Trwa realizacja płatności bezpośrednich za 2015 rok – stan na 22 kwietnia 2016 roku

wykaz rolników dopłaty rolnicze z ARiMR Na razie od 1 grudnia ub. r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok ok. 7,93 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe 1,22 mln rolników. Wcześniej od 16 października do 30 listopada 2015 roku ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld złotych. Pieniądze trafiły do ok. 1,071 mln rolników. Dotychczas zatem Agencja wypłaciła łącznie ok. 10,61 mld złotych. (więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Trwa realizacja płatności bezpośrednich za 2015 rok. ARiMR wypłaciła w ramach ONW ponad 1 mld zł

dopłaty rolnicze stawki 
onw 
www.arimr.gov.pl Od 1 grudnia ub.r. do 6 kwietnia 2016 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 7,25 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe 1,174 mln rolników. Wcześniej od 16 października do 30 listopada 2015 roku ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld złotych. Pieniądze trafiły do ok. 1,071 mln rolników. Dotychczas zatem Agencja wypłaciła łącznie 9,93 mld złotych. (więcej…)

Trwa realizacja dopłat bezpośrednich za 2015 rok – stan na 1 kwietnia 2016 roku

dopłaty rolnicze stawki 
onw 
www.arimr.gov.pl Od 1 grudnia ub.r. do 1 kwietnia 2016 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 6,92 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe 1,14 mln rolników. Wcześniej od 16 października do 30 listopada 2015 roku ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld złotych. Pieniądze trafiły do ok. 1,071 mln rolników. Dotychczas zatem Agencja wypłaciła łącznie 9,6 mld złotych. (więcej…)

ARiMR zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji bezpośrednich za 2016 r.

agencja 
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Od 15 marca można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski do 16 maja, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w należnej im wysokości. Kto nie zdąży złożyć wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca , ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%. Jeżeli rolnik pomyli się, a błąd nie będzie dotyczył płatności związanych do zwierząt oraz płatności do zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, będzie  mógł złożyć korektę do wniosku bez żadnych konsekwencji finansowych do 31 maja. Zmiany dokonane po tym terminie spowodują zmniejszenie należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. (więcej…)

Wypłata dopłat bezpośrednich za 2015 rok – stan na 21 marca 2016

wykaz rolników dopłaty rolnicze z ARiMR Od 1 grudnia ub.r. do 21 marca 2016 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 5,52 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe nieco ponad 1 mln rolników. Wcześniej od 16 października do 30 listopada 2015 roku ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld złotych. Pieniądze trafiły do ok. 1,071 mln rolników. (więcej…)

Stan wypłaty dopłat bezpośrednich za 2015 rok – 17 marca 2016

dopłaty rolnicze stawki 
onw 
www.arimr.gov.pl ARiMR do 17 marca 2016 r. wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 5,3 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe ok. 979,4 tys. rolników. Wcześniej od 16 października do 30 listopada 2015 roku ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld złotych. Pieniądze trafiły do ok. 1,071 mln rolników. (więcej…)

Komunikat dla Rolników, którzy otrzymali zawiadomienia wskazujące nowy termin załatwienia sprawy w zakresie płatności bezpośrednich, płatności ONW, rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz ekologicznej za 2015 r.

agencja 
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Poniżej komunikat ARiMR:

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że kierownicy Biur Powiatowych ARiMR wysłali do części Rolników zawiadomienia o przedłużeniu postępowania dotyczącego przyznania płatności, aby wykonać obowiązek wynikający z przepisów regulujących zasady udzielania tych dopłat. (więcej…)

Wypłata dopłat bezpośrednich za 2015 rok (stan na 8 i 11 marca 2016)

agencja 
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Do 8 marca 2016 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 4,43 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe ok. 890 tys. rolników. Z kolei od 16 października do 30 listopada 2015 roku ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld złotych. Pieniądze trafiły do ok. 1,071 mln rolników. (więcej…)