Ponad 7,2 miliarda złotych przekazała ARiMR rolnikom w ramach dopłat bezpośrednich za 2010 r.

agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR 1 grudnia ubiegłego roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2010 r. Ich realizacja jest największą w całej Unii Europejskiej operacją przeprowadzaną co roku przez Agencję, dotyczy bowiem około 1,375 miliona rolników. Tyle wniosków wpłynęło bowiem wiosną 2010 roku do biur powiatowych ARiMR. Z tej liczby ponad 1,2 miliona rolników, czyli około 92%, otrzymało decyzję o przyznaniu takich dopłat. Pozostali rolnicy otrzymają decyzję z ARiMR po zakończeniu kontroli, wymaganych unijnym i krajowym prawem. (więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Wypłata dopłat bezpośrednich za 2010 rok – stan na 12 stycznia

agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR 1 grudnia ubiegłego roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2010 r. Ich realizacja jest największą w całej Unii Europejskiej operacją przeprowadzaną co roku przez Agencję, dotyczy bowiem około 1,375 miliona rolników. Tyle wniosków wpłynęło bowiem wiosną 2010 roku do biur powiatowych ARiMR. Z tej liczby 1,2 miliona rolników, czyli blisko 90%, otrzymało decyzję o przyznaniu takich dopłat. Pozostali rolnicy otrzymają decyzję z ARiMR po zakończeniu kontroli, wymaganych unijnym i krajowym prawem.

(więcej…)

Od 1 stycznia 2011 r. zwiększył się zakres kontroli tzw. Wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolników

funduszeue.infoRolnicy, którzy ubiegają się o przyznanie dopłat bezpośrednich, a także prowadzą gospodarstwa, w których realizowane są działania PROW 2007 – 2013 takie jak np. „Program rolnośrodowiskowy”, „Zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne” oraz wsparcie z tytułu tzw. dopłat ONW, zobowiązani są do przestrzegania  tzw. „Zasad wzajemnej zgodności” (ang. cross compliance). (więcej…)

Już ponad miliard zł. dopłat ONW za 2010 r. wypłaciła ARiMR rolnikom gospodarującym w trudnych warunkach np. na słabych glebach

renty strukturalne arimr 2010 wniosek Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiło w 2010 roku 734 tys. wniosków o przyznanie tzw. dopłat ONW. Jest to specjalne, coroczne wsparcie przeznaczona dla tych rolników, którzy prowadzą działalność na obszarach górskich lub w terenie o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Od 18 października, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ARiMR rozpoczęła realizację dopłat ONW za 2010 r., a do 30 listopada ponad 590 tys. rolników otrzymało takie płatności. ARiMR przekazała na ich na konta bankowe ponad miliard złotych. W pierwszej kolejności płatności ONW trafią do rolników poszkodowanych przez tegoroczne powodzie. (więcej…)

Już 915 milionów zł. dopłat ONW za 2010 r. wypłaciła ARiMR rolnikom gospodarującym w trudnych warunkach np. na słabych glebach

renty strukturalne arimr 2010 wniosek Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiło w 2010 roku ponad 700 tys. wniosków o przyznanie tzw. dopłat ONW. Jest to specjalne, coroczne wsparcie przeznaczona dla tych rolników, którzy prowadzą działalność na obszarach górskich lub w terenie o niekorzystnych warunkach gospodarowania.Od 18 października, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ARiMR rozpoczęła realizację dopłat ONW za 2010 r., a do 19 listopada około 550 tys. rolników otrzymało takie płatności. ARiMR przekazała na ich na konta bankowe 915 milionów złotych. W pierwszej kolejności płatności ONW trafią do rolników poszkodowanych przez tegoroczne powodzie. (więcej…)

Stawki dopłat bezpośrednich za 2010 rok

wykaz rolników, dopłaty 2010, arimr Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs według wymiany złotego, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2010 rok.  Bank określił kurs w wysokości 3,9847 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach, których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest nieco mniej korzystny niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 4,2 zł za euro. (więcej…)