Pierwsze nabory wniosków w ramach POIiŚ 2014-2020

dopłaty rolnicze stawki 
onw 
www.arimr.gov.pl 30 listopada br. rozpoczęły się pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych dla:

  • Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)
  • Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
  • Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (Plany ochrony)
  • Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

(więcej…)

Dofinansowanie audytów energetycznych i ostatni w 2013 roku konkurs na dofinansowanie działań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw

[ hana-code-insert ] ''zotwki’' is not found
Od 6 września można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o dofinansowanie audytów energetycznych., natomiast od 3 października będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, prowadzących do efektywnego wykorzystania energii lub uzyskania wymiernych oszczędności energii. (więcej…)

Zwiększono budżet w programie dopłat na kolektory słoneczne

[ hana-code-insert ] ''kolektory’' is not found
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2010 r. prowadzi program dopłat do kolektorów słonecznych dla właścicieli domów i wspólnot mieszkaniowych. Zainteresowanie programem jest tak duże, że zdecydowano się przeznaczyć dodatkowe środki, które pozwolą objąć pomocą więcej polskich gospodarstw domowych. Wsparcie z NFOŚiGW to 45% kosztów zakupu i montażu kolektorów. (więcej…)

Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne – 2011

[ hana-code-insert ] ''kolektory’' is not found
Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych – zmiany od lipca 2011. Zobacz zasady udzielania dotacji, sprawdź aktualny wykaz banków i inne. (więcej…)