PARP wesprze projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapowiedziała nowy konkurs w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)?. W nowym roku będzie można pozyskać środki w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. (więcej…)

Komunikat dotyczący liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.4 POIG – II runda w 2013 r.

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach zakończonego w dniu 18 grudnia 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka II runda w 2013 r. zarejestrowanych zostało 400 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 5.137.736.235,45 PLN. (więcej…)
[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

PARP rozdysponowała prawie wszystkie pieniądze UE na lata 2007-13

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozdysponowała ok. 90 proc. unijnych pieniędzy, którymi dysponuje z funduszy unijnych na lata 2007-13 – poinformowała PAP prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak. Nabory wniosków o dofinansowanie jeszcze trwają. (więcej…)

Paszport do eksportu

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Polskie firmy po raz kolejny mogą starać się o środki w ramach działania 6.1 PO IG pt. Paszport do eksportu koordynowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych. (więcej…)

Komunikat dotyczący liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.4 POIG w 2013 r.

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach zakończonego w dniu 5 czerwca 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złożonych zostało 284 wnioski na łączną kwotę dofinansowania w wysokości  3 559 101 238,92 PLN. (więcej…)

Dotacje dla firm – nabór wniosków do działania 4.4 PO IG w roku 2013

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Dofinansowanie  na realizację projektów inwestycyjnych w wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%. (więcej…)

Jak pozyskać środki na e-biznes?

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy po raz kolejny mogą ubiegać się o dofinansowanie na e-biznesowe przedsięwzięcia w konkursie prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 8.1. Dofinansowane zostaną projekty, których celem jest wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do powstania e-usługi. (więcej…)