Dotacje na działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

dopłaty rolnicze stawki 
onw 
www.arimr.gov.pl Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu. Oferty należy składać do 15 stycznia 2018 r. (więcej…)

Wsparcie na prowadzenie punktów informacyjnych

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w konkursie na prowadzenie punktów informacji publicznej znanych pod  nazwą Sieć punktów informacyjnych Europe Direct. Miejsca te mają być źródłem informacji na temat bieżących priorytetów w działalności Unii Europejskiej oraz propagować aktywność obywatelską na poziomie lokalnym i regionalnym. (więcej…)

Integracja młodzieży europejskiej z rówieśnikami z regionu śródziemnomorskiego

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
Komisja Europejska zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty zajmujące się pracą z młodzieżą do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Euro-Med. Inicjatywa polega na dofinansowaniu projektu w wysokości 50-80 proc. kosztów, którego celem jest współpraca młodzieży z krajów UE w obszarze wolontariatu, poznawania obcych kultur i integracji. Założeniem programu jest również działanie na rzecz ograniczania uprzedzeń oraz stereotypów. (więcej…)

Dotacje z UE m.in. na usuwanie chwastów i sadzenie nowych gatunków drzew

[ hana-code-insert ] ''wierzbaenerg’' is not found
Zarząd województwa dolnośląskiego ogłosił konkurs na projekty związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Można się ubiegać np. o pieniądze na zwalczanie chwastów, odtwarzanie korytarzy ekologicznych czy wzbogacanie lasów o nowe gatunki drzew. (więcej…)