

Orta İrtifa Roket Tasarımı

 • Orta İrtifa Roket Tasarımı ( - )

Hidrojence Zenginleştirilmiş Doğal Gazın Yakma Sistemlerine Uyumunun Araştırılması ve Hibrit Isıtma Sistemlerinde Verim Arttırılması Çalışmaları

 • Hidrojence Zenginleştirilmiş Doğal Gazın Yakma Sistemlerine Uyumunun Araştırılması ve Hibrit Isıtma Sistemlerinde Verim Arttırılması Çalışmaları ( - )

Gökkuşşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss), Çipura (Sparus aurata), Levrek (Dicentrarchus labrax) ve Sazan (Cyprinus carpio) Balık Atıklarından Hiyalüronik Asit, Heparin, Enoksaparin ve Kondroitin Sülfat Eldesi

 • Gökkuşşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss), Çipura (Sparus aurata), Levrek (Dicentrarchus labrax) ve Sazan (Cyprinus carpio) Balık Atıklarından Hiyalüronik Asit, Heparin, Enoksaparin ve Kondroitin Sülfat Eldesi ( - )

Mod-Kilitlemeli Fiber Optik Lazerlerde kullanılan doyurabilir soğurucuların üretimi ve lineer karakterizasyonu

 • Mod-Kilitlemeli Fiber Optik Lazerlerde kullanılan doyurabilir soğurucuların üretimi ve lineer karakterizasyonu ( - )

Unimpeded Walking with Deep Learning

 • Unimpeded Walking with Deep Learning ( - )

Çok Boyutlu Mühendislik Problemleri İçin Optimizasyon Uygulamaları (ÖNAP)

 • Çok Boyutlu Mühendislik Problemleri İçin Optimizasyon Uygulamaları (ÖNAP) ( - )

ÇİMENTO HAMURUNDA CO2 KÜRÜNÜN İÇYAPI, FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 • ÇİMENTO HAMURUNDA CO2 KÜRÜNÜN İÇYAPI, FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ( - )

Ruh Sağlığı ve Din

 • Ruh Sağlığı ve Din ( - )

Bitkisel Atıklardan Kompost Üretimi

 • Bitkisel Atıklardan Kompost Üretimi ( - )

2-MetoksiSülfamoyilbenzoik Asit ile 2-Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Sentezi ve Karakterizasyonu

 • 2-MetoksiSülfamoyilbenzoik Asit ile 2-Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Sentezi ve Karakterizasyonu ( - )

2,6-Piridindikarboksilik asit ile 2-amino-(4/6)-sübstitüebenzotiyazol türevlerinin proton transfer tuzları, bunların metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi

 • 2,6-Piridindikarboksilik asit ile 2-amino-(4/6)-sübstitüebenzotiyazol türevlerinin proton transfer tuzları, bunların metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi ( - )

MODOKO VE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNIVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MOBİLYA TASARIM ÖĞRENCİ YARIŞMASI PROJESİ

 • MODOKO VE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNIVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MOBİLYA TASARIM ÖĞRENCİ YARIŞMASI PROJESİ ( - )

4-(Sübstitüe)-1,5-Difenil-1H-PirazolKarboksilik Asit ve 1,5-Difenil-1H-Pirazol-3,4-Dikarboksilik Asit Bileşiklerinin İleri Kademe Reaksiyonlarının Araştırılması ()

 • 4-(Sübstitüe)-1,5-Difenil-1H-PirazolKarboksilik Asit ve 1,5-Difenil-1H-Pirazol-3,4-Dikarboksilik Asit Bileşiklerinin İleri Kademe Reaksiyonlarının Araştırılması () ( - )

Erasmus+ KA

 • Erasmus+ KA ( - )

Kütahya-Gediz Bölgesinde Bazı Üzüm Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi

 • Kütahya-Gediz Bölgesinde Bazı Üzüm Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi ( - )

Uluslararası Dumlupınar Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi

 • Uluslararası Dumlupınar Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi ( - )

Erasmus +KA

 • Erasmus +KA ( - )

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Meşrulaşmasının ve Yönetim Kurulu Yapısının Ağ Analizi ile İncelenmesi: BİST Örneği

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Meşrulaşmasının ve Yönetim Kurulu Yapısının Ağ Analizi ile İncelenmesi: BİST Örneği ( - )

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Web Araçları

 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Web Araçları ( - )

EUSCP Evaluation of Special Human Resource Management Practices and Strategy

 • EUSCP Evaluation of Special Human Resource Management Practices and Strategy ( - )

Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers

 • Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers ( - )

Endüstriyel Uygulamalar İçin MeV Enerjili Elektron Hızlandırıcısı

 • Endüstriyel Uygulamalar İçin MeV Enerjili Elektron Hızlandırıcısı ( - )

Floresan İletken Polimer Modifiye Edilmiş Nanomotorlarla Çift Dedeksiyonlu Metal Tayini

 • Floresan İletken Polimer Modifiye Edilmiş Nanomotorlarla Çift Dedeksiyonlu Metal Tayini ( - )

Hibrit Akademik Makale Öneri Sistemleri

 • Hibrit Akademik Makale Öneri Sistemleri ( - )

Artificial Intelligence Based Portable Microscopic Urine Sediment Analysis System

 • Artificial Intelligence Based Portable Microscopic Urine Sediment Analysis System ( - )

Fikirleri ve Mücadelesiyle Mehmet Akif Ersoy

 • Fikirleri ve Mücadelesiyle Mehmet Akif Ersoy ( - )

Bilişim Teknolojileri Sınıfı Projesi

 • Bilişim Teknolojileri Sınıfı Projesi ( - )

Yüksek İyonik İletkenliğe ve Kararlığa Sahip Katı İyonik Elektrolit Üretilmesi ve Li-hava Pillerinde Uygulanması

 • Yüksek İyonik İletkenliğe ve Kararlığa Sahip Katı İyonik Elektrolit Üretilmesi ve Li-hava Pillerinde Uygulanması ( - )

İrfan Yolunda Kültürlerin Kardeşliği

 • İrfan Yolunda Kültürlerin Kardeşliği ( - )

Object Handling System with Image Processing Based Autonomous UAV

 • Object Handling System with Image Processing Based Autonomous UAV ( - )

Mini Dünya Kupası

 • Mini Dünya Kupası ( - )

Deep Learning based Communication and Control of Swarm Unmanned Aerial Vehicles

 • Deep Learning based Communication and Control of Swarm Unmanned Aerial Vehicles ( - )

Nükleer Santraller ve Onemli Mühendislik Yapıları için Iklim Değisikliği Etkisindeki Tsunamilerin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Risk Değerlendirmesi

 • Nükleer Santraller ve Onemli Mühendislik Yapıları için Iklim Değisikliği Etkisindeki Tsunamilerin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Risk Değerlendirmesi ( - )

Kısa dönem hidrotermal koordinasyon problemlerinin yeni sezgisel algoritmalarla en iyi çözümlerinin araştırılması

 • Kısa dönem hidrotermal koordinasyon problemlerinin yeni sezgisel algoritmalarla en iyi çözümlerinin araştırılması ( - )

Sanal Ortamda Egzersizin Psikolojik İyi Oluş ve Rekreasyon Katılımı Motivasyonu Üzerinde Etkisi

 • Sanal Ortamda Egzersizin Psikolojik İyi Oluş ve Rekreasyon Katılımı Motivasyonu Üzerinde Etkisi ( - )

Tatos ve Moçar Buzul Göllerinin Diyatome Kompozisyonunun Belirlenmesi

 • Tatos ve Moçar Buzul Göllerinin Diyatome Kompozisyonunun Belirlenmesi ( - )

Su ayrıştırma ve hava pili uygulamalarında elektrokatalizör olarak kullanılacak kobalt borür tozlarının sitrat jel yöntemiyle üretimi ve karakterizasyonu

 • Su ayrıştırma ve hava pili uygulamalarında elektrokatalizör olarak kullanılacak kobalt borür tozlarının sitrat jel yöntemiyle üretimi ve karakterizasyonu ( - )

Aktif Karbon Bazlı İyon Baskılı Sorbent Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyon Yöntemi İle Eser Miktarda Kromun Zenginleştirilme Şartlarının Araştırılması

 • Aktif Karbon Bazlı İyon Baskılı Sorbent Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyon Yöntemi İle Eser Miktarda Kromun Zenginleştirilme Şartlarının Araştırılması ( - )

