Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 3 stycznia 2016 r.

dotacje dla firm unijne Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Jest to tak zwana Lista projektów. Naszym celem jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich.  (więcej…)

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektu dla działania 2.2 Infrastruktura drogowa

dotacje dla firm unijnePolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 21 grudnia 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektu dla działania 2.2 Infrastruktura drogowa, II Osi priorytetowej Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 ? 2020.

Generator wniosków dostępny jest po linkiem: (więcej…)

Firmy mogą dostać nawet milion złotych. Jak otrzymać dotację?

dopłaty rolnicze dotacje 
ue 
granty Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej będą mogli uzyskać mali i średni przedsiębiorcy, którzy którzy chcą ochronić przygotowane przez siebie rozwiązania na rynkach międzynarodowych i chcą ubiegać się o przyznanie patentu, wzoru przemysłowego lub użytkowego. Jak wysokie będą dotacje? (więcej…)

Podpisano porozumienie w sprawie wdrażania Programu Polska Wschodnia

dotacje dla firm unijne W dniu 28 kwietnia 2015r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie powierzenia PARP realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Porozumienie w imieniu w/w instytucji podpisały Iwona Wendel, Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju i Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (więcej…)

Skorzystaj z usługi doradczo-szkoleniowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP

dotacje dla firm unijneZapraszamy mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa do skorzystania z usługi doradczo-szkoleniowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP. Usługa obejmuje doradztwo w procesie uzyskania finasowania przedsięwzięcia gospodarczego z wybranej przez przedsiębiorcę oferty finansowania zwrotnego, oraz przy realizacji przedsięwzięcia gospodarczego finansowanego z wybranej oferty. Ponadto w ramach usługi przedsiębiorca może skorzystać ze szkolenia z zakresu planowania i zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym finansowanym ze środków zwrotnych.

(więcej…)

Tabela uwag do projektu ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności w latach 2014-2020

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Rządowego Centrum Legislacji zamieszczona została tabela uwag do projektu ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zgłoszonych przez poszczególne resorty po konferencji uzgodnieniowej wraz z odnoszącym się do nich stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz wersją ustawy uwzględniającą przyjęte uwagi. (więcej…)

Harmonogram oceny projektów i podpisywania umów dla wniosków złożonych do Działania 8.2 POIG w ramach I rundy aplikacyjnej 2014 r. (13.01.2014 -31.01.2014 r.)

[ hana-code-insert ] ''parp’' is not found
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje harmonogram oceny projektów i podpisywania umów dla wniosków złożonych do Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach I rundy aplikacyjnej 2014 r. (więcej…)