Spotkanie informacyjne „Pożyczki? Dotacje? Doradztwo? ? instrumenty wspierania przedsiębiorców”

fundusze dotacje dla firm Punkt Informacyjny zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat instrumentów finansowania działalności gospodarczej oraz innych form wsparcia przedsiębiorstw. Celem jest przedstawienie możliwości ubiegania się o pomoc finansową i doradczą. Na spotkanie są zaproszeni przedsiębiorcy oraz inne zainteresowane osoby. (więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Inwestycje w morskie farmy wiatrowe


Zapraszamy do udziału w warsztatach na temat inwestycji w morskie farmy wiatrowe, które odbędą się w dniach 13-14 września 2011 w Businessman Institute w Warszawie. Warsztat stworzy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w wykorzystaniu potencjału wiatrowego na morzu.Przedstawiciele najważniejszych instytucji państwowych omówią zmieniające się uregulowania prawne w zakresie obszaru morskiego i prawa energetycznego oraz niezbędne wymagania, jakie muszą spełnić inwestorzy. (więcej…)

Dostaniesz dotacje, jeżeli nie będziesz miał naciąganego biznesplanu

dopłaty rolnicze stawki 2009 onw W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oferowane są dość atrakcyjne dotacje na e-usługi, nawet do 70 lub do 80 proc. wydatków, w formie zaliczek. Ale biznesplan musi być wiarygodny, nienaciągany. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski o dotacje w ramach działania 8.1. PO IG do 3 czerwca. (więcej…)

50+ na czasie – Unia finansuje szkolenia dla osób po pięćdziesiątym roku życia

dopłaty rolnicze dotacje ueFundacja Pro Europa jest organizatorem szkoleń przeznaczonych dla pracowników po pięćdziesiątym roku życia. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską, która wspiera funkcjonowanie na rynku pracy osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat. Podczas przygotowanych  przez Fundację szkoleń uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie wykorzystywać swoją wiedzę, umiejętności oraz nabyte doświadczenie. (więcej…)

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego oraz wizyt studyjnych

dopłaty rolnicze dotacje ue Komisja Europejska zwraca szczególną uwagę na wspieranie inicjatyw i działań w obrębie społeczeństw opartych na wiedzy. Założenia programu Uczenie się przez całe życie obejmują stypendia, granty i wymiany międzynarodowe zwiększające możliwości edukacyjne nie tylko młodzieży ale i osób dorosłych. Polska będąc członkiem UE wpisuję się w tą strategię. (więcej…)