Yüksek İyonik İletkenliğe ve Kararlığa Sahip Katı İyonik Elektrolit Üretilmesi ve Li-hava Pillerinde Uygulanması

 • Yüksek İyonik İletkenliğe ve Kararlığa Sahip Katı İyonik Elektrolit Üretilmesi ve Li-hava Pillerinde Uygulanması ( - )

Yüksek sıcaklık bor bileşiklerinin elektrik alan destekli sinterleme yöntemi ile üretimi

 • Yüksek sıcaklık bor bileşiklerinin elektrik alan destekli sinterleme yöntemi ile üretimi ( - )

Tarımsal Atık Kaynaklı Doğal Biyosorbentler Kullanılarak Bazı Ağır Metallerin Zenginleştirilme Şartlarının Araştırılması“ TÜBİTAK A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Yılı 2. Dönem, No: B

 • Tarımsal Atık Kaynaklı Doğal Biyosorbentler Kullanılarak Bazı Ağır Metallerin Zenginleştirilme Şartlarının Araştırılması“ TÜBİTAK A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Yılı 2. Dönem, No: B ( - )

Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

 • Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu ( - )

Tek ve Çok Değişkenli ARCH/GARCH Modelleri ile Tahmin: RStudio ile Uygulama Eğitimi

 • Tek ve Çok Değişkenli ARCH/GARCH Modelleri ile Tahmin: RStudio ile Uygulama Eğitimi ( - )

Sanal Ortamda Egzersizin Psikolojik İyi Oluş ve Rekreasyon Katılımı Motivasyonu Üzerinde Etkisi

 • Sanal Ortamda Egzersizin Psikolojik İyi Oluş ve Rekreasyon Katılımı Motivasyonu Üzerinde Etkisi ( - )

Enhancement of Entrepreneurship Capacities for Sustainable Socio-Economic Integration (ENHANCER) Project

 • Enhancement of Entrepreneurship Capacities for Sustainable Socio-Economic Integration (ENHANCER) Project ( - )

İdrar Kimyasal Analizini Yapan İdrar Strip Okuyucu Cihaz Tasarımı / Endüstriyel Gövde Tasarımı

 • İdrar Kimyasal Analizini Yapan İdrar Strip Okuyucu Cihaz Tasarımı / Endüstriyel Gövde Tasarımı ( - )

Yapay Zeka Tabanlı Taşınabilir Mikroskobik İdrar Sediment Analiz Sistemi

 • Yapay Zeka Tabanlı Taşınabilir Mikroskobik İdrar Sediment Analiz Sistemi ( - )

Kütahya Valiliği Motivasyon Eğitim Tırı

 • Kütahya Valiliği Motivasyon Eğitim Tırı ( - )

organ bağışı

 • organ bağışı ( - )

“Seramorium’da Bilim ve Doğa”

 • “Seramorium’da Bilim ve Doğa” ( - )

Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Dijital Araçlarla Desteklenen STEAM Uygulamaları

 • Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Dijital Araçlarla Desteklenen STEAM Uygulamaları ( - )

Yeni Nesil Eğitim Mali Destek (YENEP) Programı Eğitim Kiti ve Kılavuzu Hazırlama

 • Yeni Nesil Eğitim Mali Destek (YENEP) Programı Eğitim Kiti ve Kılavuzu Hazırlama ( - )

Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Sabiha Gözde Salün (Araştırmacı). 2-Amino-(35)-Metilpiridin İle 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Proton Transfer Tuzları Ve Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu. Hızlı Destek Projesi (HZP) (No: /14), (Bütçesi 19, TL) (Baş-Bitiş Tarihi: ) (Devam Ediyor).

 • Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Sabiha Gözde Salün (Araştırmacı). 2-Amino-(35)-Metilpiridin İle 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Proton Transfer Tuzları Ve Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu. Hızlı Destek Projesi (HZP) (No: /14), (Bütçesi 19, TL) (Baş-Bitiş Tarihi: ) (Devam Ediyor). ( - )

Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

 • Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu ( - )

Geleneksel Kombuchadan İzole Edilen Maya ve Asetik Asit Bakterilerinden Oluşan Optimal Kombucha Starter Kültür Üretimi

 • Geleneksel Kombuchadan İzole Edilen Maya ve Asetik Asit Bakterilerinden Oluşan Optimal Kombucha Starter Kültür Üretimi ( - )

Kütahya Gediz İlçesindeki Çeltikçi ve Erdoğmuş Göleti Su ve Sediment Analizi

 • Kütahya Gediz İlçesindeki Çeltikçi ve Erdoğmuş Göleti Su ve Sediment Analizi ( - )

Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Birsel İlkimen (Araştırmacı). 5-Sülfosalisilik Asit Ile 2-Aminopiridin Türevlerinin V, Cr, Co Ve Ni Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Özelliklerinin İncelenmesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Genel Araştırma Projesi (GAP) (No: /22), (Bütçesi ,99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: ) (Devam Ediyor).

 • Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Birsel İlkimen (Araştırmacı). 5-Sülfosalisilik Asit Ile 2-Aminopiridin Türevlerinin V, Cr, Co Ve Ni Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Özelliklerinin İncelenmesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Genel Araştırma Projesi (GAP) (No: /22), (Bütçesi ,99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: ) (Devam Ediyor). ( - )

Lazer Kazıma ile Denim Kumaşlarındaki Bıyık Desenlerinin Otomatize Üretilmesi

 • Lazer Kazıma ile Denim Kumaşlarındaki Bıyık Desenlerinin Otomatize Üretilmesi ( - )

Sosyal Bilgiler Egitiminde Yenilikçi Egitim Uygulamaları: Web Araçları

 • Sosyal Bilgiler Egitiminde Yenilikçi Egitim Uygulamaları: Web Araçları ( - )

Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

 • Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu ( - )

Yüksek sıcaklık bor bileşiklerinin elektrik alan destekli sinterleme yöntemi ile üretimi

 • Yüksek sıcaklık bor bileşiklerinin elektrik alan destekli sinterleme yöntemi ile üretimi ( - )

Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sistemi Tasarımı ve Üretimi

 • Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sistemi Tasarımı ve Üretimi ( - )

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) iş-işgören temelli uyum süreçlerinin yeniden yapılandırılması

 • Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) iş-işgören temelli uyum süreçlerinin yeniden yapılandırılması ( - )

Ülkemiz Kültür Balıklarında Yaygın Olarak Görülen Bazı Bakteriyel ve Viral Hastalık Etmenlerine Karşı Karma ve Biyoteknolojik Özelliklerde Prototip Aşı Geliştirilmesi

 • Ülkemiz Kültür Balıklarında Yaygın Olarak Görülen Bazı Bakteriyel ve Viral Hastalık Etmenlerine Karşı Karma ve Biyoteknolojik Özelliklerde Prototip Aşı Geliştirilmesi ( - )

Yangınla Mücadele Eğitim Ve Araştırma Simülasyonu Projesi

 • Yangınla Mücadele Eğitim Ve Araştırma Simülasyonu Projesi ( - )

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Web Araçları

 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Web Araçları ( - )

PID Kontrollü Jeotermal ve Güneş Enerjili Hibrid Kabin Tipi Kurutucunun Tasarımı ve Performans Analizi

 • PID Kontrollü Jeotermal ve Güneş Enerjili Hibrid Kabin Tipi Kurutucunun Tasarımı ve Performans Analizi ( - )

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Meşrulaşmasının ve Yönetim Kurulu Yapısının Ağ Analizi İle İncelenmesi BİST Örneği

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Meşrulaşmasının ve Yönetim Kurulu Yapısının Ağ Analizi İle İncelenmesi BİST Örneği ( - )

Türkiye‘de Zaman Bağımlı Deprem Gerilme Etkileşimlerinin Modellenmesi ve Deprem Tehlikesi Üzerine Çıkarımlar

 • Türkiye‘de Zaman Bağımlı Deprem Gerilme Etkileşimlerinin Modellenmesi ve Deprem Tehlikesi Üzerine Çıkarımlar ( - )

Joint Research on Organizational Behavior and Management in Family Businesses

 • Joint Research on Organizational Behavior and Management in Family Businesses ( - )

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Meşrulaşmasının ve Yönetim Kurulu Yapısının Ağ Analizi İle İncelenmesi BİST Örneği

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Meşrulaşmasının ve Yönetim Kurulu Yapısının Ağ Analizi İle İncelenmesi BİST Örneği ( - )

