Harmonogram konkursów dla firm w 2008 r.

Pierwsze konkursy dla firm ogłosiły województwa opolskie i wielkopolskie – konkursy ruszą tam od jutra. 11 województw (kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, opolskie, pomorskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) ogłosiło projekty harmonogramów konkursów. Większość ograniczyła się do roku 2008, lecz są województwa, np. śląskie czy opolskie, które rozpisały nabory wniosków do końca 2013 r. (więcej…)

Wielkie otwarcie Punktu Informacyjnego o Funduszach UE 2007-2013

? Punkt Informacyjny, to miejsce do którego beneficjenci będą mogli skierować pierwsze kroki i otrzymać rzetelne informacje jak pozyskać fundusze z Unii Europejskiej ? powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas uroczystego otwarcia Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 w Warszawie, 27 lutego 2008 r.
(więcej…)

Fundusze poręczeniowe w Polsce

Zadaniem funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. Fundusze poręczają zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy posiadają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Poręczenie udzielane przedsiębiorcy stanowi od 50% do 80% kwoty kredytu/pożyczki. W niektórych przypadkach maksymalna wartość poręczenia jest ograniczona kwotowo.

Zobacz: Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych

Poniżej dane teleadresowe funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. (więcej…)