Już czas na złożenie wniosków o wypłatę wsparcia na zalesione grunty

[ hana-code-insert ] ''zotwki’' is not found
ARiMR przypomina, że rolnicy, którzy otrzymali w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007 – 2013 wsparcie na zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne, muszą, jak co roku, złożyć wniosek o wypłatę pomocy. Wniosek o płatność trzeba złożyć w terminie od 15 marca do 15 maja 2012 r. w tym biurze powiatowym ARiMR, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy. Jeżeli rolnik nie zdąży złożyć w tym czasie wniosku o płatność, może to uczynić do 11 czerwca 2012 roku, lecz wtedy za każdy roboczy dzień spóźnienia należnych rolnikowi kwota wypłaty zostanie obniżona o 1%.    (więcej…)

Tylko do 1 sierpnia ARiMR przyjmuje w tym roku wnioski o pomoc na zalesianie (+wnioski i instrukcje)

renty strukturalne 2010 wniosek wnioski Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić las na swoich gruntach, mogą otrzymać na realizację tego zadania pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 1 czerwca ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne” finansowanego z PROW 2007 – 2013. Wnioski można składać w tym roku w biurach powiatowych ARiMR do 1 sierpnia. Od początku tegorocznego naboru o taką pomoc ubiegało się 446 rolników. (więcej…)

ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie (pobierz wnioski i instrukcje)

renty strukturalne 2010 wniosek wnioski Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić las na swoich gruntach, mogą otrzymać na realizację tego zadania pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 1 czerwca ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne” finansowanego z PROW 2007 – 2013. Wnioski można składać w tym roku w biurach powiatowych ARiMR do 1 sierpnia. W ciągu trzech pierwszych dni tegorocznego naboru o taką pomoc ubiegało się 24 rolników. (więcej…)

Wnioski „kontynuacyjne” na zalesianie sfinansowane z PROW 2007 – 2013 ARiMR przyjmuje od 15 marca

agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy, którzy otrzymali pomoc na „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, mają możliwość, składania wniosków o coroczną wypłatę takiego wsparcia. (więcej…)

Od 1 stycznia 2011 r. zwiększył się zakres kontroli tzw. Wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolników

funduszeue.infoRolnicy, którzy ubiegają się o przyznanie dopłat bezpośrednich, a także prowadzą gospodarstwa, w których realizowane są działania PROW 2007 – 2013 takie jak np. „Program rolnośrodowiskowy”, „Zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne” oraz wsparcie z tytułu tzw. dopłat ONW, zobowiązani są do przestrzegania  tzw. „Zasad wzajemnej zgodności” (ang. cross compliance). (więcej…)

Od 1 stycznia 2011 r. zwiększy się zakres kontroli tzw. Wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolników

renty strukturalne arimr 2010 wniosek

Rolnicy, którzy ubiegają się o przyznanie dopłat bezpośrednich, a także prowadzą gospodarstwa, w których realizowane są działania PROW 2007 – 2013 takie jak np. „Program rolnośrodowiskowy”, „Zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne” oraz wsparcie z tytułu tzw. dopłat ONW,  zobowiązani są do przestrzegania  tzw. „Zasad wzajemnej zgodności” (ang. cross compliance).  Nakazują one prowadzenie działalności rolniczej w sposób nie szkodzący środowisku naturalnemu, dbałość o „zdrowotność roślin” czyli m.in. przestrzeganie norm użycia nawozów i środków ochrony roślin i zachowywanie szczególnej troski  o zwierzęta gospodarskie. (więcej…)

Od 15 września do 1 października br. rolnicy mogą zgłaszać szkody w uprawach leśnych

renty strukturalne arimr 2010 wniosek Rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach leśnych założonych w ramach PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013, muszą zgłosić takie zdarzenie w terminie od 15 września do 1 października br. do „swojego” biura powiatowego. Dotyczy to tych rolników u których zniszczenia takie powstały w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk naturalnych w okresie jesień/zima na przełomie 2009 r. i 2010 r. oraz w okresie wiosna/lato 2010 r. (więcej…)