Düşük Boyutlu Sistemlerde Piezoelektrik ve Ferroelektrik Özelliklerin Teorik İncelemesi

 • Düşük Boyutlu Sistemlerde Piezoelektrik ve Ferroelektrik Özelliklerin Teorik İncelemesi ( - )

Çok Amaçlı Genetik Algoritma Ve Yapay Sinir Ağlarının Bütünleşik Yaklaşımı ile Tüketici Tercihlerinin Tahmini

 • Çok Amaçlı Genetik Algoritma Ve Yapay Sinir Ağlarının Bütünleşik Yaklaşımı ile Tüketici Tercihlerinin Tahmini ( - )

PID Kontrollü Jeotermal ve Güneş Enerjili Hibrid Kabin Tipi Kurutucunun Tasarımı ve Performans Analizi

 • PID Kontrollü Jeotermal ve Güneş Enerjili Hibrid Kabin Tipi Kurutucunun Tasarımı ve Performans Analizi ( - )

Aile İşletmelerinin Profesyonelleşme Düzeyine Yönelik Bir Araştırma

 • Aile İşletmelerinin Profesyonelleşme Düzeyine Yönelik Bir Araştırma ( - )

Prototip Elektrikli Araç Tahriki İçin Dış Rotorlu Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor ve Batarya Yönetim Sistemi Tasarım ve İmalatı

 • Prototip Elektrikli Araç Tahriki İçin Dış Rotorlu Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor ve Batarya Yönetim Sistemi Tasarım ve İmalatı ( - )

DPU Yangınla Mücadele Eğitim Ve Araştırma Simülasyonu

 • DPU Yangınla Mücadele Eğitim Ve Araştırma Simülasyonu ( - )

Sema ÇETİNKAYA (). Arı ile Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Kütahya.

 • Sema ÇETİNKAYA (). Arı ile Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Kütahya. ( - )

Sema ÇETİNKAYA (). Arıların Dünyasını Keşfet. KÜTAHYA ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU.

 • Sema ÇETİNKAYA (). Arıların Dünyasını Keşfet. KÜTAHYA ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU. ( - )

Sema ÇETİNKAYA (). Kütahya’ nın Şifacı Bitkilerini Büyüten Eller. KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ.

 • Sema ÇETİNKAYA (). Kütahya’ nın Şifacı Bitkilerini Büyüten Eller. KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. ( - )

Sema ÇETİNKAYA (). Arıcılık Eğitim. KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi.

 • Sema ÇETİNKAYA (). Arıcılık Eğitim. KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. ( - )

Geri Dönüşüm Değişimdir!

 • Geri Dönüşüm Değişimdir! ( - )

Biyolojik Aktivite Potansiyeline Sahip Yeni Pirazolin, Pirido-Pirimidin ve Disübstitüe Pirimidin Türevlerinin Sentezi ve İleri Kademe Reaksiyonlarının Araştırılması ()

 • Biyolojik Aktivite Potansiyeline Sahip Yeni Pirazolin, Pirido-Pirimidin ve Disübstitüe Pirimidin Türevlerinin Sentezi ve İleri Kademe Reaksiyonlarının Araştırılması () ( - )

Kütahya Bilimle Şenleniyor

 • Kütahya Bilimle Şenleniyor ( - )

Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı 3

 • Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı 3 ( - )

Artificial Intelligence Based Portable Microscopic Urine Sediment Analysis System

 • Artificial Intelligence Based Portable Microscopic Urine Sediment Analysis System ( - )

Güncel Aerodinamik Problemlerin Rüzgar Tünelinde Analizi

 • Güncel Aerodinamik Problemlerin Rüzgar Tünelinde Analizi ( - )

Çavdarhisar ve Sabuncupınar Arasında Gözlenen Ofiyolitik Kayaçların Jeokimyasal ve Jeokronolojik Ozellikleri

 • Çavdarhisar ve Sabuncupınar Arasında Gözlenen Ofiyolitik Kayaçların Jeokimyasal ve Jeokronolojik Ozellikleri ( - )

Kütahya İli Diri Faylarının Paleosismolojik ve Kinematik Özelliklerinin Tespitine Yönelik Yaklaşım Belirlemesi

 • Kütahya İli Diri Faylarının Paleosismolojik ve Kinematik Özelliklerinin Tespitine Yönelik Yaklaşım Belirlemesi ( - )

Designing and Characterizing of extended L-Band EDFA

 • Designing and Characterizing of extended L-Band EDFA ( - )

Prototip Elektrikli Araç Tahriki İçin Dış Rotorlu Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor Ve Batarya Yönetim Sistemi Tasarım Ve İmalatı

 • Prototip Elektrikli Araç Tahriki İçin Dış Rotorlu Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor Ve Batarya Yönetim Sistemi Tasarım Ve İmalatı ( - )

Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers

 • Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers ( - )

Uzaktan Eğitimdeki İngilizce Yazma Derslerinde Grup İçi Akran Değerlendirmesinin Öz-Düzenlemeli Öğrenme Becerileri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Uzaktan Eğitimdeki İngilizce Yazma Derslerinde Grup İçi Akran Değerlendirmesinin Öz-Düzenlemeli Öğrenme Becerileri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması ( - )

Impact of Inter-Feedback on Self-Regulated Learning Skills in English Writing Courses in Distance Education

 • Impact of Inter-Feedback on Self-Regulated Learning Skills in English Writing Courses in Distance Education ( - )

ENDÜSTRIYEL ATIKLAR KULLANILARAK PELETLEME VE SINTERLEME YÖNTEMLERIYLE ÜRETILEN AGREGANIN GEOPOLIMER BETON ÖZELLIKLERINE ETKISI

 • ENDÜSTRIYEL ATIKLAR KULLANILARAK PELETLEME VE SINTERLEME YÖNTEMLERIYLE ÜRETILEN AGREGANIN GEOPOLIMER BETON ÖZELLIKLERINE ETKISI ( - )

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Otamasyonu

 • Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Otamasyonu ( - )

Deep Learning-Based Object Detection and Recognition of Unmanned Aerial Vehicles

 • Deep Learning-Based Object Detection and Recognition of Unmanned Aerial Vehicles ( - )

Ultra-Connectivity for 6G Wireless Communications: UAV and Intelligent Reflective Surface Enabled Heterogeneous Network Design

 • Ultra-Connectivity for 6G Wireless Communications: UAV and Intelligent Reflective Surface Enabled Heterogeneous Network Design ( - )

5-Sülfosalisilik asit ile 2-aminopiridin türevlerinin V, Cr, Co Ve Ni komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve özelliklerinin incelenmesi

 • 5-Sülfosalisilik asit ile 2-aminopiridin türevlerinin V, Cr, Co Ve Ni komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve özelliklerinin incelenmesi ( - )

2-Amino-(35)-metilpiridin ile 2,6-piridindikarboksilik asitin proton transfer tuzları ve metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu

 • 2-Amino-(35)-metilpiridin ile 2,6-piridindikarboksilik asitin proton transfer tuzları ve metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu ( - )

DigiSEL-Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers

 • DigiSEL-Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers ( - )

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Güçlü Sivil Plan Projesi ‘Kurumsallaşma ve Dijitalleşme‘

 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Güçlü Sivil Plan Projesi ‘Kurumsallaşma ve Dijitalleşme‘ ( - )

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi (Türkçenin Yazılı Edebî Birikimi)

 • Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi (Türkçenin Yazılı Edebî Birikimi) ( - )

Entrepreneurship Capacities for Sustainable Social-EkonomicIntegration (ENHANCER) Project

 • Entrepreneurship Capacities for Sustainable Social-EkonomicIntegration (ENHANCER) Project ( - )

Ekonometrik Analiz: RStudio ile Ekonometrik Analiz Egitimi

 • Ekonometrik Analiz: RStudio ile Ekonometrik Analiz Egitimi ( - )

Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi

 • Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi ( - )

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi ve Öğrenme Ortamına Aktarılması

 • Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi ve Öğrenme Ortamına Aktarılması ( - )

Comix&Digital

 • Comix&Digital ( - )

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu ( - )

Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi

 • Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi ( - )

Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi

 • Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi ( - )

PAZARLAMA SERMAYESİ, PSİKOLOJİK SERMAYE, İŞ ÇEKİCİLİĞİ ALGISI VE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİ: PAZARLAMA PROFESYONEL MESLEK GRUPLARINDA BİR UYGULAMA

 • PAZARLAMA SERMAYESİ, PSİKOLOJİK SERMAYE, İŞ ÇEKİCİLİĞİ ALGISI VE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİ: PAZARLAMA PROFESYONEL MESLEK GRUPLARINDA BİR UYGULAMA ( - )

”Çift Odaklı Öğretim Modeli Ile Matematik Okuryazarlığı Düzeyinin Arttırılması”

 • ”Çift Odaklı Öğretim Modeli Ile Matematik Okuryazarlığı Düzeyinin Arttırılması” ( - )

Eğitimde Veri Madenciliği

 • Eğitimde Veri Madenciliği ( - )

Mesleki yönlendirmede kariyer danışmanlığı ve Kütahya meslek ölçeğinin geliştirilmesi

 • Mesleki yönlendirmede kariyer danışmanlığı ve Kütahya meslek ölçeğinin geliştirilmesi ( - )

Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Ender Boztay (Araştırmacı), Aysel Gülbandılar (Araştırmacı). 2-AminoSubstitüepiridin Türevleri ile Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ile Bunların Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: /02), (Bütçesi TL) (Baş-Bitiş Tarihi: ) (Tamamlandı).

 • Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Ender Boztay (Araştırmacı), Aysel Gülbandılar (Araştırmacı). 2-AminoSubstitüepiridin Türevleri ile Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ile Bunların Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: /02), (Bütçesi TL) (Baş-Bitiş Tarihi: ) (Tamamlandı). ( - )

Nurgün Büyükkıdan (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı), Aysel Gülbandılar (Araştırmacı). Benzensülfonik Asit Türevleri ile Dipiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: No: /07), (Bütçesi TL) (Baş-Bitiş Tarihi: ) (Devam Ediyor).

 • Nurgün Büyükkıdan (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı), Aysel Gülbandılar (Araştırmacı). Benzensülfonik Asit Türevleri ile Dipiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: No: /07), (Bütçesi TL) (Baş-Bitiş Tarihi: ) (Devam Ediyor). ( - )

Bilişimle Üretim Orta Ölçek Pilot Uygulama Projesi

 • Bilişimle Üretim Orta Ölçek Pilot Uygulama Projesi ( - )

III Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu ( - )

Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

 • Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması ( - )

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir adım da Sen At“ konulu Uluslararası Afiş, Karikatür ve Kısa Film Yarışması

 • Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir adım da Sen At“ konulu Uluslararası Afiş, Karikatür ve Kısa Film Yarışması ( - )

Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi

 • Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi ( - )

Paralel hibrit aktif güç filtreleri için kontrol kart tasarımı ve gerçekleştirilmesi

 • Paralel hibrit aktif güç filtreleri için kontrol kart tasarımı ve gerçekleştirilmesi ( - )

Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi

 • Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi ( - )

Geniş bantlı fiber optik ağlar için kararlı, nanosaniye darbe atımlı, dalgaboyu ayarlanabilir fiber halka lazer tasarımı ve geliştirilmesi

 • Geniş bantlı fiber optik ağlar için kararlı, nanosaniye darbe atımlı, dalgaboyu ayarlanabilir fiber halka lazer tasarımı ve geliştirilmesi ( - )

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu ( - )

Kullanıcı Tercihlerine Dayalı Çok Ölçütlü Kişiselleştirilmiş Akademik Makale Öneri Sistemleri

 • Kullanıcı Tercihlerine Dayalı Çok Ölçütlü Kişiselleştirilmiş Akademik Makale Öneri Sistemleri ( - )

Geniş Bantlı Fiber Optik Ağlar İçin Kararlı, Nanosaniye Darbe Atımlı, Dalgaboyu Ayarlanabilir Fiber Halka Lazer Tasarımı ve Geliştirilmesi

 • Geniş Bantlı Fiber Optik Ağlar İçin Kararlı, Nanosaniye Darbe Atımlı, Dalgaboyu Ayarlanabilir Fiber Halka Lazer Tasarımı ve Geliştirilmesi ( - )

Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi

 • Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi ( - )

Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi

 • Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi ( - )

Dumlupınar Bir Varoluşun Hikayesi

 • Dumlupınar Bir Varoluşun Hikayesi ( - )

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Algıları, Eğitim Uyumları ve Gelecek Yönelimleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği

 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Algıları, Eğitim Uyumları ve Gelecek Yönelimleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği ( - )

Yedikıta Medeniyet ve Kardeşlik Akademisi

 • Yedikıta Medeniyet ve Kardeşlik Akademisi ( - )

Dünya ile Buluş

 • Dünya ile Buluş ( - )

Developing Innovative Approaches for the Social Integration of Female Migrants (Integrate2EU)

 • Developing Innovative Approaches for the Social Integration of Female Migrants (Integrate2EU) ( - )

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu ( - )

Hassas Alpin Göl Ekosistemlerinin İklim ve İnsan Etkilerine Verdiği Tepkilerin Paleoekolojik Yöntemlerle Araştırılması

 • Hassas Alpin Göl Ekosistemlerinin İklim ve İnsan Etkilerine Verdiği Tepkilerin Paleoekolojik Yöntemlerle Araştırılması ( - )

Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi ( - )

Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi

 • Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi ( - )

Atletizmi Geliştirme

 • Atletizmi Geliştirme ( - )

Karbonize tekstil atığı katkılı kompozitlerin tekstil atık sularındaki kirlilikleri arıtma performanslarının araştırılması

 • Karbonize tekstil atığı katkılı kompozitlerin tekstil atık sularındaki kirlilikleri arıtma performanslarının araştırılması ( - )

Demirden Korkan Tren Yolcusu: Çalışanların COVİD Sağlık İnancının Örgütsel Davranış Sonuçları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma

 • Demirden Korkan Tren Yolcusu: Çalışanların COVİD Sağlık İnancının Örgütsel Davranış Sonuçları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma ( - )

Ham ve Modifiye Thymus pannonicus ile Atık Sulardan Bakır Giderimi

 • Ham ve Modifiye Thymus pannonicus ile Atık Sulardan Bakır Giderimi ( - )

Van Gölü Bentik Diyatome Florasının İncelenmesi

 • Van Gölü Bentik Diyatome Florasının İncelenmesi ( - )

1. Tarımsal Tedarik Zincirlerinde Karbon Ayak İzinin Değerlendirilmesi: Endüstriyel Tarım Firma Örneği

 • 1. Tarımsal Tedarik Zincirlerinde Karbon Ayak İzinin Değerlendirilmesi: Endüstriyel Tarım Firma Örneği ( - )

Gümüş Nanoparçacık İçerikli Antimikrobiyal Hijyenik Dezenfektan ve Temizlik Malzemeleri Üretimi

 • Gümüş Nanoparçacık İçerikli Antimikrobiyal Hijyenik Dezenfektan ve Temizlik Malzemeleri Üretimi ( - )

Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi ( - )

Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

 • Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması ( - )

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Algıları, Eğitim Uyumları ve Gelecek Yönelimleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği

 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Algıları, Eğitim Uyumları ve Gelecek Yönelimleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği ( - )

COVID Mücadelesinde Yoğun Bakım Ünitelerinde Kullanılan İnfüzyon Pompası Tasarımı / Peristaltik pompa ve endüstriyel gövde tasarımı

 • COVID Mücadelesinde Yoğun Bakım Ünitelerinde Kullanılan İnfüzyon Pompası Tasarımı / Peristaltik pompa ve endüstriyel gövde tasarımı ( - )

Bacillus Cinsi Mikroorganizmaların Biyo-bozunur Özellikte Plastik Üretim Yeteneklerinin Belirlenmesi ve Düşük Maliyetli Biyoplastik Üretimi İçin Alternatif Karbon Kaynakları

 • Bacillus Cinsi Mikroorganizmaların Biyo-bozunur Özellikte Plastik Üretim Yeteneklerinin Belirlenmesi ve Düşük Maliyetli Biyoplastik Üretimi İçin Alternatif Karbon Kaynakları ( - )

MARMARA BÖLGESİ MEKÂNSAL GELİŞME STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ (MSÇB) ARAŞTIRMA PROJESİ”

 • MARMARA BÖLGESİ MEKÂNSAL GELİŞME STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ (MSÇB) ARAŞTIRMA PROJESİ” ( - )

