Archiwum: rolnośrodowiskowe

ARiMR zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji bezpośrednich za 2016 r.

agencja 
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Od 15 marca można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski do 16 maja, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w należnej im wysokości. Kto nie zdąży złożyć wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca , ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%. Jeżeli rolnik pomyli się, a błąd nie będzie dotyczył płatności związanych do zwierząt oraz płatności do zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, będzie  mógł złożyć korektę do wniosku bez żadnych konsekwencji finansowych do 31 maja. Zmiany dokonane po tym terminie spowodują zmniejszenie należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. (więcej…)

Wypłata dopłat bezpośrednich za 2015 rok – stan na 21 marca 2016

wykaz rolników dopłaty rolnicze z ARiMR Od 1 grudnia ub.r. do 21 marca 2016 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 5,52 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe nieco ponad 1 mln rolników. Wcześniej od 16 października do 30 listopada 2015 roku ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld złotych. Pieniądze trafiły do ok. 1,071 mln rolników. (więcej…)

Stan wypłaty dopłat bezpośrednich za 2015 rok – 17 marca 2016

dopłaty rolnicze stawki 
onw 
www.arimr.gov.pl ARiMR do 17 marca 2016 r. wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 5,3 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe ok. 979,4 tys. rolników. Wcześniej od 16 października do 30 listopada 2015 roku ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld złotych. Pieniądze trafiły do ok. 1,071 mln rolników. (więcej…)

Wypłata dopłat bezpośrednich za 2015 rok (stan na 8 i 11 marca 2016)

agencja 
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Do 8 marca 2016 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 4,43 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe ok. 890 tys. rolników. Z kolei od 16 października do 30 listopada 2015 roku ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld złotych. Pieniądze trafiły do ok. 1,071 mln rolników. (więcej…)

Trwa realizacja płatności bezpośrednich za 2015 rok – stan na 29 lutego 2016 roku

wykaz rolników dopłaty rolnicze z ARiMR Od 1 grudnia ub.r. do 29 lutego 2016 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 3,85 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe 845 tys. rolników. Z kolei od 16 października do 30 listopada 2015 roku ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld złotych. Pieniądze trafiły do ok. 1,071 mln rolników. (więcej…)

Stanowisko ARiMR w sprawie wypłat dopłat bezpośrednich za 2015 rok

agencja 
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Poprzednie kierownictwo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa doprowadziło do około 4 – miesięcznych opóźnień w budowie systemu informatycznego, za pomocą którego realizowane są dopłaty. Gdyby nie to opóźnienie, większość pieniędzy należnych rolnikom mogłaby zostać wypłacona już w grudniu i styczniu, tak jak miało to miejsce w poprzednich latach. Ówczesne kierownictwo miało pełną świadomość, że system informatyczny nie powstanie na czas, a opóźnienie są znaczące. Dowodem tego jest podpisanie pierwszego aneksu do umowy z firmą Asseco (wykonawcą systemu), zgodnie z którym pierwsza część płatności realizowanych w 2016 roku mogłaby popłynąć do rolników dopiero w marcu. (więcej…)

Trwa realizacja płatności bezpośrednich za 2015 rok – stan na 11 lutego 2016 roku

agencja 
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Od 1 grudnia ub.r. do 11 lutego 2016 roku ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok ponad 3,35 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe 791,4 tys. rolników.

Z kolei od 16 października do 30 listopada 2015 roku ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld złotych. Pieniądze trafiły do ok. 1,071 mln rolników. (więcej…)

Realizacja płatności bezpośrednich za 2015 rok – stan na 19 stycznia 2016 r.

agencja 
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rozpoczęła od 1 grudnia 2015 r. wypłatę płatności bezpośrednich. Wiosną ubiegłego roku wnioski o przyznanie takich płatności złożyło do ARiMR 1,35 mln rolników. Koperta finansowa przeznaczona na realizację płatności bezpośrednich za 2015 r. wynosi ponad 14,49 mld zł. Pieniądze te trafią na konta bankowe rolników najpóźniej do 30 czerwca 2016 r. Na razie od 1 grudnia 2015 r. ARiMR przekazała na konta bankowe ok. 275 tys. rolników 318,7 mln zł. (więcej…)