Archiwum: różnicowanie-działalności

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – nabór w marcu

wykaz rolników dopłaty rolnicze z ARiMR Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (więcej…)

Wsparcie dla firm w latach 2007-2013

www.arimr.gov.pl Poniżej archiwalny wpis dotyczący wsparcia dla nowych i istniejących firm w latach 2007-2013. (więcej…)

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  do Lokalnych Grup Działania (LGD). (więcej…)

Minister rolnictwa zapowiada uruchomienie przez ARiMR nowych naborów w ramach PROW 2007 – 2013 oraz akcji kredytowej dla rolników

[ hana-code-insert ] ''arimr’' is not found
W październiku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach dwóch działań finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – zapowiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie resortu 23 sierpnia 2012 r. Uczestniczyli w niej również Podsekretarz Stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej. Minister dodał także, że wkrótce dostępne będą preferencyjnie oprocentowane kredyty dla rolników. (więcej…)

Kolejność przysługiwania pomocy w ?różnicowaniu działalności?? ? nabór 2011

[ hana-code-insert ] ''prow’' is not found
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie 17 października – 4 listopada 2011 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, w ramach którego Wnioskodawcy mogli ubiegać się o wsparcie operacji możliwych do realizacji w ramach ww. działania niedotyczących wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. (więcej…)

Kolejność przysługiwania pomocy w „różnicowaniu działalności…” – nabór 2011

[ hana-code-insert ] ''arimr’' is not found
Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013 w okresie składania wniosków 17 października – 4 listopada 2011 r. wyłącznie na operacje niedotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. (więcej…)

Na wsi może powstać około 31 tys. nowych miejsc pracy – zakończyło się przyjmowanie wniosków od mikroprzedsiębiorców, trwa nabór dla rolników

[ hana-code-insert ] ''arimr’' is not found
7 października 2011 r. ARiMR zakończyła tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Na takie wsparcie Agencja przeznaczyła w 2011 roku ponad 2,5 miliarda zł. (więcej…)