9 sınıf tarih tuna yayınları cevapları / Request Rejected

9 Sınıf Tarih Tuna Yayınları Cevapları

9 sınıf tarih tuna yayınları cevapları

Bu yayınımızda değerli takipçilerimiz için “9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları” nı hazırladık.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları

Tarihini bilmeyen bir toplum yok olmaya mahkumdur. Tarih bilinci kolay oluşturulan bir şey değildir. Çünkü tarih demek kültür demek tarih demek ulusların nasıl ortaya çıktığının milli bilincin oluşması demektir. 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı içerisinde yer alacak edinimler öğrencilerin ilerleyen yıllardaki eğitim düzeylerini ve çalışmalarının niteliğini doğrudan etkilemektedir. Bundandır ki öğrencilerin eğitim hayatlarının başlarında bu tür kazanımları eksiksiz alması hayati önem taşımaktadır. Bizler evvelcevap ailesi olarak bu önemin farkındayız. Bu sebeple öğrencilerimizin her zaman yardımcısı ve en önemli kılavuzu olmayı sürdüreceğiz.

Takipçilerimiz sitemiz içerisinde yer alan 9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları kısmına girerek aradıkları her türlü tarihi belge açıklamasına, görsele, ödeve, açıklama ve en önemlisi cevaba en hızlı, en güvenilir şekilde ulaşacaklardır. Çünkü bizler eğitimciler olarak ülkemizin geleceğine katkı sunmayı bir vazife kabul etmekteyiz. Takipçilerimizin gelişimine sunduğumuz her katkı biliyoruz ki ülkemizin de gelişmesine yardımcı olacaktır.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları sayfa olarak çözümlerini yanıtları sizler için aşağıda sunduk.  Tuna Yayınları 9. Sınıf Tarih Ders KitabıBu dersin konuları, öğrencilerde tarih bilinci uyandırma öğrencilerin neden sonuç ilişkisi ile aralarında bağ kurarak tarihsel çıkarımlar yapmalarına yönelik olarak seçilmiştir. 9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevaplarıile çözümleriTuna Yayınları Tarih Ders Kitabı 9. Sınıf çözümleri tablosu aşağıdadır.

Destekçilerimiz gençler 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları ’ye girdiklerinde görecekler ki aradıkları her türlü cevap hemen karşılarında en açıklayıcı, en açık anlatıma sahip şekilde kendilerini bekliyor olacak. Siz kıymetli öğrencilerimize eğitim hayatlarında vereceğimiz her türlü destek ve katkı için bizler kendimizi şimdiden mutlu hissediyoruz. Sizlere sitemizden takip edeceğiniz 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınlarını yaparken kolaylıklar diliyor ailemizin üyesi olduğunuz için sizleri sevgiyle özlüyoruz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları hakkında ve yapılmasını istediğiniz sayfalar için aşağıdan yorumlarınızı hemen paylaşabilirsiniz.

Ders ve Çalışma Kitapları TIKLA!

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı TUNA YAYINLARI MEB pdf indir meb eba

      Yeni Eğitim Öğretim yılının gelmesiyle birlikte öğrenciler EBA üzerinden 9.sınıf Tarih Ders Kitabı TUNA Yayınları pdf aramalarını yapmaya başladılar. ” 9. sınıf tarih ders kitabı meb,9. sınıf tarih kitabı pdf,9. sınıf tarih pdf indir,tarih kitabı 9.sınıf pdf,9. sınıf tarih kitabı pdf,9.sınıf tarih ders kitabı pdf,tarih 9.sınıf ders kitabı pdf,9.sınıf tarih ders kitabı pdf indir eba meb,9.sınıf tarih ders kitabı indir,9.sınıf tarih ders kitabı pdf ,9.sınıf tarih ders kitabı pdf eba,9. sınıf tarih ders kitabı pdf meb yayınları eba,9.sınıf tarih ders kitabı tuna yayınları pdf,9.sınıf tarih ders kitabı tuna yayınları,tuna yayınları 9.sınıf tarih kitabı,9.sınıf tarih kitabı tuna yayınları ’’ en çok yapılan aramalar arasında yer aldı

    Tuna Yayınları tarafından hazırlanan meb tarih 9.Sınıf Ders Kitabı indirmeyi tek tıklamayla ve tek linkle öğrencilerin kullanımına hazır hale getirdik.