Kütahya Meydan Projesi Bilimsel Araştırma Projesi

 • Kütahya Meydan Projesi Bilimsel Araştırma Projesi ( - )

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At

 • Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At ( - )

Sıfır Atık Uluslararası Afiş Yarışması

 • Sıfır Atık Uluslararası Afiş Yarışması ( - )

Kütahya Valiliği Binası İç Dizayn Sanatsal Eser Üretimi

 • Kütahya Valiliği Binası İç Dizayn Sanatsal Eser Üretimi ( - )

Taş Ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Bütün Engeller Kalkıyor

 • Taş Ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Bütün Engeller Kalkıyor ( - )

Sıfır Atık Konulu Uluslararası Afiş TasarımıYarışması ve Sergisi

 • Sıfır Atık Konulu Uluslararası Afiş TasarımıYarışması ve Sergisi ( - )

e-Master in Water Recourses Engineering – eMWRE

 • e-Master in Water Recourses Engineering – eMWRE ( - )

Glutensiz Mutfak

 • Glutensiz Mutfak ( - )

Antiviral/Antibakteriyel Peptid İçeren Biyokompozit Nanofiberlerin Üretimi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması

 • Antiviral/Antibakteriyel Peptid İçeren Biyokompozit Nanofiberlerin Üretimi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması ( - )

Kütahya Kent Meydanı Projesi

 • Kütahya Kent Meydanı Projesi ( - )

Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

 • Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması ( - )

Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi

 • Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi ( - )

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi ve Öğrenme Ortamına Aktarılması

 • Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi ve Öğrenme Ortamına Aktarılması ( - )

Karbonik Anhidraz Enziminin Farklı Teknikler Kullanılarak Beta Siklodekstrin Destek Materyali Üzerine İmmobilizasyonu

 • Karbonik Anhidraz Enziminin Farklı Teknikler Kullanılarak Beta Siklodekstrin Destek Materyali Üzerine İmmobilizasyonu ( - )

Modifiye Kaolinit Minerali Üzerine Karbonik Anhidraz Enziminin Adsorpsiyon Yöntemi İle İmmobilizasyonu ve Kinetik Parametrelerinin İncelenmesi

 • Modifiye Kaolinit Minerali Üzerine Karbonik Anhidraz Enziminin Adsorpsiyon Yöntemi İle İmmobilizasyonu ve Kinetik Parametrelerinin İncelenmesi ( - )

Antiviral/Antibakteriyel Peptid İçeren Biyokompozit Nanofiberlerin Üretimi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması

 • Antiviral/Antibakteriyel Peptid İçeren Biyokompozit Nanofiberlerin Üretimi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması ( - )

3-Boyutlu Yazıcı Destekli Dijital Dental Uygulamalar Merkezi Kurulumu Fizibilitesi

 • 3-Boyutlu Yazıcı Destekli Dijital Dental Uygulamalar Merkezi Kurulumu Fizibilitesi ( - )

Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor

 • Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor ( - )

Kütahya Dumlupınar Üniversite Yerleşkesi İçinde Güneş Enerjisi Kullanım Verimliliğinin Araştırılması ve Uygulaması

 • Kütahya Dumlupınar Üniversite Yerleşkesi İçinde Güneş Enerjisi Kullanım Verimliliğinin Araştırılması ve Uygulaması ( - )

Glutensiz Mutfak

 • Glutensiz Mutfak ( - )

TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Projesi Proje başlığı: Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems

 • TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Projesi Proje başlığı: Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems ( - )

Kızılırmak Havzası’nda Su Kalitesi İzleme Projesi

 • Kızılırmak Havzası’nda Su Kalitesi İzleme Projesi ( - )

Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi (). Araştırmacı, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.

 • Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi (). Araştırmacı, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. ( - )

Düşük enerjili proton demeti için ölçüm kutusu tasarımı ve üretimi, testleri

 • Düşük enerjili proton demeti için ölçüm kutusu tasarımı ve üretimi, testleri ( - )

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir adım da Sen At“ konulu Uluslararası Afiş, Karikatür ve Kısa Film Yarışması

 • “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir adım da Sen At“ konulu Uluslararası Afiş, Karikatür ve Kısa Film Yarışması ( - )

Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi

 • Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi ( - )

Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems

 • Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems ( - )

Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi

 • Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi ( - )

Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi ( - )

Sülfonamit Grubu İçeren Yeni Pirazolo- Kinazolin Türevlerinin Sentezi ve Yapı Analizlerinin Gerçekleştirilmesi

 • Sülfonamit Grubu İçeren Yeni Pirazolo- Kinazolin Türevlerinin Sentezi ve Yapı Analizlerinin Gerçekleştirilmesi ( - )

Antiviral/Antibakteriyel Peptid İçeren Biyokompozit Nanofiberlerin Üretimi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması

 • Antiviral/Antibakteriyel Peptid İçeren Biyokompozit Nanofiberlerin Üretimi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması ( - )

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Algıları, Eğitim Uyumları ve Gelecek Yönelimleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği

 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Algıları, Eğitim Uyumları ve Gelecek Yönelimleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği ( - )

Aile İşletmelerinin Profesyonelleşme Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma

 • Aile İşletmelerinin Profesyonelleşme Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma ( - )

On Birinci ve On Üçüncü Yüzyıllar Arası İslam Düşüncesinde Fizik Teori Modelleri: Yöntem, Kuram ve Uygulama

 • On Birinci ve On Üçüncü Yüzyıllar Arası İslam Düşüncesinde Fizik Teori Modelleri: Yöntem, Kuram ve Uygulama ( - )

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu ( - )

3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu Ahmet Yakupoğlu Anısına

 • 3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu Ahmet Yakupoğlu Anısına ( - )

Çok Ölçütlü Karar Verme Metotları ile Uygun Bulut Hizmet Sağlayıcısının Seçilmesi: Bulut Bilişime Geçisin Altyapı Maliyetleri Üzerine Etkisi

 • Çok Ölçütlü Karar Verme Metotları ile Uygun Bulut Hizmet Sağlayıcısının Seçilmesi: Bulut Bilişime Geçisin Altyapı Maliyetleri Üzerine Etkisi ( - )

Çok Amaçlı Optimal Sipariş Probleminin Çözümü için NSGA-II Yaklaşımı: Bir Market Uygulaması

 • Çok Amaçlı Optimal Sipariş Probleminin Çözümü için NSGA-II Yaklaşımı: Bir Market Uygulaması ( - )

Laser Işını Ergitme (LBM) Eklemeli İmalat Yöntemiyle Ön Delikli Üretilmiş Parçaların Delinmesinde İşlenebilirlik Özelliklerinin Araştırılması

 • Laser Işını Ergitme (LBM) Eklemeli İmalat Yöntemiyle Ön Delikli Üretilmiş Parçaların Delinmesinde İşlenebilirlik Özelliklerinin Araştırılması ( - )

Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental Health –StayWell

 • Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental Health –StayWell ( - )

Öğretmen Ve Yöneticilerin Kapsayıcı Eğitim Bağlamında UzaktanEğitim Süreçlerinde Tasarım Ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

 • Öğretmen Ve Yöneticilerin Kapsayıcı Eğitim Bağlamında UzaktanEğitim Süreçlerinde Tasarım Ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi ( - )

Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems

 • Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems ( - )

TRkw gücünde yapay sinir ağı kontrollü hibrit modüler inverter.

 • TRkw gücünde yapay sinir ağı kontrollü hibrit modüler inverter. ( - )

Farklı sıcak kaynaklarından bakteri izolasyonu, tanılanması ve ekstraselüler hidrolitik aktivitelerinin degerlendirilmesi.

