Aktualności

Wykorzystanie funduszy strukturalnych na lata 2004-2006 w Polsce

Pod względem wykorzystania funduszy europejskich Polska zajmuje 5 pozycję wśród 10 nowych państw członkowskich. Do końca października w Polsce zakontraktowano 100,2 proc. środków dostępnych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a beneficjentom wypłacono 53,6 proc. środków. Wynik dotyczący płatności plasuje Polskę na 5 miejscu wśród 10 nowych państw członkowskich. (więcej…)

Oczekiwanie na następne działania z PROW

Dotychczas z nowych funduszy na lata 2007 -13 uruchomiono pięć działań: wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, renty strukturalne, zalesianie, dofinansowanie dla grup producenckich oraz modernizację gospodarstw rolnych. Z tego w całym kraju wnioski można składać jeszcze tylko na jedno działanie. Są jednak programy, na które wielu czeka już od dawna. Kiedy ruszy nabór wniosków na kolejne działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013? (więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Finansowanie budowy farmy wiatrowej

Dotacja na własny wiatrak. Farma wiatrowa z funduszy unijnych.

Fundusze unijne na lata 2007-2013 oferują możliwość finansowania projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym polegających na budowie elektrowni wiatrowych. Warto wykorzystać środki unijne jako źródło dofinansowania takich przedsięwzięć bądź jako instrument dźwigni finansowej, która gwarantuje wykonalność finansową projektu.
(więcej…)

Rolnicy w Polsce nie mogą liczyć na pełne dopłaty

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł polskim rolnikom nie należą się teraz pełne dopłaty rolne – obowiązuje plan dopłat, uzgodniony podczas negocjacji członkowskich Polski z Unią.
Polska, przystępując do Wspólnoty, zgodziła się na niższe dopłaty dla rolników. Mają one być stopniowo zwiększane, tak by w 2013 roku wynieść 100 procent.
Źródło: IAR

PO Infrastruktura i Środowisko zatwierdzony

Komisarz ds. Polityki Regionalnej Pani Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmująca do realizacji Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 ? 2013.Środki unijne przeznaczone na ten program to 28 miliardów euro. Budżet całego programu łącznie z wkładem krajowym (9,7 mld euro) wynosi 37,6 mld euro. Z tak wysokim budżetem jest to nie tylko największy program w Polsce, ale i największy w historii Unii Europejskiej. (więcej…)