      Aşağıdaki linki tıklayarak eba girişiniz olmadan Google Drive ile meb 9.sınıf tarih ders kitabı pdf indirebilirsiniz.

9.sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları pdf indirmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

Türklerin kullandığı takvimlerden biri olan RUMİ takvimde yılbaşı 1 Mart olarak kabul edilmiştir.
2. Bir AY yılı gündür.
3. Miladi takvim GÜNEŞ  yılı esas alınarak düzenlenmiştir.
4. Tarihe yardımcı bilim dallarından NÜMİZMATİK madenî paraları inceler.
5. Kadeş Savaşı tarihin ASKERİ alandaki inceleme konularından biridir.
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına &#;D&#;, yanlış olanların başına &#;Y&#; yazınız.
(Y)1. Minyatürler ve silahlar tarihin yazılı kaynakları arasındadır.
(D)2. Milattan sonraki yıllar ifade edilirken MS kısaltması kullanılmayabilir.
(Y)Milattan önceki döneme ait tarihlerin önüne MÖ kısaltması getirilmeyebilir.
(Y)Celâli takvim Osmanlı Devleti Dönemi&#;nde düzenlenmiştir.
(D)Tarihî olaylar yaşandığı dönemin özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
(Y)6. Antropoloji, mimari yapılar üzerindeki kitabeleri inceleyen bilim dalıdır.
(D)7. Dört basamaklı herhangi bir yılın kaçıncı yüzyıla ait olduğunu bulmak için bu yılın sondan iki rakamı silinerek kalan sayıya 1 eklenir.

Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Tarihî olayın özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
Tarihi Olayların Özelliklerini şu şekilde sayabiliriz.
1. Tarihi Olaylar tekrarlanamazlar.
2-Tarihte Deney ve gözlem yapılamaz.
2. Tarih biliminin fen bilimlerine göre farklı yöntemler izlemesinin nedenleri nelerdir?
Yine yukarıdaki cevapla bağlantılı olarak bu sorumuzun cevabı da hemen hemen aynıdır. Tarih geçmişteki olayların nedenlerini ve sonuçlarını kendine özgü çalışma yöntemiyle açıklayıp yorumlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Tarihçi bu görevi yerine getirirken fen bilimlerinde olduğu gibi deney metodundan yararlanamaz. Aynı şekilde psikoloji, iktisat (ekonomi) ve toplum bilimi (sosyoloji) gibi bazı beşerî ve sosyal bilimlerin uyguladığı insan davranışlarını gözlemleyip ölçmeye dayalı yöntemleri de kul&#;lanamaz. &#;Bilimsel araştırma yöntemi&#;ni kullanan tarihçi, elde ettiği bilgi ve belgeleri önce tasnif eder. Daha sonra bunları inceleyip değerlendirir ve elde ettiği verilere dayanarak geçmişi aydınlatmaya çalışır.

SPONSOR REKLAMLAR

Tarihçi, deney ve gözlem yapma imkânına sahip olmadığı için geçmişi incelerken kaynak olarak adlandırılan tarihî belgelerden yararlanır.

Tarihi fen bilimlerinden ve bazı beşerî bilimlerden ayıran bir diğer farklılık tarihte genellemelerin yapı&#;lamayacak olmasıdır. Bunun nedeni tarihte deney yönteminin kullanılamaması başka bir deyişle neden&#;lerin tekrar edilememesidir.

fen bilimciler olayları açıklamak için deney ve gözlem yaparken (Görsel ) tarihçiler kaynak ince&#;leme yoluyla (Görsel ) geçmişi aydınlatmaya çalışırlar. Örneğin fizikçiler ısıtılan metallerin genleştiği&#;ni gözlemledikten sonra &#;Isınan metaller genleşir.&#; şeklinde bir genellemede bulunulabilirler. Aynı şekil&#;de yer çekimine veya ışığın düz bir çizgide ilerlediğine yönelik genellemeler yaparak deneylerle bunları ispatlama yoluna gidebilirler. Böylece evrensel geçerliliği olan yasalara ulaşabilirler. Tarihte ise benzer türdeki farklı olayların aynı sebeplerden kaynaklandığı ya da aynı sonuçları doğurduğu yönünde bir yar&#;gıda bulunulamaz.

