2014-2020: Fundusze dla przedsiębiorców

[ hana-code-insert ] ''mrr’' is not found
Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz wiceminister Iwona Wendel podczas spotkania w Krajowej Izbie Gospodarczej podsumowały możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Po raz kolejny mogliśmy usłyszeć o dużym nacisku na poprawę relacji między nauką i biznesem oraz zwiększeniu nakładów na badania i rozwój. (więcej…)

Ruszają spotkania konsultacyjne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (POWER)

[ hana-code-insert ] ''mrr’' is not found
Do 25 października 2013 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyjmować będzie opinie i uwagi na temat kierunków i zakresu wsparcia zaproponowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (PO WER). (więcej…)

Nowa perspektywa dla naukowców

[ hana-code-insert ] ''euro’' is not found
Obok rozmów na temat nowego budżetu unijnego na lata 2014-2020 równocześnie toczy się debata na temat przyszłości sektora naukowego w Polsce. O tym dyskutowano także podczas posiedzenia Prezydiów Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbywa się w Olsztynie. (więcej…)