Prezentacja nt. dotacji na rozwój obszarów wiejskich

Wyszukiwarka funduszy – znajdź dotacje dla siebie!

W roku 2008 rusza szereg programów wspierających rozwój obszarów wiejskich. Podmioty działające na obszarach wiejskich będą mogły ubiegać się o dotacje oraz preferencyjne kredyty i pożyczki z funduszy Unii Europejskiej oraz innych funduszy krajowych i zagranicznych. Aby ułatwić potencjalnym beneficjentom wyszukanie właściwego źródła wsparcia Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przygotowało specjalną prezentację internetową dotyczącą możliwości uzyskania dotacji na rozwój obszarów wiejskich w podziale na pięć grup tematycznych: (więcej…)

ARiMR zadowolona z wykorzystania środków UE w rolnictwie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła w 2007 roku z rolnikami ponad 2,2 tys. umów na dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. Umowy te dotyczą wniosków złożonych w ramach dodatkowego naboru na ?Inwestycje w gospodarstwach rolnych? wspierane z Sektorowego Programu Operacyjnego ?Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich? (na lata 2004-2006). Z dofinansowania realizowanych inwestycji w gospodarstwach rolnych skorzystało w sumie ponad 20 tys. rolników. (więcej…)

Podsumowanie naboru wniosków w ramach działania ?Modernizacja gospodarstw rolnych?

Wszystkie Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyły przyjmowanie wniosków do działania ?Modernizacja gospodarstw rolnych?. Złożono ponad 18 tys. wniosków. Kwota, o jaką się ubiegają sięga blisko 2,4 mld zł. Przyjmowanie wniosków do tego działania w ramach PROW na lata 2007-2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 9 listopada 2007 r. Do wykorzystania przeznaczono kwotę ponad 1,36 mld zł, która została podzielona na wojewódzkie koperty finansowe. (więcej…)

Oczekiwanie na następne działania z PROW

Dotychczas z nowych funduszy na lata 2007 -13 uruchomiono pięć działań: wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, renty strukturalne, zalesianie, dofinansowanie dla grup producenckich oraz modernizację gospodarstw rolnych. Z tego w całym kraju wnioski można składać jeszcze tylko na jedno działanie. Są jednak programy, na które wielu czeka już od dawna. Kiedy ruszy nabór wniosków na kolejne działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013? (więcej…)

Nastepne działania z PROW 2007-2013

Po rentach strukturalnych, zalesianiu oraz pomocy dla grup producenckich rząd przygotowuje się do uruchomienia wsparcia na modernizację gospodarstw.
Nabór wniosków do tego działania ruszy prawdopodobnie w połowie października.
Będzie można się ubiegać o zwrot części poniesionych kosztów między innymi na zakup maszyn, sprzętu komputerowego, budowę czy remont pomieszczeń gospodarskich. Do realizacji będą przyjęte projekty o nie mniejszej wartości niż 20 tysięcy złotych. Maksymalnie zaś można będzie dostać 300 tysięcy złotych.

Być może pod koniec października o premie w wysokości 50 tysięcy złotych będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy.

W obydwu działaniach wnioskodawcy będą musieli mieć przygotowany biznesplan.
O pomoc w sporządzeniu tego dokumentu można się zwrócić do Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Ułatwienie startu młodym rolnikom ? więcej
Modernizacja gospodarstw rolnych ? więcej