2 yıllık işletme aöf / 2. üniversite kapsamında hangi bölüm okunmalı?

2 Yıllık Işletme Aöf

2 yıllık işletme aöf

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (2 Yıllık)Devlet0,12,,15,010,01,31,3ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(Açıköğretim) (2 Yıllık)Devlet0,12,,11,05,85,80,3ANADOLU ÜNİV. - (Açıköğretim) (2 Yıllık)Devlet0,12,,19,253,752,000,00ATATÜRK ÜNİV. - (Açıköğretim) (2 Yıllık)Devlet0,12,,10,0011,25-1,252,50ANADOLU ÜNİV. - (Açıköğretim)Devlet0,12,,13,258,00-0,252,50ATATÜRK ÜNİV. - (Açıköğretim)Devlet0,12,,11,753,500,250,75

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ - ÖNLİSANS

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Program Tanıtımı

Program Akademik Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

Programın Amaçları

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programının amacı turizm sektöründe ihtiyaç duyulan ara insan gücü ihtiyacının karşılanması için uygulamaya konulan bu programda, öğrencilere servis, kat hizmetleri, mutfak, ön büro ve insan ilişkileri konularında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanır.  Program örgün eğitime girme olanağı bulamayan kişilere turizm sektöründe çalışma alanında eğitim fırsatı vermektedir.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Okutulan Dersler - AKTS Kredileri

funduszeue.infoL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
İKTUTURİZM EKONOMİSİZ
KOİUKONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİZ
TRZUTURİZMDE OTOMASYON SİSTEMLERİZ
TSHUTURİZM MEVZUATIZ
 YABANCI DİL IZ
*Yabancı Dil I: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALMU-Almanca I, FRAU-Fransızca I ya da İNGU-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
funduszeue.infoL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
KOİUDESTİNASYON YÖNETİMİZ
TRZUTURİST DAVRANIŞIZ
TRZUÖZEL İLGİ TURİZMİZ
TRZUTURİZMDE GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYONZ
 YABANCI DİL IIZ
*Yabancı Dil II: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALMU-Almanca II, FRAU-Fransızca II ya da İNGU-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.
funduszeue.infoL (Güz Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
AŞÇUYİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİZ
KOİUTURİZM COĞRAFYASIZ
TSHUSEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜZ
TRZUGENEL TURİZM BİLGİSİZ
TARUATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IZ
TÜRUTÜRK DİLİ IZ
funduszeue.infoL (Bahar Dönemi)
DERS KODUDERS ADIZORUNLUAKTS
PZLUTURİZM PAZARLAMASIZ
TRZUTURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASIZ
TRZUTURİZM VE İLETİŞİMZ
TSHUREKREASYON YÖNETİMİZ
TARUATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIZ
TÜRUTÜRK DİLİ IIZ

Staj

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programında zorunlu 45 iş günü staj bulunmaktadır.

Öğrenciler zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapılmamaktadır.

Öğrenciler zorunlu stajını, Turizm İşletme ya da Turizm Yatırım Belgesi bulunan otel, tatil köyü işletmeleri, seyahat acentaları ile üniversitelerin; konukevleri, misafirhaneleri veya Turizm Meslek Yüksekokullarının uygulama otellerinde yapabilirler.

Staj Muafiyeti

Anadolu Üniversitesi Senatosunun  Tarih ve 8/1 Sayılı Kararı ile Kabul Edilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat Ve İşletme Fakülteleri Staj Yönergesi’ne göre;

Zorunlu staj uygulaması bulunan programlarda aşağıda belirtilen durumları resmî olarak belgelendirmeleri durumunda Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenci stajdan muaf sayılabilir:

 1. Programı ile ilgili sektörde, ilgili birimde ve meslek alanında SGK’ya tabi sigortalı olarak en az zorunlu staj süresi kadar çalışmış olmak,
 2. Diğer bir yükseköğretim kurumunda, kayıtlı olduğu programın mesleki alanı ile ilgili zorunlu staj süresi kadar staj yapmış olmak.

Yurtiçinde Açıköğretim Sistemi Programlarına kayıtlı olan ve muafiyet talebinde bulunan öğrenciler yukarıda belirtilen durumları belgelendirmeleri hâlinde, temin edecekleri her türlü belgeyi, (ilgili sektörde ve ilgili birimde çalıştığını gösteren üst yazı, transkript, not durum belgesi, daha önce staj yaptığını gösterir belge vb.) bir dilekçe ile Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörlüğüne ulaştırılmak üzere gönderir.

Yurt dışında Açıköğretim Sistemi Programlarına kayıtlı olan ve muafiyet talebinde bulunan öğrenciler yukarıda belirtilen durumları belgelendirmeleri hâlinde, temin edecekleri her türlü belgenin yeminli Türkçe tercümesini bir dilekçe ile bağlı bulundukları Anadolu Üniversitesi AÖF Kayıt Merkezine elden teslim eder ya da posta yoluyla gönderir.

GEÇİCİ MADDE: Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce programlara kayıtlı olan öğrenciler hakkında 29/09/ tarihli ve 7/5 sayılı Senato kararıyla kabul edilen “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Staj Yönergesi’nin 14 üncü maddesinin (a) ve (c) bentleri uygulanır. (İlgili yönergeye buradan ulaşabilirsiniz.)

funduszeue.info

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

 • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
 • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
 • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
 • Sınav süreleri,
 • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
 • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
 • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programında AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı Diploması” alırlar.

