ahmet jakal kadın doğum yorumlar / Yaşadığınız Şehirde doktor tavsiyesi: Page 9 - Happy Kids Forum

Ahmet Jakal Kadın Doğum Yorumlar

ahmet jakal kadın doğum yorumlar

Ahmet Jakal

Ahmet Jakal

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Bay, Meslekte 23 yıl

Ahmet Jakal Hakkında

Ahmet Jakal, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olarak Bursa Mudanya ilçesinde Mudanya Devlet Hastanesi isimli sağlık kuruluşunda görev yapmaktadır.

İletişim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

Tıp Fakültesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Uzmanlık: Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Randevu Bilgileri

Mudanya Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir sağlık kuruluşudur. Ahmet Jakal için nolu MHRS telefonu üzerinden veya internet sitesi üzerinden randevu alabilirsiniz. MHRS üzerinden randevu alın.

Yakındaki Diğer Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hekimler

Bursa'da görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hekimler

Bursa'da görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı bulundu. Görmek için tıklayın.

BURSA MUDANYA DEVLET HASTANESİ

TIP & HASTANE

POLİKLİNİK DOKTORLARI ( Kadın Hastalıkları ve Doğum )

TIP & HASTANE

TIP & HASTANE
funduszeue.info

Tıp & Hastane yılında kurulmuş, Türkiye'nin en büyük sağlık portalı olma amacıyla kurulmış yeni nesil bir web sitesidir. Yapay zeka modüllerimi ile türkiye genelinde sağlık taraması yapılmaktadır. Sağlık sektöründe faaliyer gösteren başta hastaneler olmak üzerine, devlet hastaneleri , özel hastaneler, ayakta teşhis merkezleri, özel poliklinikler, muayenehaneler, doktorlar sağlık çalışanları gibi sektörün tüm dataları taranmaktadır. tarama işleminde kişisel veriler işlenmemektedir. taramalar tüm türkiye bazında olup istanbul ankara izmir bursa konya antalya erzurum gibi tüm iller ve ilçeler bazında sağlanmaktadır.

Akademik Kadro

(),"Gebelik ve COVID Daha fazla ne yapılabilir?","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hematoloji",

(),"Pelvik ağrı, akciğerde multiple leiomyomatozis, malign potansiyeli belirlenemeyen düz kas hücresi tümörü ve gebelik: Nadir vaka sunumu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"Pelvik ağrı, Akciğerde multiple leiomyomatozis, malign potansiyeli belirlenemeyen düze kas hücresi tümörü ve gebelik: Nadir vaka sunumu","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Kadın Hastalıkları ve Doğum>jinekoloji",

(),"EĞİTIM VE ARAŞTIRMA HASTANESiNDE YAPILAN LAPAROSKOPIK HISTEREKTOMI VAKALARININ DEĞERLENDIRILMESI","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"COVID Hastası 88 Gebenin Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"Trisomy A Case Report","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Polikistik over sendromu ve metabolik sendrom","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Jinekolojide aşılama","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Adneksiyel Torsiyon: Son 4 Yılın Gözden Geçirilmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Tuba-ovaryan Abseye Benzeyen Primer Over Lenfoması","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Ovarian Mucinous Cystadenocarcinoma with Mural Nodule: Report of a Case","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

