Archiwum: rolnośrodowiskowe

Program rolnośrodowiskowy: ponad 20 tys. złożonych wniosków

Ponad 20 tys. wniosków złożyli rolnicy o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach ?Programu rolnośrodowiskowego? PROW 2007-2013. Zainteresowanie tym programem jest regionalnie bardzo zróżnicowane. Oddziały Regionalne ARiMR: lubelski, kujawsko-pomorski i wielkopolski przyjęły po ok. 2 tys. wniosków na to działanie, zaś opolski – 226 a śląski – 246.

(więcej…)

Realizacja PROW na lata 2007-2013

Program został przyjęty przez Komisję Europejską na posiedzeniu Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniach 24 i 25 lipca 2007 r. Celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest dalsza modernizacja polskiego rolnictwa oraz szybszy rozwój obszarów wiejskich. Program jest realizowany na terenie całego kraju. Nowy PROW określa zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich w Polsce w kolejnym okresie programowania, tj. w latach 2007-2013. Finansowany jest zarówno ze środków unijnych, jak i z krajowego budżetu. Alokacja środków w ramach PROW 2007-2013 wynosi ponad 17,2 mld euro, z tego 13,2 mld euro pochodzi z budżetu Wspólnoty Europejskiej. Wkład polskich środków publicznych wynosi 4 mld euro.

Program obejmuje 23 działania, w tym: (więcej…)

?Program rolnośrodowiskowy?: nabór wniosków od 15 marca

29 lutego 2008 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ?Program rolnośrodowiskowy? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 200).
Działanie to jest kontynuacją programu rolnośrodowiskowego, realizowanego jako Działanie 4. ?Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt? w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, który cieszy się dużym zainteresowaniem rolników. (więcej…)

banner