Archiwum: modernizacja-gospodarstw

Izba rolnicza: wielu rolników nie skorzysta z PROW

[ hana-code-insert ] ''traktor’' is not found
W ocenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, ponad połowa rolników z regionu nie skorzysta z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW), jeśli pozostanie on w obecnym kształcie. Zdaniem kółek rolniczych pokrzywdzone są większe gospodarstwa. (więcej…)

Spotkania konsultacyjne nt. aktualnych założeń przyjętych dla działania ?Modernizacja gospodarstw rolnych?

[ hana-code-insert ] ''minrol’' is not found
W ramach konsultacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, minister Stanisław Kalemba zaprosił 10 grudnia do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawicieli organizacji, związków, które są reprezentowane w COPA-COGECA, instytutów naukowych: Państwowy Instytut Weterynaryjny, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Zootechniki oraz Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej ?POLSUS?, w celu przedyskutowania problemów związanych z produkcją prosiąt w Polsce. Przedmiotem dyskusji była możliwość wsparcia tej produkcji w ramach działania ?Modernizacja gospodarstw rolnych? Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (więcej…)

Lista określająca kolejność przysługiwania pomocy rolnikom z woj. Podkarpackiego w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”

[ hana-code-insert ] ''arimr’' is not found
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” został przeprowadzony przez ARiMR w woj. Podkarpackim od 2 do 29 października 2012 r. W tym czasie do Oddziału Regionalnego ARiMR w tym regionie, rolnicy złożyli 1107 wniosków, w których ubiegają się o przyznanie 154,4 mln zł wsparcia. Agencja na podstawie informacji zawartych we wnioskach przygotowała listę określającą kolejność przysługiwania pomocy w tym naborze. Przy ustalaniu kolejności brane były pod uwagę generalnie trzy aspekty – wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU, to czy cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto w gospodarstwie, a także kwestia tego, czy wniosek był składanych indywidualnie czy na operację realizowana w ramach tzw. wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń. (więcej…)

Kolejność przysługiwania pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007 – 2013 w naborze wniosków trwającym od 3 stycznia 2011 r. do 28 stycznia 2011 r.

Unijne dopłaty rolnicze z ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 3 stycznia 2011r. do 28 stycznia 2011r. w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, przy czym przez pierwsze 14 dni naboru mogły być składane wyłącznie wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji dotyczących priorytetu, o którym mowa w art.16a ust.1 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005. (więcej…)

Kolejność przysługiwania pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w naborze wniosków trwającym od 3 stycznia 2011r. do 17 stycznia 2011r.

Unijne dopłaty rolnicze z ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 3 stycznia 2011 r. do 17 stycznia 2011 r. w województwach: lubuskim, opolskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” dotyczących priorytetu, o którym mowa w art. 16a ust.1 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 tj. środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego. (więcej…)

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia na „Modernizację gospodarstw rolnych”

Unijne dopłaty rolnicze z ARiMR 28 stycznia 2011 r. w dziewięciu Oddziałach Regionalnych ARiMR:  dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” finansowanego z PROW 2007 – 2013. Ostatniego dnia tego naboru, aby ułatwić wszystkim zainteresowanym złożenie wniosków o przyznanie wsparcia biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR w tych województwach, były czynne do obsłużenia ostatniego oczekującego w kolejce rolnika. Wniosek można było wysłać również listem poleconym nadając go w urzędzie pocztowym. W tym przypadku o dotrzymaniu terminu decydowała data stempla pocztowego na przesyłce, która nie może być późniejsza niż 28 stycznia 2011 r. (więcej…)