Aktywizacja i wyrównywanie szans osób 45+

[ hana-code-insert ] ''zotwki’' is not found
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert. (więcej…)

Wsparcie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
Organizacje pozarządowe mogą liczyć na wsparcie ze Szwajcarskiego Grantu Blokowego. O dofinansowanie można się ubiegać w ramach Priorytetu I Fundusz dla Organizacji Pozarządowych.  Celem projektu jest wsparcie działań i inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. (więcej…)

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

PFRON dofinansuje imprezy sportowe dla osób niepełnosprawnych

dopłaty rolnicze stawki 2009 onw Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Wsparcie międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych na terenie Polski. Jak zaznaczają organizatorzy, dofinansowane zostaną inicjatywy o randze igrzysk olimpijskich, europejskich, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, promujące jednocześnie aktywność sportową wśród społeczności osób niepełnosprawnych. (więcej…)

Granty wspierające współpracę na rzecz innowacji

dopłaty rolnicze stawki 2009 onw Fundacja Batorego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru prowadzonego wspólnie przez Program Wschód-Wschód oraz Think Tank Fund. Organizatorzy mają na celu wsparcie działań oraz inicjatyw, które przyczynią się do skuteczniejszego rozwoju innowacji oraz udrożnią debatę publiczną na ten temat. Otrzymane granty adresowane są szczególnie dla projektów oraz partnerstw międzynarodowych z Europy Środkowej, Wschodniej, byłych republik radzieckich, południowo-wschodniej Azji oraz krajów Ameryki Południowej. (więcej…)

Szwajcarskie granty dla NGO

dopłaty rolnicze stawki 2009 onw Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie małych programów w ramach Szwajcarskiego Grantu Blokowego. Od 30 czerwca małe organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, który jest elementem Szwajcarskiego Grantu Blokowego. Warunkiem kwalifikującym do składania wniosków jest suma przychodów z działalności organizacji w ostatnim okresie obrachunkowym nie przekraczająca 50 000 złotych. (więcej…)