Archiwum: ministerstwo rolnictwa

Płatności bezpośrednie w UE-15 do 2019 r.

[ hana-code-insert ] ''wniosekarimr’' is not found
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z pytaniami, które pojawiły się w ostatnim czasie w odniesieniu do kwestii przewidywanego terminu wyrównania stawek płatności bezpośrednich w całej Unii Europejskiej, informuje, że opracowany przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (KOM(2011)625/3) nie określa takiego terminu. (więcej…)