yılında Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtının bir suikaste uğramasıyla Birinci Dünya Savaşı&#;nın başlamasına bakılarak &#;Suikastler savaşlara yol açar.&#; şeklinde bir tarih yasasına ulaşılamaz. Bununla birlikte tarihî olayların ortak yönlerinden hareketle &#;Göçebeler askerî alanda yerleşiklere göre daha üstündür.&#; gibi bazı genellemeler yapılabilir. Ancak bu tür genellemeler hiçbir zaman fen bilimlerinin evrensel yasaları gibi kesinlik taşımaz.

Tarih, yönteminin yanı sıra incelediği konuların niteliği ve niceliği bakımından da diğer bilimlerden ayrılır. Örneğin matematik bilimi zamanı ve mekânı olmayan sayısal kavramları konu edinir. Tarih ise yeri ve zamanı belli olan, yaşanmış olaylarla ilgilenir. Tarihin farklılıklarından biri de başka bilim dallarına göre inceleme alanının daha geniş olmasıdır. Örneğin fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri birbiriyle bağlantılı ve tekrarlanabilir olayları inceler. Buna karşılık tarih aralarında sistematik ilişki bulunmayan, her biri ken&#;dine özgü, biricik olaylarla ilgilenir. Tarihçi bu karmaşık olayları inceleyip gerekli elemeleri yaptıktan sonra elindeki bilgileri önem sırasına koyarak anlamlı bir bütüne ulaşabilir.
3. Rûmî takvim ile miladi takvimi karşılaştırarak aralarındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğunu yazınız.
İkiside güneş yılı esasına dayanmaktadır. Rumi takvim Osmanlıda Mali işlerde kullanılmak üzere hicri takvimin yanında faaliyete geçmiştir.  Rumi takvimde yılbaşı mart ayı olarak düzenlenmiştir. Miladi takvimde ise ocak ayıdır.
4. Bir toplumun tarih öğrenimine önem vermemesinin sonuçları neler olabilir?

Tarih tüm zamanlarda insanın en fazla merak ettiği konulardan biri olmuştur. Peki, tarih öğrenmenin sağlayacağı faydalar nelerdir? Bu sorunun farklı şekillerde cevaplanması mümkündür.

Tarih, her şeyden önce insanın kendisini tanıyıp bilmesine yarar. Tarih bilmeyen, kendisini tanımayan bir insan hafızasını kaybetmiş gibidir. Nasıl ki hafızası olmayan biri bugün, içinde bulunduğu durumu anla&#;yamaz ve ne yapacağını bilemez ise tarih bilgisinden yoksun bir insan da ne olduğunu, nereden geldiği&#;ni ve nereye doğru gitmekte olduğunu tayin edemez. Bu nedenle tarih, insana bir yandan kim olduğunu bildirirken diğer yandan kim olmadığını da göstererek onu öteki insanlardan ayırır. Böylece kendi özgün kimliğini oluşturmasında insana yardımcı olur.

İnsan kendisinin yanı sıra mensubu bulunduğu toplumu, ülkesini ve dünyayı anlamak için de geçmi&#;şi bilmek durumundadır. İçinde yaşadığı toplumun geçmişini okuyup öğrenen bir insan, edindiği bilgiler sayesinde toplumun ortak kültürel değerlerini daha yakından tanıyıp anlar. Bu değerleri benimseyip, onla&#;rı yaşatma ve gelecek nesillere aktarma çabası içine girerek toplumsallaşma sürecine katılır.