Dikey Geçiş Olanakları

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren  Meslek Yüksekokulları İle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve açıköğretim önlisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer almaktadır.

İş Olanakları

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, turizm sektöründe konaklama ve yiyecek- içecek işletmelerinde istihdam edilir.

Güncelleme Tarihi:

AÖF BÖLÜMLERİ - AÖF 2 yıllık, 4 yıllık hangi bölümler var? İşte AÖF  Lisans, Önlisans bölümleri! (İŞLETME, İKTİSAT)

AÖF bölümleri senesinde YKS tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından yeni öğrencileriyle buluşacak. YKS tercihlerinin 5 Ağustos tarihinde sonlanmasından önce öğrenciler AÖF bölümleri ve sınav takvimini sorguluyor. Eğitim hayatını açık ve uzaktan eğitim fakültesinde sürdürmek isteyen öğrenciler AÖF 2 yıllık önlisans bölümleri ile AÖF 4 yıllık lisans bölümleri listesini araştırıyor. Biz de funduszeue.info olarak bu bölümleri tek bir sayfada topladık. İşte AÖF bölümleri

AÖF BÖLÜMLERİ

Eskişehir Anadolu Üniversite AÖF bölümleri 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri ile öğrenciler tarafından sorgulanıyor. YKS üniversite sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerine başlanmıştı. Eğitim yaşamına AÖF'de devam etmek isteyen öğrenciler için biz de açıköğretim lisans bölümleri ve açıköğretim önlisans bölümlerini derledik:

AÖF BÖLÜMLERİ - AÖF 2 yıllık, 4 yıllık hangi bölümler var? İşte AÖF  Lisans, Önlisans bölümleri! (İŞLETME, İKTİSAT)

AÖF 2 YILLIK BÖLÜMLER (ÖNLİSANS)

 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Aşçılık
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Bilgisayar Programcılığı
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Çağrı Merkezi Hizmetleri
 • Çocuk Gelişimi
 • Dış Ticaret
 • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
 • Emlak Yönetimi
 • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
 • Ev İdaresi
 • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İlahiyat (Arapça)
 • İlahiyat
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İşletme Yönetimi
 • Kültürel Miras ve Turizm
 • Laborant ve Veteriner SağlıkLojistik
 • Marka İletişimi
 • Medya ve İletişim
 • Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 • Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
 • Sosyal Hizmetler
 • Sosyal Medya Yöneticiliği
 • Spor Yönetimi
 • Tarım Teknolojisi
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Turizm ve Seyahat Hizmetleri
 • Yaşlı BakımıYerel Yönetimler
 • Web Tasarımı ve Kodlama

 

AÖF 4 YILLIK BÖLÜMLER (LİSANS)

 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Felsefe
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet
 • Sosyoloji
 • TarihTürk Dili ve Edebiyatı
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

 

AÖF İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ

 • Havacılık Yönetimi
 • İşletme
 • İşletme (İngilizce)
 • Turizm İşletmeciliği
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

AÖF İKTİSAT FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ 

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisatİktisat (İngilizce)
 • Maliye
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
 • Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

 

AÇIK ÖĞRETİMDE 2 YILLIK HANGİ BÖLÜMLER VAR?

AÖF BÖLÜMLERİ - AÖF 2 yıllık, 4 yıllık hangi bölümler var? İşte AÖF  Lisans, Önlisans bölümleri! (İŞLETME, İKTİSAT)

Açıköğretim bölümleri üniversiteden üniversiteye farklılıklar gösterir. Türkiye'de en çok açıköğretim öğrencisi kabul eden üniversiteler Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi'dir. 

 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Adalet
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Bilgi Yönetimi
 • Bilgisayar Programcılığı
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
 • Çağrı Merkezi Hizmetleri
 • Çocuk Gelişimi
 • Dış Ticaret
 • Emlak Yönetimi
 • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İslami İlimler (İlahiyat)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İşletme Yönetimi
 • Laborant ve Veteriner Sağlık
 • Lojistik
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 • Özel Güvenlik ve Koruma
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı
 • Reklamcılık
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
 • Sosyal Hizmetler
 • Spor Yönetimi
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Turizm ve Seyahat Hizmetleri
 • Yeni Medya ve Gazetecilik
 • Yerel Yönetimler

 

AÇIKÖĞRETİMDE 4 YILLIK HANGİ BÖLÜMLER VAR?

AÖF BÖLÜMLERİ - AÖF 2 yıllık, 4 yıllık hangi bölümler var? İşte AÖF  Lisans, Önlisans bölümleri! (İŞLETME, İKTİSAT)

Açıköğretim lisans bölümleri de İstanbul Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi takvimine göre farklılık gösterir. Açıköğretim lisans bölümleri yüzeysel bir şekilde listlemek gerekirse şu bölümleri sıralayabiliriz:

 • Çocuk Gelişimi
 • Egzersiz ve Spor Bilimleri
 • Grafik Sanatlar
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Reklamcılık
 • Rekreasyon
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Tekstil ve Moda Tasarımı

 

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası