Szkolenia nt. zmian w udzielaniu dopłat obszarowych w 2008 roku

W związku ze zmianami przepisów wspólnotowych w zakresie przyznawania płatności bezpośrednich ARiMR rozpoczęła szkolenia dla ODR, Izb Rolniczych i rolników. Rozpoczynają się one od dziś i potrwają do końca lutego. Informacje o szkoleniach rolnicy mogą uzyskać w Oddziałach Regionalnych ARiMR. (więcej…)

Rada UE zmieniła część przepisów dotyczących przyznawania płatności bezpośrednich

W dniu 21 stycznia br., Rada UE przyjęła rozporządzenie zgodnie, z którym płatności bezpośrednie będą przysługiwały rolnikowi, który posiada grunty rolne, na dzień 31 maja roku, w którym został złożony wniosek. Jest to ważna informacja dla tych rolników, którzy zamierzają sprzedać lub wydzierżawić swoją ziemię. Jeżeli rolnik przeniesie posiadane grunty na inną osobę przed 31 maja danego roku, to nie otrzyma do tych gruntów płatności obszarowych. (więcej…)

Agencja wysyła już wnioski spersonalizowane do rolników

Do rolników trafiło już 110 tysięcy wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Są one wysyłane od 17 stycznia 2008 roku. Co dwa, trzy dni kolejne partie wniosków są nadawane w placówkach pocztowych. Wnioski będą wysyłane rolnikom do 6 marca br. Jak każdego roku od 15 marca rolnicy będą mogli je składać w biurach powiatowych ARiMR i ubiegać się o płatności bezpośrednie za 2008 r. (więcej…)

Nowe wersje wniosków – ?Młodzież w działaniu?

Od 1. lutego 2008 obowiązują nowe wersje wniosków o dofinansowanie w ramach programu ?Młodzież w działaniu?. Aktualne wnioski w wersji angielskiej znajdują na stronie w dziale „Pliki i formularze„.

Niezależnie od języka, w którym napisany jest formularz, w Akcjach 1., 2., 4. i 5. wnioski należy wypełnić w języku polskim. W Akcji 3. wnioski wypełnić należy w języku angielskim chyba, że językiem roboczym grup zaangażowanych w projekt jest język polski. Wyjątkowo w terminie 1 lutego 2008 będą przyjmowane wszystkie projekty na aktualnych polskich lub angielskich formularzach.

Polskie wersje wniosków będą dostępne na ww. stronie internetowej od 24 stycznia.

Fundusz Wymiany Kulturalnej

28 listopada 2007 r. Państwa-Darczyńcy tj. Norwegia, Islandia i Lichtenstein zaakceptowały wniosek strony polskiej o uruchomienie Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Tym samym, od 1 stycznia 2008 r. rozpocznie się wdrażanie Funduszu, a w I kwartale 2008 r. planowany jest I nabór wniosków. Wkrótce zostanie również uruchomiony specjalny portal poświęcony Funduszowi Wymiany Kulturalnej.