Archiwum: różnicowanie-działalności

ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy na działalność pozarolniczą niezwiązaną z wytwarzaniem biogazu rolniczego

[ hana-code-insert ] ''prow’' is not found
Od 17 października ARiMR rozpoczyna drugi termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy od rolników ich małżonków lub domowników, którzy chcą podejmować dodatkową działalność gospodarczą.  Wsparcie takie udzielane jest przez Agencję w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, a do rozdysponowania jest w tegorocznym naborze około 375 milionów złotych. (więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Na wsi może powstać ponad 19 tys. nowych miejsc pracy – zakończyło się przyjmowanie wniosków od mikroprzedsiębiorców, trwa nabór dla rolników

[ hana-code-insert ] ''prow’' is not found
7 października 2011 r. ARiMR zakończyła tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Na takie wsparcie Agencja przeznaczyła w 2011 roku ponad 2,5 miliarda zł. W trakcie naboru, który rozpoczął się 26 września, do ARiMR swoje wnioski złożyło ponad 9,5 tys. osób zainteresowanych taką pomocą, a łączna kwota wsparcia o jakie się ubiegają wynosi ponad 1,5 mld zł. (więcej…)

Mikroprzedsiębiorcy zakończyli składanie wniosków w ARiMR. Trwa nabór wnioksów od rolników, którzy chcą tworzyć nowe miejsca pracy

[ hana-code-insert ] ''prow’' is not found
7 października 2011 r. zakończył się  tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Na takie wsparcie ARiMR przeznaczyła w 2011 roku ponad 2,5 miliarda zł. (więcej…)

Już od poniedziałku, ARiMR będzie przyjmowała wnioski na tworzenie nowych miejsc pracy od mikroprzedsiębiorców, a od wtorku od rolników

agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Od 26 września do 7 października 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Na takie wsparcie przeznaczono w tegorocznym naborze ponad 2,5 miliarda zł. (więcej…)

Nowy nabór wniosków o wsparcie na zakładanie działalności innej niż rolnicza (wnioski, instrukcje)

W tym roku rolnicy, ich współmałżonkowie i domownicy będą mogli łatwiej sięgnąć po pomoc na zakładanie nowych miejsc pracy niezwiązanych z działalnością rolniczą. W zasadach przyznawania wsparcia z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” zaszły bowiem korzystne zmiany, a przedstawił je Tomasz Kołodziej Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podczas wspólnej konferencji z Markiem Sawickim Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która odbyła się w poniedziałek 5 września w gmachu Sejmu RP. (więcej…)

Dobre wiadomości rolnikom i „mikroprzedsiębiorcom” przekazali Minister Marek Sawicki i Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej

fundusze dotacje dla firm Zwiększony o blisko miliard zł. limit środków na pomoc w działaniu „Modernizacji gospodarstw rolnych” pozwoli by dodatkowo ponad 6 tysięcy rolników, którzy w 2011 r., a w przypadku województwa wielkopolskiego w 2009 r. składało wnioski o takie wsparcie,  otrzymało z ARiMR pieniądze na dofinansowanie zaplanowanych inwestycji. (więcej…)

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13. W Polsce działa 336 takich grup

agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” można otrzymać z dwóch źródeł. Jednym z nich są środki finansowe przeznaczone na te działania dostępne w ramach osi 3 PROW 2007 – 2013. Tegoroczne terminy naborów wniosków o przyznanie takiego wsparcia ogłoszone zostaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w drugiej połowie tego roku. Drugim źródłem takiego wsparcia są środki dostępne w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym drugim przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (LGD). (więcej…)

Osiem województw nadal przyjmuje wnioski o pomoc na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

dopłaty rolnicze stawki 2009 onw Tradycyjnie największe zainteresowanie wsparciem z PROW 2007 – 2013 było w województwie wielkopolskim. Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013 rozpoczął się 24 sierpnia br. W ośmiu województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, pomorskim, opolskim i podlaskim przyjmowanie wniosków już się zakończyło. Złożone tam wnioski przekroczyły bowiem o 20% limity środków przewidzianych do rozdzielenia w tym naborze. Rolnicy z 8 pozostałych województw mogą nadal ubiegać się o pomoc na prowadzenie działalności innej niż rolnicza. Do tej pory oddziały regionalne ARiMR zarejestrowały ponad 7,3 tys. wniosków o pomoc z tego działania. (więcej…)