Korzystne dla rolników zmiany w zasadach udzielania kredytów z częściową spłatą kapitału

[ hana-code-insert ] ''arimr’' is not found
Jednym z rodzajów pomocy jakiej ARiMR udziela rolnikom jest spłacanie za nich części zaciągniętego kredytu bankowego udzielanego na inwestycje w gospodarstwach. Jest to pomoc w ramach linii kredytowej o symbolu CSK (częściowa spłata kapitału). Teraz zasady korzystania z takiego kredytu będą dla rolników jeszcze bardziej atrakcyjne niż dotychczas. (więcej…)

Nowe mikropożyczki dla rolników, bezrobotnyh i firm

Decyzją Rady Ministrów przyjęto ?Założenia dotyczące wykorzystania środków pochodzących ze spłat mikropożyczek udzielanych w ramach Komponentu A Programu aktywizacji obszarów wiejskich?.

W konsekwencji tego zdarzenia FAPA podpisała umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w myśl której stała się instytucją odpowiedzialną za wdrożenie i zarządzanie realizacją nowego programu mikropożyczkowego.

(więcej…)

Fundusze poręczeniowe w Polsce

Zadaniem funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. Fundusze poręczają zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy posiadają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Poręczenie udzielane przedsiębiorcy stanowi od 50% do 80% kwoty kredytu/pożyczki. W niektórych przypadkach maksymalna wartość poręczenia jest ograniczona kwotowo.

Zobacz: Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych

Poniżej dane teleadresowe funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. (więcej…)