Pieniądze na e-biznes

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 8.1 Programu Innowacyjna Gospodarka. Pomoc będzie przyznawana na projekty związane z wdrażaniem i świadczeniem nowych e-usług. (więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Kilkanaście naborów wniosków dla MŚP jeszcze w tym roku

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą liczyć na wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ? podkreśla jej prezes, Bożena Lublińska-Kasprzak. Szefowa PARP zapewnia, że jeszcze w tym roku Agencja przeprowadzi kilkanaście konkursów na dofinansowanie projektów, które będą adresowane do firm, skupionych wokół różnych gałęzi przemysłu. (więcej…)

Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już w tym miesiącu uruchomi ostatni duży konkurs na dofinansowanie przedsiębiorców w trwającym okresie programowania. Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku to pilotażowa inicjatywa, w której do dyspozycji firm PARP przekaże ponad 600 milionów złotych dla tych przedsiębiorców, którzy decydują się wdrożyć w swoich firmach nową myśl lub nowy produkt, który został objęty ochroną patentową. Jeden przedsiębiorca będzie mógł otrzymać nawet 20 mln zł na realizację swojego projektu. (więcej…)