Więcej energii ze źródeł odnawialnych dzięki Programowi Infrastruktura i Środowisko

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
W ubiegłym tygodniu podpisano dwie kolejne umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, Programu Infrastruktura i Środowisko. (więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Inwestycje w morskie farmy wiatrowe


Zapraszamy do udziału w warsztatach na temat inwestycji w morskie farmy wiatrowe, które odbędą się w dniach 13-14 września 2011 w Businessman Institute w Warszawie. Warsztat stworzy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w wykorzystaniu potencjału wiatrowego na morzu.Przedstawiciele najważniejszych instytucji państwowych omówią zmieniające się uregulowania prawne w zakresie obszaru morskiego i prawa energetycznego oraz niezbędne wymagania, jakie muszą spełnić inwestorzy. (więcej…)