Archiwum: tworzenie-mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla firm w latach 2007-2013

www.arimr.gov.pl Poniżej archiwalny wpis dotyczący wsparcia dla nowych i istniejących firm w latach 2007-2013. (więcej…)

Więcej czasu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy z sześciu działań inwestycyjnych PROW 2007 – 2013

agencja 
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Beneficjenci sześciu działań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, mogą nawet o trzy miesiące wydłużyć termin na złożenie wniosków o wypłatę pomocy. (więcej…)

Agencja prosi o szybkie dostarczanie wniosków o wypłatę wsparcia udzielanego z unijnych programów pomocowych

[ hana-code-insert ] ''wniosekarimr’' is not found
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa chce jak najszybciej wypłacić pieniądze wszystkim, którzy podpisali z nią umowy, zrealizowali swoje przedsięwzięcia i zobowiązania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. W związku z tym zwraca się do rolników, przedsiębiorców, armatorów statków rybackich i innych beneficjentów tych Programów, by jak najszybciej składali wnioski o wypłatę przyznanej im pomocy. Jednocześnie Agencja prosi o staranne przygotowywanie takich wniosków i dołączenie do nich wszystkich niezbędnych dokumentów. Prawidłowo wypełnione i kompletne wnioski pozwalają szybko wypłacić dofinansowanie i uniknąć straty czasu na ich poprawianie czy uzupełnianie.

(więcej…)

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  do Lokalnych Grup Działania (LGD). (więcej…)

W marcu i kwietniu ARiMR przeprowadzi trzy nabory wniosków na inwestycje w ramach PROW 2007 – 2013

[ hana-code-insert ] ''arimr’' is not found
Od 27 marca do 23 kwietnia 2013 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. ARiMR przeprowadzi nabór takich wniosków w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Termin i zasady przyjmowania wniosków podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross za pośrednictwem ogólnopolskiego dziennika („Dziennik Gazeta Prawna”) oraz portalu internetowego Agencji . W kwietniu ARiMR zorganizuje jeszcze dwa inne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. (więcej…)

ARiMR ustaliła kolejność w jakiej przysługiwała będzie pomocy mikroprzedsiębiorcom, którzy chcą tworzyć nowe miejsca pracy na wsi

[ hana-code-insert ] ''prow’' is not found
7 października 2011 r. ARiMR zakończyła tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. (więcej…)

Na wsi może powstać około 31 tys. nowych miejsc pracy – zakończyło się przyjmowanie wniosków od mikroprzedsiębiorców, trwa nabór dla rolników

[ hana-code-insert ] ''arimr’' is not found
7 października 2011 r. ARiMR zakończyła tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Na takie wsparcie Agencja przeznaczyła w 2011 roku ponad 2,5 miliarda zł. (więcej…)