Zatwierdzony: Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

20 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 realizowany w ramach Celu 3. polityki spójności Unii Europejskiej – Europejskiej Współpracy Terytorialnej. W Programie uczestniczą wybrane regiony z: Polski, Danii, Litwy, Niemiec i Szwecji. (więcej…)

Podsumowanie naboru wniosków w ramach działania ?Modernizacja gospodarstw rolnych?

Wszystkie Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyły przyjmowanie wniosków do działania ?Modernizacja gospodarstw rolnych?. Złożono ponad 18 tys. wniosków. Kwota, o jaką się ubiegają sięga blisko 2,4 mld zł. Przyjmowanie wniosków do tego działania w ramach PROW na lata 2007-2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 9 listopada 2007 r. Do wykorzystania przeznaczono kwotę ponad 1,36 mld zł, która została podzielona na wojewódzkie koperty finansowe. (więcej…)

Oczekiwanie na następne działania z PROW

Dotychczas z nowych funduszy na lata 2007 -13 uruchomiono pięć działań: wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, renty strukturalne, zalesianie, dofinansowanie dla grup producenckich oraz modernizację gospodarstw rolnych. Z tego w całym kraju wnioski można składać jeszcze tylko na jedno działanie. Są jednak programy, na które wielu czeka już od dawna. Kiedy ruszy nabór wniosków na kolejne działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013? (więcej…)

Uruchomienie Szwajcarsko ? Polskiego Programu Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało w komunikacie, że zakończyło negocjacje z partnerem szwajcarskim w sprawie kształtu Umowy ramowej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej. (więcej…)