Równe warunki w ramach WPR 2014-2020

[ hana-code-insert ] ''minrol’' is not found
Polscy rolnicy oczekują zrównania warunków przyznawania płatności bezpośrednich ? mówił 25 października podczas  konferencji  prasowej minister Stanisław Kalemba. (więcej…)

Wyrównywanie płatności bezpośrednich ? głównym tematem dyskusji rolnych na Radzie Ministrów UE

[ hana-code-insert ] ''minrol’' is not found
22 października w Luksemburgu minister Stanisław Kalemba uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE (AGRIFISH). Głównym punktem dyskusji, w części rolnej obrad, była kwestia wyrównania dopłat otrzymywanych przez rolników w poszczególnych państwach członkowskich, czyli tzw. konwergencja wewnętrzna. Otrzymywane przez rolników obecnie dopłaty bezpośrednie są oparte na historycznych tytułach do płatności, z odległych lat i nie mają uzasadnienia w przyszłej perspektywie finansowej po 2013r.. (więcej…)

Są już znane stawki płatności bezpośrednich za rok 2012 – kurs euro

[ hana-code-insert ] ''arimr’' is not found
Europejski Bank Centralny ogłosił 28 września br. oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2012 rok.  Kurs ten wynosi 4,1038 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. (więcej…)

Płatności bezpośrednie w UE-15 do 2019 r.

[ hana-code-insert ] ''wniosekarimr’' is not found
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z pytaniami, które pojawiły się w ostatnim czasie w odniesieniu do kwestii przewidywanego terminu wyrównania stawek płatności bezpośrednich w całej Unii Europejskiej, informuje, że opracowany przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (KOM(2011)625/3) nie określa takiego terminu. (więcej…)

ARiMR rozpoczęła wydawanie rolnikom decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich za 2011 r.

[ hana-code-insert ] ''arimr’' is not found
9 listopada 2011 r. opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określające stawki płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, na podstawie których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacała  rolnikom te płatności. (więcej…)

14,5 miliarda złotych wypłaci ARiMR rolnikom w ramach dopłat bezpośrednich za 2011 r.

[ hana-code-insert ] ''arimr’' is not found
Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2011 rok.  Kurs ten wynosi 4,4050 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs jest bardziej  korzystny niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 3,9847 zł za euro, ponieważ jest on wyższy o ponad 42 grosze. Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2011 r. wynosi ponad 3,3 miliardy euro, co po przeliczeniu na walutę narodową daje ponad (więcej…)