Archiwum: młody-rolnik

W marcu ruszy nowy nabór wniosków o przyznanie pomocy młodym rolnikom

Modernizacja gospodarstw rolnych ARiMR Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. można będzie składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości 16 marca  Prezes ARiMR Daniel Obajtek w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Jest to już drugi nabór wniosków o takie wsparcie, poprzedni odbył się od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. (więcej…)

ARiMR uruchomiła pomoc dla rolników na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”

wykaz rolników dopłaty rolnicze z ARiMR Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego. Ten rodzaj pomocy należy do poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” i jest finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin i zasady przyznawania takiej pomocy zostały podane do  publicznej wiadomości 29 grudnia 2015 r. przez Prezesa ARiMR Daniela Obajtka w dzienniku ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. (więcej…)

Harmonogram PROW 2014-2020

Już w marcu planowane jest uruchomienie 3 rodzajów wsparcia z PROW 2014 – 2020, a w całym 2016 roku będzie ich 16. Poniżej harmonogram wdrażania poszczególnych rodzajów pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w 2016 roku i pierwszym trymestrze 2017 roku. (więcej…)

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom

wykaz rolników dopłaty rolnicze z ARiMR Do 16 września, czyli dwa tygodnie dłużej niż pierwotnie zakładano, można było składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania ?Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników? finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wydłużenie terminu podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross 25 sierpnia za pośrednictwem portalu internetowego Agencji, a stosowne ogłoszenie w tej sprawie zostanie opublikowane w dzienniku ogólnopolskim 27 sierpnia. (więcej…)

Młodzi rolnicy mogą dłużej składać wnioski o przyznanie premii z PROW 2014 – 2020 na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania

dopłaty rolnicze stawki 
onw 
www.arimr.gov.pl Do 16 września, czyli dwa tygodnie dłużej niż pierwotnie zakładano, będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania ?Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników? finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wydłużenie terminu podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross 25 sierpnia za pośrednictwem portalu internetowego Agencji, a stosowne ogłoszenie w tej sprawie zostanie opublikowane w dzienniku ogólnopolskim 27 sierpnia. (więcej…)

Więcej młodych rolników którzy ubiegali się o wsparcie wiosną 2014 z budżetu PROW 2007 – 2013 otrzyma stutysięczne premie

www.arimr.gov.pl arimr 2011 dopłaty Dzięki zwiększeniu o 53,587 mln euro środków na wsparcie młodych rolników w ramach PROW 2007 – 2013, dodatkowe ponad 2,5 tys. osób spośród ubiegających się o taką pomoc wiosną 2014 roku otrzyma stutysięczne premie na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. W ten sposób łączna liczba młodych rolników, którzy mogą otrzymać pomoc w ramach ubiegłorocznego naboru zwiększyła się do 16 839. (więcej…)

ARiMR ogłasza termin przyjmowania wniosków o przyznanie premii z PROW 2014 – 2020 młodym rolnikom

www.arimr.gov.pl arimr 2011 dopłaty Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania ?Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników? finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Ogłoszenie naboru wniosków było możliwe dzięki wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla młodych rolników. (więcej…)