Archiwum: środowisko

Zwiększono budżet w programie dopłat na kolektory słoneczne

[ hana-code-insert ] ''kolektory’' is not found
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2010 r. prowadzi program dopłat do kolektorów słonecznych dla właścicieli domów i wspólnot mieszkaniowych. Zainteresowanie programem jest tak duże, że zdecydowano się przeznaczyć dodatkowe środki, które pozwolą objąć pomocą więcej polskich gospodarstw domowych. Wsparcie z NFOŚiGW to 45% kosztów zakupu i montażu kolektorów. (więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Tylko do końca lipca ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las

[ hana-code-insert ] ''wniosekarimr’' is not found
Polska, znajduje się w grupie państw europejskich o największej powierzchni lasów – około 9,3 mln ha. Wyprzedzają nas w tym rankingu jedynie Szwecja, Finlandia, Francja i nieznacznie Niemcy oraz Ukraina. (więcej…)

MŚ: ponad 1,5 mld zł z UE na projekty środowiskowe

[ hana-code-insert ] ''zotwki’' is not found
Ponad 1,5 mld zł ze środków UE otrzymają samorządy i przedsiębiorcy na projekty środowiskowe – poinformował resort środowiska. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez elektrownie i stworzenie systemu prognozowania pogody. (więcej…)

Dofinansowanie na czynną ochronę cennych gatunków i siedlisk naturalnych

[ hana-code-insert ] ''zotwki’' is not found
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura oraz Grupa ENERGA zapraszają do III edycji konkursu pt. Fundusz dla Przyrody. Inicjatywa ta ma wspierać działania z zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio do ochrony cennych gatunków lub siedlisk przyrodniczych. W tym roku preferowane będą projekty, w których działania będą opierały się na osobach chorych i wykluczonych oraz projekty łączące ochronę przyrody z ginącymi zawodami. (więcej…)

Efektywne wykorzystanie energii

[ hana-code-insert ] ''kolektory’' is not found
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs w ramach programu priorytetowego pt. Efektywne wykorzystanie energii. Pomoc otrzymają przedsiębiorcy, którzy zainwestują w rozwiązania prowadzące do oszczędności energii bądź lepszej efektywności energetycznej firmy. (więcej…)

Likwidacja wysypisk śmieci

[ hana-code-insert ] ''zotwki’' is not found
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs w ramach programu pt. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych. W naborze mogą brać udział projekty polegające na zamykaniu wysypisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, dla których została wydana decyzja o ich zamknięciu. (więcej…)

Zielona Stolica Europy 2015

[ hana-code-insert ] ''flaga-ue’' is not found
Komisja Europejska zaprasza do konkursu wszystkie miasta Wspólnoty, których mieszkańcy prowadzą styl życia szczególnie przyjazny środowisku. Dla zwycięzcy przewidziany jest tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2015 r. Inicjatywa ma przyczynić się do zmian, które spowodują, że w europejskich miastach będzie się żyło zdrowo, przyjemnie i w zgodzie z naturą. (więcej…)