 • Farklı sıcak kaynaklarından bakteri izolasyonu, tanılanması ve ekstraselüler hidrolitik aktivitelerinin degerlendirilmesi. ( - )

Yapay zeka tabanlı temassız ve çevreci araç yıkama

 • Yapay zeka tabanlı temassız ve çevreci araç yıkama ( - )

STAYWELL PROJECT “Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental Health“

 • STAYWELL PROJECT “Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental Health“ ( - )

Glutensiz Mutfak

 • Glutensiz Mutfak ( - )

TR 5KW GÜCÜNDE YAPAY SİNİR AĞI KONTROLLÜ MODÜLER HİBRİT İNVERTER

 • TR 5KW GÜCÜNDE YAPAY SİNİR AĞI KONTROLLÜ MODÜLER HİBRİT İNVERTER ( - )

Comix & Digital Erasmus+ Central Project

 • Comix & Digital Erasmus+ Central Project ( - )

Bigadiç (Balıkesir) Miyosen yaşlı volkano-sedimanter istifindeki zeolitlerin mineralojisi, jeokimyası ve kökeni

 • Bigadiç (Balıkesir) Miyosen yaşlı volkano-sedimanter istifindeki zeolitlerin mineralojisi, jeokimyası ve kökeni ( - )

Yeni Nesil Eğitim Mali Destek (YENEP) Programı Eğitim Kiti ve Kılavuzu Hazırlama

 • Yeni Nesil Eğitim Mali Destek (YENEP) Programı Eğitim Kiti ve Kılavuzu Hazırlama ( - )

Kastamonu-Küre masif sülfit yataklarındaki hidrotermal alterasyonların mineralojik, jeokimyasal özellikleri ve kökenlerinin araştırılması

 • Kastamonu-Küre masif sülfit yataklarındaki hidrotermal alterasyonların mineralojik, jeokimyasal özellikleri ve kökenlerinin araştırılması ( - )

C, Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems, BİDEB, Burslu, Yürürlükte, BİDEB, BİDEB - Eğitim Burs Ve Etkinlik Destekleri Grubu

 • C, Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems, BİDEB, Burslu, Yürürlükte, BİDEB, BİDEB - Eğitim Burs Ve Etkinlik Destekleri Grubu ( - )

Kültürel Mirasın Görsel Kaydı: Gümüşhane İlinde Bellek ve Sözlü Tarih Çalışması

 • Kültürel Mirasın Görsel Kaydı: Gümüşhane İlinde Bellek ve Sözlü Tarih Çalışması ( - )

Aizanoi Antik Kenti Arkeolojik Kazıları

 • Aizanoi Antik Kenti Arkeolojik Kazıları ( - )

III. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu ( - )

Standart Olmayan Fonksiyon Uzaylarda Harmonik Analiz Operatörler ve Bazı Uygulamaları

 • Standart Olmayan Fonksiyon Uzaylarda Harmonik Analiz Operatörler ve Bazı Uygulamaları ( - )

Geniş bantlı fiber optik ağlar için kararlı, nanosaniye darbe atımlı, dalgaboyu ayarlanabilir fiber halka lazer tasarımı ve geliştirilmesi

 • Geniş bantlı fiber optik ağlar için kararlı, nanosaniye darbe atımlı, dalgaboyu ayarlanabilir fiber halka lazer tasarımı ve geliştirilmesi ( - )

3. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • 3. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu ( - )

Glutensiz Mutfak

 • Glutensiz Mutfak ( - )

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi ve Öğrenme Ortamına Aktarılması

 • Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi ve Öğrenme Ortamına Aktarılması ( - )

Glutensiz Mutfak

 • Glutensiz Mutfak ( - )

Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi

 • Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi ( - )

INTEGRATE2EU PROJECT Developing Innovative Approaches for the Social Integration of Female Migrants

 • INTEGRATE2EU PROJECT Developing Innovative Approaches for the Social Integration of Female Migrants ( - )

Tuğçe Kılınç (Proje Yürütücüsü), Halil İlkimen (Proje Danışmanı). 2-Amino-5,6-Dimetilbenzotiyazol İle 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Proton Transfer Tuzu Ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Antibakteriyel Ve Antifungal Özelliklerinin İncelenmesi. TÜBITAK Universite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dışı Arastırma Projeleri Destekleme Programı-A (No: B) (Bütçesi TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 02/01//04/) (Tamamlandı).

 • Tuğçe Kılınç (Proje Yürütücüsü), Halil İlkimen (Proje Danışmanı). 2-Amino-5,6-Dimetilbenzotiyazol İle 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Proton Transfer Tuzu Ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Antibakteriyel Ve Antifungal Özelliklerinin İncelenmesi. TÜBITAK Universite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dışı Arastırma Projeleri Destekleme Programı-A (No: B) (Bütçesi TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 02/01//04/) (Tamamlandı). ( - )

STAYWELL PROJECT “Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental Health“

 • STAYWELL PROJECT “Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental Health“ ( - )

Paralel hibrit aktif güç filtreleri için kontrol kart tasarımı ve gerçekleştirilmesi

 • Paralel hibrit aktif güç filtreleri için kontrol kart tasarımı ve gerçekleştirilmesi ( - )

Mesleki Şüpheciliğin İç Denetim Kalitesine Etkisi: Türkiye‘de Özel Sektör İç Denetçilerine Yönelik Bir Araştırma-3

 • Mesleki Şüpheciliğin İç Denetim Kalitesine Etkisi: Türkiye‘de Özel Sektör İç Denetçilerine Yönelik Bir Araştırma-3 ( - )

Beta-Alanin Takviyesinin Dayanıklılık Sporcularında Koşu Hızı, Kan Laktat Seviyeleri, Antioksidan Kapasite ve Enzimlere Etkisi

 • Beta-Alanin Takviyesinin Dayanıklılık Sporcularında Koşu Hızı, Kan Laktat Seviyeleri, Antioksidan Kapasite ve Enzimlere Etkisi ( - )

Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi

 • Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi ( - )

Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Kayıt Otomasyon sistemi

 • Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Kayıt Otomasyon sistemi ( - )

Performance Analysis of NOMA Systems in Cognitive Radio Networks

 • Performance Analysis of NOMA Systems in Cognitive Radio Networks ( - )

Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi

 • Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi ( - )

2-Amino-5,6-dimetilbenzotiyazol ile 2,6-piridindikarboksilik asitin proton transfer tuzu ve metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu, antibakteriyel ve antifungal özelliklerinin incelenmesi. TÜBITAK Universite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dışı Arastırma Projeleri Destekleme Programı-A (No: B)

 • 2-Amino-5,6-dimetilbenzotiyazol ile 2,6-piridindikarboksilik asitin proton transfer tuzu ve metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu, antibakteriyel ve antifungal özelliklerinin incelenmesi. TÜBITAK Universite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dışı Arastırma Projeleri Destekleme Programı-A (No: B) ( - )

Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor

 • Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor ( - )

Kütahya ili Flora (Damarlı Bitkiler) ve Habitat / Ekosistem İzleme İşi

 • Kütahya ili Flora (Damarlı Bitkiler) ve Habitat / Ekosistem İzleme İşi ( - )

TR33 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin İnovasyon Kullanma Durumları ve İşletmeler Arası İşbirliğinin İnovasyon ile Firma Performansı Üzerine Etkisi

 • TR33 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin İnovasyon Kullanma Durumları ve İşletmeler Arası İşbirliğinin İnovasyon ile Firma Performansı Üzerine Etkisi ( - )

Benzensülfonik asit türevleri ile dipiridin türevlerinin proton transfer tuzları ve metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi

 • Benzensülfonik asit türevleri ile dipiridin türevlerinin proton transfer tuzları ve metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi ( - )

2-Aminosubstitüepiridin türevleri ile sülfamoyilbenzoik asit türevlerinin proton transfer tuzları ile bunların Cu(II) komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi

 • 2-Aminosubstitüepiridin türevleri ile sülfamoyilbenzoik asit türevlerinin proton transfer tuzları ile bunların Cu(II) komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi ( - )

Katmanlı İmalat İle Üretilen ve Lazer Kaynağı İle Birleştirilen Ti6Al4V Malzemenin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Isıl İşlemin Etkisi

 • Katmanlı İmalat İle Üretilen ve Lazer Kaynağı İle Birleştirilen Ti6Al4V Malzemenin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Isıl İşlemin Etkisi ( - )

Erasmus “Comix Digital“

 • Erasmus “Comix Digital“ ( - )

Kütahya Dumlupınar Üniversite Yerleşkesi İçinde Güneş Enerjisi Kullanım Verimliliğinin Araştırılması ve Uygulaması

 • Kütahya Dumlupınar Üniversite Yerleşkesi İçinde Güneş Enerjisi Kullanım Verimliliğinin Araştırılması ve Uygulaması ( - )

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu ( - )

Cistus laurifolius L. Bitkisinin Fito- ve Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması

 • Cistus laurifolius L. Bitkisinin Fito- ve Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ( - )

Türkiye Kültür Strateji Belgesi

 • Türkiye Kültür Strateji Belgesi ( - )

Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi

 • Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi ( - )

Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi

 • Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi ( - )

Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği)

 • Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) ( - )

