Aktualności

Poziom wdrażania funduszy strukturalnych na koniec września 2007

We wrześniu 2007 r. beneficjenci programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE otrzymali blisko 950,6 mln zł tytułem refundacji. Tym samym kwota wydatków wypłaconych na rzecz beneficjentów wzrosła do poziomu ponad 18,72 mld zł, co stanowi 56,97 proc. alokacji dostępnej dla Polski na lata 2004-2006.
(więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Obniżka dopłat?

Unijna komisarz ds. rolnictwa, Mariann Fischer Boel, zakomunikowała, iż rozważana jest rewizja planów KE dotyczących redukcji płatności obszarowych dla gospodarstw o największej powierzchni. Komisja obawia się sztucznego dzielenia gospodarstw przez rolników w celu utrzymania dotychczasowego poziomu dopłat. (więcej…)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – czym jest ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest instytucją rządową, która powstała w 1994 r. Celem ARiMR jest wspieranie działań służących rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Zlecanie zadań ARiMR oraz nadzór nad ich realizacją znajduje się w gestii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (więcej…)

Można jeszcze składać wnioski na modernizację gospodarstw

Oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w woj. lubelskim, łódzkim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim nadal przyjmują wnioski na modernizację gospodarstw rolnych.

Rolnicy mogą je dostać na nowe maszyny, założenie plantacji, albo rozbudowę gospodarstwa.

Wnioskodawcy powinni pamiętać o przyniesieniu kompletu dokumentów.