" Gebelik Haftasında Tanı Konan Fokomeli Vakası","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"İlk Trimester Fetuslarda Nazal Kemik Nomogramı","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Gossypiboma as an Adnexial Mass: A Foreign Body in Pregnancy","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Primer Sezaryen Doğumları","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Hb Brockton ve İkiz Gebelik : Nadir Bir Kalitatif Hemoglobinopati","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"İkiz Gebelikte İlk Bebeğin Düşük Olmasını Takiben Yapılan Acil Serklaj: Üç Olgunun Sunumu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Maternal Death After Uterine Rupture in a Unscarred Uterus: A Case Report","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Prenatal Sitogenetik Tanı Sonuçlarının Değerlendirilmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Increased First Trimester Nuchal Translucency as a Prenatal Manifestation of Klinefelter Syndrome","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Vajinal Operasyonların Sonrasında Pelvik Hematomların Saptanmasında Ultrasonografinin Rolü","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Servikal Smearde Psammoma Cisimciği Saptanan Overin Papiller Seröz Karsinomu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Nadir Bir Over Malignitesi: Steroid Hücreli Tümör","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Primary Uterine Lymphoma: A Rare Cause of Postmenopausal Bleeding","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Ektopik Gebeliğin Erken Tanısında Serum Kreatin Kinaz, Östradiol ve Progesteronun Değeri","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"A Rare Cause of Severe Dyspareunia - Post Osteomalacic Contracted Pelvic Outlet","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Isolated Torsion of The Fallopian Tube: A Case Report","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Missed Abortus Nedeni Olarak Abseleşen Desiduit","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Sezaryen Sonrası Gelişen Dissemine İntravasküler Koagulopati ve Akut Respiratuar Distres Sendromu","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Post Menopozal Kadınlarda Hormon Replasman Tedavisinin Karotis Arter Plaklarına ve İntimal Kalınlığa Etkisi","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Alt Segment Kalınlığı Eski Sezaryenli Olgularda Ultrasonografi ile Tespit Edilebilir mi?","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"İniensefali: Nadir Bir Nöral Tüp Defekti","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Eklampsili Hastada İntraserebral İnfarkt","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Effects of hormone replacement therapy and raloxifene on bone biochemical markers of bone turnover in postmenopausal osteoporosis","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"First-Trimester Uterine Artery Doppler Indices in the Prediction of Small-for-Gestational Age Babies and Pregnancy Induced Hypertension","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"An Acardiac Twining Presented as Placental Mass","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum","",

(),"Arthrogryposis Multiplex Congenita: Report of 3 Cases","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"Prenatal Diagnosis of Cantrell´s Syndrome with Lemon Sign in The Second Trimester","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"İlk Trimester Fetuslerde Maksilla ve Nazal Kemik Nomogramları","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

" Gebelik Haftasında Canlı Over Gebeliği","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Extra-osseous Ewing’s Sarcoma presenting as Intra-Abdominal Tumor in Young Woman","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Perivascular epithelioid cell tumor of the uterus (PECOMA): A rare case","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Gebelikte Adneksiyel Kitlede Saptanan Krukenberg Tümörü","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

(),"The correlation between conization results, colposcopic biopsy and pap smear","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

(),"Man in the Barrel’ syndrome after gynecologic oncologic surgery: a very rare case report","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

(),"The effect of advanced age, mass size, and level of CA in malignancy potential of adnexal masses","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Artmış NT Vakalarında Gebelik Sonuçları","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Bone Status in Pre-Postmenopausal Women Assessed with Quantitative Ultrasonometry","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Effects of Low-Dose Continuous- Combined Estradiol/Norethisterone Acetate (Activelle) and Raloxifene Hydrochloride (Evista) on Bone Biochemical Markers of Turnover and BMD in Postmenopausal Osteoporosis","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"İlk Trimesterde Torsiyone Over Kisti","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

(),"Comparison of preoperative haematological parameters in benign, borderline and malign pathologies of ovary","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Five cases of placenta previa with accreta: the maternal and fetal outcome from a tertiary center","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Clinical characteristics and pregnancy outcomes among women of Syrian refugees","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"İleal Atrezinin Prenatal Ultrasonografik Tanısı","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"İlk Trimesterde Tanı Konulan Megasistis Olgusu","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Prenatal Tanı Konmuş Kaudal Regresyon Sendromu","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"22 P Kromozomu Saptanan Fetal Diafragma Hernisi","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Postpartum depresyon gelişimini tahmin edebilir miyiz","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"Determination of Endometrial Thickness cut-off levels for Endometrial Carcinoma in Postmenopausal Women without Vaginal Bleeding","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

(),"Endometrial Thickness Measurement for Prediction of Endometrial Cancer in Women with Postmenopausal Bleeding’’","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

(),"Significance of Endometrial Thickness Measurement for Predicting Benign Intrauterine Pathology in Women with Postmenopausal Bleeding","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

(),"Postoperative complications assessed by the Clavien-Dindo classification following anti-incontinence surgery (Burch, TVT and TOT)","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

(),"The effect of myometrial invasion on prognostic factors and survival analysis İn endometrial carcinoma","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

(),"The Value of Transvaginal Ultrasonography in the Prediction of Benign Endometrial Pathologies in Asymptomatic (Bleeding free) Postmenopausal Women","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Macrosomic Babies: Delivery and Outcomes of Cases","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"Surface Epithelium Features of Contrlateral Ovary in Unilateral Ovarian Carcinoma","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

(),"The Incidence and Risk Factors of Female Urinary Incontinence in Training and Research Hospital","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"The outcomes for three surgical procedure in urinary incontinence: A minimum 36 months follow up","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"Verrucous Carcinoma of the Cervix in a Case with Uterine Prolapse","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

(),"Morphological features in the contralateral ovary of women with unilateral ovarian carcinoma","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

(),"Bilateral ovarian involvement and histopathologic analysis: ovarian neoplasms","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

(),"Comparison of preoperative tumor grade and postoperative hysterectomy pathologic findings in endometrial cancer patients","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

(),"Pseudomyxoma Peritonei: An analysis of four cases","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Relationship between size of ovarian endometrioma and CA , CA levels","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Ovarian endometrioma: Clinical signs and laparoscopic findings","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Follicular Variant of Papillary Thyroid Carcinoma Arising from Dermoid Cyst","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

(),"Vaginal Schwannoma in a Case with Uterine Myoma","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Fibronectin and AOPP Levels in High Risk Pregnancies","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"A Clinico-Pathologic Analysis: A Relationship between Endometrial Carcinoma and Uninvolved Endometrium","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Detection of Cervical Intraepithelial Neoplasia in Women with Abnormal Pap Smear by HPV Testing: A Prospective Study","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Hemostasis After Cold-Knife Conization: A Randomized Prospective Trial Comparing Cerclage Suture versus Electro-Cauterization","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

(),"Correlation between First Trimester Maternal Serum Free Beta-Human Chorionic Gonadotrophine and Pregnancy Associated Plasma Protein a Levels and Second-Trimester Uterine Artery Doppler Indices","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"The Management of Translocated Intrauterine Contraceptive Devices","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Prenatal Diagnosis of Bartter’s Syndrome with Biochemical Examination of Amniotic Fluid: Report of One Case","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Adult Onset Still Disease in Pregnancy: A Case Report","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"The Effect of Maternal Obesity and Lipid Profile on the Blood Pressure","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"A Simple Metabolic Scoring System for Assessing the Risk of Hypertensive Disorders of Pregnancy","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"The Role of Amniotic Fluid Crp and Leptin at Second Trimester in the Prediction of Preterm Delivery","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"First Trimester PAPP-A Level is Correlated with Birth Weight, Lenght and Pregnancy Complications","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"Correlation between Second Trimester Alpha-Fetoprotein, Human Chorionic Gonadotropin, Estriol levels and Uterine Artery Doppler Indices","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"Placental Pathology in a Case with Antenatal Bartter Syndrome","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"Characteristics First and Second Trimester Findings of a Baby Complicated with the VACTERL Association","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"Pregnancy Outcome in Fetuses with Increased Nuchal Translucency","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Postmenopozal Kanamalı Olguların Ca, Transvajinal Usg ve DC İle değerlendirilmesi","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

(),"Analysis on Prenatally Diagnosed 85 Neural Tube Defects","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Pregnancy Outcomes in Women with Diabetes Mellitus","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"First Trimester Three- Dimensional Transvaginal Imaging of Two Cases with Semilobar Holoprosencephaly and Facial Malformations and Normal Karyotype","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Nadir rastlanan mozaik turner varyantı (45,x, 46,x,der (xq)","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"An Occipital Encephalocele Involving Cerebellum","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Effect of Risedronate in Bone Resorption Marker (Urinary Ctx)","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Venlafaxine (SSRI’s) for Hot Flushes in Postmenopausal Woman: A Non-Hormonal Alternative","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Post Menopozal Kadınlarda Hormon Replasman Tedavisinin Sol Ventriküler Diastolik Fonksiyonlarına Etkisi","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Kontrast Madde Kaynaklı Nefropati ve Pleksus Brakialis Paralizisi: Laparoskopinin nadir komplikasyonu","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Recurrence of Short Rib Polydactyly Syndrome- A Rare Skeletal Dysplasia","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"Comparison of preoperative hematological parameters in malignant, premalignant, and benign uterine pathology","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Total Plasenta Previa ve Plasenta Perkreata Tanısı Konan 6 Vakanın Yönetimi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"Retrospective analysis of the clinical outcomes in borderline ovarian tumor","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

(),"Preoperative evaluation of borderline ovarian tumors by risk of malignancy index, Ca and ultrasound","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Vaginal leiomyoma in pregnancy presenting as a prolapsed vaginal mass","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Comparison of efficiency of uterine artery doppler indices at first trimester for the prediction of pregnancy complications","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"First trimester maternal serum pregnancy- associated plasma protein-a is a predictive factor for early preterm delivery in normotensive pregnancies","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Comparison of pregnancy rates of infertile women by clomiphene citrate (cc) and gonadotropins underwent intrauterine insemination","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Maternal thyroid function during pregnancy in cases","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Clinical Characteristics of Ovarian Endometrioma: A Study of 76 Cases","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Correlation between CA Levels and the Size of Ovarian Endometrioma","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

(),"Effect of Risedronate on Biochemical Marker of Bone Resorption in Postmenopausal women with Osteoporosis or Osteopenia","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum","/s",