UHF Bandında Kompakt Proton Hızlandırıcısı

 • UHF Bandında Kompakt Proton Hızlandırıcısı ( - )

Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi ( - )

MOCAT-Modern Competencİes of Academic Teachers-the key to modern HEI

 • MOCAT-Modern Competencİes of Academic Teachers-the key to modern HEI ( - )

UHF Bandında Kompakt Proton Hızlandırıcısı

 • UHF Bandında Kompakt Proton Hızlandırıcısı ( - )

Çanakkale Şehitlerini Anlamak Projesi (GPDP/)

 • Çanakkale Şehitlerini Anlamak Projesi (GPDP/) ( - )

Digitised Education of Parents for Children Protection

 • Digitised Education of Parents for Children Protection ( - )

DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı

 • DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı ( - )

DİYARBAKIR İLİ BİSMİL İLÇESİNDE LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİNİ TANITMA VE GELİŞTİRME PROJESİ

 • DİYARBAKIR İLİ BİSMİL İLÇESİNDE LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİNİ TANITMA VE GELİŞTİRME PROJESİ ( - )

Digitised Education of Parents for Children Protection (DEPCIP)

 • Digitised Education of Parents for Children Protection (DEPCIP) ( - )

Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya

 • Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya ( - )

KADIN KOOPERATİFLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN SAĞLANMASI ÇALIŞTAYI

 • KADIN KOOPERATİFLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN SAĞLANMASI ÇALIŞTAYI ( - )

Bir Gereklilik Olarak Eğitimde ve Bilimde Uluslararasılaşma: Yurtdışında Eğitim Deneyimi

 • Bir Gereklilik Olarak Eğitimde ve Bilimde Uluslararasılaşma: Yurtdışında Eğitim Deneyimi ( - )

ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

 • ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU ( - )

Sakızlık, Beşçam (Kütahya) Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmaları, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması

 • Sakızlık, Beşçam (Kütahya) Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmaları, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması ( - )

Suriyeli Çocukların Ulusal Medyada Temsilinin Değerlendirilmesi

 • Suriyeli Çocukların Ulusal Medyada Temsilinin Değerlendirilmesi ( - )

Antik Seramiklerdeki Farklı Isıl Etkilerin Araştırılması

 • Antik Seramiklerdeki Farklı Isıl Etkilerin Araştırılması ( - )

Metamorfik Kaya Kütlelerinde Anizotropinin Şev Stabilitesine Etkisi

 • Metamorfik Kaya Kütlelerinde Anizotropinin Şev Stabilitesine Etkisi ( - )

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME: BELEDİYELERİN ETKİNLİĞİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

 • TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME: BELEDİYELERİN ETKİNLİĞİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA ( - )

Çok Duvarlı Karbon Nanotüp-Polipirol Kompozitlerinin Sentezi ve Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi

 • Çok Duvarlı Karbon Nanotüp-Polipirol Kompozitlerinin Sentezi ve Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi ( - )

Susurluk Havzası Elmidae, Dryopidae (Coleoptera: Polyphaga) ve Diatome (Bacillariaceae) Tür Çeşitliliğinin Belirlenmesi

 • Susurluk Havzası Elmidae, Dryopidae (Coleoptera: Polyphaga) ve Diatome (Bacillariaceae) Tür Çeşitliliğinin Belirlenmesi ( - )

Antik Seramiklerdeki Farklı Isıl Etkilerin Araştırılması

 • Antik Seramiklerdeki Farklı Isıl Etkilerin Araştırılması ( - )

Yılı Lebedos Antik Kenti ve Territoryumu Yüzey Araştırması

 • Yılı Lebedos Antik Kenti ve Territoryumu Yüzey Araştırması ( - )

EMET KENDİN YAP ATÖLYESİ

 • EMET KENDİN YAP ATÖLYESİ ( - )

Digitised Education of Parents for Children Protection

 • Digitised Education of Parents for Children Protection ( - )

Şarj Edilebilir Zn-hava Pilleri

 • Şarj Edilebilir Zn-hava Pilleri ( - )

Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik Yöntemler ve Benzetim Modeli Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi

 • Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik Yöntemler ve Benzetim Modeli Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi ( - )

Öğrenci Adaylarının Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. . Proje No: KTMU - PGKSBE ()

 • Öğrenci Adaylarının Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. . Proje No: KTMU - PGKSBE () ( - )

FERNAS İNŞAAT A.Ş. Ruhsat Numaralı Kınık Yaylaköy Projesi Kapsamında Gaz İçeriği ve Desorpsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi

 • FERNAS İNŞAAT A.Ş. Ruhsat Numaralı Kınık Yaylaköy Projesi Kapsamında Gaz İçeriği ve Desorpsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi ( - )

TR33 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin İnovasyon Kullanma Durumları ve İşletmeler Arası İşbirliğinin İnovasyon ile Firma Performansı Üzerine Etkisi

 • TR33 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin İnovasyon Kullanma Durumları ve İşletmeler Arası İşbirliğinin İnovasyon ile Firma Performansı Üzerine Etkisi ( - )

Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA)

 • Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA) ( - )

Bakır Üflemeli Enstrümanlardaki Mikroorganizmaların Tespiti

 • Bakır Üflemeli Enstrümanlardaki Mikroorganizmaların Tespiti ( - )

Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBI’ler ve Ihracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir

 • Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBI’ler ve Ihracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir ( - )

Ülkemiz Hipersalin Çevrelerinden Endüstriyel Kullanım Potansiyelli Pigment Üreten Mikroorganizmaların İzolasyonu

 • Ülkemiz Hipersalin Çevrelerinden Endüstriyel Kullanım Potansiyelli Pigment Üreten Mikroorganizmaların İzolasyonu ( - )

KULLANILMIŞ IBC PALET VE KAFESLERİNİN GERİ KAZANIM SİSTEMİNİN GELİŞTRİLMESİ

 • KULLANILMIŞ IBC PALET VE KAFESLERİNİN GERİ KAZANIM SİSTEMİNİN GELİŞTRİLMESİ ( - )

FARKLI YAPIDAKİ FİLAMENTLERİ KULLANABİLEN, ÇİFT EKSTRÜDERLİ, KESİNTİSİZ BASKI, UZAKTAN TAKİP VE HATAYI ÖNLEME ÖZELLİKLİ, FDM YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN KATMANLI İMALAT CİHAZININ PROTOTİP TASARIM VE İMALATI

 • FARKLI YAPIDAKİ FİLAMENTLERİ KULLANABİLEN, ÇİFT EKSTRÜDERLİ, KESİNTİSİZ BASKI, UZAKTAN TAKİP VE HATAYI ÖNLEME ÖZELLİKLİ, FDM YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN KATMANLI İMALAT CİHAZININ PROTOTİP TASARIM VE İMALATI ( - )

OTOMATİK ARMATÜR BALANS MAKİNESİ GELİŞTİRİLMESİ

 • OTOMATİK ARMATÜR BALANS MAKİNESİ GELİŞTİRİLMESİ ( - )

Psoriasis hastalarında resistin gen polimorfizminin araştırılması

 • Psoriasis hastalarında resistin gen polimorfizminin araştırılması ( - )

Türkiye Mekansal Strateji Planının Hazırlanması Projesi I. Etabı

 • Türkiye Mekansal Strateji Planının Hazırlanması Projesi I. Etabı ( - )

Bir Varoluşun Hikayesi Dumlupınar Belgeseli

 • Bir Varoluşun Hikayesi Dumlupınar Belgeseli ( - )

3. Çocuk Kitabımda Kütahya: VazoCan

 • 3. Çocuk Kitabımda Kütahya: VazoCan ( - )

Tübitak Bilim Şenlikleri Destekleme Programı “Tavşanlı, Bilsem’le Bilgi Yolunda”

 • Tübitak Bilim Şenlikleri Destekleme Programı “Tavşanlı, Bilsem’le Bilgi Yolunda” ( - )

Türkiye Mekansal Strateji Planının Hazırlanması Projesi I. Etabı

 • Türkiye Mekansal Strateji Planının Hazırlanması Projesi I. Etabı ( - )

Türkçeye Farkındalık Projesi

 • Türkçeye Farkındalık Projesi ( - )

Afyon ve Kütahya Yöresi Volkanitlerinin Çimento ve Beton Teknolojisinde Değerlendirilmesi

 • Afyon ve Kütahya Yöresi Volkanitlerinin Çimento ve Beton Teknolojisinde Değerlendirilmesi ( - )

ULUSLARARASI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ

 • ULUSLARARASI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ ( - )

Sıfır Atık Konulu Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergisi

 • Sıfır Atık Konulu Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergisi ( - )

”Organ Bağışı” Konulu Afiş Tasarımı Yarışması

 • ”Organ Bağışı” Konulu Afiş Tasarımı Yarışması ( - )

Zaman Dursun Kütahya Okusun

 • Zaman Dursun Kütahya Okusun ( - )

3. uluslararası Posterland organ bağışı konulu afiş yarışması

 • 3. uluslararası Posterland organ bağışı konulu afiş yarışması ( - )

7. Eğitim Fakültesi Oryantasyon Programı

 • 7. Eğitim Fakültesi Oryantasyon Programı ( - )

“Sıfır Atık“ Konulu Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergisi

 • “Sıfır Atık“ Konulu Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergisi ( - )

3. uluslararası posterland. org organ bağışı konulu afiş yarışması

 • 3. uluslararası posterland. org organ bağışı konulu afiş yarışması ( - )

Durmadan Türkçe

 • Durmadan Türkçe ( - )

Modifiye edilmiş LyP-1 peptid analoglarının biyoaktivitelerinin incelenmesi

 • Modifiye edilmiş LyP-1 peptid analoglarının biyoaktivitelerinin incelenmesi ( - )

Kurbağa salgılarından elde edilmiş peptidlerin kimerik yapılarının sentezi ve biyoaktivitelerinin incelenmesi

 • Kurbağa salgılarından elde edilmiş peptidlerin kimerik yapılarının sentezi ve biyoaktivitelerinin incelenmesi ( - )

Kütahya İli Tavşanlı İlçesiİ Alabarda Köyü Mevkiinde Bulunan Ruhsat Nolu Sahada Bulunan Maden Ocağı Pasa Malzemesi ve Depolama Alanının Jeoteknik Duraylılığının (Statik ve Pseudo-Statik) Belirlenmesi

 • Kütahya İli Tavşanlı İlçesiİ Alabarda Köyü Mevkiinde Bulunan Ruhsat Nolu Sahada Bulunan Maden Ocağı Pasa Malzemesi ve Depolama Alanının Jeoteknik Duraylılığının (Statik ve Pseudo-Statik) Belirlenmesi ( - )

Metamorfik Kaya Kütlelerinde Anizotropinin Şev Stabilitesine Etkisi

 • Metamorfik Kaya Kütlelerinde Anizotropinin Şev Stabilitesine Etkisi ( - )

ANTİ REZONANS ÇAMAŞIR MAKİNESİ ALTLIĞI

 • Yarbay
  Mesaj
 • Yarbay
  Mesaj
 • Yarbay
  Mesaj
 • Yarbay
  Mesaj
 • Binbaşı
  Mesaj
  Bu tip &#;r&#;nler genelde re-jenere EPDM veya NBR den imal edilmektedir (geri d&#;n&#;şt&#;r&#;lm&#;ş kau&#;uk). Bundan dolayı zaman i&#;erisinde &#;ok ağır ve k&#;t&#; koku yapmaktadır.

  uPVC tarzı bir malzemeden yapılmış ise denenebilir, hi&#; olmazsa koku yapmaz.
 • Yarbay
  Mesaj
 • Çavuş
  74 Mesaj
 • Yarbay
  Mesaj
 • Yarbay
  Mesaj
 • Yarbay
  Mesaj
 • yeni mesaja gitYeni mesaj
  Bilgi ikonYeni mesajları sizin için sürekli kontrol ediyoruz, bir mesaj yazılırsa otomatik yükleyeceğiz.Bir Daha Gösterme

Benzer içerikler

Carat Home Beyaz Eşya Altlığı Ayağı 4 Adet Çamaşır Bulaşık Makinası Buzdolabı Yükseltici Titreşim Önleyici 4'lü Makine Altı

Carat Home Beyaz Eşya Altlığı Ayağı 4 Adet Çamaşır Bulaşık Makinası Buzdolabı Yükseltici Titreşim Önleyici

Kurumsal Fatura

Beyaz Eşya Yedek Parça kategorisinde

en çok değerlendirilen 4. ürün

Satıcı : Kitchen Joy

Koleksiyona Ekle

Tahmini Kargoya Teslim: 8 gün içinde

favori

 • 15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın.
 • Bu ürün Kitchen Joy tarafından gönderilecektir.
 • Çamaşır Makinesi Titreşim Engelleyici Kaydırmaz Vantuzlu 4 Lü Stoper Ürün Açıklaması 1. Çamaşır makinesi için anti-titreşim pedi, gürültü emici, kaymaz, titreşim önleyici özel olarak tasarlanmıştır. 2. Çamaşır makinesinde titreşim nedeniyle çamaşır makinesinin kaymasını etkili bir şekilde önleyebilir. 3. Çamaşır makineleri ve katların bakım maliyetini azaltın. 4. Çamaşır makinesini 4 cm yükseltir ve altının kolay temizlemene bilmesine yardımcı olur. 5. Masa ve sandalyelere uygulayın, Kanepe, çamaşır makinesi, yatak, çay masası vb. kullanım alanı vardır. Ürün Boyutları: Yükseklik: 4 cm Alt Çapı : 8,8 cm Paket İçeriği: 1 Adet Çamaşır Makinesi Titreşim Engelleyici Kaydırmaz Vantuzlu 4 Lü Stoper
 • Bu üründen en fazla 10 adet sipariş verilebilir. 10 adetin üzerindeki siparişleri Trendyol iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Kampanya fiyatından satılmak üzere adetten fazla stok sunulmuştur.
 • İncelemiş olduğunuz ürünün satış fiyatını satıcı belirlemektedir.
 • Bir ürün, birden fazla satıcı tarafından satılabilir. Birden fazla satıcı tarafından satışa sunulan ürünlerin satıcıları ürün için belirledikleri fiyata, satıcı puanlarına, teslimat statülerine, ürünlerdeki promosyonlara, kargonun bedava olup olmamasına ve ürünlerin hızlı teslimat ile teslim edilip edilememesine, ürünlerin stok ve kategorileri bilgilerine göre sıralanmaktadır.

ÜRÜNÜN TÜM ÖZELLİKLERİ

Ürün Değerlendirmeleri

Henüz Yorum Yazılmamış.

Ürün Bilgileri

Carat Home Beyaz Eşya Altlığı Ayağı 4 Adet Çamaşır Bulaşık Makinası Buzdolabı Yükseltici Titreşim Önleyici

 • Çamaşır Makinesi Titreşim Engelleyici Kaydırmaz Vantuzlu 4 Lü Stoper Ürün Açıklaması 1. Çamaşır makinesi için anti-titreşim pedi, gürültü emici, kaymaz, titreşim önleyici özel olarak tasarlanmıştır. 2. Çamaşır makinesinde titreşim nedeniyle çamaşır makinesinin kaymasını etkili bir şekilde önleyebilir. 3. Çamaşır makineleri ve katların bakım maliyetini azaltın. 4. Çamaşır makinesini 4 cm yükseltir ve altının kolay temizlemene bilmesine yardımcı olur. 5. Masa ve sandalyelere uygulayın, Kanepe, çamaşır makinesi, yatak, çay masası vb. kullanım alanı vardır. Ürün Boyutları: Yükseklik: 4 cm Alt Çapı : 8,8 cm Paket İçeriği: 1 Adet Çamaşır Makinesi Titreşim Engelleyici Kaydırmaz Vantuzlu 4 Lü Stoper
 • Bu üründen en fazla 10 adet sipariş verilebilir. 10 adetin üzerindeki siparişleri Trendyol iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Kampanya fiyatından satılmak üzere adetten fazla stok sunulmuştur.
 • İncelemiş olduğunuz ürünün satış fiyatını satıcı belirlemektedir.
 • Bir ürün, birden fazla satıcı tarafından satılabilir. Birden fazla satıcı tarafından satışa sunulan ürünlerin satıcıları ürün için belirledikleri fiyata, satıcı puanlarına, teslimat statülerine, ürünlerdeki promosyonlara, kargonun bedava olup olmamasına ve ürünlerin hızlı teslimat ile teslim edilip edilememesine, ürünlerin stok ve kategorileri bilgilerine göre sıralanmaktadır.

Ürün Özellikleri

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası