Archiwum: niskotowarowe

Restrukturyzacja małych gospodarstw – nabór wniosków

wykaz rolników dopłaty rolnicze z ARiMR Prezes ARiMR ogłosił 18 maja 2018 r. termin rozpoczęcia i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wnioski można składać od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Wsparcie na „Restrukturyzacje małych gospodarstw” finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dotychczas przeprowadzone zostały dwa nabory wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników z trenów objętych afrykańskim pomorem świń. (więcej…)

Konferencja prasowa ministra Stanisława Kalemby

[ hana-code-insert ] ''minrol’' is not found
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba przedstawił na dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w Sejmie RP, informacje dotyczące dwóch zagadnień. Po pierwsze ? poniedziałkowych rozmów z ministrem rolnictwa Czech Petrem Bendlem i po drugie ? decyzji Komisji europejskiej dotyczącej wyłączenia z finansowania unijnego 79,9 mln euro dla gospodarstw niskotowarowych (PROW 2004-2006). (więcej…)

ARiMR kontynuuje realizację wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych

agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR  Dotychczas, spośród ponad 155 tys. rolników, którzy uczestniczą w programie „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”,  oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięć założonych w planie rozwoju gospodarstwa złożyło 125 tys. rolników. 76 tys. beneficjentów otrzymało już informacje o kontynuowaniu płatności i została im naliczona i wypłacona czwarta rata płatności. Wkrótce rozpocznie się proces naliczania piątej raty. (więcej…)

Będą pieniądze na gospodarstwa niskotowarowe i renty strukturalne (szczegóły)

Komunikat po posiedzeniu Komitetu Doradczego Komisji Europejskiej ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniach 23-24 listopada 2009 roku. W dniach 23-24 listopada 2009 roku w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Doradczego Komisji Europejskiej ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na posiedzeniu opiniowane były dwie wnioskowane przez Polskę zmiany do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
1) Realokacja środków finansowych na działania: ?Renty strukturalne? i ?Wspieranie gospodarstw niskotowarowych?
2) Podział dodatkowych środków finansowych (blisko 169 mln euro), przyznanych Polsce w ramach pakietu Europejskiego Planu Odbudowy Gospodarczej (European Economy Recovery Plan – EERP). (więcej…)

ARiMR rozpoczęła naliczanie czwartej raty płatności w niskotowarówkach

Dotychczas, spośród ponad 104 tys. rolników, którzy otrzymali trzecią ratę pomocy na „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” finansowane środkami PROW 2004 – 2006,  oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięć założonych w planie rozwoju gospodarstwa złożyło ponad 80 tys. rolników. Ponad 11 tys. beneficjentów została już naliczona czwarta rata płatności oraz wysłane informacje o kontynuowaniu płatności w 4 i 5 roku. Dla pozostałych rolników, którzy złożyli oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięć założonych w planie rozwoju gospodarstwa, proces naliczania czwartej raty płatności zostanie zakończony w najbliższym czasie.

(więcej…)

Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych

Nie wiadomo kiedy, ale pewne jest że będą. Resort rolnictwa zapowiada, że znajdą się środki na kontynuację wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych z funduszy na lata 2007-13. Wsparcie dla małych gospodarstw to prawie 5 tysięcy złotych dotacji wypłacane przez 5 kolejnych lat. W poprzedniej edycji programu skorzystało z niego ponad 170 tysięcy rolników. Ze względu na ogromne zainteresowanie nabór wniosków ogłaszano dwa razy. Rolnicy, którym udało się dostać dotacje nie kryją swojego zadowolenia. (więcej…)