Pieniądze na bezpieczeństwo drogowe

dopłaty rolnicze dotacje ue Rusza nabór wniosków o dofinansowanie inicjatyw poprawiających bezpieczeństwo drogowe. Komisja Europejska zaprasza podmioty posiadające osobowość prawną do ubiegania się o dotacje w ramach programu poprawy bezpieczeństwa drogowego. (więcej…)

Łódzkie: Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO 2007-2013 w roku 2011

kolektory solary dofinansowanie dotacje Zarząd Województwa Łódzkiego w ramach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 ogłosił konkursy w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II.7 Elektroenergetyka oraz Działanie II.8 Gazownictwo. (więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]