Obniżka dopłat?

Unijna komisarz ds. rolnictwa, Mariann Fischer Boel, zakomunikowała, iż rozważana jest rewizja planów KE dotyczących redukcji płatności obszarowych dla gospodarstw o największej powierzchni. Komisja obawia się sztucznego dzielenia gospodarstw przez rolników w celu utrzymania dotychczasowego poziomu dopłat. (więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Stawki dopłat bezpośrednich w 2007 roku

Wysokość płatności obszarowych za 2007 r.

Komisja Europejska opublikowała kurs wymiany euro do złotego dla płatności do gruntów rolnych za 2007 r; 1 euro = 3,7730 PLN. Powyższe zawiadomienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2007/C 229/03). Jest to kurs wymiany podawany przez Europejski Bank Centralny. Na podstawie tego kursu płatności obszarowe określone w euro/ha zostaną przeliczone na złotówki. (więcej…)