Tarih, içerdiği bilgilerle insanların kültür seviyesini yükseltir. İnsanın algılama, araştırma, anlama, yorumlama ve muhakeme yapma gibi zihinsel becerilerini geliştirir. Olayları iyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin gibi kanaatlerle değerlendirme imkânı sunarak insanda ahlak şuurunun ve manevi değerlerin güç&#;lenmesine katkıda bulunur

Toplumların ortak hafızası olan tarih, insanlardaki vatan ve millet sevgisini pekiştirerek millî kimli&#;ğin güçlenmesinde önemli rol oynar. Toplumu oluşturan insanlar, tarihte olup bitenleri öğrendikçe ortak bir geçmişten geldiklerini ve aynı milletin fertleri olduklarını fark ederler. Atalarının tarihteki başarılarını öğrenen genç nesiller, onlarla övünür ve gurur duyarlar. Milletçe yaşanan acı tatlı olayları anlatan kitap&#;ları okudukça fedakârlık ve dayanışma duygularıyla birbirlerine daha sıkı bağlanırlar. Medeniyetlerine ait değerlere ve ülkelerine sahip çıkarak her türlü tehdide karşı bilinçli şekilde mücadele ederler.
5. Tarihin inceleme alanına giren sosyal ve kültürel olaylara örnekler veriniz

Askeri- mimari- eğitim- bilim-sanat

6. Tarih Öncesi Dönem&#;le ilgili araştırma yapan bir tarihçinin tarihe yardımcı bilimlerin hangilerinden yararlanması beklenir? Neden? Tarih Öncesinde Yazı olmadığı için En çok Kazı Bilimi olarak anılan Arkeoloji Biliminden yaralanılır.
7. İnsanları takvim sistemleri oluşturmaya yönelten ihtiyaçlar neler olabilir?

Takvimler insanın geçmiş ve gelecek zamanı kavrayarak hayatı düzenleyebilme ihtiyacının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle takvimsiz bir hayat düşünülemez. İnsan takvim sayesinde geçmişi kronolojik olarak sıralayıp anlatabildiği gibi şimdiki zamanı yaşayabilir ve geleceği planlayabilir. Öte yan&#;dan takvim, bireylerin olduğu kadar toplumun zaman algısını da düzenleyerek standart hâle getirir. Böy&#;lece her bireyin kendine göre bir zaman kavramı oluşturmasının önüne geçerek sosyal hayatın düzgün biçimde işlemesine yardımcı olur.
8. MÖ tarihi kaçıncı yüzyılın kaçıncı yarısı, kaçıncı çeyreği içine girer?

Herhangi bir yılın kaçıncı yüzyıla ait olduğu basit bir yöntemle hesaplanabilir. Bir tarih 3, 5, 8 gibi tek veya 18, 56, 92 gibi çift basmaklı ise I. yüzyıla aittir. Üç ve dört basamaklı bir tarihin ait olduğu yüzyılı bulmak için ise bu tarihin son iki rakamı silinerek kalan sayıya 1 eklenir. Örneğin Kök Türk Devleti&#;nin kuruluş tarihi &#;dir. Bu sayının sondan iki rakamı silindiğinde geriye 5 rakamı kalır. Buna 1 eklendiğin&#;de yılının VI. yüzyıla ait olduğu ortaya çıkar. Aynı işlem İstanbul&#;un fethedildiği yılı için uygu&#;landığında önce 5 ve 3 rakamları atılır. Geride kalan 14 sayısına 1 eklendiğinde de fethin XV. yüzyılda gerçekleştiği bulunur.

Yani M. Ö 8 yılın ilk yarısının ikinci çeyreği.
9. Tarihî bir olay hangi bakış açısıyla incelenmelidir? Neden?

tarihe objektif bir gözle ve dönemin şartlarını dikkate alarak bakmaktır. Tarihe böyle yaklaşıldığında geçmişte yaşanan pek çok olayın döne&#;min siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik şartlarının doğal bir sonucu olduğu görülecektir. Ancak her şeye rağmen insanlar genellikle tarihi şimdiki zamanın bakış açısı ve değer yargılarıyla yorumlamaktan kendi&#;lerini alamamaktadır.
Tarihçilerin çağların başlangıç ve bitiş noktaları konusunda görüş birliği içinde bulunmamasının nedenleri neler olabilir

Çünkü Herkes Kültür ve Her devlet ve özelde her insan için Önemli olan olaylar farklıdır. Örneğin aslında herkesin yaşı kendi takvimidir. Bir kişi için önemli olan bir tarih diğeri için önemli olmayabilir.

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerden hareketle hangi olay ve olguların tarihin inceleme alanına girdiğini boş bırakılan yerlere yazınız.

Atatürk&#;ün aşağıdaki sözlerini okuyunuz. Bu sözlerden hareketle tarih öğrenmenin yeni nesillere sağlayacağı faydaların neler olabileceği ile ilgili düşüncelerinizi noktalı yerlere yazınız.

Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur. Türk çocuklarında kabiliyet, her milletinkinden üstündür. Türk kabiliyet ve kudretinin tarihteki başarıları meydana çıktıkça büsbütün Türk çocukları kendileri için lazım gelen hamle kaynağını o tarihte bulabileceklerdir. Bu tarihten Türk çocukları bağımsızlık fikrini kazanacaklar, o büyük başarıları düşünecekler, harikalar yaratan adamları öğrenecekler, kendilerinin aynı kandan olduklarını düşünecekler ve bu kabiliyetle kimseye boyun eğmeyeceklerdir

1-Geçmişin aydınlatılmasında yararlanılan yazılı belgeler diğer kaynaklara göre daha kesin ve güvenilir bilgiler içerir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin tarih araştırmacılarına daha bilimsel veriler sunduğu söylenebilir?
A) KitabelerB) Fosiller
C) Tarım aletleri
D) Silahlar
E) Minyatürler

2. Aşağıda tarih biliminin kullandığı kaynaklardan bazıları verilmiştir. Bu kaynaklardan hangisi ait olduğu dönem hakkında diğerlerine göre daha kesin ve ayrıntılı bilgilere ulaşılmasını sağlar?

A) Duvar resimleri
B) Çivi yazılı kil tabletlerC) Mimari eserler
D) Madenî süs eşyaları
E) Çeşitli giysiler

3. Tarih, geçmişteki olayların nedenlerini ve sonuçlarını ortaya çıkarmaya çalışır. Ayrıca bireysel ve toplumsal deneyimleri yorumlayarak geleceğe yönelik yeni fikirler üretir.
Buna göre tarih ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Geleceğe yön verir.
B) Geçmişteki olayları inceler.
C) İnsanların deneyimlerinden yararlanır.
D) Olayları anlatırken yer ve zaman belirtir.E) Geçmişten ders alınmasını sağlar.

4. Atatürk&#;ün &#;Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.&#; sözü aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır?

A) Tarihin belgelere dayanması gerektiği
B) Tarihin millî benliği güçlendirdiğiC) Tarihin inceleme alanının çok geniş olduğu
D) Tarihin başka bilim dallarından yardım aldığı
E) Tarihin tekerrür ettiği

5-Aşağıdaki ifadelerden hangisinde verilen olayın tarihi diğerlerine göre daha kesindir?
A) Cumhuriyet &#;te ilan edildi.B) Evliya Çelebi XVII. yüzyılda yaşadı.
C) Mustafa Kemal 19 Mayıs&#;ta Samsun&#;a çıktı.
D) İstanbul XV. yüzyılın ikinci yarısında fethedildi.
E) Mete Han MÖ &#;da tahta geçti.

6-Aşağıdakilerden hangisi tarihin yazılı kaynaklarından biri değildir?
A) Otobiyografiler
B) Seyahatnameler
C) Fermanlar
D) Mitoslar
E) Mahkeme kayıtları

7-Eski yazı sistemlerini ve alfabeleri çözerek yazılı belgelerin okunmasını sağlayan ve bu yolla tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Heraldik
B) Arkeoloji
C) Filoloji
D) Paleografya
E) Kronoloji

8-Aşağıda verilen tarihlerden günümüze en yakın olanı hangisidir?
A) MS 67
B) MS
C) MS
D) MÖ
E) MÖ 91

9-Tarihî olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. Buna göre önce yaşanan bir olay daha sonrakibir başka olayın funduszeue.infomektedir?A) Filoloji

B) Etnografya
C) Nümizmatik
D) Epigrafi
E) Kronoloji

1.A &#; 2. B &#; 3. D &#; 4. B &#; 5. A &#; 6. D &#; 7. D &#; 8. C &#; 9. E

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ


 KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı 

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
9. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı 

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı
KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı.

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı.

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı.

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı.

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı.

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı.

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

&#;&#;&#; &#;&#;&#;

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı

9. Sınıf TUNA Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevabı


 KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası