Aktualności

Rolnicy w Polsce nie mogą liczyć na pełne dopłaty

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł polskim rolnikom nie należą się teraz pełne dopłaty rolne – obowiązuje plan dopłat, uzgodniony podczas negocjacji członkowskich Polski z Unią.
Polska, przystępując do Wspólnoty, zgodziła się na niższe dopłaty dla rolników. Mają one być stopniowo zwiększane, tak by w 2013 roku wynieść 100 procent.
Źródło: IAR

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

PO Infrastruktura i Środowisko zatwierdzony

Komisarz ds. Polityki Regionalnej Pani Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmująca do realizacji Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 ? 2013.Środki unijne przeznaczone na ten program to 28 miliardów euro. Budżet całego programu łącznie z wkładem krajowym (9,7 mld euro) wynosi 37,6 mld euro. Z tak wysokim budżetem jest to nie tylko największy program w Polsce, ale i największy w historii Unii Europejskiej. (więcej…)

Uruchomienie Szwajcarsko ? Polskiego Programu Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało w komunikacie, że zakończyło negocjacje z partnerem szwajcarskim w sprawie kształtu Umowy ramowej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej. (więcej…)