"Gebelikte Dev Kondiloma Aküminata","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Preoperatif MRI invazyonu ne derece belirler","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Çift primer senkron malign genital kanser ve CIN 3: Endometriumda endometrioid tip adenokarsino, endoservikal adenokarsinom ve servikste karsinoma insitu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Mini sling sonrası gelişen mesane perforasyonu: nadir komplikasyonun sistostomik düzeltilmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Eğitim ve araştırma hastanesinde yapılan laparoskopik histerektomi vakalarının değerlendirilmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Perimenopozal dönemde kendini vajen metastazı ile gösteren gestasyonel trofoblastik hastalığın yönetimi: olgu sunumu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Aile planlaması bölümüne başvuran hastalarda FSFI skorların değerlendirilmesi: Tersiyer merkezin sonuçları","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Preeklampsinin tanısında 24 saatlik proteinürinin, spot idrar protein/kreatinin oranı, spot idrar protein, spot idrar kreatinin ve spot idrar kalsiyum atılımı ile karşılaştırılması","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Adneksial kitlelerin değerlendirilmesinde ileri yaşın, kitlenin büyüklüğünün ve ca düzeyinin malignite potansiyeline etkisi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Uterusun malign ve benign patolojilerinde preoperatif dönemde bakılan hematolojik parametrelerin karşılaştırılması","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"İstmoselin histeroskopik rezeksiyonu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Non gestasyonel koryokarsinoma: postmenopozal kanamanın nadir bir nedeni","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Adult tip granuloza hücreli tümör ve endometrium karsinomu: çift primer kanserli hastanın yönetimi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"10 yaşında saptanan endodermal sinüs tümörü","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Premenopozal dönemde anormal uterin kanama nedeniyle histopatolojik değerlendirme yapılan hastanın analizi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Gestasyonel diyabet ile ilk trimester down sendromu tarama testi belirteçleri ilişkili midir","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Premenopozal ve Postmenopozal Kadınlarda Saptanan Endometriyal Poliplerde Premalign ve Malignite için Risk Faktörleri","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Premenopozal donemde anormal uterus kanamalarinda endometriyal ornekleme yapilmasi gerekli midir","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"İlk trimester papp-a ve ikinci trimester serviks uzunluğu ölçümü ile uzamış gebelik öngörüsü sağlanabilir mi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Tekrarlayan borderline seröz over tümörü olan hastada ektopik gebeliğin konservatif yönetimi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Haseki eğitim ve araştırma hastanesinde artan sezaryen oranlarının Robson on gruplu klasifikasyon sistemi ile değerlendirilmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Villar nodülü: primer umbilikal endometriozis","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Primer amenoreli 8 hastanın karyotip analizi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesinde gerçekleştirilen doğumların Robson on gruplu klasifikasyon sistemi ile değerlendirilmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Vajende yabancı cisim: 10 yaşındaki kız çocuğunun vajeninde 1 yıl süreyle kalan saç tokası","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Endometrial Poliplerin Onkolojik Potansiyeli: Olgunun Analizi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Borderline Over Tümörleri: Tersiyer Merkezde 38 Olgunun Analizi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Borderline Seröz ve Müsinöz Tümörlerde Risk Malignite İndeksinin Değerlendirilmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Sezaryen Skar Gebeliği: İki Vakanın Dilatasyon Ve Küretaj İle Tedavisi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Gebelikte Akciğer Fonksiyonları","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Uterus didelfis ve iskelet dışı Ewing sarkomu: Nadir görülen olgu sunumu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Bölgemizde ilk trimesterde maternal hipotiroidi sıklığı nedir","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"İlk trimesterde maternal hemogram parametreleri nasıl değişir ve anemi sıklığı nedir","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Endometriyal polipler: çap, lokalizasyon ve histopatolojik özellikler açısından vakanın değerlendirilmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Hafif, orta ve ağır preeklampsi olgularında hemogram parametrelerinin karşılaştırılması","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"İkinci trimester maternal serum homosistein ve ürik asit değerlerinin uterin arter doppler ultrasonografisi ile birlikte kötü perinatal sonucu predikte etme etkinliği","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Konizasyon sonrası oluşan servikal stenozun abdominal yoldan tedavisi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Postmenopozal vaginal kanaması olan hastalarda endometriumun histopatolojik değerlendirilmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Endometrium kanserli hastalarda evrenin hastalıksız sağ kalım ve total sağ kalımla ilişkisinin değerlendirilmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Herlyn-Werner-Wunderlich Sendromu- Ohvira Sendromu (Obstrükte Hemivagina ve İpsilateral Renal Anomali)","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Anne yaşı 40 ve üzerinde olan olgularda Gebelik prognozu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Vulvada Dermatofibrosarkoma Protuberans: Bir Olgu Sunumu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Üçüncü Trimesterde Ekojenik Barsak ve Patolojik Fetal Doppler Bulguları Tespit Edilen bir Kistik Fibrozis Olgusu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

" Gebelik haftalarında Fetusun Lateral Ventriküler Atrial Genişlik, Transserebellar Çap, Sisterna Magna Genişliği ve Kavum Septum Pellusidum Anteroposterior Çapı Nomogramlarının Belirlenmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"İlk Trimester Tarama Testi Belirteçlerinin Gebelik Komplikasyonlarının Öngörüsündeki Değeri","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Swyer Sendromlu Hastada Vertebra Deformitesi: Nadir bir Vaka Sunumu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Ektopik Gebeliğin Ayırıcı Tanısında İnhibin-A ve PAPP-A’ nın yeri","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Stres İnkontinans Operasyonlarından Sonra Postoperatif SUİ ve Postoperatif Üriner Retansiyon Sıklığının Değerlendirilmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Kanaması Olmayan Postmenopozal Kadınlarda 5 mm ve Üzerinde Endometriyal Kalınlığın Ölçümünün Endometriyal Patolojileri Belirlemedeki Yeri","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Plasental Yerleşimli Trofoblastik Tümör ve İnvaziv Mol Hidatiform Birlikteliği","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"SGA Bebek ve Fetal Kayıp Öngörüsü, İlk Trimester Uterin Arter Doppler Bulguları ile Sağlanabilir mi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Gebelik Haftasına Göre Küçük Bebekleri İkinci Trimester Maternal Serum AFP, HCG veya Estriol Değerleri ile Öngörebilir miyiz","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Maternal Aneminin Doğum şekli ve Yenidoğan Bulguları Üzerine Etkisi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Hemogram Parametreleri Gebeliğe Bağlı Hipertansiyon ve Klinik Formları ile İlişkili midir","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Klomifen Sitratın Farklı Dozlarda Kullanıldığı Siklusta Ovulasyon Oranlarının İncelenmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Rotterdam Kriterlerine göre Normoandrojenemik - Oligomenoreik PCOS Hastalarının Hormonal Parametrelerinin Değerlendirilmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"İlk Trimesterde Düşük Maternal Serum Pregnancy-Associated Plasma Protein- A Değeri Normotansif Gebeliklerde Erken Doğum ile İlişkili midir","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"İlk trimester biyokimyasal belirteçler maternal tiroid fonksiyonlarını etkiler mi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Paritenin ilk trimester uterin arter doppler bulguları, maternal serum pappa ve fbhcg değerleri üzerine etkisi var mıdır","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"Elevated Maternal Uric Acid Level at Second Trimester Is Related with the Presence of Early Diastolic Notches at Uterine Artery and Pregnancy Complications","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"The Effect of Parity on Second Trimester Uterine Artery Doppler Findings in Uncomplicated Pregnancies","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Tubal Ektopik Gebelikte Parsiyel Mol Hidatidiform","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

(),"The Ovulation Rate of Cycles Induced with Clomiphene Citrate or Pure-FSH","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"Diagnostic Criteria for Polycystic Ovary Syndrome in Turkish Women: Comparison between NIH , Rotterdam and AES ","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

(),"The Role of Transvaginal Ultrasonography in Assessment of Postmenauposal Bleeding","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Effect of Parity on First Trimester Uterine Artery Doppler Flow Velocity and Waveforms","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"The Effect of Parity on Second Trimester Uterine Artery Doppler Findings in Complicated Pregnancies","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Analysis of the Relationship Between Maternal Second Trimester Afp, Hcg, Estriol Levels and Abnormal Uterine Artery Doppler Findings in the Prediction of Pregnancy Induced Hypertension","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Correlation Between First-Trimester Maternal Serum Markers, Second-trimester Uterine Artery Doppler Indices and Pregnancy Outcome","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Normal ve Komplikasyonlu gebelerde Metabolik Sendrom","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Kötü Obstetrik Öykü ve Trombofili İlişkisi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"İkinci Trimester Ürik Asit, Homosistein ve Doppler Bulgularının Gebelik Prognozu ile İlişkisi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Gebeliğe Bağlı Hipertansiyonu Bulunan Olgularda Metabolik Sendrom","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Ektopik Gebelikte Klinik Özelliklerin ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi: Vakanın Retrospektif İncelenmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Abortus İmminens Olgularında Maternal Serum CA- ve Alfa-Fetoprotein Düzeylerinin Prognostik Önemi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Özofagus Varisleri olan Portal Hipertansiyonlu İki Gebenin Gebelik Sürecinin İzlenmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Vacterl-H Sendromu: İki Kardeş Olgunun Sunumu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Vakum Küretaj ile Tedavi Edilmiş Sezaryen Skar Gebeliği: Bir Olgu Sunumu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Polihidramniyos ile Ortaya Çıkan Arthrogryposis Multiplex Congenita: İki Olgu Sunumu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"İniensefali: İlk Trimesterde Tanı Koyulmuş Bir Olgunun 3D Bulgularının Sunumu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"İlk Trimester Uterin Arter Doppleri: Sigara Kullanımı İndeks Değerlerini Düşürüyor mu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Kornual Gebeliklere Laparoskopik Yaklaşım: İki Vakanın Yönetimi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Didelfik Uterusun Tek Kornunda Oluşan Endometrial Karsinoma","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Dev Servikal Polip","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Mirena ve Depo-Provera’nın Sub-Endometrial Kan Akımına Etkilerinin Değerlendirilmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Aggressive Angiomyxoma of the Vulva","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Pelvic Hemangiopericytoma Mimicking an Ovarian Neoplasm: A Case Report","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Umbilikal Kordon Stenozu ve İntrauterin Fetal Ölüm","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Cylopia-Astomia-Agnathia-Holoprosencephaly","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Düşük Risk Grubunda İlk Trimesterde Major Anomali Taraması","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Artrogyryposis Multiplex Congenita: 10 Vakanın Değerlendirilmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Jarcho-Levin Sendromu ve Nöral Tüp Defekti: 4 Vakanın Sunumu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

" Hafta Fetuslarda Biyometrik Ölçümlerin Kendi Populasyonumuza Ait Nomogramlarının Değerlendirilmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Kliniğimizde Fetal Karyotip Amaçlı Girişimler: Olgunun Değerlendirilmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Ullrich Kas Distrofisi: Prenatal Tanısı Konmuş Bir Vaka","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Tek Umbilikal Arter Bulunan Vakalarda Perinatal Sonuçlar","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Preeklampsiyi Öngörmede İkinci Trimester Maternal Serum Fibronektin Ölçümünün Yeri","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Haseki Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Yılları Arasında Yapılan Sezaryen Operasyonlarının Demografik İncelemesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Haseki Hastanesi Doğum Kliniğinde Sezaryeni İzleyen Operatif ve Postoperatif Komplikasyonlar","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Haseki Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde Sezaryen Bebeklerinde Mortalite Nedenleri","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Herpes Gestationis ve Fetal Risk: Vaka Sunumu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Laparoelitrotomi (Anterior Vajinotomi): Nadir Bir Sezaryen Komplikasyonu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Prenatal Diagnosis of an Inversion of Chromosome 12 (P11Q13) Presenting with Pes Talipes Eqinovarus","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Prenatal Diagnosis of Acrania: Report of Four Cases","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Prenatal Diagnosis of Holoprosencephaly by Three-Dimensional Ultrasound","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Two Cases of Imperforate Hymen: Sonographic Observation","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Plasenta Dekolmanı ve Akut Myeloid Lösemi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Pena-Shokeir Sendromu: Fetal Akinezi Deformasyon Sekansı","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Retroperitoneal Periferik Sinir Kılıfı Tümörü: Adneksiyel Kitleyi Andıran Nadir Bir Jinekolojik Problem","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Prenatal Diagnosis of Meckel-Gruber Syndrome: A Case Report","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Primary Retroperitoneal Liposarcoma","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Benign veya Malign Adneksiyel Tümörlerin Ayrımında Ultrasonografik Görüntüleme, Renkli Doppler Sonografi ve Bilgisayarlı Tomografinin Yeri","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Kollum Boyu ve İnternal Os Açıklığının Abortusu Belirlemedeki Yeri","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Kolon Endometrioması ve Myoma Uteri: Olgu Sunumu","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Gebelik Esnasında Saptanan Dissekan Aort Anevrizması","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"İkiz Gebelikte Fetal Over Kisti","Uluslararası","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Uterus Sarkomları: 3 Olgunun Klinik ve Patolojik Olarak Değerlendirilmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Adneksiyel Kitlede Enterobius Vermicularis","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Malign Brenner Tümörü","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Vulvada Epiteloid Leiomyom","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Ayni Anda Endometriumda Mikst Tipte Berrak Hücreli Karsinom ve Endometrioid Adenokarsinom, Overde Endometrioid Tip Adenokarsinom Olgusu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Abdominal İnsizyon Skarında Endometrioma","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Mülleryan Uterus Adenosarkomu: İki Vakanın Sunumu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Rabdomyosarkom: Olgu Sunumu","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Endometrioid Tip Endometrium Karsinomunda Evre ile Preoperatif Bulguların İlişkisi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

"Sezaryen sırasında saptanan tubal adenomatoid tümör","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Premenopozal over kistlerinin operasyon sonuçları: Histopatolojisi benign çıkan 29 vakanın incelenmesi","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Premenopozal dönemde endometriyal polip ön tanısı ile histeroskopi yapılan 49 vakanın histopatolojik sonuçları","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi",

"Myomu taklit eden kitle: Aktinomiçes bağlı tubo-ovaryan abse","Ulusal","Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum",

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası